"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018

9η Πανελλήνια Συνάντηση Νέων (Εκκλησίας Γνησίων Ορθοδόξων)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου