"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018

ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ: Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟΠΑΠΙΚΩΝ ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ)

Δυστυχώς οι σημερινοί Φαναριώτες έχουν πέσει στην ίδια ακριβώς πλάνη στην οποία έπεσαν οι Παπικοί όταν προσπαθούσαν με τις γνωστές νοθείες τους να θεμελιώσουν την δήθεν εξουσία του Πάπα πάνω σε όλη την Εκκλησία. Με αφορμή κάποια άρθρα που γράφτηκαν τον τελευταίο καιρό εξ αιτίας του Ουκρανικού Ζητήματος, για την περίφημη Έκκλητο προς τον Θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως, παραθέτουμε την, πολύ αποκαλυπτική περί του θέματος, ερμηνεία του Αγίου Νικοδήμου, από την Υποσημείωσή του στον Θ΄ Κανόνα της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου:

Σχόλιο: Στο κείμενο αυτό του Αγίου Νικοδήμου αναφέρθηκε και ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ σε περισπούδαστο άρθρο του με τίτλο "Υφίσταται εν τη Ορθοδόξω Καθολική Εκκλησία δικαιοδοτική αρμοδιότης εφ' όλης της Εκκλησίας εκτός της αρμοδιότητος της Οικουμενικής Συνόδου". Να σημειωθεί όμως ότι στο άρθρο αυτό του Σεβ. κ. Σεραφείμ υπάρχει ένα λάθος. Διαβάζουμε: "ἡ «Οὐκρανική Αὐτοκέφαλη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία», πού δημιουργήθηκε τό 1921 ἀπό τίς Σοβιετικές Ἀρχές καί ἕνεκεν τῆς συμπράξεώς της μέ τούς Ναζί κατακτητές τῆς χώρας κατεδιώχθη καί συνέπτυξε «ἐκκλησία τῶν κατακομβῶν»...". Εδώ γίνεται μία σύγχυση μεταξύ της σχισματικής "Ουκρανικής Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας" (Украинская автокефальная православная церковь) που όντως την δημιούργησαν οι Σοβιετικοί, και για αυτό διώχθηκε από τους Ναζί, και της κανονικής "Ουκρανικής Αυτόνομης Ορθόδοξης Εκκλησίας" (Украинская Автономная Православная Церковь) η οποία συνεργάστηκε με τους κατακτητές (απελευθερωτές για αυτούς, αφού οι Γερμανοί άνοιξαν όλους τους ναούς που είχε κλείσει ο Στάλιν) και τα μέλη της οποίας, μετά την νίκη των Σοβιετικών, κατέφυγαν άλλα στην Εκκλησία των Ρώσων της Διασποράς, άλλα στο, υπόδουλο στην Κομμουνιστική ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης, Πατριαρχείο Μόσχας και άλλα στην, ήδη από ετών υφιστάμενη - ελευθέρα και ζώσα - "Εκκλησία των Κατακομβών", η οποία προσέφερε χιλιάδες Νεομάρτυρες και Ομολογητές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου