"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021

Ορθόδοξοι στο σήμερα με ομολογιακό φρόνημα - Επισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου