"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2014

Η ΣΥΧΝΟΤΗΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΠΑΧΩΜΙΟΥ ΤΟΥ ΧΙΟΥ

(ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΟ ΑΛΙΕΥΣΑΜΕ ΑΠΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΤΟΥ ΕΣΧΑΤΩΣ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΕΝΤΟΣ, ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΠΑΧΩΜΙΟΥ ΤΟΥ ΧΙΟΥ, ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΕΙ ΟΛΟΥΣ)


1 σχόλιο:

  1. Σπουδαῖα λόγια καί ἐπισημάνσεις μιᾶς μεγάλης μορφῆς τῆς συγχρόνου Ὀρθοδοξίας. Ἐπί τῆς οὐσίας ὅμως δέν τιμᾶται ἡ μνήμη τέτοιων πνευματικῶν ἀναστημάτων, ὡς τοῦ μεγάλου νεο-κολλυβᾶ Ὁσίου Γέροντος Παχωμίου τοῦ Χίου, ὅταν δέν εὐθυγραμμιζόμεθα στίς ὑποδείξεις του. Δυστυχῶς, στό χῶρο τοῦ πατρίου ἡμερολογίου τό ζήτημα τῆς συχνῆς Θείας Κοινωνίας ἀντιμετωπίζει ἀκόμη ἐμπόδια λόγω, κυρίως, ἀγνοίας καί κακῆς συνηθείας τῶν Πνευματικῶν, Ἀρχιερέων καί Ἱερέων. Τό περίφημο σχετικό σύγγραμμα τοῦ Ἁγίου Μακαρίου Κορίνθου τά λέγει ὅλα, χωρίς ἀμφιβολία. Ἡ πνευματική κατάσταση θά παραμένει σέ μεγάλη κατάπτωση ὅσο κάθε Κυριακή θά παρατηρεῖται στούς ὀρθοδόξους Ναούς τό νοσηρό φαινόμενο (ἐντός καί ἐκτός περιόδου Νηστειῶν) νά μή κοινωνᾶ κανείς! Ἀφοῦ κατά τόν ἀπατηλό λογισμό μερικῶν ἀπαιδεύτων ἡ ἀπαγόρευση νηστείας ἐλαίου κατά τό Σάββατο ἐμποδίζει τήν προσέλευση στή Θ. Κοινωνία τήν Κυριακή, τότε γιατί τελεῖται Θεία Λειτουργία κάθε Κυριακή; Ὁ κύριος σκοπός τῆς τελέσεως τῆς (κάθε) Θείας Λειτουργίας εἶναι ἡ συμμετοχή στό Ποτήριο τῆς Ζωῆς. Κάθε ἄλλη θεώρηση πού παραθεωρεῖ αὐτή τήν θεμελιώδη ἀρχή, τελικῶς θρησκειοποιεῖ τήν πνευματική ζωή καί μεταβάλει τό νόημα τῆς Θείας Λατρείας σέ μαγική τελετή! Ἐπιτέλους, ἐμεῖς οἱ Γ.Ο.Χ. ἄς ἀποδείξωμε καί σ' αὐτό τό θέμα ὅτι στερρῶς κρατοῦμε τήν παράδοσι τῶν Ἁγίων καί ὄχι τή συνήθεια τῶν ἀνθρώπων, ἡ ὁποία χωριζομένη τῆς ἀληθείας συνιστᾶ ὄχι εὐλάβεια-εὐσέβεια, ἀλλά πλάνη!

    ΑπάντησηΔιαγραφή