"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Σάββατο, 26 Μαΐου 2018

Οι Άγιοι Κολλυβάδες Πατέρες - Οι Ρίζες Μας - π. Παναγιώτης Καρράς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου