"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΗΓΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΚΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ


Όταν ο Άγιος Μελέτιος Πηγάς πληροφορήθηκε πως κάποιοι αιρετικοί τον κακολογούσαν και διέδιδαν εναντίον του ανυπόστατα πράγματα είπε: "Ἄφετε αὐτοὺς ὅπως γίνωσι καταγέλαστοι".

ΑΝΤΙΣΥΝΟΔΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ (+2007)

(Παρουσιάζουμε ένα προφητικό άρθρο ενός εκ των κορυφαίων θεολόγων του Κ΄ αιώνος. Αξίζει να σημειωθεί πως τα παρακάτω τα έγραψε ο αείμνηστος Αριστοτέλης Δελήμπασης σχεδόν 40 χρόνια πριν την Ψευδοσύνοδο της Κρήτης, δηλαδή σε μια περίοδο που πολλοί από τους σημερινούς όψιμους "ομολογητές", που υβρίζουν τους πάντες και τα πάντα, υπηρετούσαν πειθήνια τους φιλοοικουμενιστές δεσποτάδες τους).


Ἠτιολογημένως θορυβοῦνται οἱ οἰκουμενισταὶ, λόγω τῆς κριτικῆς ἐπὶ τῆς ἐτοιμαζομένης "Μεγάλης Συνόδου" των. Διότι αὔτη, ἐκ τῶν μέχρι τοῦδε γενομένων, κρίνεται ἤδη οὐχὶ ὡς Ὀρθόδοξος Σύνοδος, ἀλλὰ ὡς ἀντισύνοδος.
Κατὰ τοὺς ὅρους Ὀρθοδόξου Συνόδου, δὲν δύνανται νὰ μετάσχωσι ταύτης οἱ περὶ τὴν πίστιν ἀσεβοῦντες. Τῆς Μεγάλης ὅμως Συνόδου θὰ μετάσχωσι! Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συγκαθίσωσιν ἐν Ὀρθοδόξῳ Συνόδῳ οἱ διατελοῦντες ὑπὸ κατηγορίαν. Εἰς ταύτην ὅμως θὰ συγκαθίσωσι! Δὲν ἐπιτρέπεται ἐν Ὀρθοδόξῳ Συνόδῳ ἡ ἀποσιώπησις διαφωνίας ἐπὶ ζητήματος δογματικῆς φύσεως. Ἐν ταύτη ἡ ἀποσιώπησις τῶν δογματικῶν ζητημάτων θὰ ἐπιδιωχθῇ ἐπιμελῶς! Δὲν εἶναι θεμιτὸν ἐν Ὀρθοδόξῳ Συνόδῳ νὰ προκρίνηται πρᾶγμα ἕτερον τῆς περὶ πίστεως ἐξετάσεως. Ἐνταῦθα, ἀντιθέτως, ἀποκλείονται τὰ φλέγοντα δογματικὰ ζητήματα! Ἐν Ὀρθοδόξῳ Συνόδῳ δέον νὰ ἐπιζητῶνται τὰ δοκοῦντα τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι. Εἰς τὴν λεγομένην Μ. Σύνοδον θὰ κυριαρχῇ τὸ οἰκουμενιστικὸν πνεῦμα τοῦ κόσμου! Ἡ Ὀρθόδοξος Σύνοδος δὲν καινοτομεῖ. Ἡ "Μ. Σύνοδος" ἐτοιμάζεται νὰ καινοτομήσῃ! Ἡ Ὀρθόδοξος Σύνοδος δέον νὰ ἔχῃ συγκληθῇ κανονικῶς. Περὶ τὴν σύγκλησιν τῆς "Μ. Συνόδου" ἐπικρατεῖ μᾶλλον σύγχυσις! Πᾶσα Σύνοδος  ἀναγνωρίζεται ὡς Ὀρθόδοξος, ἐφ' ὅσον γίνῃ ἀποδεκτὴ ὑπὸ τῆς ὀρθοδόξου συνειδήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἀποκαλουμένη Μ. Σύνοδος κρίνεται ἤδη ἀληθῶς καὶ δικαίως, βάσει τῶν προετοιμασιῶν της, ὡς ἀντορθόδοξος Σύνοδος, προκαλοῦσα ἀνησυχίαν εἰς τὴν συνείδησιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Ἡ "Μ. Σύνοδος", ἐὰν πραγματοποιηθῇ, θὰ ἀποτελέσῃ, προφανῶς, τρόπον μεγάλης ἀποστασίας τῶν οἰκουμενιστῶν ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
(Καλὴ Ὀμολογία, 1-1-1979)

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

Ο π. Σεραφείμ Ρόουζ για τον π. Θεοδώρητο Μαύρο (σύντομη αναφορά στην γνωριμία δύο συγχρόνων Πατέρων της Εκκλησίας)


Ο π. Σεραφείμ Ρόουζ (άνω) και ο π. Θεοδώρητος Μαύρος (κάτω). 
Τους χώριζε ένα ημισφαίριο. Τους ένωνε η αγάπη για την Ορθοδοξία!


→ H πρώτη συνάντηση των μακαριστών και ευλογημένων Πατέρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Έλληνος π. Θεοδωρήτου Μαύρου (+2007) και του Αμερικανού π. Σεραφείμ Ρόουζ (Seraphim Rose [+1982]) έγινε κατά το έτος 1965. Ο π. Θεοδώρητος, τότε λαϊκός με το όνομα Ιωάννης, βρισκόταν στις Η.Π.Α., όπως συμπεραίνουμε από επιστολή του παλαιού συμφοιτητού του, του γνωστού Καθηγητού π. Γεωργίου Μεταλληνού [1]. Συναντήθηκε με τον π. Σεραφείμ, ο οποίος επίσης ήταν ακόμη λαϊκός με το όνομα Ευγένιος. Ο Ευγένιος, μετά από ευλογία του Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς, είχε ιδρύσει το 1964, μαζί με τον φίλο του Γκλεμπ (μετέπειτα π. Γερμανό [+2014]), το βιβλιοπωλείο "Ορθόδοξα Βιβλία και Εικόνες", δίπλα στον Καθεδρικό Ρωσικό Ναό "Πάντων θλιβομένων η Χαρά" στο Σαν Φρανσίσκο. Τέλη του 1964 γίνεται η αγορά ενός χειροκίνητου τυπογραφικού πιεστηρίου το οποίο τοποθετείται στο βιβλιοπωλείο για να ξεκινήσει η έκδοση του θρυλικού περιοδικού "The Orthodox Word", με την βοήθεια και τον προσωπικό κόπο πολλών αδελφών. Στο βιβλιοπωλείο αυτό πρέπει να συναντήθηκαν οι δύο άνδρες, το επόμενο έτος, μιας και γράφει αργότερα ο π. Σεραφείμ σε επιστολή του προς κάποιον φίλο του Λαυρέντιο για τον π. Θεοδώρητο πως πρόκειται "για τον πρώην Ιωάννη Μαύρο ο οποίος έγραψε άρθρα και μας βοήθησε στην στοιχειοθέτηση το 1965" [2].

Το βιβλιοπωλείο του π. Σεραφείμ σήμερα

→ Όντως στα πρώτα τεύχη του περιοδικού υπάρχουν δύο άρθρα του π. Θεοδωρήτου, το ένα για τον Άγιο Νικόδημο (τ. 5, Σεπτ.-Οκτ. 1965) και το δεύτερο για τον Άγιο Νεκτάριο (τ. 8, Απρ.-Μάι.-Ιούν. 1966).
→ Η επόμενη συνάντηση των δύο ανδρών έγινε πάλι στο Σαν Φρανσίσκο την Παρασκευή 28 Αυγούστου / 10 Σεπτεμβρίου 1971, όπως φαίνεται από επιστολή του π. Σεραφείμ στον π. Νικήτα Παλάσση. Γράφει συγκεκριμένα: "Την Παρασκευή μας επισκέφθηκε ο π. Θεοδώρητος, και τι χαρά υπήρχε σε εκείνη τη συνάντηση και την προσευχή με αυτόν τον γνήσιο Αγιορείτη ζηλωτή! Επιβεβαιωθήκαμε μόνο στην κρίση μας ότι, εάν οι Έλληνες προσβλέπουν στους Συνοδικούς Επισκόπους για επιβεβαίωση της στάσεώς τους για γνησία Ορθοδοξία, εμείς στην Σύνοδο προσβλέπουμε στους ζηλωτές Έλληνες για έμπνευση στην αληθινή και αλύγιστη Ορθοδοξία" [3].


→ Στο τεύχος 46 (Σεπτ.-Οκτ. 1972) του περιοδικού The Orthodox Word, φιλοξενείται  φωτογραφία Ζηλωτών Πατέρων - στην οποία διακρίνεται εκτός του π. Θεοδωρήτου (όρθιος αριστερά), ο μακαριστός π. Μάξιμος Αγιοβασιλειάτης (καθήμενος στη μέση), και ο π. Χρύσανθος από την Καψάλα (καθήμενος αριστερά) -, όπως επίσης και άρθρο του π. Θεοδωρήτου με τίτλο: "Το Ζηλωτικό κίνημα και η υπηρεσία προς την Ορθόδοξη Πίστη στο Άγιον Όρος". 


→ Από τις επιστολές του π. Σεραφείμ, αντλούμε την πληροφορία ότι ο π. Θεοδώρητος είχε στείλει και άλλα άρθρα προς δημοσίευση, αλλά υπήρχε πρόβλημα με την έγκαιρη μετάφρασή τους και έτσι μόνο ένα ακόμη δημοσιεύθηκε. Πρόκειται για το άρθρο με τίτλο: "Ορθοδοξία ή Θάνατος: Νέες διώξεις των Ζηλωτών Μοναχών του Αγίου Όρους" (τ. 55, Μαρ.-Απρ. 1974).→ Σε ένα ζήτημα που ο π. Σεραφείμ στηρίχθηκε από τον π. Θεοδώρητο, ήταν στο ζήτημα της αγιότητας του Ιερού Αυγουστίνου.  Όταν μια γνωστή μικρή ομάδα Ελλήνων, οι οποίοι ανήκαν στους Ρώσους της Διασποράς, ξεκίνησαν μια επίθεση κατά του Αγίου Αυγουστίνου, ο π. Σεραφείμ επιστράτευσε και την γνώμη του π. Θεοδωρήτου για να υποστηρίξει την θέση του. Ας δούμε δύο χαρακτηριστικά αποσπάσματα από επιστολές του:
"Γνωρίζουμε ήδη ότι δεν σκέφτονται όλοι οι «ζηλωτές» Έλληνες σαν τον π. Παντελεήμονα. Για παράδειγμα, οι πατέρες Παντελεήμων και Νικήτας έχουν προσπαθήσει να μας πείσουν να αποβάλλουμε τον Ιερό Αυγουστίνο από το Ορθόδοξο Αγιολόγιο. Τους είπαμε πως δεν έχουμε την εξουσία να το κάνουμε αυτό, και εκτός αυτού, γνωρίζουμε ότι ο Μητροπολίτης Ιωάννης [Μαξίμοβιτς] είχε μεγάλο σεβασμό για αυτόν και τελούσε την λειτουργία του κάθε χρόνο. Παρ' όλα αυτά, ο π. Νικήτας λέει ότι βρίσκεται στο Ρωσικό Αγιολόγιο εξαιτίας "ουνιτικής επιρροής". Ωστόσο, ερευνήσαμε και διαπιστώσαμε ότι είχε εισαχθεί στο Ρωσικό Εορτολόγιο τον 19ο αιώνα αρχικά από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, έναν Έλληνα αντι-Λατίνο ζηλωτή! Ρωτήσαμε τον π. Θεοδώρητο του Αγίου Όρους για αυτό, και μας απάντησε: "Ναι, νομίζω ότι ο Αυγουστίνος πρέπει να είναι ένας Άγιος, γιατί ο άγιος Νικόδημος τον τοποθέτησε στο Συναξάριον". Φυσικά, όλοι γνωρίζουμε ότι ο Ιερός Αυγουστίνος είχε θεολογικά λάθη ή τουλάχιστον λάθος εμφάσεις, αλλά και ότι δεν μας εμποδίζει από την καταβολή του οφειλόμενου σεβασμού προς αυτόν. Ως εκ τούτου, ο «φανατισμός» των «Ελλήνων» μας σε αυτό το σημείο φαίνεται εντελώς περιττός και αιτία μάταιων διαφορών" (Επιστολή προς τον Μητροπολίτη Λαύρο) [4].
"Όλοι γνωρίζουμε την εσφαλμένη θεωρία του Iερού Αυγουστίνου περί Χάριτος, αλλά γιατί αυτή η «φονταμενταλιστική» προσπάθεια να καταστρέψουμε εντελώς κάποιον που δεν του έχει ποτέ η Ορθόδοξη παράδοση αρνηθεί μια θέση μεταξύ των Πατέρων της Εκκλησίας; Ο π. Θεοδώρητος, αναμφίβολα μιλώντας για άλλους ζηλωτές στην Ελλάδα και στο Άγιο Όρος, μας γράφει ότι φυσικά αποδέχεται τον Αυγουστίνο ως Άγιο, γιατί και ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης το κάνει(Επιστολή προς τον π. Ιγκόρ [5]) [6].

 → Η εκτίμηση που έτρεφε ο π. Σεραφείμ για τον π. Θεοδώρητο φαίνεται και από το παρακάτω απόσπασμα επιστολής, την οποία έστειλε στον π. Αλέξιο Young το 1974:
"Είμαστε σχεδόν αναγκασμένοι να προβούμε σε ένα οδυνηρό συμπέρασμα: οι Έλληνες έχουν χάσει την πατερική παράδοση, και όλες οι διαμαρτυρίες τους περί "Λατινικής επιρροής», κλπ, είναι μόνο μια έκφραση της δικής τους αβεβαιότητος. Προσπαθούν να «ανακατασκευάσουν» την πατερική παράδοση, αλλά δεν έχουν ζωντανούς Πατέρες για να τους καθοδηγήσουν. Ίσως ο πατέρας Θεοδώρητος του Αγίου Όρους είναι περισσότερο μέσα στην πατερική παράδοση..." [7]. 
Το πρόβλημα της γλώσσας πάντως, αν και δεν στάθηκε εμπόδιο, αν δεν υπήρχε θα μπορούσε να φέρει ακόμη πιο κοντά τους δύο Πατέρες. Γράφει ο π. Σεραφείμ στον αείμνηστο γιατρό Αλέξανδρο Καλόμοιρο: 
"Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να διατηρηθεί η επαφή μαζί σας, γιατί εκτός από εσάς δεν έχουμε σχεδόν καμία πραγματική επαφή με τους Γνησίους Ορθόδοξους Χριστιανούς στην Ελλάδα. Έχουμε μόνο τον φίλο μας π. Θεοδώρητο της Σκήτης της Αγίας Άννας, αλλά η αλληλογραφία μας μαζί του είναι σύντομη, λόγω του προβλήματος της γλώσσας. Μας έστειλε ένα χειρόγραφο για δημοσίευση, 10 ή 12 σελίδες, πριν από δύο χρόνια, και το πρόσωπο στο οποίο το δώσαμε για τη μετάφραση ακόμα δεν το έχει επιστρέψει" [8].
Ο π. Σεραφείμ πάντως, ο οποίος είχε ανοικτά διαφωνήσει με τις ακραίες θέσεις των Ελλήνων (Εγκύκλιος 1974 Συνόδου Αυξεντίου, Μοναστήρι Βοστώνης, Ματθαιϊκούς [9]), θεωρούσε τον π. Θεοδώρητο (μαζί με τον μακαριστό Μητροπολίτη Κυπριανό Κουτσούμπα και τον Αλέξανδρο Καλόμοιρο) τους σωστότερους εκπροσώπους των Παλαιοημερολογιτών της Ελλάδος [10].


Νικόλαος Μάννης

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
[1] Επιστολή Γεωργίου Μεταλληνού προς Ιωάννην Μαύρον, Λάρισα, 31-12-1964 [Πρώτα ο Θεός, μέγα μέρος της διασωθείσης αλληλογραφίας του π. Γεωργίου με τον π. Θεοδώρητο θα εκδοθεί από τον υποφαινόμενο εντός ολίγων μηνών].
[2] Πρωτότυπο κείμενο: "Father Theodoritos (Mt. Athos monk, formerly John Mavros, who wrote articles and helped us set type in 1965)" στο fr. Alexey Young, Letters from fr. Seraphim Rose, Letter 092, Aug. 16/29, 1971.
[3] Πρωτότυπο κείμενο: "On Friday we [were] visited by Fr. Theodoritos, and what joy there was in meeting and praying with this true Athonite zealot. We were only confirmed in our judgment that, if the Greeks look to our Synod bishops for confirmation of their stand for true Orthodoxy, we in the Synod look to you zealot Greeks for inspiration in true and unbending Orthodoxy" στο fr. Alexey Young, Letters from fr. Seraphim Rose, Letter 095, Aug. 31/Sept. 13, 1971.
[4] Πρωτότυπο κείμενο: "We already know that not all Greek “zealots” think like Fr. Panteleimon. For example, Frs. Panteleimon and Neketas have been trying to persuade us to throw Blessed Augustine out of the Orthodox Calendar. We told them we do not have the authority to do this, and besides, we know that Vladika John has great veneration for him and celebrated the service to him every year. Nonetheless, Fr. Neketas says that he is in the Russian Calendar because of “Uniate influence”. However, we investigated and found out that he was introduced into the Russian Calendar in the 19th century on the authority of St. Nikodemos the Hagiorite, a Greek anti-Latin zealot! We asked Fr. Theodoritos of Mt. Athos about this, and he wrote back: “Yes, I think Augustine must be a Saint, because St. Nikodemos placed him in the Synaxarion”. Of course, we all know that Blessed Augustine had theological errors or at least wrong emphases, but that does not prevent us from paying the due reverence to him. Therefore, the “fanaticism” of our “Greeks” on this point seems entirely unnecessary and a cause of vain disputes" στο fr. Alexey Young, Letters from fr. Seraphim Rose, Letter 130, May 27/June 9, 1973.
[5] Πρόκειται για τον μετέπειτα Μητροπολίτη Ιλαρίωνα  Καπράλ https://orthodoxwiki.org/Hilarion_(Kapral)_of_New_York
[6] Πρωτότυπο κείμενο: "Everyone knows of the erroneous doctrine of Blessed Augustine on grace—but why this “fundamentalist” attempt to destroy entirely someone who has never in Orthodox tradition been denied a place among the Fathers of the Church? Fr. Theodoritos, doubtless speaking for other zealots in Greece and on the Holy Mountain, writes us that of course he accepts Augustine as a Saint, because St. Nikodemos of the Holy Mountain does" στο fr. Alexey Young, Letters from fr. Seraphim Rose, Letter 188, Sept. 29/Oct. 12, 1975.
[7] Πρωτότυπο κείμενο: "We are almost forced to a painful conclusion: the Greeks have lost the patristic tradition, and all their shouting about “Latin influence,” etc., is only an expression of their own uncertainty. They try to “reconstruct” the patristic tradition, but they have no living Fathers to guide them. Perhaps Father Theodoritos of Mt. Athos is more in the patristic tradition..." στο fr. Alexey Young, Letters from fr. Seraphim Rose, Letter 148, Feb. 25/March 10, 1974.
[8] Πρωτότυπο κείμενο: "It is very important for us to maintain contact with you, because apart from you we have almost no real contact with the True Orthodox Christians of Greece. We have only our friend Fr. Theodoritos of St. Anne’s Skete, but our correspondence with him is brief owing to the language problem. He sent us a manuscript for publication, of 10 or 12 pages, two years ago, and the person to whom we gave it for translation still has not returned it" στο fr. Alexey Young, Letters from fr. Seraphim Rose, Letter 184, Aug. 26/Sept. 8, 1975.
[9] Τον υπερζηλωτισμό αυτόν τον είχε αποκαλέσει "Ιησουϊτική απομίμηση της Ορθοδοξίας" (Πρωτότυπο κείμενο: "May God preserve us from this jesuitical imitation of Orthodoxy!" στο fr. Alexey Young, Letters from fr. Seraphim Rose, Letter 287 [to fr. Demetrios], May 23/June 5, 1980.
[10] Πρωτότυπο κείμενο: "the soundest representatives of the Old Calendarists in Greece (Dr. Kalomiros, Archimandrite Cyprian, Father Theodoritos, etc.)" στο fr. Alexey Young, Letters from fr. Seraphim Rose, Letter 241 [to fr. Ioannikios], Nov. 4/17, 1976.

ΠΗΓΕΣ
1. Αλληλογραφία π. Θεοδωρήτου (Μαύρου) - π. Γεωργίου Μεταλληνού (ανέκδοτη).
2. Ιερομονάχου Δαμασκηνού, π. Σεραφείμ Ρόουζ - Η ζωή και τα έργα του, Εκδόσεις Μυριόβιβλιος, Αθήνα (3 τόμοι). 
3. fr. Alexey Young, Letters from fr. Seraphim Rose, Nikodemos Orthodox Publication Society, 2001.
4. The Orthodox Word, magazine

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Η διαφορά Παλαιού και Νέου δεν είναι 13 μέρες

Το φώναζαν οι πρόγονοι μας 100 χρόνια πριν...

Αυτό πρέπει να το καταλάβουνε όλοι όσοι μας κατηγορούν πως "φύγαμε από την Εκκλησία για τα ημερολόγια". Όλοι αυτοί που μας αποκαλούν "σχισματικούς". Δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε για Παλαιό και Νέο, αλλά για Ορθοδοξία και Αίρεση!
Στον χώρο του Παλαιού σίγουρα υπάρχουν έριδες και διχοστασίες, σίγουρα υπάρχουν πρόσωπα - είτε κληρικοί, είτε λαϊκοί - με ζήλο χωρίς επίγνωση, με φανατισμό, αδιακρισία και πλανεμένες προσωπικές απόψεις, σίγουρα δεν υπάρχει ένας ενιαίος και άρτια οργανωμένος εκκλησιαστικός οργανισμός, όπως ο αντίστοιχος της κρατικής Εκκλησίας. Υπάρχει όμως εμμονή στη Ορθόδοξη Πίστη και αξιομίμητος σεβασμός προς τα Δόγματα και την Εκκλησιαστική Παράδοση.
Στον χώρο του Νέου τα πράγματα δυστυχώς έχουν ξεφύγει πολύ μακριά από τον ορθό δρόμο. Χωρίς να θέλουμε να μακρυγορήσουμε (άλλωστε είναι γνωστές γενικώς οι προδοσίες που διενεργούνται), θα αναφέρουμε μόνο ένα πρόσφατο γεγονός, το οποίο δείχνει σε τί κατάσταση έχει περιέλθει η κρατική Εκκλησία.
Στη νεοημερολογιτική Μητρόπολη Λαγκαδά προσκάλεσαν μία κυρία να δώσει διάλεξη, να "φωτίσει" δηλαδή ποιμένες και ποίμνιο της Μητροπόλεως, για το θέμα των διαλόγων Ορθοδόξων και Παλαιοκαθολικών.

Η ανακοίνωση (από εδώ)

Η εν λόγω κυρία δεν είναι απλά μια "Καθηγήτρια Θεολογίας", αλλά και "παπαδίνα" των αιρετικών Παλαιοκαθολικών, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς εύκολα από μία αναζήτηση στο διαδίκτυο.

Η κ. Berlis εν δράσει...

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως ένας από τους διοργανωτές της εκδηλώσεως αυτής είναι ο "Καθηγητής Θεολογίας" κ. Κουρεμπελές, τον οποίο πρόσφατα βράβευσαν οι Παπικοί, όπως διαβάζουμε εδώ: http://www.vimaorthodoxias.gr/batikano/item/89707-se-ellina-kathigiti-theologias-to-brabeio-tou-epitimou-papa

Είναι τιμή μας λοιπόν, εμάς τους Παλαιοημερολογίτες, να μας αποκαλούν "σχισματικούς" οι προδότες της Ορθοδοξίας, διότι βεβαίως και είμαστε σε σχίσμα όχι μόνο με τους αιρετικούς της Δύσεως, αλλά και με όσους τους θεωρούν "εκκλησίες". Άλλωστε "σχισματικούς" αποκαλούσαν και τους Πατέρες μας, από το 1054 και μετά, οι "χριστιανοί" των "εκκλησιών" αυτών...

ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΕΓΡΗΓΟΡΣΙΝ - ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ


Οἱ παρακολουθοῦντες τά ἐκκλησιαστικά γεγονότα στόν χῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας καί διακρίνοντες μέ ὀρθόδοξα κριτήρια τά πνέοντα σήμερα θεολογικά ρεύματα, μετά πολλῆς θλίψεως διαπιστώνουν ὅτι κατά τίς τελευταῖες δεκαετίες σημειώνεται μία ἀλλαγή - ἐκ βάθρων θά λέγαμεν - θεολογικῆς κατευθύνσεως, μία ἀποστροφή εἰς τάς Ὀρθοδόξους Πατερικάς πηγάς μας, μία κατεδάφιση πάντων τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὁρίων, κυρίως ἀπό Ἐπισκόπους καί καθηγητάς τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν, πού εἶναι ὑπεύθυνοι διά τήν διαμόρφωσι Ὀρθοδόξων συνειδήσεων! Βομβαρδίζουν αὐτοί κέραιες θέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας γιά νά τήν κατεδαφίσουν. Ἀλοίμονον σέ ὅσους ἀπό ἄγνοια ἀκολουθοῦν καί ἔχουν ἐμπιστοσύνη σ’ αὐτούς τούς πλανεμένους.
Εἰς τάς πονηράς ἡμέρας πού διερχόμεθα, οἱ Οἰκουμενισταί ἐπίσκοποι καί θεολόγοι καθηγηταί, παρασύρθηκαν σάν ἄχυρο ἀπό τόν ἄνεμο τῆς μεγάλης ἀποστασίας, καί πιάσθηκαν στήν θανατηφόρο παγίδα τῶν αἱρετικῶν διδαγμάτων καί κηρυγμάτων τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Εἰς τό προσκλητήριον τῆς Ἐκκλησίας νά ὁμολογήσουν τήν καλήν ὁμολογίαν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, ὄχι μόνον δήλωσαν "ἀπών", ἀλλά αὐτομόλησαν στήν αἵρεσι! Ἀντί νά στηλιτεύουν αὐτήν μετά παρρησίας, ἔκυψαν τόν αὐχένα τους ἐνώπιον της, καί ὕψωσαν τό ἀνάστημά τους ὑπέρανω τῆς μητρός των, τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας!
Πολλή λάσπη ἔχουν ρίξει ἐναντίον τῶν παλαιοημερολογιτῶν ἕως τώρα οἱ ἐχθροί τῆς Πίστεώς μας. Ἔγραφε ὁ Κόντογλου: "μέ τή συναίσθηση τῆς κατωτερότητος πού ἀποχτήσαμε, φοβόμαστε σάν τό διάβολο μήπως μᾶς ποῦνε ‘‘παλιά μυαλά, παλαιοημερολογίτες, καθυστερημένους’’[1].
Πρέπει καλά νά τό καταλάβετε ἐσεῖς οἱ εὐσεβεῖς Νεοημερολογίται, ὥστε νά δώσετε τά χέρια σ’ αὐτούς. Προσευχηθεῖτε νά σᾶς ἐνισχύση ὁ Θεός ν’ ἀκολουθήσετε τήν γραμμή τῶν ἁγίων Πατέρων μας, διότι εἶναι πολύ θλιβερόν, ν’ ἀγωνίζεσθε μιά ζωή κατά τῶν διαφόρων αἱρετικῶν, καί τελικῶς νά εὑρίσκεσθε σέ κοινωνία μετά τῆς "παναιρέσεως" τοῦ αἰῶνος μας, τόν Οἰκουμενισμόν! Οἱ Ρωμιοί μείναμε ἐλάχιστοι, ἄς μή τρωγόμαστε, νά ἔχουμε ὁμόνοια, ὅπως μᾶς συστήνει ὁ ἅγιος Κοσμᾶς, ἀκολουθώντας "τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τό ἀγαθόν καί εὐάρεστον" (Ρωμ.ιβ΄, 2).
Μεγάλη ἡ εὐθύνη τῶν τολμούντων νά δικαιολογοῦν ἀκόμη τόν κ. Βαρθολομαίο καί τούς συνοδοιπόρους του. Οἱ πονηρές "οἰκονομίες", τό δηλητηριῶδες τοῦτο ζαχαρόπηκτον μέ τό ὁποῖο ἀγρεύονται οἱ ψυχές τῶν ἀφελεστέρων, νά σταματήσουν πλέον! Ὁ καιρός τῆς οἰκονομίας καί ἀναμονῆς ἔχει παρέλθει ἀμεταστρεπτί πρό δεκαετιῶν. Ὅσοι πιστοί ἐπιθυμοῦν τήν ψυχικήν των σωτηρίαν δέν πρέπει νά ἔχουν οὐδεμίαν σχέσιν πλέον μετ’ αὐτῶν.
"Καθημερινῶς λυπούμεθα πληροφορούμενοι τίς ποικίλες προδοσίες πίστεως καί τάξεως πού ἐνεργοῦν οἱ φύσει καί θέσει φρουροί τῆς Ὀρθοδοξίας ὅλων τῶν αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν! Πιό πολύ ὅμως λυπούμεθα διά τήν ἀπαθῆ καί σιωπηρά ἀντιμετώπισιν τῶν ἀνωτέρω ἀπό τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, κληρικούς καί λαϊκούς, καί ἰδιαιτέρως ἀπό τούς Μοναχούς[2].
Ὅλες αὐτές τίς προδοσίες ἀπό δεκαετίες τώρα δέν τίς στηλιτεύανε τόσοι καί τόσοι πιστοί, ὡς ὁ ἀείμνηστος ἁγιορείτης ἱερομόναχος π. Θεοδώρητος μέ τά συγγράμματα του, τό ζωντανό αὐτό κύτταρο τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν φωνήν τοῦ ὁποῖου ἐδῶ μεταφέραμε; Πλήν ὅμως κληρικοί καί μοναχοί ἀπαντοῦσαν, "ἀγρόν ἠγόρασαν"!
Ἕως πότε λοιπόν, ἀδελφοί ρασοφόροι τοῦ νέου ἡμερολογίου, κληρικοί καί μονάζοντες, θά ἐμπαίζεσθε καί θά ἐμπαίζετε ἑαυτούς καί τά ποίμνιά σας; Ἰδού, ἦλθεν πλέον ἡ ὥρα νά ἀντιληφθῆτε καί ἐσεῖς, ἔστω πολύ καθυστερημένα, ὅτι τό Πατριαρχεῖον δέν γυρίζει πίσω ἀπό τήν πρός τάς ἀγκάλας τοῦ Παπισμοῦ πορεία του, καί ὅσοι τό ἀκολουθοῦν ὑποχρεωτικῶς θά γίνουν Οὐνῖται! Καί αὐτό θά εἶναι θανατηφόρο καί ἄδικο γιά τίς ψυχές σας, διότι γνωρίζουμε πολλούς ἀπό σᾶς, ὡς καί ἀπό τό τάγμα τῶν μοναζουσῶν, ὅτι δέν ἐπιδοκιμάζετε τάς προδοτικάς αὐτάς ἐνεργείας. Ναί, ἀλλά ἀρκεῖ αὐτό; Οὐδέποτε, οὐδαμῶς!
Πάντοτε στό παρελθόν, μόνον ἡ πρᾶξις διέσωσε τήν ἀλήθειαν, ἡ πρᾶξις τῆς ἀντιδράσεως καί ἀρνήσεως νά κοινωνήσει ὁ ὀρθόδοξος ρασοφόρος ἤ λαϊκός μέ τήν αἵρεσιν. Οἱ λόγοι ἔχουν τήν θέσιν τους σάν διαμαρτυρία στήν ἀρχή τοῦ κακοῦ, μήπως καί οἱ κακοδοξοῦντες συνέλθουν, ἤ πλανώμενοι νά γνωρίσουν τήν ἀλήθεια καί μετανοήσουν. Ἐφ’ ὅσον ὅμως ἔχουν παρέλθει δεκαετίες καί ἡ κακοδοξία προάγεται καί θριαμβεύει μέ ποῖο δικαιολογητικό θά συνεχίσετε νά διαμαρτύρεσθε μή ἀκουόμενοι; Διατί λησμονεῖτε τό τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ στουδίτου τοῦ "ἀτρομήτου ὁμολογητοῦ τῶν θεανθρωπίνων ὀρθοδόξων ἀληθειῶν" κατά τόν Ἰ. Πόποβιτς, ὅτι: "Ἐχθρούς γάρ ὁ Χρυσόστομος, οὐ μόνον τούς αἱρετικούς, ἀλλά καί τούς τοῖς τοιούτοις κοινωνοῦντας μεγάλη καί πολλῇ τῇ φωνῇ ἀπεφήνατο[3];
"Δυστυχῶς ἔχουν φθάσει εἰς τοιαύτην κατάπτωσιν τά σύγχρονα κριτήρια τῶν Ὀρθοδόξων, ὥστε ἀρκεῖ ἱεράρχης τις νά ὁμολογήση καί ἀσπασθῇ δημοσίως ἀλήθειάν τινα τῆς ἱερᾶς μας Παραδόσεως, διά νά θεωρηθῇ τοῦτο μέγα γεγονός, ἐνῶ συγχρόνως θεωρεῖται μηδαμινόν καί ἐπιβαλλομένη διπλωματία "λόγω τῶν ἐπικρατουσῶν συνθηκῶν" ἡ ἀπεμπόλησις τῶν ἱερῶν Κανόνων, ἡ ἐπικρότησις τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ πλήρης καταφρόνησις τῶν ἱερῶν τῆς Ὀρθοδοξίας παραδόσεων!!" [4].
Ὅποιος εἶναι ἀληθινά λυμένος ἀπό τά δεσμά τοῦ κόσμου καί ἐλεύθερος ἀπό σκοπιμότητες καί ὑπακοές στά ἀντικανονικά κελεύσματα τῆς ἐποχῆς μας, ὅποιος ποθεῖ τήν ἀλήθειαν καί ὑπακοήν στό λόγο τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἁγίων του, αὐτός βλέπει καθαρά τά σημεία τῶν καιρῶν. Ἀδελφοί ἄν θέλουμε νά γλυτώσουμε ἀπό τόν κατακλυσμό τῆς ἀσεβείας τοῦ οἰκουμενισμοῦ, νά σταθοῦμε μέσα στήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία, νά μείνουμε στά ὅριά της, νά ὑπακοῦμε στά προστάγματά της, τάς ἐντολάς της.
Καί μόνον γιά τήν "ἐπίθεσιν" πού κάνουν οἱ Οἰκουμενισταί ἐναντίον τῆς νηστείας, οἱ πιστοί πρέπει νά τούς ἀποδοκιμάσουν καί νά τούς ἐγκαταλείψουν. Νά μήν νομίζουμε ὅτι τηροῦμε τόν νόμο τοῦ Χριστοῦ, συμβιβαζόμενοι μέ τό κακό πού μᾶς περικυκλώνει. Ἐάν ὁ πιστός δέν ἔχει βαθύ πνευματικό βίωμα, εὔκολα γίνεται ἀπό ὁμολογητής προδότης, ὅπως στό παρελθόν ὁ πατριάρχης Βέκκος.
Ἡ κατάληξις ὅλων ἐκείνων πού περιφρονοῦν τά δῆθεν μικρά τῆς Ὀρθοδοξίας (π.χ. ἀλλαγή ἡμερολογίου) εἶναι "νά καταπατοῦν μετ’ ὀλίγον ἀνερυθριάστως καί τά μεγάλα, φρονοῦντες ὅτι διακονοῦν οὕτω τήν ἀλήθειαν. Δέν ἀπομένει παρά ἡ ἀπόδοκιμασία τοῦ ὀρθοφρονοῦντος εὐσεβοῦς ποιμνίου, ὥστε νά μή γίνη καί αὐτό συνυπεύθυνον διά τάς κακοδοξίας τῶν ποιμένων του[5].
Οἱ πιστοί πρέπει νά ἀντιληφθουν πλέον καλῶς, ὅτι μόνον μακράν τῆς ὀργανωμένης Ἐκκλησίας θά μπορέσουν νά ἀναπνεύσουν τόν γνήσιο τῆς Ὀρθοδοξίας ἀέρα: μακράν Βαρθολομαίου, Ἱερωνύμου καί τῶν ὁμοίων των, πού ἔχουν μείνει μέ τά σύμβολα μόνον τῆς Ὀρθοδοξίας, στήν δέ πραγματικότητα πορεύονται πρός Οὐνιτισμόν, διά μέσου τῆς κοινωνίας Ρώμης - Κων/λεως.
Ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, ὁ μέγας ὁμολογητής ἐπί εἰκονομαχίας, εἶναι πολύ σαφής ἐν προκειμένω: "Ἄλλοι μέν ἐναυάγησαν περί τήν πίστιν τελείως: ἄλλοι δέ, καίτοι ἐσωτερικῶς δέν ἀσπάσθηκαν τήν κηρυττομένην κακοδοξίαν, συναπωλέσθησαν ὅμως μέ τούς λοιπούς, λόγω τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας πού εἶχαν μαζί τους[6].
Ὁ σπουδαῖος ζηλωτής τῆς Ὀρθοδοξίας φαίνεται στό κορύφωμα τῶν κινδύνων καί τῶν δυσκολιῶν, πάνω στήν προσπάθειά του νά σώσει ἀπό τήν αἱρετική ἀπειλή καί τόν ἑαυτόν του καί τούς ἄλλους. Ἄς χύσουμε καί τό αἷμα μας ἄν ὁ Θεός θελήσει. "Ἀρδευέτω τοίνυν τό μαρτυρικόν αἷμα τήν Ἐκκλησίαν: αὐξανέσθω ὁ χορός τῶν ὁμολογητῶν: τοῦτο εὐδοκία Θεοῦ: τοῦτο χαρά καί ἀγαλλίασις: κἄν διά τούς ἀπολλυμένους ἐλεεινότατον" [7].
"Ἔχει γίνει πλέον σύνηθες ἐπιχείρημα στά χείλη τῶν Οἰκουμενιστῶν ἡ φράσις: "ὑπακοή σέ ὅτι πεῖ ἡ Ἐκκλησία". Καί λέγοντες ‘‘Ἐκκλησία’’ ἐννοοῦν τούς οἰκουμενιστάς ἱεράρχας Κωνσταντινουπόλεως, Ἀλεξανδρείας, Ἑλβετίας, Αὐστραλίας κ.λ.π. .. Ἀντί λέγοντες ὑπακοή στήν Ἐκκλησία νά ἐννοοῦν ὑπακοήν στήν διδασκαλίαν αὐτῆς, Δόγματα, Κανόνας καί Παραδόσεις, αὐτοί ἐννοοῦν τίς .. δικές τους ἀποφάσεις, τίς συνήθως ἀντορθόδοξες καί ἀντικανονικές. Καί πῶς νά μήν εἶναι ἀντικανονικές, ἀφοῦ γι’αὐτούς καί μάλιστα τόν ἀρχηγό τους, τόν κ. Βαρθολομαῖο, οἱ ἱεροί Κανόνες ἀποτελοῦν ‘‘τείχη αἴσχους’’!![8].
Διαγραφή λοιπόν συνιστοῦν οἱ οἰκουμενισταί παντός Κανονικοῦ ἐμποδίου προκειμένου νά ἐπιτευχθῆ ἡ τερατώτης ἕνωσις ψεύδους καί ἀληθείας καί μάλιστα μέ τήν πρόφασιν, ὅτι αὐτό ἀποτελεῖ ἐπιθυμίαν τῆς Ἐκκλησίας, διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας! Καί ὅμως ὑπάρχουν ἀκόμη "συντηρητικοί" Ἱεράρχαι καί θεολόγοι πού θεωροῦν ἀναγκαίαν τήν ὑπακοήν καί συνεργασίαν μέ τέτοιους ποιμένας, φοβούμενοι μήπως εὑρεθοῦν .. ἐκτός Ἐκκλησία, ἐάν θά διακόψουν τήν μετ’ αὐτῶν κοινωνίαν, τήν ὁποίαν διακοπήν ἐπαινεῖ ἡ Ἐκκλησία διά τῶν ἱερῶν της Κανόνων.
 "Τό ποίμνιον πρέπει νά ἀντιληφθεῖ ὅτι δέν εἶναι ἀμέτοχον εὐθύνης, ὅταν ἐφησυχάζη καί ἀδιαφορεῖ τήν ὥραν πού προδίδεται ἡ πίστις! Εὐχόμεθα τοῦ λοιποῦ οὐδείς νά εὑρεθῆ μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων "σιωπηλός καί ἀμέριμνος". Καί τοῦτο διότι ὁ κίνδυνος εἶναι μεγάλος διά τήν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς του, ἀφοῦ κατά τόν λόγον τῶν ἁγίων Πατέρων "ἡ μετά τῶν κακοδοξούντων κοινωνία δημιουργεῖ διακοπήν τῆς μετά τόν Χριστόν κοινωνίας"[9].
Κατόπιν τῆς παρατηρουμένης ἀδιαφορίας κληρικῶν καί θεολόγων ἐνώπιον τῆς συγχρόνου ἀποστασίας, ὁ κάθε πιστός πρέπει μόνος του πλέον νά λάβη τά μέτρα του, ὥστε νά μή παρασυρθῆ καί αὐτός στήν δίνη τῆς αἱρέσεως. Ὁ καιρός τῆς ἀναμονῆς ἔχει πρό πολλοῦ παρέλθει. Ἡ ψυχική του σωτηρία ἀσφαλίζεται μόνον μέ τό ἀκοινώνητον τῆς αἱρέσεως, ἔστω καί ἄν ὁ ἴδιος προσωπικά δέν συμφωνεῖ μέ τήν κακοδοξίαν. Μή λησμονοῦμεν τό πατερικόν: "ἐάν συγκαταβῆτε Λατίνοις, Χριστός ὑμᾶς οὐδέν ὠφελήσει[10].
Σήμερα ὄντως "ἄρχοντες λαῶν (πολιτικοί καί Ἐκκλησιαστικοί) συνήχθησαν" κατά τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας: δι’ αὐτό, Στῶμεν ἀδελφοί, καλῶς!

Σημειώσεις


[1] Μυστικά Ἄνθη, σ. 53.
[2] π. Θεοδωρήτου, Ὀρθοδοξία Πολεμουμένη σ. 5.
[3] P.G. 99, 1049Α.
[4] π.Θεοδωρήτου, Ὄντως "Ἀξιοκατάκριτος", σ. 9.
[5] Ἁγιορείτης, Σεπτέμβριος 1982, σ. 2.
[6] P.G. 99, 1164Α.  Ἁγιορείτης, Νοέμβριος 1993, σ.1,2.
[7] Θεόδ. Στουδίτης, P.G. 99, 1281Β.
[8] Ἁγιορείτης, Μάϊος 1996, σ. 4.
[9] π. Θ., Ὀρθ. Πολεμουμένη. σ. 8.
[10] π. Θεοδωρήτου, Μοναχισμός καί Αἵρεσις, σ. 202, 203.

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Ο Φθιώτιδος Νικόλαος αποχαιρέτησε τον κεκοιμημένο Φθιώτιδος Γ.Ο.Χ. ΚαλλίνικοΣε βαθύτατο γήρας και μετά από πολύχρονη ασθένεια, εκοιμήθη ο Επίσκοπος των Γ.Ο.Χ Λαμίας Καλλίνικος.
                Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος συνεδέετο με τον γέροντα λόγω κοινής κυκλαδίτικης καταγωγής και λόγω της τακτικής ενισχύσεως εκ μέρους του μακαριστού των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων της Ιεράς Μητροπόλεως.
                  Σήμερα το πρωί, 19 Οκτωβρίου, ο Σεβασμιώτατος συνοδευόμενος από τον Αρχιερατικό Επίτροπο Λαμίας Πρωτοπρ. π. Παναγιώτη Σερέτη επεσκέφθη τον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος των Παλαιοημερολογιτών όπου είχε εκτεθεί η σορός του μακαριστού Καλλινίκου και ασπάσθηκε το λείψανό του, συλλυπηθείς τους συγγενείς του από την Μύκονο και τους εκεί παρευρισκομένους κληρικούς και λαϊκούς του παλαιού ημερολογίου, οι οποίοι προσήλθαν και ασπάσθηκαν την δεξιά του Ποιμενάρχου μας.
                Ο μακαριστός Επίσκοπος των Παλαιοημερολογιτών Καλλίνικος ήταν άνθρωπος ταπεινός, μετριοπαθής και ουδέποτε εδημιούργησε προβλήματα εις την Ιερά Μητρόπολή μας και προσωπικώς εις τον Σεβασμιώτατο τον οποίο εκτιμούσε και οσάκις συναντώντο απέδιδε τη πρέπουσα τιμή.
                Ο μακαριστός είχε χειροτονηθεί διάκονος και πρεσβύτερος από τον αείμνηστο Μητροπολίτη Σύρου - Τήνου κυρό Φιλάρετο και ανήκε στην αδελφότητα της Ιεράς Μονής Παναγίας Τουρλιανής Μυκόνου μέχρι το 1965 οπότε και προσεχώρησε στην τάξη των Παλαιοημερολογιτών.
                Ας είναι η μνήμη του αιωνία.