"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Σάββατο, 3 Μαρτίου 2018

Το 90% των γονέων των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Βερδικούσιας επέστρεψαν του Φακέλους των Θρησκευτικών

Επιστροφή βιβλίων (Φακέλων Θρησκευτικών)

Οι γονείς του δημοτικού σχολείου της κοινότητας Βερδικούσιας Λάρισας, διαμαρτυρόμενοι για τα νέα βιβλία («φακέλους μαθημάτων») των θρησκευτικών, τα οποία είναι ξένα προς το ορθόδοξο χριστιανικό πνεύμα, αφού ενημερωθήκαμε από καθηγητή θεολόγο για την ακαταλληλότητα των βιβλίων αυτών, αποφασίσαμε σε Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων με συντριπτική πλειοψηφία (περίπου 90%) να τα επιστρέψουμε στο Υπουργείο Παιδείας. Τα βιβλία έχουν ήδη σταλεί, και αναμένουμε τον Πρωθυπουργό και τους ιθύνοντες το Υπουργείο να αφουγκρασθούν τις πολλές ανά την ελληνική επικράτεια αντιδράσεις και τελικώς να υποχωρήσουν, προς δόξαν Θεού και ωφέλεια των παιδιών μας.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
του Δημοτικού Σχολείου Βερδικούσιας.

7 σχόλια:

 1. Ὅπως ἔχουν τονίσει θεολόγοι καθηγηταί, εἷς ἐξ αὐτῶν καί ὁ Πρόεδρος τῆς ΠΕΘ κ. Ἡρακλῆς Ρεράκης, οἱ "φάκελοι" δέν διδάσκουν τό μάθημα τῆς Θρησκειολογίας, ἀλλά μυοῦν (δηλ. προσηλυτίζουν) τά Ἑλληνόπουλα στόν Πανθρησκειακόν Οἰκουμενισμόν, τοὐτέστιν εἰς τόν Σατανισμόν. Ἄραγε τό 10% τῶν γονέων πού δέν ἐπέστρεψαν τό ἐν λόγῳ ἔντυπον Σατανικόν ὑλικόν στόν ἐκδότην του τό ἔπραξαν ἀπό ἄγνοιαν, ἀπό ἀδιαφορίαν γιά τό γεγονός ὅτι τά παιδιά τους θά διδάσκωνται τόν Σατανισμόν, ἤ ἀπό φόβον πρός τούς Σατανιστάς τῆς ἐξουσίας; Στόν βαθμόν πού πρόκειται δι' ἄγνοιαν εὐθυνόμεθα ὅλοι! Εἰς μίαν τοιαύτην ἐκστρατείαν τοῦ Διαβόλου ἐναντίον ἀθώων ψυχῶν, θά ἔπρεπε νά εἴχαμε ξεσηκωθῆ ὅλοι, πρωτίστως οἱ Ἐπίσκοποι καί οἱ Μοναχοί, ὄχι μόνον γιά συλλαλητήρια, ἀλλά μέ περιοδεῖες σέ ὅλες τίς πόλεις καί τά χωριά καί τήν πόρτα-πόρτα ἐνημέρωσιν τῶν Ἑλλήνων. Διά τήν πλήρη ἀποστασίαν πού ἔρχεται δέν θά πταίουν μόνον οἱ Σατανισταί τῶν κομμάτων (ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΝΔ, ΠΟΤΑΜΙ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΔΗΜΑΡ κ.ἄ.) πού εὐθύνονται διά τήν διδασκαλίαν τοῦ Σατανισμοῦ στά σχολεῖα, οὔτε μόνον οἱ ψευδο-επίσκοποι πού συναινοῦν (καί ἄρα συνεργοῦν) στό ἔργον τοῦ Διαβόλου, ἀλλά καί ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἄλλοι, πού ἐνῷ ἔχουμε κατανοήσει τί διακυβεύεται μέ τήν διδασκαλίαν τοῦ Σατανισμοῦ στίς νεώτερες γενεές, δέν ἐπράξαμε τά δέοντα, ἤτοι ἐπανάστασιν κατά τοῦ πολιτικοῦ καί θρησκευτικοῦ κατεστημένου καί ἐκδίωξιν τῶν Σατανιστῶν ἀπό τούς θώκους τῆς ἐξουσίας των.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τὸ 10% ἐπείσθη ἀπὸ τὸν Οἰκεῖο Μητροπολίτη νὰ μὴ ἀντιδράσῃ, παρ' ὅτι ἀρχικῶς εἴμασταν ὅλοι σύμφωνοι. Ἀρκετοὶ ὅμως γονεῖς δὲν ἐλαβαν ὑπ' ὄψιν τὴν σύστασί του καὶ τὴν ἕως τοῦδε γνώμη του ὅτι δὲν ὑπάρχει κάποιο πρόβλημα μὲ τὰ βιβλία. Εὔχεσθε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εὐχαριστῶ διά τήν πληροφορίαν. Ἀλλ' ἔχει σημασίαν νά γνωρίζουμε ἀπό ποῖον Μητροπολίτην, τόν Ὀρθόδοξον κ. Ἀθανάσιον ἤ τόν Οἰκουμενιστήν κ. Ἰγνάτιον (Λάππαν);

   Διαγραφή
  2. Εννοεί τον Οικείο Μητροπολίτη του Νέου, Ελασσόνος Χαρίτωνα.

   Διαγραφή
  3. Εὐχαριστῶ! Οὐδόλως ἐκπλήσσομαι, ἐφόσον εἶναι γνωστόν ἀπό τίς δηλώσεις Γαβρόγλου ὅτι στήν διδασκαλίαν τοῦ Σατανισμοῦ στά παιδιά μας συναινεῖ καί ἡ "ἐκκλησία" τοῦ κ. Ἱερωνύμου.

   Διαγραφή