"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣΝικολάου Μάννη, εκπαιδευτικού

Με αφορμή την παρελθούσα Κυριακή της Ορθοδοξίας, κατά την οποία έγινε η ανάγνωση του Συνοδικού, πρέπει να ειπωθούν ολίγα τινά περί του Αναθέματος (το οποίο λέγεται και «Μέγας Αφορισμός»), ώστε να μη παρασύρονται οι πιστοί σε πλάνες. Επικρατεί τελευταίως η άποψη ότι οι πιστοί πρέπει να εκφωνούν το «ανάθεμα» απέναντι στους νέους αιρετικούς που εμφανίστηκαν στους κόλπους της Εκκλησίας. Αυτή η άποψη ενισχύεται από συγκεκριμένα επιχειρήματα, τα οποία παρατίθενται, μαζί με την αναίρεσή τους, σε μορφή Διαλόγου. 

(Τα πρόσωπα του Διαλόγου "Ζουρλωτής" και "Φιλαλήθης")

Ζ: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα προχθές να αναθεματίζεις τους αιρετικούς! Ξέρεις σε είχα για χλιαρό...
Φ: Δεν τους αναθεμάτισα από μόνος μου. Εγώ απλά εξέφρασα την συμφωνία μου με τις αποφάσεις των Συνόδων. Εκείνες ήταν που αναθεμάτισαν τους αιρετικούς, οι οποίοι αναφέρονται στο Συνοδικό.
Ζ: Ναι, αλλά και ο κάθε πιστός από μόνος του πρέπει να αναθεματίζει τους αιρετικούς. Αφού στο Συνοδικό της Ορθοδοξίας γράφει: «ὁ μὴ λέγων τοῖς αἱρετικοῖς ἀνάθεμα,  ἀνάθεμα ἔστω». Επομένως αναθεματίζεται εκείνος ο οποίος δεν αναθεματίζει τους αιρετικούς!
Φ: Η φράση «ὁ μὴ λέγων τοῖς αἱρετικοῖς ἀνάθεμα,  ἀνάθεμα ἔστω» είναι ανύπαρκτη. Δεν υπάρχει ούτε στο Συνοδικό, ούτε σε κάποιο άλλο κείμενο Συνόδου ή Αγίου.
Ζ: Μα μου το είπε ο Γέροντάς μου!
Φ: Ορίστε δες το και μόνος σου.
Ζ: Ναι, αλλά στα Πρακτικά της Ε΄ Οικουμενικής Συνόδου διαβάζουμε: «Εἴ τις μὴ ἀναθεματίζει Ἄρειον, Εὐνόμιον, Μακεδόνιον, Ἀπολινάριον, Νεστόριον, Εὐτυχέα, καὶ Ὠριγένην, μετὰ τῶν ἀσεβῶν αὐτῶν συγγραμμάτων, καὶ τοὺς ἄλλους πάντας αἱρετικούς, τοὺς κατακριθέντας καὶ ἀναθεματισθέντας ὑπὸ τῆς ἁγίας καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας  καὶ τῶν προειρημένων ἁγίων τεσσάρων συνόδων, καὶ τοὺς τὰ ὅμοια τῶν προειρημένων αἱρετικῶν φρονήσαντας ἢ φρονοῦντας καὶ μέχρι τέλους τῇ οἰκείᾳ ἀσεβείᾳ ἐμμείναντας, ὁ τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω»[1]. Δεν έχει λοιπόν καμία σημασία αν η παραπάνω φράση είναι ανύπαρκτη, εφόσον το νόημα και εδώ είναι το ίδιο: οποίος δεν αναθεματίζει τους αιρετικούς, αναθεματίζεται!
Φ: Έχει σημασία, αν θέλουμε να υπηρετούμε την αλήθεια και να μην είμαστε σαν τους «Ιησουΐτες» που πρεσβεύουν το μακιαβελικό «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα». Αλλά και το απόσπασμα που παραθέτεις δεν το διαβάζεις σωστά. Δες το τώρα: «Εἴ τις μὴ ἀναθεματίζει Ἄρειον, Εὐνόμιον, Μακεδόνιον, Ἀπολινάριον, Νεστόριον, Εὐτυχέα, καὶ Ὠριγένην, μετὰ τῶν ἀσεβῶν αὐτῶν συγγραμμάτων, καὶ τοὺς ἄλλους πάντας αἱρετικούς, τοὺς κατακριθέντας καὶ ἀναθεματισθέντας ὑπὸ τῆς ἁγίας καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας  καὶ τῶν προειρημένων ἁγίων τεσσάρων συνόδων, καὶ τοὺς τὰ ὅμοια τῶν προειρημένων αἱρετικῶν φρονήσαντας ἢ φρονοῦντας καὶ μέχρι τέλους τῇ οἰκείᾳ ἀσεβείᾳ ἐμμείναντας, ὁ τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω». Επομένως δεν αναθεματίζει από μόνος του ο πιστός, όποιον θεωρεί αιρετικό, αλλά αναθεματίζει εκείνους που έχει ήδη αναθεματίσει η Εκκλησία διά των Συνόδων της (δηλαδή τους αιρεσιάρχες, αλλά και τους αμετανόητους, μέχρι τέλους, οπαδούς τους), εκφράζοντας έτσι την συμφωνία του με τις αποφάσεις Της.
Ζ: Άρα μου λες πως ο πιστός δεν πρέπει να αναθεματίζει κανέναν από τους σημερινούς αιρετικούς που εμφανίστηκαν τα τελευταία εκατό χρόνια τουλάχιστον στην Ορθόδοξη Εκκλησία; 
Φ: Δεν το λέω εγώ. Άκου τί γράφει κάποιος για το Ανάθεμα:  «Και ποιος είσαι εσύ για να έχεις αυτή την εξουσία και τη μεγάλη δύναμη; «Τότε θα καθήσει ο Υιός του Θεοῦ και θα τοποθετήσει τα πρόβατα στα δεξιά και τα ερίφια στα αριστερά». Γιατί λοιπόν οικειοποιήθηκες ένα τόσο μεγάλο αξίωμα, το οποίο μόνο η κοινότητα των Αποστόλων αξιώθηκε να λάβει, καθώς  και όσοι με κάθε ακρίβεια έγιναν αληθινά διάδοχοί τους [2], γεμάτοι χάρη και δύναμη; Και βεβαίως εκείνοι, τηρώντας ακριβώς την εντολή, απέβαλαν έξω από την Εκκλησία τους αιρετικούς, σαν να έβγαζαν το δεξί τους μάτι, το οποίο φανερώνει τη μεγάλη τους συμπάθεια και οδύνη, επειδή αποκόπηκε ένα σημαντικό μέλος. Για αυτό και τον αιρετικό ο Χριστός τον ονόμασε δεξιό οφθαλμό, για να δείξει την συμπάθεια εκείνων που τον απέβαλαν» [3]. Και παρακάτω: «Σας παρακαλούμε και σας εξορκίζουμε να απομακρυνθείτε από τέτοιου είδους κακό. Διότι είτε ζει και βρίσκεται σε αυτόν εδώ τον θνητό βίο, είτε έχει πεθάνει αυτός τον οποίο έχεις την πρόθεση να αναθεματίσεις. Εάν, λοιπόν, ακόμα ζει, διαπράττεις ασέβεια, διότι αποκόπτεις κάποιον ο οποίος είναι δυνατόν να μεταβληθεί και μπορεί να μετατεθεί από το κακό στο καλό. Εάν πάλι έχει πεθάνει, πολύ περισσότερο διαπράττεις ασέβεια» [4]. Και καταλήγει: «Τα αιρετικά δόγματα, τα οποία παραλάβαμε από κάποιους, πρέπει να τα αναθεματίζουμε, και τις ασεβείς διδασκαλίες να τις ελέγχουμε. Για τους ανθρώπους όμως πρέπει να έχουμε μεγάλη ευσπλαχνία και να ευχόμαστε για την σωτηρία τους» [5].
Ζ: Ποιος αγαπολόγος φιλαιρετικός τα έγραψε αυτά; 
Φ: Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε έργο του με τίτλο «Για το ότι δεν πρέπει να αναθεματίζει κανείς, ζωντανούς ή πεθαμένους» [6]!
Ζ: ...
Φ: Όχι όμως μόνο για τους αιρετικούς που δεν έχει αναθεματίσει ακόμη η Εκκλησία, αλλά ακόμη και για εκείνους που έχει αναθεματίσει πρέπει να είμαστε φειδωλοί στους αναθεματισμούς. Στην Βίβλο των Αγίων Γερόντων Βαρσανουφίου και Ιωάννου διαβάζουμε...
Ζ: Εγώ μόνο μία Βίβλο ξέρω, και αυτούς τους νέους Γέροντες που αγιοποιούν οι φιλαιρετικοί δεν τους παραδέχομαι!
Φ: Σε λυπάμαι, όχι για την αμάθειά σου, αλλά για το ότι θέλεις να έχεις γνώμη για πράγματα που δεν γνωρίζεις. Οι Γέροντες Βαρσανούφιος και Ιωάννης είναι Άγιοι της Εκκλησίας μας εδώ και χίλια πεντακόσια χρόνια, μιας και κοιμήθηκαν περίπου τον 6ο αιώνα. Άκου λοιπόν την γνώμη τους για το θέμα του αναθεματισμού των αιρετικών και μάλιστα και για τους ήδη αναθεματισμένους από την Εκκλησία (όπως ο Νεστόριος): «Ερώτηση 700. Εάν κάποιος μου πει να αναθεματίσω τον Νεστόριο, και τους ομοίους με αυτόν αιρετικούς, να τους αναθεματίσω ή όχι; Απάντηση. Ότι μεν ο Νεστόριος, και οι όμοιοί του αιρετικοί βρίσκονται υπό το ανάθεμα, είναι προφανές. Καθόλου όμως μη σπεύδεις εσύ να αναθεματίσεις κάποιον. Διότι αυτός που θεωρεί αμαρτωλό τον εαυτό του οφείλει να πενθεί για τις αμαρτίες του και τίποτε άλλο. Αλλά ούτε πρέπει να κρίνεις εκείνους που αναθεματίζουν κάποιον. Διότι ο καθένας δοκιμάζει τον εαυτό του. Ερώτηση 701. Εάν όμως από αυτό νομίζει ότι και εγώ έχω τα ίδια φρονήματα με εκείνον, τί να του πω; Απάντηση. Πες του· Αν και είναι φανερό ότι εκείνοι είναι άξιοι του αναθεματισμού, αλλά εγώ είμαι αμαρτωλότερος από κάθε άνθρωπο και φοβάμαι μήπως κρίνοντας άλλον, κατακρίνω τον εαυτό μου. Γιατί και τον ίδιο τον σατανά αν αναθεματίσω, εφόσον κάνω τα έργα του τον εαυτό μου αναθεματίζω. Διότι ο Κύριος είπε· "αν με αγαπάτε, τις εντολές μου τηρήστε". Και ο Απόστολος λέει· "όποιος δεν αγαπά τον Κύριο, ας είναι ανάθεμα". Λοιπόν αυτός που δεν τηρεί τις εντολές, δεν τον αγαπά. Και αυτός που δεν τον αγαπά, είναι υπό το ανάθεμα. Και πως ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να αναθεματίσει άλλους; Αυτά πες του και αν επιμείνει στα ίδια, χάριν της συνειδήσεώς του, αναθεμάτισε τον αιρετικό. Ερώτηση 702. Εάν αγνοώ ότι είναι αιρετικός, αυτός τον οποίο μου λέει να αναθεματίσω, τί να κάνω; Απάντηση. Πες του· αδελφέ, εγώ δεν γνωρίζω τί φρονεί αυτός για τον οποίο μου λες. Το να αναθεματίσω λοιπόν αυτόν τον οποίο δεν γνωρίζω, μου φαίνεται αξιοκατάκριτο. Τούτο όμως σου λέω· ότι εκτός από την πίστη των Αγίων τριακοσίων δεκαοκτώ Πατέρων, άλλη δεν γνωρίζω. Και αυτός που φρονεί διαφορετικά από αυτήν, έριξε τον εαυτό του στο ανάθεμα» [7]Αν λοιπόν οι Άγιοι είναι τόσο διστακτικοί στο να αναθεματίζει κανείς τους αναθεματισμένους από την Εκκλησία αιρετικούς, πολύ περισσότερο απορρίπτουν τον αναθεματισμό από τους πιστούς, εκείνων που δεν αναθεμάτισε ακόμη η Εκκλησία.
Ζ: Δηλαδή την εξουσία του αναθεματισμού των νέων αιρετικών ως πρόσωπα την έχει μόνο η Σύνοδος των Επισκόπων;
Φ: Ακριβώς. Και όπως ήδη ειπώθηκε όχι η Σύνοδος οποιωνδήποτε Επισκόπων, αλλά εκείνων που είναι κατ᾿  ακρίβεια διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων, δηλαδή των πραγματικά Ορθοδόξων.   
Ζ: Ναι, αλλά εγώ διάβασα τα εξής: «Δὲν ἐπαφίεται τὸ δικαίωμα τῆς καταδίκης καὶ τοῦ ἀναθέματος κάθε αἱρέσεως καὶ ἐτεροδιδασκαλίας μόνον στοὺς Ἀρχιερεῖς, ἀλλὰ ἐπιβάλλεται ὡς ὑποχρέωση σὲ ὅλους τούς πιστοὺς ὅλων τῶν ἐποχῶν καὶ πάντοτε».
Φ: Σωστά. Το ανάθεμα της αιρέσεως και της ετεροδιδασκαλίας όμως, όχι των προσώπων.
Ζ:  Δηλαδή για τον αναθεματισμό των προσώπων που εκφράζουν αυτές τις αιρέσεις αρμόδια είναι η Σύνοδος των Ορθοδόξων Επισκόπων; Τότε είναι λάθος τα εξής:  «Καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, βεβαίως, ἔχει αὐτήν τήν ἐξουσία νά ἀναθεματίζει τούς αἱρετικούς ὅλων τῶν ἐποχῶν, καί οἱ Πατέρες τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἔχουν τήν ἐξουσία καί ὀφείλουν νά ἀναθεματίζουν τούς μελλοντικούς αἱρετικούς, καί ἀκόμη καί μεμονωμένοι Πατέρες καί αὐτός ὁ πιστός λαός τοῦ Θεοῦ ὡς φύλαξ τῆς Ὀρθοδοξίας»; 
Φ: Ναι, είναι λάθος, όπως είδαμε. 
Ζ: Τότε γιατί ο Άγιος ο Θεόδωρος ο Στουδίτης γράφει: «εἴ τις μὴ ἀναθεματίζοι εὐκαίρως κατὰ τὸ ἀναγκαῖον πάντα αἱρετικόν, εἴη τῆς αὐτῶν μερίδος»;
Φ: Που είναι γραμμένο αυτό;
Ζ: Να έχω μια πηγή: Φατ. 34, 99, 138.
Φ: Τί είναι το "Φατ.";
Ζ: Δεν ξέρω...
Φ: Δεν αισθάνθηκες την ανάγκη να βρεις την πηγή για να διαβάσεις ολόκληρο το κείμενο, ώστε να δεις τί θέλει να πει ο Άγιος; Αρκέστηκες μόνο σε μια φράση που σου προσέφεραν;
Ζ: ...
Φ: Ας πάμε λοιπόν να δούμε στο "Φατ." [8] το κείμενο του Αγίου. Συγκεκριμένα πρόκειται για επιστολή του Αγίου προς τον Πάπα Ρώμης Λέοντα. Σε αυτήν, μεταξύ άλλων, αποκρούει την κατηγορία ότι αποδέχεται ως ορθοδόξους τους αιρετικούς Βαρσανούφιο, Ησαΐα, Δωρόθεο και Δοσίθεο [9], τους οποίους αναθεματίζει, για να βγάλει κάθε αμφιβολία, περί της ορθοδοξίας του, από το μυαλό του Πάπα Λέοντος. Συγκεκριμένα γράφει: «Ορθόδοξοι είμαστε, έστω αν κατά τα άλλα είμαστε αμαρτωλοί, μακαριώτατε, χωρίς να κάνουμε την παραμικρή υποχώρηση στο θέμα της αποστολικής πίστεως, κάθε Σύνοδο Οικουμενική και Τοπική αναγνωρισμένη για την αλήθειά της, μαζί με τους άγιους Κανόνες, που εκτέθηκαν σε αυτές, αποδεχόμαστε, και κάθε αίρεση και αιρετικό αποστρεφόμαστε και αναθεματίζουμε. Και ανάθεμα στον Βαρσανούφιο, στον Ησαΐα, στον Δωρόθεο και τον Δοσίθεο, οι οποίοι αναθεματίστηκαν από τον Άγιο Σωφρόνιο. Αλλά και κάθε άλλος που είναι ομώνυμος με αυτούς, όμως αιρετικός, της αιρέσεώς τους ή άλλης, είτε είναι επίσκοπος, είτε ασκητής, είτε οποιοσδήποτε, ας είναι αναθεματισμένος. Αλλά και όποιος δεν αναθεματίζει στον κατάλληλο καιρό, και ανάλογα με τις ανάγκες κάθε αιρετικό, ανήκει στην μερίδα εκείνων. Γιατί εμείς είμαστε καθαροί από κάθε αιρετικό φρόνημα» [10].
Ζ: Ναι, αλλά αλλού διάβασε τί γράφει ο Άγιος Θεόδωρος: «Πᾶς ὀρθοδοξῶν κατὰ πάντα, πάντα αἱρετικὸν δυνάμει κἄν οὐ ρήματι, ἀναθεματίζει» [11].
Φ: Πολύ σωστά. Τί σημαίνει αυτό γνωρίζεις;
Ζ: Ναι. Σημαίνει ότι όποιος είναι ορθόδοξος κατά πάντα να αναθεματίζει κάθε αιρετικό με όλη του την δύναμη!
Φ: Αυτό κατάλαβες;
Ζ: Ναι.
Φ: Γνωρίζεις αρχαία ελληνικά;
Ζ: Όχι, αλλά το συγκεκριμένο χωρίο δεν μου φαίνεται και τόσο δύσκολο.
Φ: Είναι πραγματικά κρίμα να έχεις γνώμη για πράγματα που δεν γνωρίζεις.
Ζ: Τότε τι σημαίνει;
Φ: Λοιπόν μεταφράζεται ως εξής: «Κάθε κατά πάντα ορθόδοξος, αναθεματίζει εν δυνάμει κάθε αιρετικό, έστω και αν δεν το κάνει με τα λόγια».
Ζ: Πως δηλαδή τον αναθεματίζει, αν δεν το κάνει με τα λόγια;
Φ: Πρώτον, με το να ακολουθεί την Ορθόδοξη Πίστη, την οποία ο αιρετικός αρνείται και εξαιτίας αυτής της αρνήσεως, διαχωρίζεται κατ᾿ ουσίαν από την Εκκλησία, η οποία έχει μία Πίστη, και όχι πολλές. Δεύτερον, με το να μην έχει εκκλησιαστική κοινωνία με τον αιρετικό, ακόμη και προ της συνοδικής καταδίκης του τελευταίου,  δηλαδή και του τυπικού διαχωρισμού του από την Εκκλησία, εφόσον βεβαίως παραμείνει αμετανόητος. 
Ζ: Ανακεφαλαιώνοντας όσα μου είπες, και για να καταλάβω καλύτερα, ισχυρίζεσαι ότι ως Ορθόδοξοι οφείλουμε να παραμένουμε εδραίοι στην Ορθόδοξη Πίστη, να μη έχουμε εκκλησιαστική κοινωνία με τους νέους αιρετικούς που εμφανίστηκαν στην Εκκλησία, να αναθεματίζουμε τις αιρέσεις και τις ετεροδιδασκαλίες τους, αλλά να μην προβαίνουμε σε προσωπικό αναθεματισμό τους, διότι αυτό είναι έργο της Συνόδου των Επισκόπων. Σωστά;
Φ: Σωστά.
Ζ: Και αν η Σύνοδος των Επισκόπων δεν το πράξει; Ως πότε θα περιμένουμε;
Φ: Όσο χρειαστεί. Τους εγκληματίες, ποιοι είναι αρμόδιοι να τους δικάσουν και να τους καταδικάσουν επιβάλλοντας τις ποινές; 
Ζ: Οι δικαστές.
Φ: Και αν αργήσει το δικαστήριο, μπορούν οι πολίτες να το πράξουν;
Ζ: Ναι, μπορούν να τους καταδικάσουν και να επιβάλλουν τις ποινές εκείνοι!
Φ: Σφάλλεις! Ο Νόμος του Λιντς ούτε υπάρχει στο Εκκλησιαστικό Δίκαιο, ούτε συνάδει με το ήθος των Ορθοδόξων, όπως είδαμε από τα κείμενα των Αγίων Πατέρων.
Ζ: Μάλιστα. Να υποθέσω δηλαδή πως διαφωνείς και με τα νέα Αναθέματα που προστέθηκαν από κάποιους στο Συνοδικό.
Φ: Βεβαίως και διαφωνώ! Η προσθήκη των αναθεμάτων αυτών είναι όχι μόνο αυθαίρετη, αλλά και αντιεκκλησιαστική. 
Ζ: Γιατί είναι αυθαίρετη;
Φ: Το "Συνοδικόν" λέγεται έτσι επειδή περιέχει κείμενα και αναθέματα Συνόδων. Δεν μπορεί ο καθένας (έστω και επίσκοπος) να προσθέτει αυθαίρετα ότι αναθέματα θέλει. 
Ζ: Και γιατί είναι αντιεκκλησιαστική;
Φ: Θα σου εξηγήσω. Εν πρώτοις, ο συντάκτης των νέων αναθεμάτων αναθεματίζει τους σημερινούς ηγέτες των Μονοφυσιτών, Παπικών και Προτεσταντών. Όμως οι Μονοφυσίτες, οι Παπικοί και οι Προτεστάντες έχουν αναθεματιστεί και αποκοπεί από την Εκκλησία αιώνες πριν. Οι μεν Μονοφυσίτες μετά την Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο, την οποία απέρριψαν, οι δε, ενωμένοι ακόμη τότε, Δυτικοί, μετά το 1054 που αποσχίστηκαν από την Εκκλησία - αργότερα αποκόπηκαν οι Προτεστάντες από τους Παπικούς, παρόλα αυτά ο συντάκτης αναθεματίζει και τους πρώτους αρχηγούς τους. Επιπροσθέτως, αναθεματίζονται και κάποιες προτεσταντικές παραφυάδες, όπως οι Βαπτιστές, οι Ανβτεντιστές, οι Πεντηκοστιανοί, οι Χιλιαστές. Τέλος δε, αναθεματίζονται και ...αλλόθρησκοι, όπως οι Ιουδαίοι και οι Ισλαμιστές! Το ανάθεμα όμως σημαίνει χωρισμός από την Εκκλησία, των προσώπων εκείνων τους οποίους αφορά και επομένως δεν δύναται να εκφωνείται εναντίον εκείνων οι οποίοι είναι ήδη εκτός Αυτής [12]! 
Επίσης, ο συντάκτης, αρπάζοντας την εξουσία που έχει μόνο μια Σύνοδος Ορθοδόξων Επισκόπων, προβαίνει σε αναθεματισμούς διαφόρων προσώπων, όπως εκείνων που διδάσκουν «τήν παναίρεσιν τοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ οἰκουμενισμοῦ», την «αἵρεσιν τοῦ νεοβαρλααμισμοῦ» και την «μεταπατερικήν, νεοπατερικήν, συναφειακήν καί μετακανονικήν αἵρεσιν» (χωρίς να προσδιορίζει ποιες είναι αυτές οι αιρέσεις), εκείνων που συμμετέχουν «ἐν ταῖς ἀντικανονικαῖς συμπροσευχαῖς μεθ’αἱρετικῶν κατά τήν λεγομένην «ἑβδομάδα προσευχῆς ὑπέρ τῆς ἑνότητος τῶν χριστιανῶν»» (για τις άλλες εβδομάδες και ημέρες;), όσων κηρύττουν «ὅτι αἱ αἱρέσεις, αἵτινες ἀπεκόπησαν ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, συμπεριλαμβάνονται ἐντός αὐτῆς, τάς ὁποῖας καί ὀνομάζουσι «ἀτελεῖς ἐκκλησίας» καί ὅτι ἔστι σωτήριος Χάρις, ἔγκυρον βάπτισμα καί ἐνεργοῦσα Χάρις τῆς ἱερωσύνης ἐκτός τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» και «ὅτι ὁ ἐκάστοτε Οἰκουμενικός Πατριάρχης πρῶτος ἐστί ἄνευ ἴσου», καθώς και το "Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών" και την "Σύνοδο της Κρήτης". Κοντολογίς, αναθεματίζει ένα τεράστιο πλήθος προσώπων, χωρίς να έχει την αρμοδιότητα να το κάνει, διότι δεν είναι Σύνοδος! Και ξέρεις και το χειρότερο; Ο κυριότερος από τους συντάκτες αυτών των νέων αναθεματισμών κοινωνεί με όλους αυτούς που αναθεματίζει! Βλέπεις λοιπόν πως τα μεγάλα λόγια δεν κάνουν τον Ορθόδοξο, αν δεν υπάρχουν οι πράξεις;
Ζ: Επειδή με κούρασες, να σου πω τί κατάλαβα από όλα αυτά που μου είπες;
Φ: Σε ακούω.
Ζ: Ότι είσαι φίλος ή υπάλληλος των αιρετικών, ότι δεν έχεις ζήλο για την Ορθοδοξία, όπως έχω εγώ, και ότι θα πας στην Κόλαση.
Φ: Εντάξει, υποθέτω τότε πως δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο.
Ζ: Κατάρα και ανάθεμα να έχεις!
Φ: Ο Θεός να σε ευλογεί...
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ

[1] Βλασίου Φειδά, Εκκλησιαστική Ιστορία, τόμ. Α΄, Αθήνα, 1994, σελ. 721.
[2] Επομένως, την εξουσία του αναθεματίζειν έχει μόνο το κοινό (όχι ένας!) των Αποστόλων και η Σύνοδός των διαδόχων τους Επισκόπων, και μάλιστα όχι οποιωνδήποτε Επισκόπων, αλλά των κατ᾿ ακρίβειαν διαδόχων τους, ήτοι των αληθινά Ορθοδόξων.
[3] «Καὶ τίς εἶ σὺ ταύτης τῆς ἐξουσίας καὶ τῆς μεγάλης δυνάμεως; Τότε γὰρ καθίσει Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. Τί οὖν τῆς τοσαύτης ἐπελάβου αξίας, ἧς τὸ κοινὸν μόνον τῶν ἀποστόλων ἠξιῶται, καὶ εἰ κατὰ πᾶσαν ἀκρίβειαν τούτων ὡς ἀληθῶς γεγονότες διάδοχοι, πλήρεις χάριτος καὶ δυνάμεως; Καὶ μὴν ἐκεῖνοι τὴν ἐντολὴν ἀκριβῶς φυλάξαντες, ὡς τὸν ὀφθαλμὸν τὸν δεξιὸν ἐξορύττοντες, οὕτω τοὺς αἱρετικοὺς ἔξω τῆς Ἐκκλησίας ἀπέβαλον, ὅπερ ἔνδειξιν ἔχει τῆς μεγάλης αὐτῶν συμπάθειας καὶ ἀλγηδόνος, ὡς ἐπικαιρίου μέλους γενομένης ἀποκοπῆς. Διὰ τοῦτο γὰρ καὶ δεξιὸν ὀφθαλμὸν τοῦτον ἀπεκάλεσεν ὁ Χριστός, τὴν παρὰ τῶν ἀποβαλλόντων συμπάθειαν ἐνδεικνύμενος» (P.G. 48, 948).
[4] «Παρακαλοῦμεν ὑμᾶς καὶ διαμαρτυρόμεθα, ἀποστῆναι τοῦ τοιούτου κακοῦ. Ἢ γὰρ ζῇ καὶ πάρεστιν ἐν τῷ θνητῷ βίῳ τούτῳ, ἢ τέθνηκεν, ὃν ἀναθεματίζειν προῄρησαι. Εἰ μὲν οὖν ἔτι περίεστιν, ἀσεβεῖς ἀποκόπτων τὸν ἐν τρεπτότητι ὄντα, καὶ μετατεθῆναι δυνάμενον ἐκ τοῦ κακοῦ εἰς τὸ ἀγαθόν· εἰ δὲ τέθνηκεν πολλῷ μάλλον» (P.G. 48, 950).
[5] «Τὰ γὰρ αἱρετικὰ δόγματα, τὰ παρ᾿ ὧν παρελάβομεν, ἀναθεματίζειν χρή, καὶ τὰ ἀσεβῆ δόγματα ἐλέγχειν, πᾶσαν δὲ φειδὼ ἀνθρώπων ποιεῖσθαι, καὶ εὔχεσθαι ὑπὲρ τῆς αὐτῶν σωτηρίας» (P.G. 48, 952).
[6] Περὶ τοῦ μὴ δεῖν ἀναθεματίζειν ζῶντας ἢ τεθνηκότας (P.G. 48, 945-952).
[7] «Ἐρώτησις Ψ΄. Ἐάν τις εἴπῃ μοι ἀναθεματίσαι Νεστόριον, καὶ τοὺς κατ᾿ αὐτὸν αἱρετικούς, ἀναθεματίσω; Ἢ οὔ; Ἀπόκρισις. Ὅτι μὲν Νεστόριος, καὶ οἱ κατ᾿ αὐτὸν αἱρετικοὶ ὑπὸ τὸ ἀνάθεμά εἰσι, δῆλον. Μὴ τρέχε δὲ σὺ εἰς ἀναθεματισμόν τινος ὅλως. Ὁ γὰρ ἔχων ἑαυτὸν ἀμαρτωλόν, πενθεῖν ὀφείλει τὰς ἀμαρτίας αὐτοῦ, καὶ οὐδὲν ἄλλο. Ἀλλ᾿ οὔτε κρίνειν δεῖ τοὺς ἀναθεματίζοντάς τινα. Ἕκαστος γὰρ ἑαυτὸν δοκιμάζει. Ἐρώτησις ΨΑ΄. Ἐὰν δέ τις ἐκ τούτου νομίζῃ ὅτι καγὼ τὰ ἐκείνου φρονῶ, τί εἴπω αὐτῷ; Ἀπόκρισις.  Εἰπὲ αὐτῷ· εἰ καὶ φανερόν ἐστιν ὅτι ἐκεῖνοι ἄξιοί εἰσι τοῦ ἀναθεματισμοῦ, ἀλλ᾿ ἐγὼ ἀμαρτωλότερος ὑπάρχω παντὸς ἀνθρώπου. Καὶ φοβοῦμαι μήπως ἄλλον κρίνων, ἐμαυτὸν κατακρίνω. Καὶ γὰρ αὐτὸν τὸν σατανᾶν ἐὰν ἀναθεματίσω, ἐφ᾿ ὅσον ποιῶ αὐτοῦ τὰ ἔργα ἐμαυτὸν ἀναθεματίζω. Ὁ γὰρ Κύριος εἴπεν· "ἐὰν ἀγαπᾶτέ με τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε". Καὶ ὁ Ἀπόστολος λέγει· "εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν Κύριον, ἀνάθεμα ἔστω". Οὐκοῦν ὁ μὴ ποιῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, οὐκ ἀγαπᾶ αὐτόν. Καὶ ὁ μὴ ἀγαπῶν αὐτόν, ὑπὸ τὸ ἀνάθεμά ἐστι. Καὶ πῶς ὁ τοιοῦτος, ἄλλοις δύναται ἀναθεματίσαι; Ταῦτα εἰπὲ αὐτῷ, καὶ ἐὰν ἐπιμείνει τοῖς αὐτοῖς, διὰ τὴν αὐτοῦ συνείδησιν, ἀναθεμάτισον τὸν αἱρετικόν. Ἐρώτησις ΨΒ΄. Ἐὰν δὲ ἀγνοῶ ὅτι ἔστιν αἱρετικός, ὃν λέγει μοι ἀναθεματίσαι, τί ποιήσω;  Ἀπόκρισις. Εἰπὲ αὐτῷ· ἀδελφὲ ἐγὼ πῶς φρονεῖ περὶ οὗ λέγεις μοι οὐκ οἶδα. Τὸ ἀναθεματίσαι οὖν ὃν μὴ οἶδα, φαίνεταί μοι εἰς κατάκριμα. Τοῦτο δὲ λέγω σοι· ὅτι πλὴν τῆς πίστεως τῶν Ἁγίων τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ Πατέρων, ἄλλην οὐ γινώσκω. Καὶ ὁ παρὰ ταύτην φρονῶν ἔῤῥιψεν ἑαυτὸν εἰς τὸ ἀνάθεμα» (Βιβλος Βαρσανουφίου και Ιωάννου, Βενετία, 1816, σελ. 337).
[8] Πρόκειται για την δίτομη έκδοση των επιστολών του Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου, που επιμελήθηκε ο Γεώργιος Φατούρος: Epistolae Theodori Studitae, Berlin, 1991.
[9] Πρόκειται για Ακέφαλους Μονοφυσίτες που αναθεμάτισε συνοδικώς ο Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων. Η κατηγορία εναντίον του Οσίου Θεοδώρου βασίστηκε σε παρερμηνεία μιας και ο Άγιος υπερασπίστηκε την Ορθοδοξία κάποιων συνονόματων, με τους αιρετικούς, οσίων Γερόντων, της εποχής εκείνης, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Άγιος Βαρσανούφιος που αναφερθήκαμε παραπάνω (βλ. P.G. 99, 1816).
[10] «Ὀρθόδοξοί ἐσμεν, κἂν ἄλλως ἀμαρτωλοί, ὦ μακαριώτατε, μὴ δ᾿ ὁτιοῦν ὕφεσιν ἔχοντες ἐν τούτῳ τῆς ἀποστολικῆς πίστεως, πᾶσαν σύνοδον οἰκουμενικήν τε καὶ τοπικὴν ἐγκεκριμένην τῇ ἀληθείᾳ μετὰ τῶν ἐκτεθέντων αὐταῖς ἁγίων κανόνων ἀσπαζόμενοι καὶ πᾶσαν αἵρεσιν καὶ αἱρετικὸν μυσαττόμενοι καὶ ἀναθεματίζοντες. Καὶ ἀνάθεμα Βαρσανουφίῳ, Ἠσαΐᾳ, Δωροθέῳ τε καὶ Δοσιθέῳ, τοῖς ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Σωφρονίου ἀναθεματισθεῖσιν. Ἀλλὰ καὶ ἄλλος εἴ τις εἴη τούτοις ὁμώνυμος, ὅμως αἱρετικὸς κατὰ τὴν ἐκείνων αἵρεσιν ἢ ἑτέραν, κἂν ἐπίσκοπος, κἂν ἀσκητής, κἂν ὁστισοῦν, ἀνάθεμα ἔστω. Ἀλλὰ καὶ εἴ τις μὴ ἀναθεματίζοι εὐκαίρως κατὰ τὸ ἀναγκαῖον πάντα αἱρετικόν, εἴη τῆς αὐτῶν μερίδος. Ἡμεῖς γὰρ καθαροί ἐσμεν παντὸς αἱρετικοῦ φρονήματος» (Epistolae Theodori Studitae, vol. 1, Berlin, 1991, σελ. 98-99).
[11] Αυτόθι, σελ. 142.
[12] «Ἐρώτ. ργʹ. Τί λέγει· «Εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν, ἤτω ἀνάθεμα, Μαρὰν ἀθά;» Ἀπόκ. Τουτέστι· Χωρίσατε αὐτὸν ἀπὸ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν πιστῶν» (Μέγας Αθανάσιος, P.G. 28, 760). «Ὑπάρχει κανονικῶς διατετυπωμένον ὑπὸ τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ ἐπιτίμιον ἀναθέματος, δηλοῦν τὴν τελείαν ἀποκήρυξιν ἀπὸ τῶν κόλπων τῆς καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας» (Βασιλείου Σμύρνης, Υπόμνημα περί εκκλησιαστικού αφορισμού, Κωνσταντινούπολη, 1897, σελ. 23). «Ἀφοῦ ὁ ἀφορισμὸς εἶνε ἀπόκλεισις ἐκ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας, ἐπόμενον εἶνε ὅτι ἐπιβάλλεται μόνον τοῖς ἀνήκουσι τῇ Ἐκκλησίᾳ, οὐχὶ δὲ καὶ τοῖς ἐκτὸς αὐτῆς» (Κ. Ι. Δυοβουνιώτου, Περί αφορισμού, Αθήνα, 1916, σελ. 46).

148 σχόλια:

 1. Ἄκρως ἐνδιαφέρον καί ἄκρως ἐπίκαιρον ἄρθρον! Συντάσσομαι ἀνεπιφυλάκτως μέ τόν "Φ" τοῦ Διαλόγου.

  Παραμένει, ἐντούτοις, ἀναπάντητον τό ἐρώτημα ἄν μία τοπική Σύνοδος, ὅπως π.χ. αὐτή τῆς Ρωσσικῆς Διασπορᾶς τοῦ 1983 ἤ αὐτή τῶν "ΓΟΧ" Χρυσοστόμου Κιούση τοῦ 1998, ἔχουν τό δικαίωμα ν' ἀναθεματίζουν τίς τοπικές ἐκκλησίες πού τελοῦν ὑπό οἰκουμενιστικήν κατοχήν.

  Ἐπίσης, ὑποθέτω ὅτι τό θἐμα αὐτό ταυτίζεται μέ τό ἄλλο, ἐπίσης ἐπίκαιρον θέμα, τῶν "ἀκύρων μυστηρίων τῶν Ν/Ητῶν." Ἤ ὄχι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τόσο η Σύνοδος των Ρώσων της Διασποράς, όσο και η των ΓΟΧ Ελλάδος (η Δικαιοδοσία τότε του Αρχιεπ. Χρυσοστόμου), δεν αναθεμάτισαν Τοπικές Εκκλησίες, αλλά την δοξασία του Οικουμενισμού! Σαφέστατα λοιπόν είχαν το δικαίωμα να το πράξουν.

   Διαγραφή
  2. Δέν ἐνθυμοῦμαι ἀκριβῶς τίς διατυπώσεις τῶν ἀναθεματισμῶν, ἀλλά, ἐφόσον οἱ ἐπίσκοποι τῶν "ΓΟΧ" Χρυσοστόμου Κιούση, Καλλινίκου Σαραντοπούλου κ.ἄ. διδάσκουν δημοσίως καί κατ' ἰδίαν τήν ἀκυρότητα τῶν μυστηρίων τῶν Ν/Ητῶν, νομίζω ὅτι οἱ ἀναθεματισμοί των ἀναφέρονται σέ ὁλόκληρες Ἐκκλησίες, δηλαδή σέ πρόσωπα, ὄχι μόνον σέ δοξασίες.

   Διαγραφή
  3. Τελικά, τό ἀνάθεμα τῆς ΡΟΕΔ ἦτο κατά προσώπων, ὄχι δοξασιῶν:

   Καταδίκη Οἰκουμενισμοῦ ἀπὸ Ρ.Ο.Ε.Δ.
   ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ
   ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΡΩΣΙΑΣ

   Αὕγουστος 1983
   Τὸ ἀνάθεμα κατὰ τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
   «Τοῖς βάλλουσι κατὰ τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ διδάσκουσιν ὅτι ἡ τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησία μεμέρισται ἐν οὕτω καλουμένοις "κλάδοις", οἵτινες διαφέρουσιν ἀλλήλων ἐν διδασκαλίᾳ καὶ τρόπῳ ζωῆς, ἢ ὅτι ἡ ᾿Εκκλησία οὐχ ὑφίσταται ὁρατῶς, ἀλλ᾿ ἀπαρτισθήσεται ἐν τῷ μέλλοντι, ὅταν ἅπαντες οἱ "κλάδοι" ἢ τμήματα ἢ ὁμολογίαι ἢ προσέτι καὶ θρησκεῖαι ἑνωθῶσιν ἐν ἑνὶ σώματι· καὶ οἵτινες οὐ διακρίνουσι τὴν ἱερωσύνην καὶ τὰ μυστήρια τῆς ᾿Εκκλησίας ἀπὸ τὴν ἱερωσύνην καὶ τὰ μυστήρια τῶν αἱρετικῶν, ἀλλὰ λέγουσιν ὅτι τὸ βάπτισμα καὶ ἡ εὐχαριστία τῶν αἱρετικῶν εἰσὶν ἱκανὰ πρὸς σωτηρίαν· ὡσαύτως, τοῖς κοινωνοῦσιν ἐν γνώσει τοῖς προμνημονευθεῖσιν αἱρετικοῖς ἢ συνηγοροῦσι, διαδίδουσι, ἢ ὑπεραμυνομένοις τῆς καινοφανοῦς αὐτῶν αἱρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ ἐν προσχήματι ἀδελφικῆς ἀγάπης, ἢ ὑποτιθεμένης ἑνώσεως τῶν διαχωρισθέντων Χριστιανῶν, ΑΝΑΘΕΜΑ».

   Διαγραφή
  4. Ναι, αναθεματίζουν και πρόσωπα, αλλά αορίστως, όχι συγκεκριμένως. Ενώ οι Οικουμενικές Σύνοδοι αναθεμάτιζαν συγκεκριμένα πρόσωπα (π.χ. τον Νεστόριο, τον Ευτυχή κλπ.). Υπό αυτήν την έννοια δεν αναφέρονται σε ολόκληρες Εκκλησίες, όπως άλλωστε και οι ίδιοι οι Ρώσοι δήλωσαν: http://entoytwnika1.blogspot.gr/2018/02/blog-post_86.html
   Να και το "Ανάθεμα" υπό των ΓΟΧ:
   "Τοῖς λέγουσιν ὅτι ἡ Μία ἁγία καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ὑπάρχουσα ὡς Ἐκκλησία πρωτοτόκων ἐν οὐρανοῖς, καὶ καταστᾶσα σῶμα Χριστοῦ κατὰ τὴν ἐπιδημίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατὰ τὴν Ἁγίαν Πεντηκοστήν, ἐξέλιπεν ἐκ τοῦ κόσμου, ὡς κατατμηθεῖσα εἰς πολλοὺς κλάδους, ἕκαστος τῶν ὁποίων κατέχει μέρος τῆς ἀποκαλυφθείσης ἀληθείας καὶ χάριν μυστηρίων, καθ΄ἃ οἱ καινοφανεῖς οἰκουμενισταὶ διδάσκουσι, δι’ ὁ καὶ πρέπει αὕτη νὰ ἐπανιδρυθῇ ἐκ νέου ἐξ ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων, διὰ τῆς συνενώσεως πάντων τῶν κλάδων εἰς ἑνιαῖον δένδρον, ἤτοι διὰ τῆς ἀφομοιώσεως εἰς ἕν ὅλον πασῶν τῶν αἱρέσεων καὶ σχισμάτων μετὰ τῆς ἀληθοῦς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐν συνεχείᾳ δὲ καὶ πασῶν αὐτῶν μετὰ τῶν ἄλλων θρησκειῶν, πρὸς ἀπαρτισμὸν μιᾶς πανθρησκείας, ἡ ὁποία οὕτω θ’ ἀποτελεῖ τὴν «ἐκκλησίαν» τοῦ Ἀντιχρίστου".
   Και εδώ αναθεματίζονται αόριστα οι φορείς της δοξασίας του Οικουμενισμού.
   Παρόλα αυτά ως Τοπικές Σύνοδοι Ορθοδόξων Επισκόπων πιστεύω πως μπορούσαν να το πράξουν. Βέβαια οι πράξεις αυτές δεν έχει τις συνέπειες που οι οπαδοί των "ακύρων Μυστηρίων" θέλουν να έχει.
   Πάντως, οι ΓΟΧ δεν διδάσκουν συνοδικώς την ακυρότητα των Μυστηρίων και αυτό είναι που μετράει. Γι' αυτό άλλωστε και οι οπαδοί του εν λόγω φρονήματος, τους εγκατέλειψαν...

   Διαγραφή
  5. Πάντως, τό "οὐ διαβεβαιοῦμεν" τοῦ ἑνωτικοῦ κειμένου τοῦ 2014 ἐνόμιζα ὅτι ἐσήμαινεν ὅτι "δέν δυνάμεθα ἡμεῖς ν' ἀποφανθῶμεν μετά βεβαιότητος, ὁ Θεός γνωρίζει," ἀλλά, ὅπως διεπίστωσα ἐκ τῶν ὑστέρων, κυρίως ἀπό τίς ἔγγραφες ἀπαντήσεις πού δίνουν κατ' ἰδίαν οἱ ἐπίσκοποι τοῦ κ. Καλλινίκου σέ ἐρωτῶντες, τό ἑρμηνεύουν ὡς "ἄκυρα τά μυστήρια τῶν κοινωνούντων μέ τόν Οἰκουμενισμόν."

   Διαγραφή
  6. Κανένα κύρος δεν έχουν οι προσωπικές απόψεις και ερμηνείες μεμονωμένων επισκόπων. Αν εννοούσε αυτό η Σύνοδος ας το έγραφε ξεκάθαρα στο Συνοδικό Κείμενο! Άλλωστε, όπως βλέπουμε, εμείς που απορρίπτουμε τα περί "ακύρων" παραμένουμε στην Σύνοδο, ενώ οι οπαδοί των "ακύρων" αποχώρησαν. Αυτό κάτι σημαίνει.

   Διαγραφή
  7. Ἕνας ἀπό τούς λόγους πού ἐγώ ἀπεχώρησα ἦταν καί αὐτός, ὅτι δηλαδή ἡ Σύνοδος Καλλινίκου, σφετεριζομένη τοῦ δικαιώματος Πανορθοδόξου Συνόδου, καί αὐτοανακηρυσσομένη ὡς "ἡ Ἐκκλησία," κηρύττει γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ὅτι οἱ ἄλλοι (ἀκόμη καί ἄλλες Σύνοδοι τοῦ π.ἑ.) εἶναι ἐκτός Ἐκκλησίας, χωρίς ἔγκυρα μυστήρια κ.λπ. Μετρῶ, βεβαίως, 5-6 ἀκόμη αἱρέσεις τους, ὅπως τό "ἀλάθητον τῆς Συνόδου," ἡ διαστροφή τῆς Ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως, ὅτι δῆθεν τό 666 δέν θά ὑπάρχῃ σέ ἐξωτερικόν σημεῖον τοῦ σώματος, ἀλλά πρόκειται γιά "βαθύτατα συμβολικόν" θέμα, ὁ Σεργιανισμός, μέ τήν ἑκουσίαν ὑπαγωγήν των εἰς τόν ν. 4301/2014, ὁ ὁποῖος ὁρίζει τί θεωρεῖ ὁ Διάβολος Ἐκκλησίαν, πότε μπορεῖ νά ἱδρυθῇ καί πότε νά διαλυθῇ, ὅτι δέν πρέπει νά ἀντιτίθεται εἰς τήν "δημοσίαν τάξιν" κ.λπ.

   Διαγραφή
 2. "Και αν αργήσει το δικαστήριο, μπορούν οι πολίτες να το πράξουν;"

  Ερώτηση : Και αν αδιαφορούν επίτειδες οι δικαστές ή αν τυρβάζουν περί άλλων (Ν.4301/14) ? Τι γίνεται ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στην Εκκλησία υπάρχει τάξη. Τα πόδια δεν μπορούν να πάρουν την θέση του κεφαλιού. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό, είναι πως η σύγκληση μιας Μεγάλης Γενικής Συνόδου Ορθοδόξων (μόνη αρμόδια για να αναθεματίσει τους αμετανόητους αιρετικούς που παριστάνουν τους ορθοδόξους Πατριάρχες και Επισκόπους) είναι ένα θαυμαστό γεγονός που μόνο αν και όταν επιτρέψει ο Θεός θα συμβεί. Η Β΄ Οικουμενική Σύνοδος συγκλήθηκε έπειτα από 56 χρόνια δράσης των ειδών ειδών αρειανιζόντων, η ΣΤ΄ Οικουμενική Σύνοδος μετά από 43 χρόνια Μονοθελητισμού (μάλιστα οι Πατέρες της Συνόδου ήταν χειροτονημένοι από Μονοθελήτες ή κοινωνούντες με αυτούς), ενώ η Ζ΄ Οικουμενική μετά από τουλάχιστον 33 χρόνια Εικονομαχίας. Όλα αυτά τα χρόνια το καθήκον των Ορθοδόξων ήταν να απομακρύνονται από την κοινωνία με τους πεπτωκότες στην αίρεση και να αγωνίζονται για την σύγκληση Συνόδου. Η Σύνοδος των ΓοΧ υπό τον Αρχιεπίσκοπο κ. Καλλίνικο, ως μέρος μιας Τοπικής Εκκλησίας, δεν μπορεί να αναθεματίσει όλες τις Τοπικές Εκκλησίες και τους Επισκόπους αυτών, διότι δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα, αφού σε αντίθετη περίπτωση θα προέβαινε σε αντιποίηση των δικαιωμάτων Οικουμενικής Συνόδου. Ματαίως λοιπόν το απαιτούν ορισμένοι (βέβαια το απαιτούν για να μπορούν μετά να στηρίξουν την θεωρία των "ακύρων Μυστηρίων" - διότι εκεί αποσκοπούν).

   Διαγραφή
  2. "Η Σύνοδος των ΓοΧ υπό τον Αρχιεπίσκοπο κ. Καλλίνικο, ως μέρος μιας Τοπικής Εκκλησίας"

   Αγαπητέ Νικόλαε, τι ενοείς μέρος ?

   Δεν είναι η Τοπική Εκκλησία του Χριστού στην Ελλάδα?

   Ποια είναι τα άλλα μέρη της τοπικής Εκκλησίας στην Ελλάδα ?


   Διαγραφή
  3. Ἀκριβῶς ἔτσι εἶναι, ἀγαπητέ μου Δάσκαλε! Ὡς πρός τόν ἀριθμόν τῶν ἐτῶν πού διήρκεσαν οἱ αἱρέσεις πρίν ἀπό τήν σύγκλησιν Οἰκ. Συνόδων πού τίς κατεδίκασαν, ἔχω τήν ἐντύπωσιν ὅτι ἦτο μεγαλύτερος. Χάριν παραδείγματος, ἡ Εἰκονομαχία ἤρχισε τό 726 μ.Χ. καί ἡ Ζ' Οἰκ. συνεκλήθη τό ἔτος 787, δηλαδή 61 ἔτη ἀργότερον. Ἄς σημειωθῆ ὅτι τά Πρακτικά ἀναφέρουν ὅτι ἡ Ζ' Οἰκ. συνεκλήθη τό ἔτος 783. Τελικῶς, ποιό εἶναι τό ὀρθόν;

   Διαγραφή
  4. Θα σου απαντήσω ρωτώντας:
   1. Ο Γέροντας Χρυσόστομος Σπετσών ή ο π. Θεοδώρητος, που δεν ανήκαν στην Σύνοδο, ήταν εντός ή εκτός Εκκλησίας και γιατί;
   2. Ποια Σύνοδος Γ.Ο.Χ. το 1983 (Αυξεντίου, Γεροντίου, Καλλίστου) ήταν η Εκκλησία και γιατί;

   Διαγραφή
  5. Ἐάν δέν κατανοηθῇ ἐπαρκῶς ἡ διάκρισις μεταξύ τοῦ ἐν δυνάμει καί τοῦ ἐν ἐνεργείᾳ σχίσματος (ἤ αἱρέσεως), τότε ἐρωτήματα ὅπως αὐτό τοῦ Κυριάκου εἶναι ἀναπόφευκτα. Στό ἴδιο πνεῦμα, θά μποροῦσα κι ἐγώ νά ἐρωτήσω: Πῶς εἶναι ἐκκλησία ἡ Σύνοδος Καλλινίκου, ἐφόσον διδάσκει φανερά αἱρέσεις; Δέν κάνω ὅμως τήν ἐρώτησιν, διότι, ὅπως ἔχω ἀναφέρει πολλές φορές, ἀπάντησιν σέ ἐρωτήματα τέτοιας φύσεως δικαιοῦται νά δώσῃ ΜΟΝΟΝ μία ἀληθῶς Πανορθόδοξος (=Οἰκουμενική) Σύνοδος.

   Διαγραφή

  6. Αγαπητοί Νικόλαε και Δημήτριε :

   Εγώ καταλαβαίνω το ΝΑΙ - ΝΑΙ και το ΟΧΙ-ΟΧΙ.

   Την έννοια "μέρος της εκκλησίας" δεν την καταλαβαίνω! Δηλαδή τι είναι, ολίγον από Εκκλησία ? Μήπως υπάρχει και η έννοια της μερικής ιεροσύνης ? Η μήπως τα μυστήρια είναι μερικώς έγκυρα ?

   Διαγραφή
  7. Και άλλη μια ερώτηση προς τον αγαπητό Νικόλαο :

   Θεωρείς ότι ένα μέρος της τοπικής Εκκλησίας της Ελλάδος, είναι και οι Κολυμπαριστές της κρατικής "εκκλησίας" ?

   Αν ναι μην περιμένεις να γίνει Σύνοδος πότε! Γιατί πολύ απλά δεν πρόκειται να καταδικάσουν τον εαυτό τους.

   Διαγραφή
  8. Καταρχήν φίλε Κυριάκο, για να κάνεις διάλογο πρέπει να είσαι ψύχραιμος. Μέρος της Τοπικής Εκκλησίας είπαμε. Γιατί συγχέεις τις ιδιότητες της Τοπικής Εκκλησίας με την Καθολική; Η Καθολική Εκκλησία είναι αδιαίρετος και απλανής, μια Τοπική Εκκλησία όμως δύναται να διαιρεθεί (βλέπε Αντιοχειανό Σχίσμα) ακόμη και να πλανηθεί (βλέπε πτώση της Εκκλησίας της Ρώμης). Τί δεν είναι κατανοητό;
   Αν θες πάντως απάντησε σε αυτά που ρώτησα.

   Διαγραφή
  9. Ἀδελφέ Κυριάκο, ἄν καί μ' ἔχει καλύψει πλήρως ὁ ἀδελφός Νικόλαος, ἐν τούτοις θά ἤθελα νά προσθέσω ὅτι ναί, ἀκόμη καί οἱ Κολυμπαρισταί, οἱ ὁποῖοι εἶναι ὄντως δεινοί αἱρετικοί, καί ὅσοι τό ἔχουν καταλάβει αὐτό πρέπει πάραυτα ν' ἀποτειχισθοῦν ἀπό αὐτούς, διότι ἀλλιῶς κολάζονται, ἐφόσον ὅμως δέν ἔχουν καταδικασθῆ ἐπισήμως ἀπό Πανορθόδοξον Σύνοδον καί δέν ἔχουν μπεῖ ἐγκύρως οἱ "ταμπέλλες," τά μυστήρια πού τελοῦν ἐξακολουθοῦν νά ἔχουν ἁγιαστικήν Χάριν γιά ὅσους ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ κοινωνοῦν ἀκόμη μέ αὐτούς. Οἱ ἴδιοι κολάζονται, ὡς αἱρεσιάρχαι, βεβαίως, ἀλλ' ἄν δέν τούς καθαιρέσῃ Πανορθόδοξος Σύνοδος ΖΩΝΤΩΝ Ἐπισκόπων, ἔτσι ὥστε νά γίνῃ κατανοητόν εἰς ὁλόκληρον τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τί ἀκριβῶς συμβαίνει τέλος πάντων, θά ἐξακολουθοῦν νά ἔχουν ἱερωσύνην. Κατά τήν θείαν κοινωνίαν, οἱ ἐν γνώσει κοινωνοῦντες μέ τόν Οἰκουμενισμόν λαμβάνουν κατάκρισιν, ὅπως συμβαίνει μέ ἕνα Ὀρθόδοξον πιστόν πού κοινωνεῖ χωρίς μετάνοιαν καί ἐξομολόγησιν. (Ὁ ἀείμνηστος π. Θεοδώρητος μοῦ ἔκαμε αὐτήν τήν παρομοίωσιν γιά νά καταλάβω αὐτό πού προσπαθεῖς νά καταλάβῃς κι ἐσύ τώρα.) Τό τονίζω αὐτό, διότι σ' ἕνα ἄλλο ἱστολόγιον κάποιοι "γνήσιοι" μέ κατηγόρησαν ἀδίκως ὅτι δῆθεν ἐνθαρρύνω τόν κόσμον νά μείνῃ στό ν.ἑ.!

   Διαγραφή
  10. Άρα αγαπητέ Δημήτριε, για να γίνει έστω και τοπική Σύνοδος στην Ελλάδα για να καταδικάσει τους Κολυμπαριστές πρέπει να συμμετέχουν σε αυτήν οι ίδιοι οι Κολυμπαριστές ? Πιστεύω καταλαβαίνεις το άτοπο της κατάστασης αυτής!

   Διαγραφή
  11. Όχι, Κυριάκο, δεν είναι έτσι. Το συμπέρασμά σου είναι αυθαίρετο. Ναι μεν δεν μπορεί μια Τοπική Σύνοδος να καταδικάσει όλους τους επισκόπους όλων των Τοπικών Εκκλησιών, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Πανορθόδοξος Σύνοδος, που μπορεί να το κάνει, θα συμπεριλαμβάνει τους Κολυμπαριστές επισκόπους, διότι αυτοί είναι πεπτωκότες περί την Πίστη (εκτός βεβαίως αν κάποιοι εξ αυτών μετανοήσουν).

   Διαγραφή
  12. Αν θέλεις όμως απάντησε και στα ερωτήματα που σου έθεσα.

   Διαγραφή
  13. Κυριάκο, ὅπως γράφει ὁ Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης εἰς τήν ὑποσημείωσιν 2 τοῦ 3ου Ἀποστολικοῦ Κανόνος, "ἄν ἡ σύνοδος δέν ἐνεργήσῃ ἐμπράκτως τήν καθαίρεσιν τῶν ἱερέων, ἤ τόν ἀφορισμόν, ἤ ἀναθεματισμόν τῶν λαϊκῶν, οἱ ἱερεῖς αὐτοί καί οἱ λαϊκοί οὔτε καθῃρημένοι εἶναι ἐνεργείᾳ, οὔτε ἀφωρισμένοι ἤ ἀναθεματισμένοι. Ὑπόδικοι ὅμως, ἐδῶ μέν εἰς τήν καθαίρεσιν καί ἀφορισμόν ἤ ἀναθεματισμόν, ἐκεῖ δέ εἰς τήν θείαν δίκην." Συνεπῶς, εἰς μίαν ἀληθῶς Πανορθόδοξον Σύνοδον, ὄχι βεβαίως μέ Οἰκουμενιστάς Προέδρους, οἱ Κολυμπαρισταί θά συμμετέχουν μέν, ἀλλ' ὄχι ὡς κανονικοί ἐπίσκοποι, ΑΛΛ' ΩΣ ΥΠΟΔΙΚΟΙ διἀ καθαίρεσιν καί ἀναθεματισμόν.

   Διαγραφή
  14. Όταν μου απαντήσεις στο ερώτημα που σου έθεσα πρώτος, αγαπητέ Νικόλαε :

   Ποια είναι τα άλλα μέρη της τοπικής Εκκλησίας στην Ελλάδα ?

   Διαγραφή
  15. Ένα άλλο μέρος της Τοπικής Εκκλησίας στην Ελλάδα αποτελούν οι πραγματικά Ορθόδοξοι που αγωνίζονται κατά του Οικουμενισμού και δεν έχουν πέσει σε άλλες αιρέσεις, έστω και αν δεν ανήκουν στη Σύνοδό μας. Να δώσω ένα παράδειγμα: Η ενορία του π. Σταύρου Βάιου στην Λαμία. Είναι μια ενορία πιστών αποτειχισμένων που ακολουθεί το παλαιό ημερολόγιο. Αποτελούν και αυτοί μέρος της Τοπικής Εκκλησίας στην Ελλάδα.
   Τώρα αν θες (ή μάλλον αν μπορείς) απάντησέ μου στις ερωτήσεις. Σε ευχαριστώ.

   Διαγραφή
  16. Προς αγαπητό Δημήτριο :

   Τι εμποδίζει λοιπόν να συγκλιθεί το δικαστήριο, να προσκληθούν οι Κολυμπαριστές ως ένοχοι (και όχι ως μέρος της τοπικής Εκκλησίας του Χριστού) και αν δεν προσέλθουν να δικαστούν ερήμην ?

   Διαγραφή
  17. "Η ενορία του π. Σταύρου Βάιου στην Λαμία. Είναι μια ενορία πιστών αποτειχισμένων που ακολουθεί το παλαιό ημερολόγιο. Αποτελούν και αυτοί μέρος της Τοπικής Εκκλησίας στην Ελλάδα. "

   Αγαπητέ Νικόλαε, μην μπερδεύουμε την λέξη "μέρος" με την λέξη "μέλος" της Τοπικής Εκκλησίας. Ο πατήρ Βάιος μνημονεύει υπέρ πάσης Επισκοπής Ορθοδόξων. Αν η Σύνοδος ΓΟΧ υπό τον Σεβ. Καλλίνικο είναι Ορθόδοξη, τότε ουσιαστικά μνημονεύει την Σύνοδο αυτή οπότε είναι μέλος της τοπικής Εκκλησίας.

   Διαγραφή
  18. Εμποδίζει το ότι δεν είναι στο χέρι των ανθρώπων, αλλά στην βουλή του Θεού η σύγκληση Μεγάλης Γενικής Συνόδου των Ορθοδόξων (γιατί μόνο μια Μεγάλη Γενική Σύνοδος είναι αρμόδια για αυτό που ζητάς - όπως ένας ιερέας ή ένας μόνο επίσκοπος δεν μπορεί να καθαιρέσει επίσκοπο, έτσι και είκοσι επίσκοποι δεν μπορούν να καθαιρέσουν Πατριάρχες, Αρχιεπισκόπους και άλλους 150 επισκόπους). Τί εμπόδιζε και τους Πατέρες να περάσουν τόσα χρόνια για να συγκληθούν οι προαναφερθείσες Οικουμενικές Σύνοδοι;

   Διαγραφή
  19. Ἀγαπητέ μου Κυριάκο, μέ ἐρωτᾶς πράγματα πού ἤδη γνωρίζεις! Γιά νά ὑπάρξῃ "δικαστήριο," πρέπει νά ὑπάρχουν Ὀρθόδοξοι ἐπίσκοποι. Εὔχομαι ἀπό καρδίας νά σφάλλω, ἀλλά ἐγώ δέν γνωρίζω κανένα, στήν Ἑλλάδα τοὐλάχιστον. Αὐτό ἐμποδίζει τήν σύγκλησιν Πανορθοδόξου Συνόδου: ἡ ἔλλειψις Ὀρθοδόξων ἐπισκόπων. Πάντως, ἄν γίνῃ θαῦμα καί εὑρεθοῦν, ὅπως ἔγινε ἐπί Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, ὑπόδικοι δέν θά εἶναι μόνον οἱ Κολυμπαρισταί, ἀλλά καί οἱ ... "ὁμολογηταί" τοῦ π.ἑ. γιά αἱρέσεις καί γιά σχίσματα ἐντός τῶν "ΓΟΧ."

   Διαγραφή
  20. Κυριάκο, ας μην παίζουμε με τις λέξεις.
   Περιμένω απάντηση (ή και όποιος άλλος θέλει ας απαντήσει).

   Διαγραφή
  21. Ο πάτερ Σταύρος αυτό το ασπάζεται; Γιατι σε επικοινωνία μαζί του δεν θεωρώ ότι έχει αυτή την θέση.Εκτός αν κάνουμε την γνώμη κανόνα.
   Αν ο Τρικαμηνάς ακολουθήσει το πάτριο εορτολόγιο θα είναι μέλος της Συνόδου υπό τον Αρχιεπίσκοπο κκ Καλλίνικο;

   Διαγραφή
  22. Αγαπητέ Ανώνυμε συγχέεις την Εκκλησία του Χριστού με την Σύνοδο του Αρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου. Η Σύνοδός μας ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ Εκκλησία δεν ΕΙΝΑΙ Η Εκκλησία. Και ο π. Σταύρος λοιπόν ανήκει στην Εκκλησία του Χριστού, έστω και αν δεν ανήκει στην Σύνοδο μας. Αυτό λέω και με αυτό φυσικά και συμφωνεί ο π. Σταύρος.

   Διαγραφή
  23. Αγαπητέ κύριε Μάννη. Μπορείτε σε συνέχεια αυτών που αναφέρεται να μου πείτε ποια είναι τα όρια της Εκκλησίας; Επίσης πείτε μου από που έλαβε χειροτονία ο πατήρ Σταύρος.Από μέλος εντός ή εκτός της εκκλησίας και αν αυτό συμβαδίζει με το ποιος ανήκει η όχι.Επίσης αν σήμερα εγώ φύγω από το Ν.Ημερολόγιο και έρθω πχ στην Σύνοδο του Αρχιεπισκόπου Καλλινίκου πως και με ποια διαδικασία θα με δεχθούν; Ομολογία , εξομολόγηση και μύρωμα;Αν ερχόταν ο πατήρ Σταύρος στην Σύνοδο με βάση ποια διαδικασία θα γινόταν δεκτός.Ως μέλος εντος ή εκτός Εκκλησίας διαφορετικά τι νόημα έχει η χειροθεσία κλπ.Σας εύχομαι ολόψυχα καλή Ανάσταση.

   Διαγραφή
  24. Πολύ ευχαρίστως θα σας απαντήσω μόλις παρέλθουν αυτές οι άγιες ημέρες (από Δευτέρα του Πάσχα), για να μη μακρηγορήσουμε σε περίοδο που απαιτείται "ταμείο" και προετοιμασία για την Εορτή των Εορτών. Καλή Ανάσταση!

   Διαγραφή
  25. Χριστός Ανέστη!
   Αγαπητέ Ανώνυμε, παραθέτω τις προσωπικές μου απόψεις πάνω στα ερωτήματά σας.
   Για το πρώτο ερώτημά σας σας παραπέμπω εδώ: http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2016/09/blog-post.html
   Για το δεύτερο ερώτημά σας απαντώ: Ο π. Σταύρος χειροτονήθηκε ιερέας από νεοημερολογίτη επίσκοπο. Ως γνωστόν οι νεοημερολογίτες είναι δυνάμει σχισματικοί και επομένως τα Μυστήριά τους είναι έγκυρα ως τελούμενα εντός των κόλπων της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, παρά το γεγονός ότι η τέλεση εγκύρων Μυστηρίων δεν εξασφαλίζει την σωτηρία αυτών που τα τελούν ή τα δέχονται.
   Στο τρίτο ερώτημα απαντώ: Αν έρθετε σήμερα από το Νέο Ημερολόγιο στην Σύνοδο του Αρχιεπισκόπου Καλλινίκου δεν γνωρίζω πως θα σας δεχθούν, διότι αυτό εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες. Πρώτον, από την δική σας κατάσταση (μπορεί να ήσασταν ένας απλός νεοημερολογίτης χωρίς πολλές γνώσεις, ή ένας φανατικός οικουμενιστής, ή ένας διώκτης των Παραδόσεων, ή ένας αρνησίχριστος κ.ο.κ.). Δεύτερον δε, από τον κληρικό (επίσκοπο ή πνευματικό) που θα σας δεχθεί στην Εκκλησία μας. Άλλοι αναβαπτίζουν (ευτυχώς ελάχιστοι), άλλοι αναμυρώνουν και άλλοι (οι περισσότεροι) δέχονται απλά με την εξομολόγηση.
   Για το τέταρτο ερώτημα: Δεν γνωρίζω πως θα θελήσουν οι Επίσκοποι να αποδεχθούν τον π. Σταύρο. Αυτό που νομίζω είναι πως η αποδοχή του με αναχειροτονία ή χειροθεσία είναι ενάντια στην πράξη της Εκκλησίας, η οποία ανέκαθεν αποδεχόταν τους εξ ακρίτου αιρέσεως προσερχομένους κληρικούς μόνο με Ομολογία Πίστεως (βλ. π.χ. Σύνοδος της Αλεξάνδρειας του 362, Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος). Και την Ομολογία αυτήν την έχει δώσει ο π. Σταύρος με το Έγγραφο της Αποτειχίσεώς του και με την επιστροφή στο Πάτριο Ημερολόγιο.

   Διαγραφή
  26. Κύριε Μάννη Χριστός Ανέστη.Χωρίς να συμμετέχω στην πιο πάνω συζήτηση διαβάζοντας τις πιο πάνω απαντήσεις σας εξεπλάγην.
   Στην πρώτη απάντηση.Λέτε αυτά για τους ματθαικούς.Δεν θα πώ τίποτα επί αυτού.Απλά ερωτώ:Ποιος έσφαλε; Οι Ματθαικοί η Ιερά Σύνοδος που εφάρμοζε και διακύρητε δια εγκυκλίων όλα αυτά που κατηγορούνται ως "Ματθαιικά".Εγκύκλιος 1950 - 1974 - 2002. Επικοινωνώντας με Αρχιερείς και Ιερείς είπαν ότι τις δέχονται και είναι συνέχεια της ομολογίας του 1935.Ποιος είναι ο σωστός; Σφάλλουν και οι Επίσκοποι ή οχι;
   Στην δεύτερη απάντηση.Πως ενώ δέχεστε τα μυστήρια ως έγκυρα (τελούμενα εντός των κόλπων της Μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας) από την άλλη αναφέρετε ότι η τέλεση αυτών ως έγκυρων δεν εξασφαλίζει την σωτηρία!Είναι δυνατόν να υπάρχει η χάρις του Παναγίου Πνεύματος (σε έναν άνθρωπο εν ασκήσει και μετανοία) και εσείς να λέτε ότι δεν εξασφαλίζεται η σωτηρία.Από που το αντλείτε αυτό;
   Στο τρίτο ερώτημα.Που το έχετε αυτό Πατερικά γραμμένο για τον τρόπο υποδοχής; Η Ι.Σ. επί τόσα έτη έσφαλε;Γνωρίζουμε το «ο γνούς καί μή ποιήσας δαρήσεται πολλάς, ο δε μή γνούς μηδέ ποιήσας δαρήσεται ολίγας» (Λουκ. ιβ΄47).
   Δεν γνωρίζουμε να υπάρχουν ντέτεκτιβ ιερείς και αρχιερείς.Λιγότερο και περισσότερο οικουμενιστής. Αλλο το τι θα κάνει ο θεός με τον κάθε άνθρωπο και άλλο πως η Εκκλησία "τακτοποιεί" και δέχεται.Εμείς άλλα διδαχθήκαμε εκτός αν το πεί αυτό και ι Ι.Σ. Αλλά δημοσίως και με εγκύκλιο.
   Στο τέταρτο ερώτημα.Υπάρχουν επίσκοποι που ήρθαν στην Σύνοδο και όπως μας είπαν χειροθετήθηκαν.Οπως και Ιερείς.Δεν γνωρίζουμε αν το αυτό έγινε και με τους Επισκόπους και Ιερείς του Επισκόπου Κυπριανού το 2014 με το ενωτικό συλλείτουργο.Είπαν ότι έβαλαν μετάνοια στην Σύνοδο.Δεν ξέρω αν τους χειροθετήσαν.Μας είπαν οτι αυτό έκαναν και στον Επίσκοπο Αμβρόσιο που ήρθε από τον Μακάριο.
   Τέλος μιας και μίλησα με Νεοημερολογίτη - που αυτοί κατηγορούν τους Γ.Ο.Χ ότι δεν έχουν χάρη και μυστήρια και μου είπε:Αφου εσείς λέτε αυτό για μένα ότι εδω υπάρχει χάρις και σωτηρία γιατί να έρθω σε εσας; Για τις 13 ημέρες.Μένω εδώ και αφήνω εσάς στην διχόνια σας και τα σχίσματά σας.
   Ευχαριστώ για την φιλοξενία και Χριστός Ανέστη.

   Διαγραφή
  27. Αγαπητέ κ. Βασίλειε, Αληθώς Ανέστη ο Κύριος!
   Σας απαντώ, δυστυχώς συντόμως, λόγω υποχρεώσεων:
   Ναι, σφάλλουν και οι Επίσκοποι. Αν δεν έσφαλλαν τότε το 1924 έπρεπε να ακολουθήσουμε όλοι το νέο ημερολόγιο.
   Με ρωτάτε πως είναι δυνατόν η εγκυρότητα των Μυστηρίων να μη εξασφαλίζει την σωτηρία. Αυτό είναι αυτονόητο. Αρκεί άραγε για την σωτηρία, μόνο το να έχει κάποιος έγκυρο Βάπτισμα, Γάμο ή Χειροτονία ή να κοινωνάει Σώμα και Αίμα Χριστού; Όχι, βεβαίως! Κατά την ορθόδοξη διδασκαλία περί σωτηρίας για την πραγματοποίηση αυτής, απαιτείται συνεργία της Θείας Χάριτος και της ελεύθερης βουλήσεως του ανθρώπου. Έτσι αναιρείται και το ψευδεπιχείρημα του Νεοημερολογίτη στο τέλος "Αφου εσείς λέτε αυτό για μένα ότι εδω υπάρχει χάρις και σωτηρία γιατί να έρθω σε εσας;". Διότι μπορεί μεν να υπάρχει μεν Χάρη και ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ σωτηρίας, αλλά η τελευταία εξανεμίζεται για αυτούς που επιλέγουν συνειδητά να πορεύονται τον δρόμο της αιρέσεως, ήτοι της απωλείας.
   Περί του τρόπου υποδοχής, κατέγραψα αυτό που τηρείται στην πράξη και όχι στο γράμμα των Εγκυκλίων.

   Διαγραφή
 3. Σωστά, είναι περισσότερα χρόνια (εγώ μέτρησα από την Ψευδοσύνοδο της Ιέρειας [754]). Η Ζ΄ Οικουμενική έγινε το 787.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μία είδηση που θα σας λύσει τις απορίες περί ακύρων μυστηρίων - Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱ.Σ. ΓΟΧ 13/26-02-2018

  https://scripta---manent.blogspot.gr/2018/02/1326-02-2018.html#comment-form

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το "διά της πρεπούσης τάξεως" δεν σημαίνει απαραίτητα χειροθεσία ή αναχειροτονία. Πιθανόν να διαβασθεί μια συγχωρητική ευχή, όπως έγινε και στην περίπτωση των Ενισταμένων. Το "ειδική τάξη Χειροθεσίας" (του Εκκλησιολογικού Κειμένου) αφορά περιπτώσεις Οικουμενιστών ή Νεοημερολογιτών, επομένως είναι άσχετο με το θέμα μας. Το παράδοξο όμως εδώ είναι το πως επιμένετε να θεωρείτε ως τη "μόνη Εκκλησία του Χριστού", αυτήν από την οποία έχετε αποσχισθεί... Άρα, κατά την λογική σας, έχετε χάσει και σεις την Χάρη!

   Διαγραφή
  2. Αγαπητέ Νικόλαε μπορείς να μας πεις ποια ποινή επιβλήθηκε στον πάτερ Γρηγόριο και από ποιο Συνοδικό Δικαστήριο? Μου κάνει εντύπωση όμως πως γίνεται να θεωρείς τον πατήρ Βαιο ως μέρος της τοπικής Εκκλησίας αλλά τον πάτερ Γρηγόριο αποσχισθέντα !!!

   Διαγραφή
  3. "Πιθανόν να διαβασθεί μια συγχωρητική ευχή"

   "επομένως είναι άσχετο με το θέμα μας."

   Από τη μία πιθανολογείς αγαπητέ Νικόλαε αλλά από την άλλη κρίνεις κάτι ως άσχετο.

   Τώρα το πώς συμβιβάζονται αυτά τα 2 ένας Θεός ξέρει.

   Διαγραφή
  4. Αγαπητέ Κυριάκο, πρώτον συνιστώ ξανά ψυχραιμία. Δεύτερον, να μη παίζεις με τις λέξεις και τα νοήματα, βγάζοντας αυθαίρετα συμπεράσματα. Είμαι σαφέστατος. Ο π. Γρηγόριος έχει αποσχισθεί (αποτειχισθεί, "κόψει", φύγει, όπως και να το πούμε είναι το ίδιο), αλλά δεν τον χαρακτήρισα ως "μη έχοντα Χάρη" ή ως "εκτός Εκκλησίας". Αντιθέτως, έγραψα "ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΑΣ, έχετε χάσει και σεις τη Χάρη". Τρίτον, περιμένω μία απάντηση τουλάχιστον στο ερώτημα "Ποια Σύνοδος Γ.Ο.Χ. το 1983 (Αυξεντίου, Γεροντίου, Καλλίστου) ήταν η Εκκλησία και γιατί;" (γιατί το άλλο μου το απάντησες εμμέσως με τα όσα έγραψες για τον π. Σταύρο).

   Διαγραφή

  5. Ο πατήρ Γρηγόριος και ο πατήρ Σταύρος που ανέφερες έχουν κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα : ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ

   Τώρα για ποιο λόγο λες τον π.Γρηγόριο αποσχισθέντα αλλά τον π.Σταύρο μέρος της τοπικής Εκκλησίας είναι κάτι που θέλει μια εξήγηση.

   Μήπως "φταίει" που ο πατήρ Γρηγόριος βγάζει τόσα πολλά στο φως ?

   Διαγραφή
  6. Συνεχίζεις να παίζεις με τις λέξεις και να βγάζεις αυθαίρετα συμπεράσματα, ενώ είμαι σαφέστατος. Ξαναδιάβασε όσα έγραψα με ψυχραιμία.

   Διαγραφή
 5. Πρώτον θα γίνει χειροθεσία. δεν θα το εγραφα αν δεν το ήξερα.
  Κατά δεύτερον, δεν έκανα σχίσμα για να χάσω την χάρη,
  έκανα διακοπή μνημοσύνου για θέματα πίστεως [ έχει αναφέρει αρκετά και ο Δ.Χ.]
  ο 15ος κανων μόνο την χάρη δεν μου αφαιρεί

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο 15ος Κανών δικαιολογεί την διακοπή μνημοσύνου όταν ο οικείος επίσκοπος (στην περίπτωσή σας ο Αρχιεπίσκοπος) κηρύττει αίρεση. Ποια αίρεση κηρύττει ο κ. Καλλίνικος; Και κάτι ακόμη. Η διακοπή μνημοσύνου είναι μια πράξη φανερή και δεν γίνεται μέσω ιστολογίων. Έχετε στείλει στην Σύνοδο έγγραφο Αποκηρύξεως-Διακοπής Μνημοσύνου; Ευχαριστώ.

   Διαγραφή
  2. Ολη η Σύνοδος έχει θέματα και όχι ο Αρχιπ.
   τα οποία ξεκαθάρισα με τον +Φώτιο οταν με καλέσαν στο συνοδικό πέρσι
   Για δείτε στην λίστα των κληρικών υπάρχει το όνομά μου; ΟΧΙ μετά το συνοδικό.
   Αυτό νομίζω μιλάει απο μόνο του.
   Και εγω ευχαριστώ

   Διαγραφή
  3. Γραφείς αγαπητέ Νικόλαε: " Ποια αίρεση κηρύττει ο κ. Καλλίνικος;"

   Πιστεύω σε αυτό έχει απαντήσει επαρκώς και ο αγαπητός Δημήτριος !   Διαγραφή
  4. Προς Κυριάκο: Ο αγαπητός μου Καθηγητής έχει άλλα θέματα και δεν συμφωνεί απολύτως με τον π. Γρηγόριο, του οποίου την απάντηση ζήτησα. Ζήτησα όμως και από σένα μία απάντηση και την αναμένω, πριν από κάθε άλλο σου νέο σχόλιο.
   Προς π. Γρηγόριο: Οι Ιεροί Κανόνες είναι σαφείς. Αν ο οικείος επίσκοπος κακοδοξεί, τότε γίνεται διακοπή μνημοσύνου. Εσείς λέτε πως η Σύνοδος κακοδοξεί και ο Αρχιεπίσκοπος που ηγείται της Συνόδου όχι! Τότε κακώς διακόψατε το μνημόσυνό του!
   Επίσης επιμένω πως πρέπει να υπάρξει Αποκήρυξη-Διακοπή Μνημοσύνου προς την Σύνοδο, ώστε να την εξετάσει (η Σύνοδος, όχι ένας επίσκοπος) και αν την βρει ορθή να σας δικαιώσει, αν όχι να σας καθαιρέσει. Έτσι είναι η τάξη.
   Καλό βράδυ και πρώτα ο Θεός συζητούμε αύριο πάλι.

   Διαγραφή
  5. Το διευκρινίζω ορθότερα
   ΟΛΟΙ οι επίσκοποι και ο Αρχιεπ. ειναι συμμέτοχοι για όσα θέματα έθιξα στα γραφεία της συνοδου και οχι μονος του ο αρχιεπ. για να βάλω αυτόν μπροστά.

   Κατα δεύτερον ο +Φώτιος μίλησε μαζί μου ως εκπρόσωπος της συνόδου και την επομένη που έγινε Σύνοδος έβγαλαν απόφαση με βάση των γραπτών που κατέθεσα.
   Ηταν Συνοδική η απόφαση Νικόλαε και οχι του +Φωτίου.

   Ξαναγράφω, η διαγραφή μου μετά το συνοδικό τα λεει όλα. Εχει λήξη αυτό το ζήτημα για εμένα και δεν θα επανέλθω.
   Οι γοχ τον δρόμο τους κι εμεις τον δικό μας

   Διαγραφή

  6. Διέκοψα επειδη οι γοχ ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ συμμετέχουν στην μνημόνευση του πρωην Ιεροσολύμου Ειρηναίου δια της ΡΟΕΔ

   Διαγραφή
  7. " Ποια Σύνοδος Γ.Ο.Χ. το 1983 (Αυξεντίου, Γεροντίου, Καλλίστου) ήταν η Εκκλησία και γιατί;"

   Αν και είμαι πολύ νέος στο χώρο και μετά κόπων προσπαθώ να αφομοιώσω ότι μαθαίνω απαντώ ως εξής :

   Οι κρυφές χειροτονίες είχαν επακόλουθο τα προσωρινά σχίσματα.

   Η εκκλησια όμως, μετά κόπων και βασάνων, βρηκε τον δρομο της και ξεκαθάρισε τα ζητήματα αυτά.

   Αν όμως θεωρείς ότι ειναι μέρος της εκκλησίας οι παρατάξεις γοχ, Μακαριου, Αυξεντιου κλπ τότε γιατί γίνεται χειροτονία όταν έρχονται στους ΓΟΧ ?

   Διαγραφή
  8. Προς Κυριάκο: Χρησιμοποιώ τα λόγια σου "Εγώ καταλαβαίνω το ΝΑΙ - ΝΑΙ και το ΟΧΙ-ΟΧΙ". Επομένως για το ερώτημα "Ποια Σύνοδος Γ.Ο.Χ. το 1983 (Αυξεντίου, Γεροντίου, Καλλίστου) ήταν η Εκκλησία και γιατί;" περιμένω μια σαφέστατη απάντηση.

   Διαγραφή
  9. Προς π. Γρηγόριο: Η συνοδική απόφαση της Συνόδου για σας υπάρχει κάπου να την διαβάσουμε;

   Διαγραφή
  10. Εγραψαν οτι ο φακελος μπηκε στο αρχειο

   Διαγραφή
  11. Άρα λέτε ότι έβγαλαν μια συνοδική απόφαση την οποία σε σας ποτέ δεν κοινοποιήθηκε. Επιτρέψτε μου τότε να αμφιβάλλω για την ύπαρξή της.

   Διαγραφή
  12. τα παράπονα στην σύνοδο γοχ
   προφανώς δεν μπορώ να τους διατάξω τι θα γράψουν στην σελίδα τους

   Διαγραφή
  13. Μα δεν έχω εγώ το παράπονο!

   Διαγραφή
 6. 1.Απόδειξη περι συνοδικής αποφάσεως είναι η αναφορά στην περίπτωσή μου απο την σελίδα της συνόδου και όταν με κάλεσαν αλλα και οταν έκλεισε ο φάκελος

  2.Ακόμα και Μεχρι αυτή την στιγμή η Σύνοδος ΓΟΧ δεν έχει δηλώσει στην ιστοσελίδα της οτι ΔΕΝ μνημονεύεται ο Πατρ. Ειρηναίος και ουτε πρόκειται να το πράξουν διότι μνημονεύεται εις γνώσιν τους.
  [ ειναι σαφώς και άλλα ζητήματα πέραν του Ειρηναίου αλλα ας μείνουμε σε ένα ]

  Τωρα ρωτώ κι εγω επι της ουσίας,[ γιατί άλλο θέμα εχει το φόρουμ και γι αυτο εγραψα σχόλιο ]

  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
  Αν οι παρατάξεις γοχ ειναι στην εκκλησία, τότε γιατί οι γοχ χειροτονούν όποιον κληρικό προσέρχεται απο άλλη σύνοδο;; πχ Μακαρίου Αυξεντίου και στο βαθύ παρελθον και ενισταμένων;; Εννοείται γνωρίζω ονόματα
  Αν εχουν έγκυρα μυστήρια οι οικουμενιστικες εκκλησίες, τότε γιατι οι γοχ τους χειροθετούν;
  Γιατί θα γινει χειροθεσία στον κληρικό του Αγγελου που ήρθε στους γοχ εφοσον εχει διαδοχή απο τον +Κυπριανό;
  Αν δεν γίνει χειροθεσία απο τον οιονδήποτε επίσκοπο γοχ , τοτε το θέλω γραπτώς._

  Ευχαριστώ και θα επανελθω μόνο αν κάποιος απαντησει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όλα αυτά που γράφετε, αφορούν το τί έκανε ή κάνει ή νομίζουμε ότι κάνει η Σύνοδος ή ο κάθε επίσκοπος, τα οποία δεν είναι απαραίτητα πάντοτε ορθά. Εμείς εδώ μιλούμε γενικώς για το ποιο είναι το σωστό και ποιο το λάθος.

   Διαγραφή
 7. π. Νικόλαος Δημαράς1 Μαρτίου 2018 - 4:17 π.μ.

  1ον:To ίδιο τό κείμενο που αναφέρεις προς επίρρωση της ερμηνείας Σου, Σε αναιρεί!!! Γράφεις, αναφέροντας την διδασκαλία του Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου από τις επιστολές του:
  "Αλλά και όποιος δεν αναθεματίζει στον κατάλληλο καιρό, και ανάλογα με τις ανάγκες κάθε αιρετικό, ανήκει στην μερίδα εκείνων."
  Καί στη συνέχεια πάλι αυτοαναιρείσαι: “και κάθε αίρεση και αιρετικό αποστρεφόμαστε και αναθεματίζουμε.”
  Καί τρίτη αυτοαναίρεσή Σου: “Αλλά και κάθε άλλος που είναι ομώνυμος με αυτούς, όμως αιρετικός, της αιρέσεώς τους ή άλλης, είτε είναι επίσκοπος, είτε ασκητής, είτε οποιοσδήποτε, ας είναι αναθεματισμένος.” Το κείμενο λέει ανάθεμα έστω όχι μόνον για τους ήδη αναθεματισθέντες αλλά και για εκείνους που θα φρονούν τα ίδια με την αίρεση των αναθεματισθέντων!!! Μήπως ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης ήταν επίσκοπος; Για να λέει ανάθεμα έστω; Μήπως ήταν σύνοδος; Όχι βεβαίως. Λοιπόν και πάλι αυτοαναιρείσαι αδελφέ μου και γιαυτό θα πρέπει να προσέχεις και να διαβάζεις καλύτερα αυτά που παραθέτεις.
  «Ορθόδοξοι είμαστε, έστω αν κατά τα άλλα είμαστε αμαρτωλοί, μακαριώτατε, χωρίς να κάνουμε την παραμικρή υποχώρηση στο θέμα της αποστολικής πίστεως, κάθε Σύνοδο Οικουμενική και Τοπική αναγνωρισμένη για την αλήθειά της, μαζί με τους άγιους Κανόνες, που εκτέθηκαν σε αυτές, αποδεχόμαστε, και κάθε αίρεση και αιρετικό αποστρεφόμαστε και αναθεματίζουμε. Και ανάθεμα στον Βαρσανούφιο, στον Ησαΐα, στον Δωρόθεο και τον Δοσίθεο, οι οποίοι αναθεματίστηκαν από τον Άγιο Σωφρόνιο. Αλλά και κάθε άλλος που είναι ομώνυμος με αυτούς, όμως αιρετικός, της αιρέσεώς τους ή άλλης, είτε είναι επίσκοπος, είτε ασκητής, είτε οποιοσδήποτε, ας είναι αναθεματισμένος. Αλλά και όποιος δεν αναθεματίζει στον κατάλληλο καιρό, και ανάλογα με τις ανάγκες κάθε αιρετικό, ανήκει στην μερίδα εκείνων. Γιατί εμείς είμαστε καθαροί από κάθε αιρετικό φρόνημα» To ίδιο τό κείμενο που αναφέρεις προς επίρρωση της ερμηνείας Σου, Σε αναιρεί!!! Γράφεις αναφέροντας την διδασκαλία του Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου: "Αλλά και όποιος δεν αναθεματίζει στον κατάλληλο καιρό, και ανάλογα με τις ανάγκες κάθε αιρετικό, ανήκει στην μερίδα εκείνων."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. π. Νικόλαος Δημαράς1 Μαρτίου 2018 - 4:43 π.μ.

  Όταν υπάρχει αυθεντική ερμηνεία στο θέμα του αναθέματος και μάλιστα όλων των Ορθοδόξων Πατριαρχών των παλαιφάτων Πατριαρχείων μετά των συνόδων τους, (Πανορθόδοξος Σύνοδος του 1848), περιττεύει κάθε άλλη προσωπική ερμηνεία: "Κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας", ἥν παρελάβομεν ἄδολον παρὰ τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμὸν ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ διαβόλου· ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλιπῆ τὴν κεκηρυγμένην ὀρθόδοξον πίστιν. Ἀλλ᾽ αὐτὴ πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν οἱανδήποτε, καὶ ὁ τολμῶν ἢ πρᾶξαι ἢ συμβουλεῦσαι ἢ διανοηθῆναι τοῦτο ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστοῦ, ἤδη ἑκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλῆσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ διὰ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων.
  Τὸ φρικτὸν τοῦτο ἀνάθεμα, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Χριστῷ ἀγαπητά, οὐκ ἐκφωνοῦμεν ἡμεῖς σήμερον, ἀλλ᾽ ἐξεφώνησε πρῶτος ὁ Σωτὴρ ἡμῶν "ὃς ἂν εἴπη κατὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν τῷ νῦν αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι" (Ματθ. ιβ‘, 32)· ἐξεφώνησεν ὁ θεῖος Παῦλος· "ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ᾽ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω" (Γαλ. α’, 6-8)· ἐξεφώνησαν τοῦτο αἱ ἑπτὰ Οἰκουμενικοὶ Σύνοδοι καὶ σύμπας ὁ χορὸς τῶν θεοφόρων Πατέρων.
  Ἅπαντες οὔν οἱ νεωτερίζοντες ἢ αἱρέσει ἢ σχίσματι, ἑκουσίως ἐνεδύθησαν, κατὰ τὸν ψαλμωδόν, "κατάραν ὡς ἱμάτιον" (Ψαλμ. ρη’,18), κἄν τε Πάπαι κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε Κληρικοί, κἄν τε Λαϊκοὶ ἔτυχον εἶναι "κἂν ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ, ἀνάθεμα ἔστω, εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ᾽ ὃ παρελάβετε".
  Ήδη καθυπεβλήθη στο αιώνιο ανάθεμα κατά την Πανορθόδοξον Σύνοδον του 1848 και όχι αορίστως στο μέλλον, τάχα, θα καθυποβληθεί στο ανάθεμα!!!:"ἤδη ἑκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλῆσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ διὰ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων." Αυτό συμβαίνει, γιατί βλασφημείται το Πνεύμα το Άγιον. Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος ουκ αφεθήσεται εις τον αιώνα κατά τον λόγον του Κυρίου μας. Δεν είναι δυνατόν να βλασφημείται το Πανάγιον Πνεύμα και να κατέρχεται η χάρις του Θεού επί των προκειμένων μυστηρίων. Ο ιερουργών δεν μπορεί να ενεργεί εν ονόματι της Εκκλησίας, όταν είναι αιρετικός και μάλιστα διάδοχος των διαδόχων των πρώτων αιρετικών!!! Οι πρώτοι έσχον την Χάριν παρά της Εκκλησίας, αιρετικοί γενόμενοι κατά τον Μέγαν Βασίλειον ουκέτι ηδύναντο μεταδίδειν την Χάριν. Περί του Αγίου Νικοδήμου και της σχετικής ερμηνείας του σε επόμενη ανάρτηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Δεν υπάρχει καμία "αυτοαναίρεση". Όποιος διαβάζει με ταπείνωση την διδασκαλία της Εκκλησίας μας κατανοεί ακριβώς τί θέλουν να πουν οι Άγιοι και πόσο θαυμαστή συμφωνία υπάρχει ανάμεσά τους, αλλά και ανάμεσα στους Αγίους της εποχής μας. Το "ανάθεμα" το ενδύονται ως κατάρα όχι μόνο όσοι πέφτουν σε αίρεση, αλλά και όποιος δεν αγαπά τον Κύριο και δεν τηρεί τις εντολές του. Πρέπει επιτέλους να γίνει κατανοητό ότι είναι άλλο η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ απώλεια της Θείας Χάριτος και ότι οι πεπτωκότες ως ΠΡΟΣΩΠΑ τίθονται εκτός Εκκλησίας και άλλο η πρόσθετη Χάρη της Ιερωσύνης την οποία παίρνει μόνο εκείνη που την έδωσε, δηλαδή η Σύνοδος.
  Δυστυχώς με πολλές από τις παραπάνω απόψεις που έχουν εκφρασθεί συνειδητοποιώ ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέου είδους προτεσταντισμό (υπό το πέπλο της "γνησίας ορθοδοξίας") που απορρίπτει την σημασία της Συνοδικής Κρίσης και παρερμηνεύει τις διδασκαλίες των Αγίων Πατέρων.
  Μία ερώτηση που απευθύνεται προς όλους:
  Από πότε ακριβώς (ποια χρονιά) εξέπεσαν της Ιερωσύνης οι Νεοημερολογίτες/Οικουμενιστές κληρικοί και γιατί;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Να ρωτήσετε την σύνοδο γοχ διότι στο ενωτικό κείμενο του 2014 υπέγραψαν σε διορθόδοξο επίπεδο τα κατωτέρω.
   Αν δεν έχετε την αυτή πίστι, τότε είστε σε εκκλησία, προφανώς αιρετικών και πλανημένων παρά την δική σας πίστι και διδασκαλία

   Ϛ’. Ἡ Ἐπιστροφὴ στὴν Γνησία Ὀρθοδοξία

   3. Ἡ ἐφαρµογὴ τῆς Οἰκονοµίας, ὅταν γίνονται δεκτοὶ οἱ αἱρετικοὶ καὶ σχισµατικοὶ σὲ Κοινωνία μὲ τὴν Ἐκκλησία, δὲν σηµαίνει οὔτε στὸ ἐλάχιστο ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει τὴν ἐγκυρότητα καὶ τὸ ὑπαρκτὸ τῶν μυστηρίων αὐτῶν, τὰ ὁποῖα ἔχουν τελεσθεῖ ἔξω ἀπὸ τὰ Κανονικὰ καὶ Χαρισματικὰ Ὅριά[38] Της.

   4. Ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ποτὲ δὲν ἀναγνώρισε ἀπολύτως καὶ ἐξ ἀποστάσεως[39], οὔτε κατ᾿ Ἀκρίβειαν, οὔτε κατ᾿ Οἰκονομίαν, τὰ μυστήρια τὰ ὁποῖα τελοῦνται ἐκτὸς Αὐτῆς, ἐφ᾿ ὅσον δηλαδὴ αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι τελοῦν ἢ αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι μετέχουν στὰ μυστήρια αὐτὰ παραμένουν στοὺς κόλπους τῆς ἰδιαίτερης αἱρετικῆς ἢ σχισματικῆς Κοινότητάς τους.

   5. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς Οἰκονομίας ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο ὅταν δέχεται μεμονωμένα πρόσωπα ἢ Κοινότητες, τὰ ὁποῖα εἶναι ἐκτὸς Αὐτῆς, ἀλλὰ ἔχουν πνεῦμα μετανοίας[40], ἀποδέχεται[41] μόνο τὸν (ἐξωτερικὸ) τύπο τοῦ μυστηρίου, τὸ ὁποῖο προέρχεται ἀπὸ αἱρετικοὺς ἢ σχισματικούς, ἐὰν βεβαίως αὐτὸς ἔχει τηρηθεῖ ἀνόθευτος, εἰδικὰ μάλιστα σὲ σχέση μὲ τὸ βάπτισμα, καὶ ζωοποιεῖ τὸν τύπο αὐτὸ μὲ τὴν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ Ὁποία ἐνυπάρχει σὲ Αὐτήν, μέσῳ τῶν φορέων τῆς πληρότητας τῆς ἐν Χριστῷ Ἀληθείας Αὐτῆς, δηλαδὴ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων.

   10. Κατὰ γενικὸ κανόνα, οἱ μὲν Μοναχοὶ καὶ οἱ Λαϊκοὶ ἀπὸ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι βεβαίως ἔχουν βαπτισθεῖ κατὰ τὸν ὀρθόδοξο τύπο[46], γίνονται δεκτοὶ σὲ Κοινωνία διὰ Χρίσματος, μέσῳ μιᾶς εἰδικῆς Τάξεως, ἡ ὁποία συνδέεται πάντοτε μὲ τὸ Μυστήριο τῆς ἱερᾶς Ἐξοµολογήσεως· οἱ δὲ Κληρικοὶ ὑποβάλλουν γραπτὴ αἴτηση καὶ ἐφ᾿ ὅσον αὐτὴ ἐγκριθεῖ, γίνονται δεκτοὶ σὲ Κοινωνία μὲ τὸν ἴδιο τρόπο (ποὺ προαναφέρθηκε), καὶ ἐπὶ πλέον μὲ µία εἰδικὴ Τάξη Χειροθεσίας, ἡ ὁποία ἔχει συνταχθεῖ εἰδικὰ γιὰ τὶς περιπτώσεις αὐτές.

   Διαγραφή
  2. Ἀγαπητέ μου Δάσκαλε, δέν πρόκειται κανείς νά σοῦ
   ἀπαντήσῃ ἐπ' αὐτοῦ ("Από πότε ακριβώς (ποια χρονιά) εξέπεσαν της Ιερωσύνης οι Νεοημερολογίτες/ Οικουμενιστές κληρικοί και γιατί;"). Τό ἔχεις θέσει καί ἄλλοτε αὐτό τό ἐρώτημα, τό ἔχω θέσει κι ἐγώ. Ὅποιος, ὅμως, διαθέτει στοιχειώδη ἀξιοπρέπειαν ἀποφεύγει ν' ἀπαντήσῃ. Αὐτό εἶναι ἴσως ἡ πλέον τρανταχτή ἀπόδειξις ὅτι αὐτά εἶναι θέματα τῆς δικαιοδοσίας Πανορθοδόξου Συνόδου καί μόνον. Ἡμεῖς μεμονωμένως μόνον γνώμην μποροῦμε νά ἐκφέρουμε, ὄχι ἀναθέματα!

   Διαγραφή
 10. Ἐγκύκλιος 1974
  Ἀριθ. Πρωττ. 1191
  Έν Ἀθήναις τῇ 5ῃ Ἰουνίου 1974
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
  Πρός τόν Ἱερόν Κλῆρον τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
  Πανοσιολογιώτατοι καὶ Αἱδεσιμώτατοι Λειτουργοὶ τοῦ Ὑψίστου, Χάρις Ὑμῖν καὶ ἔλεος καὶ Εἰρήνη παρὰ Θεοῦ, παρ’ ἡμῶν δὲ εὐχὴ καὶ εὐλογία.
  Διὰ τῆς παρούσης Ἐγκυκλίου ἡμῶν ἀπευθυνόμεθα πρὸς ὑμᾶς ὑπομιμνήσκοντες ὑμῖν καθῆκον ἐπιτακτικὸν, ὅπερ δέον νὰ χαρακτηρίζῃ τὴν ἡμετέραν πορείαν πειθαρχοῦσαν εἰς τὰ ἀνέκαθεν παραδεδομένα ἡμῖν ὑπὸ τῶν Θεοφόρων Πατέρων.
  Οὕτω: Ἐντελλόμεθα ἐπαναληπτικῶς ὅπως περιορίζεσθε εἰς τήν ἐξυπηρέτησιν μόνον τῶν μελῶν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας, ἵνα μὴ προτίθεσθε σκάνδαλον τοῖς ἀδελφοῖς καὶ ἐπισύρετε τὰς ἐπικρίσεις τοῦ κοινοῦ ὡς μὴ πιστεύοντες εἰς τὰ ὑφ᾿ ἡμῶν πρεσβευόμενα.
  Ἡ τέλεσις μυστηρίου τινὸς καὶ ἡ θεία μετάδοσις εἰς νεοημερολογίτας ἔχει ἀπαγορευθῇ ἀπ’ ἀρχῆς τῆς δημιουργίας τοῦ σχίσματος ὑπὸ τῆς Κρατούσης Ἐκκλησίας· δέον δὲ ὅπως τηρῆτε ἀπαρεγκλίτως τήν γραμμήν ταύτην πειθαρχοῦντες εἰς τὸ φρόνημα καὶ τὰ Ἐκκλησιαστικῶς παραδεδομένα. Προκειμένου δὲ νὰ εἰσέλθῃ τις ἐκ τοῦ νέου ἡμερολογίου εἰς τάς τάξεις μας, ἀπαραίτητος προϋπόθεσις τυγχάνει ὁμολογία πίστεως εἰς τὰ ὑπὸ τῶν Θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν παραδεδομένα ἡμῖν, ἀποκήρυξις δὲ καὶ καταδίκη πάσης αἱρέσεως καὶ καινοτομίας ἐν οἷς καὶ τὸ νέον ἡμερολόγιον ἐν τῇ Ἑλλαδικῇ Ἐκκλησίᾳ ἥτις δεχθεῖσα τοῦτο κατέστη σχισματική ἀπό τοῦ 1924 καὶ ἐντεῦθεν κατὰ τὴν ἰδίαν ὁμολογίαν τοῦ μεταρρυθμιστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου καὶ ὡς ἐκ τούτου τὰ μυστήριά της στεροῦνται Ἁγιαστικῆς Χάριτος.
  Προκειμένου ὡσαύτως περὶ βαπτισθέντων ἐν τῇ ὡς ἄνω Ἐκκλησίᾳ καὶ ἐπιστρεφόντων εἰς τὴν εὐσέβειαν δέον ὅπως ἀναμυρώνονται οὗτοι δι’ Ἁγίου Μύρου κανονικῆς προελεύσεως συμφώνως πρὸς τὸν Α´ Κανόνα τοῦ Μ. Βασιλείου.
  Συνεπείᾳ τῶν ἀνωτέρῳ ἐντελλόμεθα, ὅπως τοῦ λοιπῦ παύσητε τὴν τυχοῦσαν μέχρι σήμερον μυστηριακὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν ἐκ τῆς Νεοημερολογητικῆς Ἐκκλησίας προσερχομένων ἄνευ τῆς προμνησθείσης διαδικασίας συνωδᾷ πρὸς τοὺς Ἁγίους καὶ Ἱεροῦς Κανόνας, καθ’ ὅσον ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει θέλουν ἐπιβληθῇ κατὰ τῶν παραβατῶν αἱ ὑπὸ τῶν Ἱερῶν Κανόνων προβλεπόμεναι κυρώσεις.
  Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
  † Ὁ Ἀθηνῶν Αὐξέντιος, Πρόεδρος
  † Ὁ Διαυλείας καί Ἀττικῆς Ἀκάκιος
  † Ὁ Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος Γερόντιος
  † Ὁ Εὐρίπου καί Εὐβοίας Παΐσιος
  † Ὁ Θεσ/νίκης Χρυσόστομος
  † Ὁ Θαυμακοῦ Καλλίνικος
  † Ὁ Κυκλάδων Γαβριήλ
  † Ὁ Μεγαρίδος Ἀντώνιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ας μη λέμε συνεχώς τα ίδια και τα ίδια. Αυτή η κακόδοξη Εγκύκλιος είναι γνωστή και απορρίφτηκε από ήδη εν τη γενέσει της από μέγα πλήθος πιστών και κληρικών ακόμη και επισκόπων, ως ο μακαριστός Αστορίας Πέτρος.
   Όποιος μπορεί ας απαντήσει στο ερώτημα (γίνανε δύο πλέον τα αναπάντητα ερωτήματα):
   Από πότε ακριβώς (ποια χρονιά) εξέπεσαν της Ιερωσύνης οι Νεοημερολογίτες/Οικουμενιστές κληρικοί και γιατί;

   Διαγραφή
  2. Η απαντηση ειναι στις ανω εγκυκλιους

   1.Να μας προσκομίσετε απόδειξη πότε η εγκύκλιος του 1974 καταδικάστηκε
   Γραψατε
   « δεν θα σηκωθούν τα πόδια να βαρέσουν το κεφάλι, η εκκλησία εχει σειρα και ταξη »

   ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΔΕΝ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΓΟΧ

   Περαιτέρω

   2.Το ενωτικό κείμενο του 2014 ανωτέρω σας απαντά καθως σφραγίζει την εγκυκλιο του 1974

   Με τα δικά σας λόγια γράφω
   «όπως ένας ιερέας ή ένας μόνο επίσκοπος δεν μπορεί να καθαιρέσει επίσκοπο....»

   ΠΟΛΛΩ ΔΕ ΜΑΛΛΟΝ Η ΜΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ [ΑΣΤΟΡΙΑΣ] ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΟΧ
   η μη υπογραφή του Αστορίας εχει δυο τινά:
   Η ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΊ Η ΝΑ ΚΑΘΑΙΡΕΘΕΙ
   αλλα τον παλαιοημερολογίτικο οικουμενισμό των γοχ τον γνωρίζουμε εξ απαλών ονύχων
   «Στους ΓΟΧ να είσαι και πίστευε και λέγε ότι θέλεις»
   Δια ταυτα,
   Εγω σας απαντησα
   τωρα ας απαντήσει όποιος θέλει σε αυτό που ρωτάω:

   Το κειμενο του 2014 ανωτέρω ιχύει ναι η όχι;
   Αν ισχύει τότε σε ποιό σημείο γράφει για έγκυρα μυστήρια των οικουμενιστικών εκκλησιών;

   Τι σημαίνει το:χειροθετώ και μυρώνω τον ΝΗτη οικουμενιστή, αν όχι ΑΚΥΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ;;

   Υπάγεστε στην εκκλησία γοχ; αν ναι τότε ρωτήστε την εκκλησία με αριθμό πρωτοκόλου ώστε να έχετε ΕΓΚΥΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
   και αφείστε την δική μας άποψη

   ευχαριστώ για την δημοσίευση των σχολίων
   καλημέρα

   Διαγραφή
  3. Δεν είναι απάντηση αυτό. Η απάντηση πρέπει να είναι:
   Οι Νεοημερολογίτες/Οικουμενιστές κληρικοί εξέπεσαν της Ιερωσύνης τότε (χρονολογία), επειδή έγινε το τάδε (γεγονός). Την δική σας άποψη θέλουμε, όχι άλλων.

   Διαγραφή
  4. Αγαπητέ κύριε Μάννη.Προσωπικές απόψεις σας χωρίς καμιά τεκμηρίωση.Παρακαλώ να απαντήσει σε αυτό η Ιερά Σύνοδος επισημα διαφορετικά αυτό που λέτε είναι "καραμπινάτη" συκοφαντία.Πότε απορρίφθηκε και με ποια εγκύκλιο.Η Εγκύκλιος της 28/6/2002 του Μακαριστού Χρυσοστόμου Β' (Κιούση) αναφέρετε σε αυτήν και την επαινεί.Δηλαδή 28(!) χρόνια μετεπειτα.Εσφαλε δηλαδή ο Αρχιεπίσκοπος;
   Παρακαλώ πότε και πως καταδικάστηκε η συγκεκριμένη εγκύκλιος.Διοτι εσεις και κάποιοι πιθανως να μη την δέχεσθε ( και κατά συνέπεια και την Ομολογιακή του 1935) αλλά πότε επαναλαμβάνω καταδικάστηκε.Θέλω να μου πείτε.

   Διαγραφή
  5. Αγαπητέ Ανώνυμε, δεν υπάρχει καμία "συκοφαντία", διότι ήμουν σαφέστατος. Έγραψα ότι η Εγκύκλιος του 1974 απορρίφτηκε "από μέγα πλήθος πιστών και κληρικών ακόμη και επισκόπων, ως ο μακαριστός Αστορίας Πέτρος" (διαθέτω τα σχετικά τεκμήρια τα οποία μπορώ να σας στείλω στο email σας, αν δεν μπορείτε να περιμένετε μέχρι να δουν το φως της δημοσιότητος). Δεν έγραψα ότι απορρίφθηκε με άλλη Εγκύκλιο. Παρόλα αυτά ακόμη και το Κοινό Εκκλησιολογικό Κείμενο αποτελεί, τρόπον τινά, μια έμμεση απόρριψη, εφόσον δεν γίνεται καμία αναφορά στην Εγκύκλιο αυτήν.
   Αναμένω με ενδιαφέρον και την απάντησή σας στο δικό μου ερώτημα:
   Από πότε ακριβώς (ποια χρονιά) εξέπεσαν της Ιερωσύνης οι Νεοημερολογίτες/Οικουμενιστές κληρικοί και γιατί;

   Διαγραφή
  6. Υ.Γ. Ρωτάτε επίσης "Εσφαλε δηλαδή ο Αρχιεπίσκοπος;". Γενικεύω το ερώτημα και το μετατρέπω σε ρητορικό: "Είναι δυνατόν να σφάλλει ένας Αρχιεπίσκοπος ή υπάρχει Αλάθητο και στην Ορθοδοξία (και μάλιστα στην Γνησία)";.

   Διαγραφή
  7. Χριστός Ανέστη.Αγαπητέ κύριε Μάννη εύχομαι εκ΄βάθους καρδίας να είστε καλά.Κοιτάξτε,συμφωνώ ότι στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει το "αλάθητο" όπως στον παπισμό αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν ενεργεί ως πρόσωπο αλλά ως Ι.Σύνοδος και δεν εκφράζει προσωπικές του θέσεις αλλά το πιστεύω της Εκκλησίας.Οι εγκύκλιοι δεν είναι απλές διακηρύξεις και μάλιστα με υποτιθέμενη "σκοπιμότητα".Εκφράζουν το Πιστεύω της Εκκλησίας και συνάδουν μόνο με την παράδοση της Εκκλησίας και των Πατέρων.Το ότι δεν το δέχθηκε - δικαίωμα του φυσικά - ο Αστορίας Πέτρος αυτό δεν λέει τίποτα.Ακόμη και λαϊκοί και μοναχοί ή και μέρος του λαού.Το σώμα της Εκκλησίας το υπέγραψε,αποδέχθηκε το αυτό πιστεύω και ήταν όπως η ίδια - η εγκύκλιος - το αναφέρει συνέχεια της Ομολογιακής Εγκυκλίου του έτους 1935. Συνέχεια των εγκυκλίων 1946 - 1950.Αν λοιπόν θέτετε το ερώτημα περί του "αλάθητου" στο πρόσωπο του Μακαριστού Χρυσοστόμου Κιούση τότε ποια είναι παρακαλώ η θέση σας απέναντι στο πρόσωπο του Μακαριστού Πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου που η Εκκλησία Γ.Ο.Χ. προέβηκε στην Αγιοκατάταξή του; Ήταν σωστή ή όχι η Ομολογία του 1935 γιατί σε αυτή αναφέρεται.Σας αναφέρω λοιπόν αποσπάσματα αυτής και θα δείτε ότι καμία δεν είναι αποκομμένη από τις υπόλοιπες αλλά ως μια νοητή πνευματική αλυσίδα επικοινωνούν διαχρονικά. Έτσι οι πιστοί και οι Πατέρες ανεξάρτητα του χρόνου επικοινωνούν και κοινωνούν το αυτό πιστεύω.Πιο συγκεκριμένα:
   Διά τήν εἰσδοχὴν δέ νεοημερολογιτῶν εἰς τοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας μᾶς ἀπαραίτητος προϋπόθεσις τυγχάνει, ὁμολογία πίστεως καί χρίσις διά ἁγίου μύρου, συμφώνως πρός τόν Α' Κανόνα τοῦ Μ. Βασιλείου διά τούς σχισματικούς καί πολλῶ μᾶλλον διά τούς αἱρετικούς οἰκουμενιστας.
   Δηλοῦται ἔτι ἅπαξ ὅτι ἡ αὐτή ἰδεολογία ἀπό τῆς συστάσεως τοῦ ἱεροῦ ἠμῶν ἀγῶνος καί εἰς τὸ διηνεκές διαμένει καί δέον νά ἐφαρμόζεται, διά τήν πληρότητά της καί τήν ὁμοιομορφίαν τῶν ἱερατικῶν καθηκόντων συμφώνως πρός τούς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας καί τήν Ἐγκύκλιον τοῦ 1974 «Οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω λαλοῦμεν».   Διαγραφή
  8. Και συνεχίζει:Οὐδεμία συγκατάβασις χωρεῖ εἰς τὰ τῆς πίστεως, καθ' ἅ καί αὐτό τό βάπτισμα τῶν νεοημερολογιτῶν θεωρεῖται ἄκυρον, διότι πέραν τοῦ οἰκουμενιστικοῦ μανδύου ποῦ περιεβλήθη ἡ Ἐκκλησία των, οὔτε ὁ τύπος τῶν τριῶν καταδύσεων ἐπί τό πλεῖστον τηρεῖται, ἀντικατασταθεὶς διά τῆς ἐπιχύσεως τοῦ ὕδατος τῆς κολυμβήθρας εἰς τόν βαπτιζόμενον.   Δέον ὅθεν ὅπως κρατῶμεν ἐπακριβῶς τήν ἱερὰν παρακαταθήκην τῆς Ἐκκλησίας μᾶς ἵνα εὐοδοῦται ὁ ἱερός ἡμῶν ἀγὼν καί ἡμεῖς ὡς γνήσιοι φύλακες τῆς ὀρθοδοξίας καί ὑπηρέται τοῦ Εὐαγγελίου, ἀξιωθῶμεν της τιμῆς παρά Θεοῦ μετά τῶν ὁμολογητῶν της πίστεώς μας.


   Οἱ μή συμμορφούμενοι πρός τάς ἀνωτέρω ἐντολάς των Πατέρων ἀλλά κατά τό δοκοῦν αὐτοῖς πράσσοντες, οὗτοι δέν εἶναι ἐνσωματωμένοι εἰς τόν περί ὀρθοδοξίας ἀγώνα τῆς Ἐκκλησίας μας, διότι δέν ἰδεολογοῦν, ἀλλ' ἰδιορυθμοῦν καί συνεπῶς εἶναι ξένοι πρός τό πνεῦμα καί τό γράμμα τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος μας, ἀπορρίπτοντες τήν ὁμολογίαν καί τάς προϋποθέσεις του ὡς τάς διεχάραξαν οἱ πρῶτοι Ἀρχιερεῖς μας ἐν ἔτει 1935 καί ἀκολούθως εἰς ἄλλας χρονολογίας καί ἡ Ἱ. ἡμῶν Σύνοδος ἐπανέλαβεν ἐν ἔτει 1974 δι' Ἐγκυκλίου της.
   Επί της ενεργείας αυτής λοιπόν του πρώην Αστορίας Πέτρου σας παραθέτω ότι αυτός δεν ήθελε να συμμορφωθεί με την ορθή ομολογία της Εκκλησίας και για αυτό η Ιερά Σύνοδος ως είχε καθήκον:"διέγραψε τούτον από μ'έλους αυτής,και ήρεν απ' αυτού την εξαρχία της Εκκλησίας ημών εν Αμερική" - βλέπε Φωνή της Ορθοδοξίας τεύχος 707 σελίδα 16.
   Η απάντηση λοιπόν είναι πως η εγκύκλιος αυτή - παρά τις διαφωνίες τμήματος λαικών-μοναχών-ιερέων και του Αστορίας Πέτρου - επαναλάμβανε την πάγια ομολογιακή θέση του Ιερού Αγώνα όπως αυτή παραλήφθηκε από τον Ομολογητή Πρωθιεράρχη πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομο.
   Και για τους μεν κληρικούς αναγκάσθηκε η Ιερά Σύνοδος να επιβάλει κυρώσεις για δε τον πρώην Αστορίας Πέτρο να θέσει αυτόν εκτός Εκκλησίας.
   Ολα αυτά ανατράπηκαν κατά την δική σας ομολογία από το εκκλησιολογικό κείμενο (!).
   Το επόμενο ερώτημα είναι πλέον της Ιεράς Συνόδου διότι άλλα αναφέρουν κατ' ιδίαν.
   Λόγω πολλών μου μετακινήσεων δεν απαντώ άμεσα αλλά ίσως να επανέλθω και αν χρειαστεί με πολλά στοιχεία - που ίσως ελάχιστοι γνωρίζουν για την εποχή εκείνη και τα πρόσωπα της - αλλά και πολλών άλλων. Οχι με κανένα δόλιο ή άλλο σκοπό αλλά η Αλήθεια δεν κρύβεται.
   Σας εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια και Ανάσταση ψυχής πάνω από όλα.

   Διαγραφή
  9. Αληθώς Ανέστη, αγαπητέ ανώνυμε!
   Για τα πολλά στοιχεία που καυχιέστε ότι έχετε και πως ελάχιστοι γνωρίζουν, ευχαριστούμε για την προσπάθεια διαφωτίσεως, αλλά μέχρι στιγμής, δεν έχετε προσφέρει κάτι καινούριο από πλευράς στοιχείων.
   Αντιθέτως μπορώ να πω ότι συγχέετε τα πράγματα. Διότι ενώ γράφετε ότι θα παραθέσετε αποσπάσματα της Εγκυκλίου του 1935 (γράψατε συγκεκριμένα: "Ήταν σωστή ή όχι η Ομολογία του 1935 γιατί σε αυτή αναφέρεται.Σας αναφέρω λοιπόν αποσπάσματα αυτής"), εν τούτοις τα αποσπάσματα που βάλατε είναι από την Εγκύκλιο του 2002!
   Είναι δικαίωμά σας βεβαίως να πιστεύετε ό,τι θέλετε και να ερμηνεύετε τα πράγματα όπως σας αρέσει. Η αλήθεια όμως παραμένει αλήθεια.
   Εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να σας παρακαλέσω (για τρίτη και τελευταία φορά) να μου απαντήσετε στο ερώτημα που σας έθεσα: Από πότε ακριβώς (ποια χρονιά) εξέπεσαν της Ιερωσύνης οι Νεοημερολογίτες/Οικουμενιστές κληρικοί και γιατί;
   Καλή φώτιση!

   Διαγραφή
  10. Καλό σας απόγευμα και πάλι.Ισως να μην έγινα κατανοητός και συγνώμη αν σας έδωσα αυτό το στίγμα.Το επαναλαμβάνω όμως όσο πιο ξεκάθαρα μπορώ.Η εγκύκλιος είναι του 2002 αλλά αν την διαβάσατε πιο προσεκτικά αναφέρεται και στην εγκύκλιο του 1974 και του 1935 που όλες παρουσιάζουν - επαναλαμβανόμενο σε διαφορετικές χρονικά περιόδους - το ίδιο ομολογιακό πιστεύω.Πιο κατανοητός δεν μπορώ να γίνω. Ολες οι εγκύκλιοι κάνουν αναφορά στην αρχική Ομολογία του 1935 και αυτήν υπερασπίζονται.
   Ολα τα υπόλοιπα είναι απλά για συζήτηση και κατανάλωση.Εσεις από την πλευρά σας κρίνεται - από τα λεγόμενα σας - την εγκύκλιο του 1974 ως λανθασμένη μιας και υπερασπίζεστε τις θέσεις και απόψεις του Μακαριστού Αστορίας Πέτρου.Το ερώτημα όμως είναι ότι επί αυτού του γεγονότος δεν δέχεστε την Ομολογία του 1935 (θα ήθελα την άποψή σας εις αντιστάθμιση του δικού σας ερωτήματος) την εγκύκλιο του 1946 , του 1950 του 1974 και τέλος του 2002.
   Αυτό είναι καθαρά προσωπικό σας θέμα και έχετε αναμφισβήτητα αυτό το δικαίωμα και απόψεις.Το πρόβλημα όμως κ.Μάννη είναι - όπως και εσείς το γράψατε - ότι οι εγκύκλιοι που προαναφέρθηκαν "έμμεσα απορρίφθηκαν " από το Εκκλησιολογικό Κείμενο του 2014 και την "Ενωση" με τους πνευματικούς επιγόνους του "Επισκόπου" Κυπριανού Κουτσούμπα.Εσείς μπορείτε - φυσικά χωρίς την δική μου συγκατάβαση για να το χαλαρώσω και λίγο - να έχετε τις απόψεις σας και να τις υπερασπίζεστε.Το θέμα το έχει η Ι.Σ. και όσοι έχουν μαζί τους κοινωνία που ισχύει το "Αν θέλεις μήλο έπαρε αν κυδώνι φάε".Άλλαξε αυτή η Ομολογία που είχε ή τροποποιήθηκε;
   Και πάλι σας ευχαριστώ για την φιλοξενία στο ιστολόγιο σας και το βήμα που μου δίνετε.

   Διαγραφή
  11. Έλαβα το νέο σας σχόλιο και θα το δημοσιεύσω μαζί με την απάντησή μου, μόλις όμως απαντήσετε πρώτα στο δικό μου ερώτημα εφόσον η συνεχιζόμενη άρνησή σας φανερώνει, αν μη τι άλλο, περιφρόνηση προς αυτόν που σας ρωτά, ο οποίος μάλιστα φιλοξενεί και τις απόψεις σας.

   Διαγραφή
  12. Χριστός Ανέστη.
   Κύριε Μάννη.Πίστευα ότι έπειτα από όλα όσα σας έχω αναφέρει και καταγράψει, θα καταλαβαίνατε ποιό είναι το πιστεύω μου, που δεν είναι δικό μου αλλά το πιστεύω της Εκκλησίας.Προσωπικά σας καταθέτω την άποψη μου ότι η Εκκλησία του «Νέου Ημερολογίου» κατέστει σχισματική το έτος 1924 και ως συνέπεια αυτού oi πράξεις και οι μυστηριακές τελετές στερούνται του κύρους ως εκ των ιερών κανόνων προκύπτει.
   Το Νέο Ημερολόγιο αποτελεί μια κατάκριτος καινοτομία και με την εισαγωγή του εμπίπτει στα αναθέματα των Πανορθόδοξων Συνόδων που προηγήθηκαν και μάλιστα τρείς φορές:Το 1583 , το 1587 και το 1593.Επίσης και αυτή η πλέον πρόσφατη Σύνοδος των Πατριαρχείων της Ανατολής του 1848 αναφέρει:
   «Πᾶσι τοῖς ἁπανταχοῦ ἐν τῷ ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητοῖς καί περισπουδάστοις ἡμῖν ἀδελφοῖς ἁγίοις ἀρχιερεῦσι, τῷ τε περί αὐτούς εὐλαβεστάτῳ Κλήρῳ καί πᾶσι τοῖς Ὀρθοδόξοις γνησίοις τέκνοις τῆς μιᾶς, ἁγίας, καθολικῆς καί ἀποστολικῆς ἐκκλησίας, τόν ἐν Πνεύματι ἁγίῳ ἀδελφικόν ἀσπασμόν καί πᾶν ἀγαθόν παρά Θεοῦ καί σωτήριον...

   ..."Κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας", ἥν παρελάβομεν ἄδολον παρὰ τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμὸν ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ διαβόλου· ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλιπῆ τὴν κεκηρυγμένην ὀρθόδοξον πίστιν. Ἀλλ᾽ αὐτὴ πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν οἱανδήποτε, καὶ ὁ τολμῶν ἢ πρᾶξαι ἢ συμβουλεῦσαι ἢ διανοηθῆναι τοῦτο ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστοῦ, ἤδη ἑκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλῆσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ διὰ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων.
   Τὸ φρικτὸν τοῦτο ἀνάθεμα, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Χριστῷ ἀγαπητά, οὐκ ἐκφωνοῦμεν ἡμεῖς σήμερον, ἀλλ᾽ ἐξεφώνησε πρῶτος ὁ Σωτὴρ ἡμῶν "ὃς ἂν εἴπη κατὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν τῷ νῦν αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι" (Ματθ. ιβ‘, 32)· ἐξεφώνησεν ὁ θεῖος Παῦλος· "ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ᾽ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω" (Γαλ. α’, 6-8)· ἐξεφώνησαν τοῦτο αἱ ἑπτὰ Οἰκουμενικοὶ Σύνοδοι καὶ σύμπας ὁ χορὸς τῶν θεοφόρων Πατέρων.
   Ἅπαντες σὺν νεωτερίζοντες ἢ αἱρέσει ἢ σχίσματι, ἑκουσίως ἐνεδύθησαν, κατὰ τὸν ψαλμωδόν, "κατάραν ὡς ἱμάτιον" (Ψαλμ. ρη’,18), κἄν τε Πάπαι κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε Κληρικοί, κἄν τε Λαϊκοὶ ἔτυχον εἶναι "κἂν ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ ἀνάθεμα ἔστω, εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ᾽ ὃ παρελάβετε". Οὕτω φρονοῦντες οἱ Πατέρες ἡμῶν καὶ ὑπακούοντες εἰς τοὺς ψυχοσωτηρίους λόγους τοῦ Παύλου ἐστάθησαν σταθεροὶ καὶ ἑδραῖοι εἰς τὴν ἐκ διαδοχῆς παραδοθεῖσαν αὐτοῖς πίστιν καὶ διέσωσαν αὐτὴν ἄτρεπτον καὶ ἄχραντον διὰ μέσου τοσούτων αἱρέσεων, καὶ παρέδωκαν αὐτὴν εἰς ἡμᾶς εἰλικρινῆ καὶ ἀνόθευτον, ὡς ἐξῆλθεν ἄδολος ἀπὸ τοῦ στόματος τῶν πρώτων ὑπηρετῶν τοῦ Λόγου· οὕτω φρονοῦντες καὶ ἡμεῖς, ἄδολον, ὡς παρελάβομεν, μετοχετεύσομεν αὐτὴν εἰς τὰς ἐπερχομένας γενεάς, μηδὲν παραμείβοντες, ἵνα ὦσι κακεῖνοι ὡς καὶ ἡμεῖς εὐπαρουσίαστοι καὶ ἀκαταίσχυντοι, λαλοῦντες περὶ τῆς τῶν προγόνων ἡμῶν πίστεως...

   ...Ἔπειτα παρ᾽ ἡμῖν οὔτε Πατριάρχαι οὔτε Σύνοδοι ἐδυνήθησαν ποτὲ εἰσαγαγεῖν νέα, διότι ὁ ὑπερασπιστὴς τῆς θρησκείας ἐστιν αὐτὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι αὐτὸς ὁ λαός, ὅστις ἐθέλει τὸ θρήσκευμα αὐτοῦ αἰωνίως ἀμετάβλητον καὶ ὁμοειδὲς τῷ τῶν Πατέρων αὐτοῦ, ὡς ἔργῳ ἐπειράθησαν καὶ πολλοὶ τῶν ἀπὸ τοῦ σχίσματος Παπῶν τε καὶ Πατριαρχῶν Λατινοφρόνων μηδὲν ἀνύσαντες...».   Μπορείτε σας παρακαλώ πολύ να μου πείτε αν αυτές οι αποφάσεις και τα αναθέματα των Πανορθόδόξων Συνόδων έχουν ισχύ; Σε ποιούς έχουν εφαρμογή; Σε Ορθοδόξους και μέλη της Εκκλησίας του Χριστού ή σε αιρετικούς και εκτός Εκκλησίας; Γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας τονίζουν και απορρίπτουν και μάλιστα με Αναθέματα κάτι που δεν συμβαίνει στην αυτή εποχή δηλαδή όταν συγκλίθηκαν αλλά κάτι που εμφανίζεται αιώνες ή και μερικές δεκαετίες αργότερα;

   Διαγραφή
  13. Διαβάστε και τον Κοσμά Φλαμιάτο που αποτυπώνει το «βαθύ και σιγανό σκάψιμο των θεμελίων» και θα κατανοήσετε πολλά.Πιστεύω λοιπόν ότι το πρόβλημα σε πρόσωπα και σε μυστικές και υπόγειες «διαδρομές» στους κόλπους της Εκκλησίας προυπήρχε,απλά ενεμφανίστηκε και επισήμως το 1924 (ήδη είχε κυκλοφορήσει και η αιρετική εγκύκλιος του 1920).
   Όλα τα υπόλοιπα στάδια ,της πτώσης ,της «Κρατούσης Εκκλησίας» δεν σηματοδοτούν χρονικά – όπως εσείς το θέτετε και το ζητείτε – την χρονικά (!) απώλεια της χάριτος.Ποιος μπορεί να προσδιορίσει την σημαντικότητα σε ένα γεγονός από ένα άλλο; Πχ. Το 1948 (ΠΣΕ) ή το 1965 κλπ. Ολες είναι πνευματικές πτώσεις συνέπεια της Αρχικής και εφόσον δεν υπάρχει μετάνοια αυτό δεν θα έχει σταματημό (πρόσφατα στο 2016 – Σύνοδος στο Κολυμπάρι).Η απομάκρυνση από τον δρόμο των Πατέρων και τον νόμο του Θεού επιφέρει όλες τις πτώσεις όπότε αν θέλεται να το προσδιορίσεται χρονικά αυτό εμφανίζεται στην αρχική πτώση.
   Εδώ ισχύει το γνωστό στην Εκκλησία.Μπορεί κάποιος να έχει αιρετικά φρονήματα,αλλά όσο αυτός δεν τα διακυρήσει οφείλουμε άπαντες ως μέλη της Εκκλησίας να μην χωρισθούμε αλλά να είμαστε μέλη αυτής.Απομακρυνόμαστε από τον αιρετικό όταν αυτός το πράξει και το διακυρύξει.
   Αυτό ακριβώς έγινε και το 1924.Οι πατέρες ημών χωρίς την σημερινή ενημέρωση και τρόπο ζωής αλλά με καθαρή καρδιά έλαβαν άμεσα το πνευματικό μύνημα (θα μπορούσα επί ημέρες να σας διηγούμε ιστορίες ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα από την πρώτη ημέρα).
   Η Ιστορική και Ορθόδοξος Ομολογία των τριών Αρχιερέων το έτος 1935 αυτό ακριβώς επανέλαβε και έπρεπε επισήμως να δικυρηχθεί προκειμένου η Εκκλησία να προφυλλάξει τα μέλη της.
   Οι Πατέρες ημών από την πρώτη στιγμή-ακόμη και χωρίς Ιεράρχες- είχαν την ξακάθαρη πνευματική διάισθηση ότι είναι η Εκκλησία ως διακρατώντες το σύνολο της αληθείας,μη δεχόμενοι νεωτερισμό και φυσικά μη βρισκόμενοι σε ανάθεμα όπως οι της «Κρατούσης Εκκλησίας».
   Το πώς ενεργεί ο Θεός δεν το γνωρίζω.Δεν είναι δική μου δουλειά (!) Αλλωστε ο Θεός δεν «περιορίζεται και δεν – μη γένοιτο – υπόκειτε σε κανόνες».Οι κανόνες ισχύουν για τους ανθρώπους και ο Θεός τους έδωσε δια Αγίου Πνεύματος στους Πατέρες και δια αυτών σε εμάς προκειμένου να μας φυλλάσουν από αιρέσεις και σχίσματα και να μας δίνουν τρόπους σωτηρίας.Είναι οι σηματοδότες για την φύλαξη του ποιμνίου και αυτό οφείλει να διακυρήξει η Εκκλησία προς το σώμα σε καιρούς απόστασίας,σχισμάτων και αίρεσης.
   Εμείς παραμένουμε σε αυτό που προανάφερθηκε.Ο Θεός ενεργεί – ακόμη και σε απίστους – αλλά εμείς οφείλουμε να διακυρήττουμε ότι λέγει η Εκκλησία και να παραμένουμς εντός Αυτής.Τίποτα λιγότερο τίποτα περισσότερο.

   Διαγραφή
  14. Υπάρχουν έγγραφα – πρίν το 1935 – που μιλούν – σε άρθρα και εφημερίδες – ότι η «Εκκλησία του Νέου Ημερολογίου» κατέστει Σχισματική και τα μυστήρια της στερούνται της εγκυρότητας αυτών.Υπάρχουν ομολογίες Ιερέων που απεστρέφοντο την «Κρατούσα Εκκλησία» και δηλώνουν την απεκύρηξη αυτής.
   Σας παραθέτω ένα μικρό σχετικό απόσπασμα ( από πλείαδα εγγράφων) του έτους 1932.
   Απόσπασμα.
   «Αγαπητοί εν Χριστώ Αδελφοί.Η καινοτομήσασα εσχάτως Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος θέλουσα καλά και σώνει να επιβάλει εις πάντας τας σατανικάς της καινοτομίας.δεν έπαυσε από του να κηρύττει και να δημοσιεύει κατά καιρούς και να φωνάζει μέχρι διατρήσεως των πνευμόνων της ότι η αλλαγή του ημερολογίου δεν έθιξε τίποτε και δεν βλάπτει την Ορθοδοξίαν.Προς απάντησιν τούτων ελέγχθησαν και εγράφησαν τόσα πολλά είς βιβλία είς εφημερίδας είς περιοδικά ώστε θεωρούμεν περιττόν επιπλέον να επαναλάβωμεν τα αυτά.Ηδη μόνον θα παρακολουθήσωμεν κατά πόδας την εγκύκλιον αυτήν δι’ ολί’ είς πάσας τας δικαιολογίας των εν αυτώ υπογραφομένων, ίνα μη η κοινή γνώμη παραπλανάται υπ΄αυτών και η αλήθεια παραχαράττεται,και αρχόμεθα.Την θεμελειώδη δογματικήν αλήθειαν της Ορθοδοξίας «ότι δεν δύναται τις να σωθεί εκτός της Εκκλησίας» την γνωρίζομεν,την δεχόμεθα και την κηρύττομεν είς πάντας,Κύριε Ιεράρχα αλλά ποίας Εκκλησίας εννοείτε;Οιαδήποτε αδιακρίτως;Ουχί,αλλά μόνο της Ορθοδόξου και όχι της Σχισματικής ως την εκαταντήσατε υμείς.Εκκλησίαι είναι και λέγονται και η των Καθολικών,Ουνιτών,Προτεσταντών και λοιπών αιρετικών αλλ’ εν τούτοις δεν σώζεται κανείς και δια τούτο τας αναθεμάτισε και αφόρισε πρό αιώνων η ημετέρα Εκκλησία.Την Εκκλησία της Ελλάδος εκάματέ σχισματικήν με τας διαφόρους καινοτομίας σας και και κατά τον α’ κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου,και αύριο με την μεταβολή και του Πασχαλίου την κάμνετε αιρετικήν τελείως,και ούτες ουδείς πλέον σώζεται εν αυτή αλλά κολάζεται υπεύθυνος ων τοσούτων αναθεμάτων και αφορισμών.»
   (Υπογράφεται από:Αρχιμανδρίτες Γεδεών,Ακάκιος ,Ιερομόναχος πνευματικός Ιλαρίων,Παρθένιος Ιερομόναχος και λαικοί-Απρίλιος/1932).

   Οι Πατέρες ημών λοιπόν που εμείς σήμερα με τόση απλότητα γράφουμε και εκ΄ του ασφαλούς ομιλούμε είχαν πολύ καθαρή ψυχή και σκέψη και από την πρώτη στιγμή μίλησαν για σχίσμα.Δεν ξέρω αν ακούοντας σήμερα – εν έτη 2018 – σχεδόν 100 χρόνια μετά τις απόψεις περί χάριτος και εγκυρότητα μυστηρίων ποια γνώμη θα σχημάτιζαν όχι για τους «Νεοημερολογίτες» αλλά για τα «πνευματικά παιδιά τους» τους σημερινούς αποκαλούμενους Γ.Ο.Χ.
   Αναρωτιέμαι, αν αυτές οι απόψεις και θέσεις συνάδουν με τους αγώνες των Πατέρων μας. Τότε γιατί θα πρέπει κάποιος από το Νέο Ημερολόγιο να φύγει από την κατ’ αυτόν «Εκκλησία» εφόσον εκεί υπάρχει χάρις και μυστήρια;
   Αυτός είναι ξεκάθαρα Οικουμενισμός και μάλιστα στην χειρότερη μορφή μου με την «επικάλυψη» του παλαιού ημερολογίου.
   Εμείς κύριε Μάννη από τους Αγίους Πατέρες αυτούς παραλάβαμε,από τους Ομολογητές και Μάρτυρες Πατέρες μας,τους Ιερείς και λαικούς των ετών 1924-1935 διαδαχθήκαμε,και με τους Ιεράρχες μας απο το 1935 πορευόμαθα με την βοήθεια του Θεού.
   Το ερώτημα λοιπόν είναι σε εσάς.Αν πιστεύεται ότι στην «Εκκλησία του Νέου Ημερολογίου» υπάρχει χάρις , και μυστήρια τότε θα πρέπει να αναρωτηθείτε αν είστε στο σωστό ή λάθος χώρο.Το αυτό πιστεύουν και οι Ιερείς και Αρχιερείς; Διότι αυτό πρέπει να το πούν και στο πλήρωμα για να γνωρίζει αν είναι στην σωστή «Ναύς» ή οχι.
   Αν οι Πατέρες ημών σε μια κατάσταση – που δεν είχε τις πτώσεις αυτές ( ΠΣΕ 1948 / Αναγνώριση των μυστηρίων και κοινωνία με τους αιρετικούς και όχι την λεγομένη άρση των αναθεμάτων του 1965 – μονοφυσίτες , Κολυμπάρι κλπ) χαρακτήρισαν την «Εκκλησία» αυτή σχισματική τί θα έλεγαν σήμερα;
   Εν κατακλείδι.Αυτό που οι Ιστορικές και Ομολογιακές Εκγύκλιοι – 1935/1946/1950/1974/1995/2002 – ανέφεραν και διακύρηξαν δεν είναι γέννημα και μονο του 1935 αλλά και της Συνόδου 1848, των 3 πανορθοδόξων που καταδίασαν το Μηνολόγιο του Πάπα και των 7 Οικουμενικών Συνόδων.Τίποτα δεν είναι δικό μου.Αλλά σε αυτόν τον πνευματικό δρόμο πορευόμαστε.Εσείς οφείλεται να αναθεωρήσετε αν βρίσκεστε στον σωστό χώρο.Σας εύχομαι ολόψυχα καλό Αγιο Πεντηκοστάριο.
   Χριστός Ανέστη.

   Διαγραφή
  15. Αληθώς Ανέστη!
   Δεν θα μακρηγορήσω επί της τοποθετήσεώς σας, ούτε επιθυμώ να αναλωθούμε σε αντεγκλήσεις του τύπου "εγώ δεν λέω δικά μου πράγματα, αλλά της Εκκλησίας, ενώ εσείς έχετε άδικο". Όπως είπα και άλλοτε ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει ό,τι θέλει. Προσωπικά δεν πείθομαι από τις απόψεις σας, ούτε αναθεωρώ. Διότι:
   α. Θεωρείτε εσφαλμένως ότι κάποιες Εγκύκλιοι μιας Τοπικής Εκκλησίας έχουν το ίδιο κύρος με τους Όρους Οικουμενικής Συνόδου και εξυψώνετε σε περιωπή δόγματος την περί ακύρων Μυστηρίων θεωρία των ακρίτων σχισματικών ή αιρετικών, την οποία αποκαλείτε "Ομολογία Πίστεως"! Εγώ με την σειρά μου σας παραπέμπω περί του θέματος στις Ποιμαντορικές Εγκυκλίους του Αγίου πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου των ετών 1944-1945 (https://www.scribd.com/document/110297789/%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%9C%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%A0%CE%A1-%CE%A6%CE%9B%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%97%CE%A3-%CE%A7%CE%A1%CE%A5%CE%A3%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A5-1944 και http://www.hsir.org/Theology_el/3f2004fpFlorinis-6.pdf).
   β. Αγνοείτε ή αποκρύβετε το αναμφισβήτητο γεγονός πως την θεωρία σας αποδεχόταν μέρος μόνο των Παλαιοημερολογιτών, και μάλιστα εκείνοι που αργότερα στήριξαν το Ματθαιϊκό Σχίσμα (δεν είναι μάλιστα τυχαίο πως οι κληρικοί που υπογράφουν το κείμενο του 1932 που παραθέσατε είναι οι ίδιοι ακριβώς οι οποίοι το 1937 αναθεμάτισαν τον Άγιο πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομο!). Εμείς όμως δεν είμαστε πνευματικοί απόγονοι αυτών των πατέρων, αλλά απόγονοι του Γρηγορίου Ευστρατιάδου, του Ανδρέα Βαπορίδου, του Κωνσταντίνου Αντωνιάδου, του παπα-Ευγενίου Λεμονή, του Δανιήλ Κατουνακιώτου, του Καλλινίκου του Ησυχαστού, του Αγίου πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου, του Δημητριάδος Γερμανού, του μοναχού Αντωνίου Μουστάκα, του Αγίου Ιωάννου της Αμφιάλης, του Αγίου Ιερωνύμου της Αιγίνης, του Επισκόπου Πέτρου Αστορίας, του π. Θεοδωρήτου και όλων των ορθοφρονούντων Πατέρων και Αδελφών που δεν εξέκλιναν ούτε δεξιά, ούτε αριστερά.
   γ. Με την απάντησή σας στο ερώτημά μου ότι από το 1924 χάθηκε η Χάρις και το κύρος των Μυστηρίων, θεωρείτε ουσιαστικά τους Παλαιοημερολογίτες ως ανίερους. Και αυτό διότι τόσο οι χειροτονίες του 1935 είναι άκυρες, εφόσον ο ένας από τους τρεις χειροτονήσαντες (ο Ζακύνθου Χρυσόστομος) ήταν χειροτονημένος με το νέο (και μη μου πείτε ότι τάχα χειροθετήθηκε από τους άλλους δύο, διότι αυτό δεν είναι αληθές), όσο και οι χειροτονίες αργότερα από τους Ρώσους της Διασποράς είναι επίσης άκυρες (με την λογική σας βεβαίως) αφού οι Ρώσοι κοινωνούσαν ακόμη με τις νεοημερολογιτικές Εκκλησίες. Βλέπετε που οδηγούν οι απόψεις σας; Στην άρνηση της υπάρξεώς σας!
   δ. Τέλος, οι απόψεις έχουν ήδη αναιρεθεί από τον μακαριστό Πατέρα Θεοδώρητο στις δύο απαντήσεις του προς τον μοναχό Μάρκο Χανιώτη (του οποίου αντιγράφετε ακριβώς τις θέσεις) στις οποίες και σας παραπέμπω προς διαφώτισή σας με την ευχή να προσεγγίσετε το θέμα εν ταπεινώσει, αν όχι για να πειστείτε, τουλάχιστον για να μη κατακρίνετε τους αδελφούς σας για τα φρονήματά τους: https://www.scribd.com/document/58028667/ΤΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΝ-ΣΧΙΣΜΑ και https://www.scribd.com/document/104411027/ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ-Β-ΠΡΟΣ-ΤΟΝ-ΟΣΙΟΛ-ΜΟΝΑΧΟΝ-π-ΜΑΡΚΟΝ-ΧΑΝΙΩΤΗΝ
   Καλή φώτιση και κάθε αγαθό παρά Κυρίου εύχομαι!

   Διαγραφή
  16. Αγαπητέ κύριε Μάννη.Χριστός Ανέστη.Σε συνέχεια της απαντήσεώς σας και με δεδομένο ότι δεν έλαβα την απάντηση σε πολλά ερωτήματα θα ήθελα να σας θέσω ένα (1) και μόνο ερώτημα και θα παρακαλούσα πολύ να έχω την απάντησή σας.
   Τον Μάιο του 1935 οι τρείς Αρχιερείς χειροτόνησαν ως επισκόπους συν τοις άλλοις τον Διαυλείας Πολύκαρπο (Λιώσης) και τον Μεγαρίδος Χριστόφορο (Χατζής).Τον Ιούνιο του 1935 η Νεοημερολογήτικη Εκκλησία προέβη στην καθαίρεση και των επτά Επισκόπων.
   Τον Ιούλιο του 1935 οι επίσκοποι Μεγαρίδος Χριστόφορος και Διαυλείας Πολύκαρπος απεδέχθησαν ως έγκυρη την καθαίρεσή τους από την Νεοημορολογίτικη Εκκλησία,άσκησαν έφεση και επανήλθαν είς αυτήν.
   Στην συνέχεια η Νεοημερολογίτικη Εκκλησία τους επανέφερε από τον βαθμό του Επισκόπου στον βαθμό του ιερέως (παραμένοντας με τον αυτό βαθμό για 10 περίπου έτη).
   Οι δύο αυτοί επέστρεψαν και έγιναν δεκτοί από τον πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομο ως Επίσκοποι το 1945.
   Ερωτώ:Εσείς ποια πράξη θεωρείται ως έγκυρη και γιατί:1.Tην Χειροτονία τους ως Επισκόπους από τους τρείς Αρχιερείς το 1935 ή την καθαίρεση τους και την υποβάθμιση από τον βαθμό του Επισκόπου στην τάξη του ιερέως από την Νεοημεολογίτικη Εκκλησία?
   Ευχαριστώ και αναμένω.

   Διαγραφή
  17. Αγαπητέ μου Ανώνυμε, Αληθώς Ανέστη ο Κύριός μας!
   Απαντώ ευθέως στο ερώτημά σας:
   Η χειροτονία του 1935 είναι έγκυρη, η δε ψευδοκαθαίρεσή τους (ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ ΟΙ ΔΥΟ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ, ΟΠΩΣ ΨΕΥΔΩΣ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΩΣ ΙΣΧΥΡΙΖΕΣΤΕ) είναι άκυρη και παράνομη.
   Περί του θέματος, για το οποίο έχετε άγνοια, και μάλλον είστε επηρεασμένος από τις συκοφαντίες των Ματθαϊικών, σας παραπέμπω στο βιβλίο του Επισκόπου Πολυκάρπου Λιώση "Ποία η απόφασις του δευτεροβαθμίου διά τους Αρχιερείς Δικαστηρίου την οποίαν, ως ώφειλον, αθετήσαντες οι Σεβασμιώτατοι Επίσκοποι Χριστιανουπόλεως κ. Χριστοφόρος και Διαυλείας κ. Πολύκαρπος κατεδικάσθησαν αναρμοδίως" (Αθήνα 1950).

   Διαγραφή
  18. Αγαπητέ κύριε Μάννη. Δεν θέλω πραγματικά να εισέλθω σε καμία αντιπαράθεση μαζί σας ούτε επιθυμώ - όπως και εσείς πιστεύω - να σας αλλάξω γνώμη και τρόπο που εκλαμβάνεται τα γεγονότα.Εσείς δίνεται τον σωστό και τίμιο αγώνα σας από το δικό σας μετερίζι και εύχομαι εκ΄ βάθους καρδίας ο Κύριος να τα φέρει να δικαιώσει τον αγώνα του καθενός όταν δίδεται με άδολο τρόπο και τίμια προδιάθεση.Δεν κατακρίνουμε κανένα , δεν ζήσαμε τα γεγονότα αλλά η Ιστορία γράφηκε και όλοι είμαστε κάτω από την Κρίση του Κυρίου.Για τα γεγονότα όμως που αναφέρεστε δεν πρέπει να σας διαφεύγουν όμως τα παρακάτω προκειμένου να μην έχετε τους βαρείς χαρακτηρισμούς περί Συκοφαντίας και άγνοιας.
   Κύριε Μάννη,Δεν στέκομαι σε χαρακτηρισμούς "Ματθαικοί-Σχισματοαιρετικοί(!!),Φλωρινικοί κλπ".Αυτά δεν με αγγίζουν και είναι τίτλοι που σφραγίζουν πόρτες και δεν τις ανοίγουν. Οσα σας έγραψα δεν είχαν κανένα - πιστέψτε με - λόγο αντιπαράθεσης.Πραγματικά θα επιθυμούσα - στο μέλλον πιστεύω - να ενωθούν πολλές δυνάμεις και πλευρές και να γραφεί - χωρίς όμως δόλο και "μικροσυμφέροντα" η ιστορία του παλαιού ημερολογίου.Πλησιάζουμε τα 100 έτη. Από την την άλλη όμως το να δέχεστε την θεωρία "περί μυστηρίων" σε εκείνους που ξεκάθαρα έχουν κοινωνία με την αίρεση και να χαρακτηρίζεται "σχισματοαιρετικούς " άλλους είναι βαρύ.Ας το αναλογιστείτε.
   Λησμονείτε - ή μάλλον τα γνωρίζεται - ότι οι περισσότεροι - ανεξάρτητα σε ποια "ΙΣ" βρίσκονται ότι αγνοούν την Εκκλησιαστική Ιστορία (του παλαιού ημερολογίου) και ούτε και ενδιαφέρονται να την μάθουν ανεξάρτητα την δική μας επικοινωνία.Όμως η Ιστορία γράφηκε και δεν προσαρμόζεται ούτε στο δικό μου πιστεύω ούτε στο δικό σας και ο Κύριος εν Ημέρα Κρίσεως θα ζητήσει λόγο από τον καθένα.Οι άνθρωποι,¨εφυγαν" οι νεώτεροι λησμόνησαν αλλά δεν τα "ξέχασε" ο θεός.
   Ξεχνάτε λοιπόν τα παρακάτω:1.Ομιλείτε δια συκοφαντία(!) για τους δύο Επισκόπους.Γνωρίζεται την επιστολή του Χριστόφορου (Λιόση) στις 18 Ιουλίου 1935 προς την Κρατούσα Εκκλησία;
   2.Υπάρχει ή όχι η Επιστολή (από τον τόπο εξορίας του ) στις 10/23-7-1935 του πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου που τις καταδικάζει;
   3.Υπάρχει ή όχι η δημοσίευση αυτή στον "Κήρυξ των Ορθοδόξων" στο φύλλο 223 της 23/7/1935;(Μην σας αντιγράφω όλο το κείμενο)
   4.Υπάρχει ή όχι η δημοσίευση στην εφημερίδα Ελευθερία στις 14/11/1945 περί αναφοράς για μη "χειροτονίας επισκόπων"
   5.Υπάρχει ή όχι επιστολή που υπογράφει και ο μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Ακάκιος Παππάς εν έτη 1945 καταδικάζει το "δυνάμει και ενεργεία";
   6.Υπάρχει ή όχι η δημοσιευμένη στην εφημερίδα "Βραδυνή" στις 11/12/1950 του πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου που αναφέρει ότι"κάποιος έπρεπε να υποκριθεί τον παλαιοημερολογίτη";
   Δεν εισέρχομαι σε άλλα ούτε σε λεπτομέρειες, ούτε επιθυμώ να σας κατακρίνω-όπως εσείς ενεργήσατε-αλλά σας εύχομαι αν εσείς κάνετε το σωστό ο Κύριος εν ημέρα Κρίσεως να σας δώσει τον στέφανο. Οσο για έμενα τον ανάξιο και το σκουπίδι της γης- εγώ το λέω αυτό - παρακαλώ προσευχηθείτε.
   Καλό αγώνα και Κύριος να σας οδηγεί μόνο σε έργα αρετής εσάς και την Οικογένειά σας.
   Καλό Πεντηκοστάριο.

   Διαγραφή
  19. Αγαπητέ μου Ανώνυμε, Χριστός Ανέστη! Ευχαριστώ για τις ευχές και αντεύχομαι κάθε αγαθό παρά Κυρίου.
   Να με συμπαθάτε αλλά δεν νομίζω ότι το να σας πει κάποιος ότι έχετε άγνοια ή ότι αναπαράγετε (έστω και όχι από κακή πρόθεση) συκοφαντίες, αποτελούν «βαρείς χαρακτηρισμούς». Εκτός αν θεωρείτε τον εαυτό σας παντογνώστη και δικαιοκρίτη. Τον θεωρείτε;
   Λέτε ότι δεν στέκεστε σε χαρακτηρισμούς (π.χ. Ματθαιϊκοί κλπ.), πως αυτά δεν σας αγγίζουν, πως είναι «τίτλοι που σφραγίζουν πόρτες και δεν τις ανοίγουν» και πως θα επιθυμούσατε στο μέλλον να ενωθούν όλες οι πλευρές και οι δυνάμεις του παλαιού ημερολογίου. Με συγχωρείτε, αλλά πως ακριβώς εννοείτε την ένωση, αν όχι ως μετάνοια αυτών που την διέρρηξαν; Και σας ρωτώ: Ποιος διέρρηξε την ενότητα των Παλαιοημερολογιτών το 1937; Οι «Φλωρινικοί» ήταν εκείνοι που αποκήρυξαν και «αναθεμάτισαν» τους Ματθαϊκούς ή οι Ματθαιϊκοί τους «Φλωρινικούς»; Και πως θα επέλθει η ενότητα που οραματίζεστε; Με ένταξη των «αναθεματισμένων» «Φλωριναίων» στους Ματθαιϊκούς εν μετανοία (σε κάποια τέλος πάντων «Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία» αυτών); Ή με μία δήθεν κοινή «Ομολογία Πίστεως», η οποία ουσιαστικά δικαιώνει τον Ματθαιϊσμό και στιγματίζει ως «προδότες» όσους αντιστάθηκαν σε αυτόν; Λυπάμαι που θα σας στεναχωρήσω, αλλά δεν είμαστε τόσο αφελείς, να αποδεχθούμε τα αισθηματικά συνθήματα περί ενότητος όλων των Παλαιοημερολογιτών, διότι αλίμονο αν οι 13 ημέρες αρκούν για να μας ενώσουν.
   Με κατηγορείτε πως δέχομαι μυστήρια στους Νεοημερολογίτες, αλλά θεωρώ σχισματοαιρετικούς τους Ματθαιϊκούς. Αυτό δεν είναι ολόκληρη η αλήθεια. Ολόκληρη η αλήθεια είναι πως τόσο οι Νεοημερολογίτες, όσο και οι Ματθαιϊκοί είναι, κατά την γνώμη μου, σχισματοαιρετικοί, δυνάμει όμως (εφόσον δεν καταδικάστηκαν από αρμόδια Ορθόδοξη Σύνοδο) και επομένως αμφότεροι με έγκυρα Μυστήρια (αν και εκφράζω επιφυλάξεις για ορισμένες ομάδες Ματθαιϊκών, για συγκεκριμένους λόγους που δεν είναι του παρόντος).
   Σε κάθε σημείο της Ιστορίας υπάρχει μια αλήθεια και εμείς για να την προσεγγίσουμε πρέπει όχι μόνο να έχουμε υπόψιν μας όλες τις πηγές, αλλά να μπορούμε και να τις αξιολογούμε και να τις ερμηνεύουμε σωστά.
   Επειδή λοιπόν επιμένετε στην συκοφαντία κατά των δύο Επισκόπων (στα άλλα ερωτήματα με τα οποία επεκτείνεστε γενικώς στο εκκλησιολογικό θέμα χρησιμοποιώντας τα γνωστά ματθαιϊκά επιχειρήματα, δεν απαντώ προς το παρόν, διότι θα μακρηγορήσουμε πάρα πολύ – και δυστυχώς μάταια) σας πληροφορώ ότι όλα όσα μου παραθέτετε τα γνωρίζω καλώς, και σας πληροφορώ ότι δεν τα έχετε καταλάβει καλά. Δεν θα σας τα εξηγήσω όμως, διότι όπως υπονοήσατε δεν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο που αντιλαμβάνεστε τα πράγματα. Αν όμως όντως πιστεύετε ότι είστε όντως «σκουπίδι της γης» (όπως λέτε), και δεν είναι ταπεινολογία, τότε εύχομαι να σας φωτίσει ο Θεός για να δείτε όχι μόνο την αλήθεια, αλλά και το ποιος ακριβώς κατακρίνει εδώ πέρα. Εγώ κατακρίνω εσάς, λέγοντάς σας ότι έχετε άγνοια, ή εσείς τους δύο Επισκόπους ως δήθεν δεχόμενους την καθαίρεσή τους, ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΡΗΤΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΩΣ ΤΗΝ ΑΠΕΡΡΙΨΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ ΠΟΤΕ ΩΣ ΙΕΡΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΠΑΝΤΟΤΕ ΩΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ (με λύπη μου παρατηρώ πως το βιβλίο που σας παρέπεμψα το αγνοήσατε); Σκεφτείτε λοιπόν καλά την Ημέρα της Κρίσεως όταν τους συναντήσετε ενώπιον του Κριτού αν υπάρχει τότε πιθανότητα να ληφθεί υπόψιν από τον Κύριό μας το «ήμαρτον, έσφαλα» που θα πείτε. Κλείνοντας σας παρακαλώ να μου στείλετε ολόκληρο το φύλλο 223 της εφημερίδας «Κήρυξ των Ορθοδόξων», να σας αποδείξω και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό.
   Εν Χριστώ αναστάντι
   Ν.Μ.

   Διαγραφή
  20. Με συγχωρείτε κύριε Ανωνυμόπουλε, με την φαινομενική σας ευγένεια και την υποκρισία σας (ότι δεν ανήκετε τάχα στους "Ματθαιϊκούς" κλπ.), αλλά δεν μπορείτε να πετάτε την "βλακεία" σας (και ας με συγχωρέσετε για την έκφραση) και μετά όταν σας ζητώ κάτι να αποφεύγετε να ανταποκριθείτε και να μου αποστέλλετε ένα κατεβατό 15 ερωτήσεων, σαν να βρισκόμαστε σε δικαστήριο και να με εγκαλείτε σε απολογία!
   Μάθετε επιτέλους να κάνετε διάλογο με πραγματική ευγένεια, που δεν έχει σχέση με τις φιλοφρονήσεις. Σας ζήτησα το φύλλο 223 του "Κήρυκος των Ορθοδόξων". Στείλτε τό μου και μετά θέστε μία μία τις ερωτήσεις με πνεύμα συζητήσεως και όχι με πνεύμα ανακρίσεως.

   Διαγραφή

 11. Όλοι οι παραπάνω διάλογοι, δείχνουν την ανεπάρκεια της Συνόδου -Κ να αντιληφθεί και να ξεκαθαρίσει προς όλες τις κατευθύνσεις την Εκκλησιολογία της.

  Παρακαλούμε λοιπόν όλους τους ιερείς που παρακαλουθούν αυτές τις διαδικτυακές διενέξεις, να μεταφέρουν τους προβληματισμούς στη Σύνοδο έτσι ώστε να δωθουν οι κατάλληλες απαντήσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Xαίρομαι καταρχήν για την παρέμβαση του Π. Νικολάου

  Όσο για το :
  "Από πότε ακριβώς (ποια χρονιά) εξέπεσαν της Ιερωσύνης οι Νεοημερολογίτες/Οικουμενιστές κληρικοί και γιατί; "
  Βλεπω ότι προσπαθειτε να αποπροσανατολισετε την ουσια της συζητησης με αυτο το ερωτημα ή και να «δικαιωθείτε» στο παρον θεμα μέσω τρίτου, πολύ λεπτου ζητηματος.
  Μεμφεσθε οσους μιλανε για τα αυτονοητα και τα εξωφθαλμα, όπως είναι η πτωση στην αιρεση της κρατουσας, με τον πιο επισημο τροπο επι συνολου «Επισκοπων», μετα το Κολυμπαρι κι υποστηριζετε οτι αυτο θα πρεπει να κριθει στα πλαισια μιας Μεγαλης Συνοδου (που δεν βλεπουμε να γινονται ενεργειες προς σύγκλισή της), αλλά από την αλλη εσεις ζητατε να σας απαντησουνε, ακομα και μεμονωμενοι λαϊκοι, και το επαναλαμβανετε συνεχως, απο ποια ακριβως χρονια εξεπεσαν οι νεο/τες, νομιζοντας οτι ετσι θα τους στριμωξετε και θα «δικαιωθειτε» !!!
  Οι υπευθυνοι ανθρωποι μιλανε για τοσα σοβαρα ζητηματα ΜΟΝΟ για τα πασιφανεστατα, αλλα μιλανε, ΔΕΝ ΣΙΩΠΟΥΝ, όταν από αυτο εξαρταται η σταση που θα τηρηθει απεναντι σε τοσες ψυχές νεο/τες, που σημερα αντιμετωπιζονται με ελαφρα την καρδία, κατα το δοκούν κι ενω λοιδορουνται και γινονται δεκτες ειρωνιας οσοι ακολουθουν τις Εγκυκλιους 1998 και 2002. Αλλά κι υπαρχουνε και θεματα Κοινου Ποτηρίου όταν κοινωνούν στις Εκκλησίες μας νεο/τες, όχι μονο εκείνοι χωρίς την απαραίτητη αποκατάσταση αλλά και "δίπορτοι" ....
  Αντιθέτως, το ενωτικό του 2014, είναι ενα διφορουμενο κειμενο, που είναι σε αντιθεση με Εγκυκλιους 1998 και 2002 και το οποίο ο καθενας το ερμηνευει οπως θελει, ώστε να ειναι ολοι "καλυμμενοι".
  Εκτός του «ελαστικού» άρθρου που αναφέρει ότι :
  «δὲν διαβεβαιώνει[42] γιὰ τὸ κῦρος αὐτῶν (τῶν μυστηρίων), οὔτε καὶ γιὰ τὴν σωτηριολογική τους ἀποτελεσματικότητα»
  βλεπουμε ακόμα να αναφέρεται :
  Ἐν γνώσει ὅλων τῶν προηγουμένων, καθὼς ἐπίσης καὶ τῶν ἰδιαιτέρων καταστάσεων σὲ κάθε Τοπικὴ Ἐκκλησία, ἡ Γνησία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀντιμετωπίζει µὲ ἰδιαίτερη προσοχὴ ὅσους Κληρικοὺς καὶ Λαϊκοὺς ἀπὸ τὶς λεγόμενες ἐπίσημες ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἐπιθυµοῦν νὰ εἰσέλθουν σὲ κοινωνία μὲ Αὐτήν, καὶ φροντίζει -ὅταν Αὐτὴ ἀσκεῖ τὴν ποιµαντικὴ πρόνοια γι᾿ αὐτοὺς- γιὰ τὸ πολὺ οὐσιαστικό, δηλαδὴ νὰ προβοῦν αὐτοὶ στὴν ἐπιλογή τους ἐλεύθερα, συνειδητὰ καὶ ὑπεύθυνα.

  Συγνώμη, αλλά τί σημαίνει :
  "νὰ προβοῦν αὐτοὶ στὴν ἐπιλογή τους ἐλεύθερα, συνειδητὰ καὶ ὑπεύθυνα." ;;;
  Ξερεις ο Πιστος τί πρεπει να κανει ή πρεπει να λαβει καθοδηγηση απο τους ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ;
  Εννοείται οτι δεν εξαναγκαζεται κανεις...
  'Οτι θελει ο Πιστος δηλαδη, για να μην τον "αποπάρουμε" ;


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Επίσης, δεν βλεπουμε να εχετε προβλημα με τις διφορουμενες στασεις της Ι. Συνοδου (παρότι λέτε ότι καταλαβαίνετε το ΝΑΙ - ΝΑΙ και το ΟΧΙ-ΟΧΙ"), από την μία δηλαδή να θεωρουνε ανιερους τους Ιερωμενους π.χ του Μακαριου (τους οποίους αλλωστε προσφωνουνε απλά ως κυριους) και να τους χειροτονουν οταν ερχονται στην Συνοδο, εφαρμόζοντας δηλαδή χωρις καμια σκεψη και προβληματισμο τον Α΄κανονα Μεγάλου Βασιλειου, αλλά από την άλλη να μην τον εφαρμοζουνε στο σχεδον 100ετή Σχισμα των νεο/των, οι οποίοι πολύ χειρότερα επιβαρυνονται και με την αιρεση Οικουμενισμου, η οποια μετα το Κολυμπαρι ειναι με τον πιο επισημο τροπο αποδεκτη επι συνολου "Επισκοπων"
  Συμπλέετε με την "γραμμή" των περισσότερεων νεο/των, οι οποίοι αντιμετωπιζουνε το ζητημα σαν να ειναι καποια νεα αιρεση, η οποια πρεπει να περασει απο Συνοδο για να κριθει. 'Ή σαν να την ακολουθουν μεμονωμενοι Επισκοποι, που σαφως θα επρεπε να περασουνε απο Συνοδο προς καθαιρεση, καθως αυτοματη απωλεια Χαριτος ΔΕΝ υφισταται, ακομα κι αν Ιερωμενος κηρυττει δημοσια αιρεση.
  Οι ευκαιριες για καθαιρεσεις υπηρχανε τις προηγουμενες δεκαετιες, που ακομα δεν ομιλουσαμε για ΣΥΝΟΛΟ. Δεν εγιναν αυτες και κατεληξαν στο τραγικο σημερα.
  Το οτι υπηρχε εδω και χρονια η "ψυχη" του συνολου φανηκε και προ ολιγων ετων, οταν βρεθηκε κατηγορουμενος ο Μεσσηνιας Χρυσοστομος κι αυτος που τον γλιτωσε απ την καθαιρεση ήτανε το "λιονταρι", ο Πειραιως Σεραφειμ, βεβαιωνοντας οπως ειπε για το Ορθοδοξο φρόνημά του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Για να μη μακρηγορούμε και παραληρούμε έχω θέσει δύο ερωτήσεις επί των οποίων θα ήθελα μια σαφέστατη απάντηση, για να μπορεί να γίνει διάλογος. Τις επαναλαμβάνω και αναμένω, πριν από οτιδήποτε άλλο (γι' αυτό και δεν θα δημοσιεύσω άλλα σχόλια εκείνου που δεν θα απαντήσει πρώτα σε αυτά), να απαντηθούν:
  1. Ποια Σύνοδος Γ.Ο.Χ. το 1983 (Αυξεντίου, Γεροντίου, Καλλίστου) ήταν η Εκκλησία και γιατί;
  2. Από πότε ακριβώς (ποια χρονιά) εξέπεσαν της Ιερωσύνης οι Νεοημερολογίτες/Οικουμενιστές κληρικοί και γιατί;
  Ευχαριστώ πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις

  1. Αν και κατά καιρούς έχω πρήξει το Σεβασμιώτατο Δημητριάδος Φώτιο με τις ενοχλητικές ερωτήσεις μου, θα του στείλω με πρώτη ευκαιρία τις ερωτήσεις σου και αν είμαστε τυχεροί θα πάρουμε την πλέον επίσημη απάντηση!

   Διαγραφή
  2. π. Νικόλαος Δημαράς1 Μαρτίου 2018 - 12:40 μ.μ.

   Καί τό ἐρώτημα αὐτό ἔχει, κατά δύναμιν, ἀπαντηθεῖ ἀπό τόν Ἅγιον Θεόδωρον τόν Στουδίτην στήν ἐπιστολή του "Στεφάνῳ ἀναγνώστῃ καί τοῖς σύν αὐτῷ". Ὁ Μέγας Ὁμολογητής ἀναφέρει τίς γνώμες τῶν Ἁγίων Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καί τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί κατ' αὐτούς, κατά πάντας. Σέ ἑπόμενη ἀνάρτηση, ὅταν ἔχω χρόνο, θά Σᾶς γράψω τά σχετικά, μαζί μέ τήν γνώμην τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ στόν ιε΄ τῆς ΑΒ΄. Εὐχαριστῶ.

   Διαγραφή
  3. Εγώ εσένα ρωτάω όμως. Όπως έχεις άποψη για τόσα θέματα, να έχεις και για αυτό.
   Επίσημη απάντηση πάντως δεν μπορεί να δώσει ένας Επίσκοπος, αλλά η Σύνοδος των Επισκόπων. Και η Σύνοδος, ποιμαντικώς σκεπτόμενη, με το Εκκλησιολογικό Κείμενο προέκρινε, με την ασάφεια στο συγκεκριμένο σημείο, την ενότητα των Γνησίων Ορθοδόξων, που φρονούν διαφορετικά περί του θέματος, παρά την ακριβολογία.

   Διαγραφή
  4. Έχει απαντήσει, π. Νικόλαε, ο Άγιος Θεόδωρος που έζησε τον 8ο-9ο αιώνα, πότε εξέπεσαν της Ιερωσύνης οι Νεοημερολογίτες/Οικουμενιστές της εποχής μας;
   Μια απλή ερώτηση είναι, γιατί δεν μπορείτε να απαντήσετε με σαφήνεια; Την γνώμη σας θέλουμε.

   Διαγραφή
 15. π. Νικόλαος Δημαράς1 Μαρτίου 2018 - 12:30 μ.μ.


  Γιὰ νὰ γίνουν δεκτοὶ οἱ Εἰκονομάχοι ἔπρεπε νὰ χειροθετηθοῦν, ὅπως τονίζει καί ὁ ἅγιος Νικόδημος στον 68ο Κανόνα που ρυθμίζει τά θέματα τῆς αἱρέσεως, χωρίς νά ἔχουν ἤδη κατακριθεῖ ἀπό κάποιαν Οἰκουμενικήν ἤ Πανορθόξον Σύνοδον. Τό ἴδιο εἶπαν καί οἱ μοναχοί ἐνώπιον τοῦ Ἁγίου Ταρασίου καί κατά τήν συνεδρίαση τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ὅτι:
  "χειροθετουμένους εἶπεν ὁ (8ος ἐν Νικαίᾳ) κανὼν δεχθῆναι".

  Ἐπιφύλαξη ἐξέφρασε ὁ ἅγιος Ταράσιος, δίχως νὰ ἀποκλείει, βέβαια, τὴν χειροθεσίαν χάριν εὐλογίας λέγοντας:
  "μήπως ἐπ’ εὐλογίας ἐνταῦθα τὴν χειροθεσίαν λέγει, καὶ οὐχὶ ἐπὶ χειροτονίας".

  Ὡστόσο δὲν ἀφίνεται καμμία ἀμφιβολία, ὅτι θὰ ἔπρεπε κανονικὰ νὰ γίνει ἡ χειροθεσία τῶν αἱρετικῶν, ὅταν πιὸ κάτω διαβάζονται οἱ Ἐπιστολὲς καὶ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου:
  "περὶ τῆς προρρηθείσης ὑποθέσεως, εἰ δεκτοὶ εἰσιν εἰς τὴν ἱερωσύνην οἱ ἐκ τῆς αἱρέσεως ἐπι-στρέφοντες," κατὰ τὴν πρὸς Ἀμφιλόχιον κανονικὴν πρώτην ἐπιστολὴν τοῦ παμμεγίστου ἱεράρχου.

  Κατὰ τὴν ἐπιστολὴν τοῦ Οὐρανὸφάντορος δὲν εἶναι δεκτοὶ οἱ αἱρετικοὶ Ἐγκρατῖτες, διότι παρα-χάραξαν τὸ βάπτισμα, -(ὅπως καὶ οἱ Οἰκουμενιστὲς καὶ οἱ Νεοημερολογίτες τὸ παραχάραξαν, μὴ τηροῦντες τὴν τριττὴ κατάδυση καὶ μὴ ἀναγινώσκοντες κἄν ὅλες τὶς εὐχὲς τοῦ εἰσαγωγικοῦ στὰ ἄλλα μυστήρια μεγάλου μυστηρίου)-, καὶ ὅποιος βαπτίστηκε ἀπὸ αὐτούς, προσερχόμενος στὴν Ἐκκλησία νὰ βαπτίζεται.

  Ἐάν, σημειώνει ὁ Μέγας πατήρ, γίνει ἐμπόδιο τὸ βάπτισμα, γιὰ νὰ προσέλθουν στὴν Ἐκκλησία, λόγῳ τῆς αὐστηρότητος τῆς ἀκριβείας, τότε, (σ.σ. τοὔλάχιστον), νὰ χρίονται, καὶ ἔτσι νὰ προσέρχονται οἱ πιστοὶ στὰ μυστήρια:

  "μήποτε ὡς βουλόμεθα ὀκνηροὺς αὐτοὺς περὶ τὸ βαπτίζειν ποιῆσαι ἐμποδίσωμεν τοῖς σωζωμένοις διὰ τὸ τῆς προτάσεως αὐστηρόν"...
  "παντὶ δὲ τῷ λόγῳ τυπωθήτω, τοὺς ἐπὶ τῷ βαπτισμῷ ἐκείνων προσερχομένους χρίεσθαι, ἐπὶ τῶν πιστῶν δηλονότι, καὶ οὕτως προσιέναι τοῖς μυστηρίοις."
  Άλλο πράγμα, λοιπόν, η κήρυξη αιρέσεως από κάποιον μεμονωμένο επίσκοπο καί άλλο η θεσμικὴ, διαχρονική, δημόσια καί πασίδηλη ἀλλοίωση τῆς παραδόσεως, ὅπως στὴν περίπτωση τῆς ἐπάρατης Νεοημερολογιακῆς ἀλλαγῆς, ἡ ἀλλοίωση τῆς πίστεως διαχρονικά καί ἕνωση μὲ προκαταδικασμένους αἱρετικοὺς, δηλ. ἡ ἐκκλησιοποίηση τῆς αἱρέσεως. Δέν ἀντιμετωπίζονται μέ τόν αὐτόν τρόπον, οἱ αἱρετικοί αὐτοί ψευδοποιμένες καί οἱ συναγωγές τοῦ Σατανᾶ πού ἐκπρο-σωποῦν, μὲ τούς μεμονωμένους ἐπισκόπους, πρεσβυτέρους, ψευδοποιμένες, πού κηρύσσουν κάποια αἵρεση, κατά τά ἀνωτέρω! Στίς περιπτώσεις αὐτές, ὅσοι μένουν μέσα στήν συναγωγή τῶν πονηρευομένων ἐν γνώσει, ἐκπίπτουν τῆς ἱερωσύνης, κατά τούς κανόνες α΄ καί β΄ τῆς Γ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἡ προσταγή τοῦ ιε΄ Ἱεροῦ Κανόνα ἐφαρμόζεται, βέβαια, γιά τήν δυνατότητα καί τήν ὑποχρέωση τῆς ἀποτειχίσεως, πού εἶναι πέρα γιά πέρα δικαιολογημένη καί ἐπιβαλλόμενη, παρέχοντας ὄχι μόνον ἐπαρκῆ βάση ἀποτειχίσεως ὅλων αὐτῶν τῶν ψευδεπισκόπων, ἀλλά ἀτράνταχτο κανονικό θεμέλιο, γιά τήν ἀπαλλαγή τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τήν λυττῶσαν αἵρεσιν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τα έχουμε ξανασυζητήσει άπειρες φορές και δεν συμφωνούμε. Μπορώ κι εγώ ξέρετε να αντιγράψω κατεβατά και να τα παραθέσω. Μια απλή ερώτηση όμως κάνω και δεν μπορείτε να δώσετε μια απλή απάντηση.

   Διαγραφή
 16. Ἄν καί παρατηρῶ ὅτι ὁ διάλογος τείνει νά γίνῃ ἄστοχος καί χαώδης, ὄχι βεβαίως μέ εὐθύνην τοῦ κ. Μάννη, θά ἤθελα νά διατυπώσω μίαν ἀκόμη σκέψιν: Νομίζω ὅτι πολλοί ταυτίζουν (ἐσφαλμένως) τήν Ἐκκλησίαν μέ μίαν Σύνοδον. Ἐνῷ, κατά τόν Ἅγιον Μάξιμον τόν Ὁμολογητήν καί τόν Ἅγιον Γρηγόριον Παλαμᾶν, ἡ Ἐκκλησία περιλαμβάνει ὅλους τούς ἀληθεύοντας, τούς πραγματικούς Ὀρθοδόξους δηλαδή, καί ὄχι ὅσους δηλώνουν μέν τέτοιοι, καί μάλιστα "γνήσιοι" (!!!), ἀλλά στήν πραγματικότητα δέν εἶναι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Η ερωτηση για το ποτε εξεπεσαν οι νεοημερολογιτες βλεπω οτι σε απασχολει σφοδρα δασκαλε.Πρωτη και τελευταια την ρωτας οπου βρεθεις και εχεις βαλει και οσους ξερεις μπας και μαθουν και σου πουν.

  ΓΙΑΤΙ ΟΜΩΣ ΡΩΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΡΩΤΑΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;;;;

  Εισαι μελος καποιας εκκλησιας;Εαν ναι, τοτε ρωτα τους ιερεις και αρχιερεις που την υπηρετουν.Αφου λοιπον ρωτησεις αυτους ΠΕΣ ΜΑΣ ΣΕ ΠΟΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΡΩΤΗΣΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΟΥ ΕΙΠΑΝΕ ΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΟΥ.

  Και πες οτι ρωτας εμας και σου απαντουμε...ο καθενας το δικο του...πες οτι ακομα συμφωνουμε ολοι οτι την χρονολογια ταδε εγινε αυτο.ΔΕΝ ΘΑ ΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΟΥ;;; ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΟΡΙΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΣΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ΣΟΥ ΑΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΕΙΧΑΝ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΟΙ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ;;
  Οι ιερεις Γοχ δεν εχουν γνωση για το τι γραφεται;
  Μονο ο π. Νικολαος Δημαρας εχει εγρηγορση για το τι διασπειρεται;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εδώ κάνω διάλογο με κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα. Και διάλογος σημαίνει ρωτάς-απαντώ, ρωτώ-απαντάς. Δεν μπορείς λοιπόν να μου λες γιατί τους ρωτάω και να ρωτήσω άλλους!
   Επίσης, για να ρωτάω κάποιο λόγο θα έχω και κάποιο μεγάλο δίδαγμα θα βγει από τις απαντήσεις. Όπως βλέπεις όμως ουδείς δεν τολμά να απαντήσει...

   Υ.Γ. Είναι παράδοξο να ζητάς βοήθεια από τους ιερείς μίας Εκκλησίας, στην οποία δεν ανήκεις αφού την θεωρείς ότι έχει πέσει σε αιρέσεις!

   Διαγραφή
  2. Αγαπητέ ή αγαπητή Θ.Α. αν δεν έχεις σοβαρά επιχειρήματα να παραθέσεις, δεν υπάρχει λόγος να βρίσκεσαι εδώ και να διαβάλλεις λέγοντας ''Η Εκκλησία σου''. Εφ΄ όσον δεν ανήκεις ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ, τότε τι επικαλείσαι τους ιερείς μας; και απορώ και πως τους αναγνωρίζεις ως ιερείς και δεν αναμασάς την γνωστή καραμέλα περί ''προδοτών'' κ.λπ.! Μας έχετε ζαλίσει με τους ''προδότες'' όπως συχνά τους αποκαλείτε (όπως και την σύνοδο), και έρχεσθε με θράσος να μας κάνετε και υποδείξεις (και σε μας αλλά και σε άλλους... γνωρίζετε εσείς), δια να μας ''μαλώσουν''!

   Όταν αποφασίσετε αν είναι όντως η ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ή του Καλλινίκου), να μας το πείτε και εμάς ώστε να γνωρίζουμε πως να σας συμπεριφερθούμε, δηλαδή ως ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ή ως ΕΝΤΟΣ.

   Αποφασίστε, και όταν αποφασίσετε να μας το πείτε τότε θα λάβετε μία και καλή την απάντηση την κατάλληλη ώρα που πρέπει.

   Θα τα πούμε με όλους σας μετά την Μ. Σαρακοστή (εκτός 2 εξαιρέσεων π. Νικολάου και κ. Χατζηνικολάου).

   Διαγραφή
  3. Ἀγαπητέ Ἰωάννη, θά τό ἐκτιμοῦσα ἄν μοῦ ἔλεγες τώρα τόν λόγον διά τόν ὁποῖον ἐξαιροῦμαι ἀπό τούς ἄλλους συνομιλητάς. Μετά τήν Μ. Τεσσαρακοστήν, ἴσως καί νά μήν ὑπάρχω πλέον ὡς συνομιλητής, ἐφόσον αὐτοί πού δέν ἐπικοινωνοῦν μέ τήν Σύνοδον δέν εἶναι ἐπιθυμητοί σχολιασταί στά ἱστολόγιά σας. Ἑπομένως, σέ παρακαλῶ μήν μέ ἀφήνῃς μέ τήν ἀπορίαν.

   Διαγραφή
  4. Διότι μαζί σου αδελφέ δεν έχω κανέναν λόγο αντιπαραθέσεως, οπότε εξαιρείσαι.

   Διαγραφή
  5. Τι σημαίνει αυτό κύριε;
   Ο κ. Χατζηνικολάου τα σούρνει στους ΓΟΧ και γράφει συνέχεια για τις 6-7 αιρέσεις τους και δεν έχετε μαζί του λόγο αντιπαράθεσης....
   Με τους υπόλοιπους τι πρόβλημα έχετε; Για πείτε μας!

   Επειδή σας λέμε να ρωτήσετε την σύνοδο στην οποία υπάγεσθε;;;

   Εμείς γνωρίζουμε τι λέει η σύνοδος ΓΟΧ Καλλινίκου μέσω των σχετικών εγκυκλίων! Και διά πρόσφατης απαντήσεως που ελάβαμε κατόπιν ερωτήσεων στην σύνοδο.

   Και ζητάτε από εμάς να σας απαντήσουμε σε ερωτήματα που πρέπει να υποβάλλετε εσείς στην σύνοδο στην οποια ανήκετε;;;

   Και για να έχουμε καλό ερώτημα....ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΤΕ ¨ΟΤΙ "ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ..."
   για κάντετό μας λιανά! τι θα ..."πούμε";;;;;;

   Διαγραφή
  6. Ψυχραιμία Θ.Α.! "Θα τα πούμε" στην ελληνική γλώσσα, σημαίνει "θα τα συζητήσουμε", "θα μιλήσουμε για αυτά".

   Διαγραφή
 18. Συγγνώμη, αλλά με "βαχυκυκλώσατε" ολίγον...
  εκτός των άλλων...ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ μιλάτε;;;;

  Έχουμε ξαναμιλήσει;;;;;;;

  Μήπως τελικά είστε εσείς ο διαχειριστής ΚΑΙ αυτού του ιστολογίου και ως εκ τούτου φέρεστε ως αποτιμητής των σχολίων που γράφονται και κριτής για το ποιός μπορεί να γράφει και τι να γράφει;

  Το απειλητικό σας σχόλιο είναι και το ΠΡΩΤΟ που γράφετε σε αυτήν εδώ την ανάρτηση!!!!!
  Επομένως για ποιά αντιπαράθεση μιλάτε;
  Με εμένα ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΤΕ και μου απευθύνεστε με αυτό το ύφος;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλέ μου ή καλή μου, όταν συνομιλώ με τον κ. Χατζηνικολάου, ουδέποτε μου ανέφερε ''υπόνοιες'' για οποιοδήποτε θέμα. Σχολιάζει όμορφα, κόσμια, με σεβασμό σε αυτόν που συνομιλεί κ.λπ κ.λπ. τουλάχιστον σε εμένα.

   Όταν λοιπόν σχολιάζεις λέγοντας: ''Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΑΣ''ή ''ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΓΟΧ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ...'' ειρωνείες, κ.λπ. κ.λπ... νομίζεις ότι τρώμε ''κουτόχορτο'';

   Λοιπόν επαναλαμβάνω εκτός των 2 εξαιρέσεων:

   Όταν αποφασίσετε αν είναι όντως η ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ή του Καλλινίκου), να μας το πείτε και εμάς ώστε να γνωρίζουμε πως να σας συμπεριφερθούμε, δηλαδή ως ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ή ως ΕΝΤΟΣ.

   Αποφασίστε, και όταν αποφασίσετε να μας το πείτε τότε θα λάβετε μία και καλή την απάντηση την κατάλληλη ώρα που πρέπει.

   Kαι επειδή σε πείραξε το ''θα τα πούμε'' νομίζοντας, ούτε και γω ξέρω τι, θα τα συζητήσουμε λοιπόν, όπως πολύ σωστά κατάλαβε ο κ. Μάννης....

   Μην απαντήσεις, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να ανταποκριθώ. Θα ''τα πούμε'' = συζητήσουμε (στο τέλος θα κάνουμε και ερμηνεία αυτονόητων λέξεων...) μετά την Μ. Σαρακοστή....

   Διαγραφή
 19. Τα σχετικά ερωτήματα εστάλθησαν με e-mail στον Σεβ.Δημητριάδος κ.κ Φώτιο.

  Περιμέμουμε ΞΕΚΑΘΑΡΗ απάντηση !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έξυπνο κόλπο!
   Εγώ συνδιαλέγομαι και ζητώ την σαφή και ξεκάθαρη προσωπική απάντηση των αξιοτίμων σχολιαστών: π. Νικολάου Δημαρά, π. Γρηγορίου Ζιώγου, κ. Κυριάκου Βαρβέρη, κ. Σταύρου Τάκα και κ. Θ.Α. και εσείς στέλνετε σε άλλους τα ερωτήματα (και μάλιστα σε εκείνους τους οποίους όλοι σας -εξαιρέσει του π. Νικολάου- χαρακτηρίζετε ως διπρόσωπους και προδότες) και ζητάτε να απαντήσουν αντί για σας!
   Εν αναμονή λοιπόν και περιμένουμε επίσης και ποιο παλικάρι θα βρει πρώτος το θάρρος να καταθέσει την απάντησή του.

   Διαγραφή
  2. Αγαπητέ Νικόλαε :

   Keep Calm and Have Patience

   Διαγραφή
 20. "Στην Εκκλησία υπάρχει τάξη. Τα πόδια δεν μπορούν να πάρουν την θέση του κεφαλιού." Νικόλαος Μάννης

  Εγώ λοιπόν επειδή προς το παρόν δεν έχω αποτειχισθεί αγαπητέ Νικόλαε, πιστεύω ότι έχω κάθε δικαίωμα αλλά και υποχρέωση να απευθύνω τα φλεγοντα ζητήματα που έθεσες προς τους Αρχιερείς οι οποίοι, δεν μπορεί, κάτι παραπάνω θα ξέρουν ( ακόμη και από εσένα )!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μάλιστα, αρά αφού εσύ δεν θέλεις να έχεις προσωπική γνώμη, αλλά ως ταπεινό τέκνο της Εκκλησίας, συντάσσεσαι με τη γνώμη της Συνόδου μας, υποθέτω ότι και για τον Νόμο 4301 κάνεις το ίδιο. Σωστά;

   Διαγραφή
  2. Εκεί που διαφωνώ κάνω άσκηση κριτικής. Προς το παρόν πιστεύω ότι υπάρχει μια μικρή ελπίδα (πες με ονειροπόλο) να αλλάξουν γνώμη σχετικά με το έκτρωμα που ανέφερες.

   Αν από την άλλη πλευρά, οι Αρχιερείς δεν έχουν πρόθεση να κάνουν μια διορθωτική κίνηση για να ειρηνεύσουν το ποίμνιο, εγώ θα συνεχίσω να γράφω την σκληρή κριτική μου σε ακόμη πιο έντονο βαθμό, και αν προσβληθούν ας κινήσουν τα αρμόδια εκκλησιαστικά όργανα και ας εφαρμόσουν την σχετική νομοθεσία που προβλέπεται για ανυπότακτους λαϊκούς.

   Όλα by the book.

   Το πολύ πολύ από το πολύ κράξιμο να με αφορίσουν. Μικρό το κακό !

   Διαγραφή
  3. Δικαίωμα να κάνουν ερωτήσεις στην Σύνοδο δεν έχουν μόνο οι λαϊκοί που εκκλησιάζονται στους ναούς της.
   Ακόμα και ένας μουσουλμάνος, ή ένας μή έλληνας πολίτης έχει δικαίωμα να διατυπώνει ερωτήσεις.

   (Πώς διατυπώνουν ερωτήσεις κάτι "αρχιερείς" από το νέο ημερολόγιο σε "ιερείς" άλλων θρησκειών και δογμάτων επισκεπτόμενοι τους ναούς τους; ...κάπως έτσι.)

   Διαγραφή
  4. Ναι, το καταλάβαμε. Δικαίωμα για ερωτήσεις έχουν όλοι. Μόνο όταν ζητούμε απαντήσεις ..."ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν"!

   Διαγραφή
 21. Από όσο ξέρω τα γραφεία της Συνόδου ανταποκρίνονται άμεσα στα ερωτήματα που τίθενται για ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οπότε σύντομα θα έχετε τις απαντήσεις της Συνόδου στα ερωτήματα τα οποία ανέφερε ο κ. Κυριάκος ότι έχουν σταλεί.

  Τώρα, εάν οι προσωπική άποψη κάποιων διαφωνεί με την Σύνοδο, είναι άλλη ιστορία, η οποία λίγο με ενδιαφέρει...προσωπικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επαναλαμβάνω: Διαλέχθηκα με συγκεκριμένα πρόσωπα, ΣΕ ΑΥΤΑ τα πρόσωπα απηύθυνα συγκεκριμένα ερωτήματα και ΑΠΟ ΑΥΤΑ τα πρόσωπα περιμένω απαντήσεις. Ακόμη περιμένω...

   Διαγραφή

 22. Προσωπικά δηλώνω οτι:
  Δέχομαι τις αποφάσεις της εκκλησίας γοχ δια των εγκυκλίων αυτής.
  Το τι γράφουν και πότε γράφτηκαν είναι παγκοίνως γνωστά.

  Μας το απέδειξε ο +Κυπριανός προχθές, [καλύτερα δεν γίνεται] όταν αποφάσισε να χειροθετήσει η χειροτονήσει τον προσερχόμενο π.Γεώργιο απο το σχίσμα του +Αγγέλου Αυλώνος ο οποίος εχει διαδοχή απο τον +Κυπριανό.

  Το δια ταυτα ειναι οτι
  οποτε οι γοχ βολεύονται ιχύουν οι κανόνες και η ακρίβεια διότι αυτος ειναι ο νόμος, και όποτε τους βολεύει εχουμε την κασέτα: δεν διαβεβαιώνουμε..και θα αποφασίσει η Μ. Σύνοδος κλπ
  Δεν εχω να γράψω τιποτε αλλο
  οποιος κατάλαβε κατάλαβε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πρώτον, οι Εγκύκλιοι των ΓΟΧ δεν απαντούν στις ερωτήσεις που έθεσα.
   Δεύτερον, την δική σας απάντηση ζήτησα, όχι άλλων.
   Μπορείτε έστω να απαντήσετε "δεν ξέρω". Δεν είναι ντροπή.

   Διαγραφή
 23. Σας απαντω και παλι πιο καθαρα
  δεχομαι και πιστευω και προσυπογράφω αυτα που γραφουν οι εγκυκλιοι των γοχ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Για εμας απαντούν οι εγκύκλιοι των γοχ σαφέστατα.
  Το μυρώνεται ο ΝΗτης σημαίνει απώλεια αγίου πνεύματος, που σημαίνει άκυρα μυστήρια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Δεν απαντάτε!
  Επαναλαμβάνω τα ερωτήματα:
  1. Ποια Σύνοδος Γ.Ο.Χ. το 1983 (Αυξεντίου, Γεροντίου, Καλλίστου) ήταν η Εκκλησία και γιατί;
  2. Από πότε ακριβώς (ποια χρονιά) εξέπεσαν της Ιερωσύνης οι Νεοημερολογίτες/Οικουμενιστές κληρικοί και γιατί;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ κύριε Μάννη.Πριν λάβετε την απάντηση για το ποιά ήταν η "κανονική Σύνοδος" το 1983 πείτε μου εσείς ποιά ήταν η κανονική Ι.Σ. του έτους 1979.Επίσης πότε και πως αποκαταστάθηκαν - ενας ένας ονομαστικά και χρονικα - οι λαβόντες "χειροτονία" μυστικά το 1979.Αναμένω και θα συνεχίσω τα ερωτήματα μου.Ευχαριστώ.

   Διαγραφή
  2. Αγαπητέ Ανώνυμε, οι βασικές αρχές του διαλόγου και της ευγένειας ορίζουν οι ερωτώμενοι πρώτα να απαντούν και μετά να θέτουν ερωτήματα. Εσείς δυστυχώς (και παρά το γεγονός ότι υπό το πέπλο της ανωνυμίας απευθύνεστε σε κάποιον που δεν κρύβει το όνομά του) ούτε απαντάτε, αλλά έχετε και την απαίτηση όχι μόνο να απαντήσω σε δικό σας ερώτημα, αλλά μετά να συνεχίσετε και με άλλα ερωτήματα, προφανώς νομίζοντας ότι βρίσκεστε στην προεδρική έδρα κάποιου δικαστηρίου!
   Συνέλθετε λοιπόν και αν θέλετε διάλογο, τηρείστε τους κανόνες.

   Διαγραφή
  3. Αγαπητέ κύριε Μάννη. Παρατηρώντας τα σχόλια σας και σε συνέχεια των ερωτημάτων που εσείς θέσατε αλλά και που έθεσαν προς εσάς(ανώνυμος 20 Μαρτίου 2018 12.41πμ) παρατηρώ ότι έντεχνα και διπλωματικά δεν απαντάτε διότι ενώ του λέτε αυτά αποφεύγεται να πάρετε θέση.Στο πρώτο σας ερώτημα απαντά ο Σεβασμιώτατος Δημητριάδος κκ Φώτιος στις 3 Μαρτίου 2018 στο ιστολόγιο Scripta Manent και πιο συγκεκριμένα: Του Αυξεντίου. Το 1983 κανονικός Αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας μας ήταν ο Αυξέντιος, παρά τα λάθη του και τις όποιες ευθύνες του για τα σχίσματα της περιόδου εκείνης.
   > >
   > > Αυτό φαίνεται και στο σύντομο ιστορικό της Εκκλησίας μας στον ιστότοπό της:
   > >
   > > http://ecclesiagoc.gr/index.php/istorika/234-syntomo-istoriko
   > >
   > > Καθώς και από το σχετικό βιβλίο που έχει εκδώσει η Σύνοδος για την ιστορία της Εκκλησίας των ΓΟΧ.Σχετικό ερώτημα του κ.Κυριάκου Βαρβέρη.Τότε όλα τα υπόλοιπα ήταν τουλάχιστον σχίσματα (Καλλίστου και Γεροντίου).Το ερώτημα είναι πως επανήλθαν άπαντες στο σώμα της Εκκλησίας και πως αποκαταστάθηκαν οι "79αρηδες" που είχαν καθαιρεθεί από την Ι.Σ.του Αυξεντίου το 1979.Τέλος στο ερώτημα σας για το ποια χρονική στιγμή εξέπεσαν της Ιεροσύνης οι Νεοημερολογίτες σας ερωτώ με την σειρά μου:Η Ομολογία πίστεως του 1935 που υπογράφουν οι 3 αρχιερείς τι αναφέρει;Βάση αυτής δεν στηρίχθηκε η ομολογία του Ιερού Αγώνα,των χειροτονιών και που η αυτή δεν επαναλαμβανόταν τουλάχιστον μέχρι και το 2014 (χρονιά που "κύριος είδε" έγινε η "ενωση" με τους διαδόχους του Κυπριανού").Ηταν σωστή ή οχι η Ομολογία του 1935 και πως επίσης ανακηρύχθηκε ως Αγιος ο Πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος;Ηταν λάθος το 1950 και επίσης ήταν λάθος το 1974;Οπότε στο ερώτημα που σας τέθηκε για το 1979 - που είναι η απαρχή όλων των δεινών και πτώσεων - δυστυχώς - δεν απαντάτε.Σας εύχομαι ολόψυχα καλό Πάσχα και καλή Αγία Ανάσταση.Ανάσταση ψυχής και πόλεμος των παθών.Εύχομαι το τέλος της ζωής άπαντες να μας βρεί εν μετανοία.Αμην Γένοιτο.

   Διαγραφή
  4. Αγαπητέ κ. Βασίλειε, ευχαριστώ για την κατάθεσή των προσωπικών σας απόψεων. Δεν πρόκειται για έντεχνη και διπλωματική αποφυγή απαντήσεων, αλλά για τήρηση στοιχειωδών αρχών του διαλόγου, όπως εξήγησα αναλυτικά στο προηγούμενο από το δικό σας μήνυμά μου. Όσο για τις δικές σας απαντήσεις, και γενικώς για τις απαντήσεις που δόθηκαν θα γράψω σχετικά μετά το Πάσχα. Προς το παρόν μου αρκούμαι σε δύο παρατηρήσεις: 1. Αν δεχτούμε ότι η Εκκλησία το 1983 ήταν μόνο η Σύνοδος του Αυξεντίου, τότε ο νυν Αρχιεπίσκοπός μας κ. Καλλίνικος ήταν ένας ψευδεπίσκοπος που τελούσε ψευδομυστήρια κατά την περίοδο 1979-1983. Ρωτήστε τον αν το δέχεται αυτό... 2. Στο ερώτημα πότε χάθηκε η Ιεροσύνη των Νεοημερολογιτών, το γεγονός πως ο καθένας έχει δώσει διαφορετική απάντηση (άλλος λέει το 1924, άλλος λέει το 1935, άλλο λέει το 1965, άλλος το 2016 κλπ.) τελικώς δικαιώνει την άποψή μας περί αναγκαιότητος Συνοδικής Κρίσης. Αντεύχομαι Καλή Ανάσταση και κάθε αγαθό παρά του Κυρίου μας!

   Διαγραφή
 26. Απαντώ μέσα απο τις θέσεις που διακηρυξε η εκκλησία γοχ
  Αυτός είναι ο δρόμος της πνευματικής ασφάλειας
  και αυτόν τον δρόμο διάγω πάντα, για είμαι στον σιδηρόδρομο της εκκλησίας και ποτέ δεν κηρύττω δικές μου γνώμες, οι οποίες δεν εχουν καμία ισχύ έτσι κι αλλιώς.
  Ξαναγράφω: μυρώνω τον ΝΗτη σημαίνει απώλεια αγίου πνεύματος που σημαίνει απώλεια αγιοσύνης που σημαίνει άκυρα μυστήρια. Που είναι το δυσνόητο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προφανώς υπάρχει πρόβλημα κατανόησης των ερωτήσεων αν και δεν πιστεύω ότι είναι αυτός ο λόγος που δεν απαντάτε. Όταν η ερώτηση είναι "πότε" η λογική απάντηση είναι "τότε". Π.Χ. "Πότε έγινε η απώλεια Χάριτος;", "Έγινε το 1924, λόγω της αλλαγής του ημερολογίου". Αυτό είναι ένα παράδειγμα μιας σαφής απαντήσεως σε ένα σαφές ερώτημα.
   Επαναλαμβάνω τα ερωτήματα:
   1. Ποια Σύνοδος Γ.Ο.Χ. το 1983 (Αυξεντίου, Γεροντίου, Καλλίστου) ήταν η Εκκλησία και γιατί;
   2. Από πότε ακριβώς (ποια χρονιά) εξέπεσαν της Ιερωσύνης οι Νεοημερολογίτες/Οικουμενιστές κληρικοί και γιατί;

   Διαγραφή
  2. Λίγο υπομονή!

   Θα μας διαφωτίσουν οι Ζηλωτές Αρχιερείς !

   Το μόνο σίγουρο είναι ότι από τη στιγμή που θα εκλείψουν οι επαμφοτερίζουσες συνιστώσες του Κυπριανισμού από την Σύνοδο τότε θα ξεκαθαρίσουν όλα.

   Λίγο υπομονή!

   Διαγραφή
  3. Στο ένα ερωτημα σας απαντησα και διευκρινίζω,
   Δηλαδή από τοτε που η εκκλησία γοχ τους κήρυξε σχισματικούς, από τοτε εχασαν την χαρη. Αυτό σημαινει το σχίζω τον χιτώνα του Χριστού, χάνεις την χάρη, ασχετα αν είναι μικρό το ζήτημα του σχίσματος, η ζημιά είναι η ίδια πολλώ δε μάλλον όταν γίνεται εξ επίτηδες για να τορπιλίσει την ορθόδοξη πίστι. Ποια η διαφορά να καταποντιστείς στα 2000 μετρα η να πνιγείς στα 2 μέτρα;;
   Αυτο σημαινει το μυρωνω κλπ γραψαμε πριν


   Για το άλλο ερώτημα ποτέ δεν με απασχόλησε ιδιαίτερα, γιατί η εκκλησία βρήκε ενα εμπόδιο προς ώρας με τις παρασυναγωγές [καλυτερα να μην γραψουμε τι εγινε με τους 8 ] αλλά πολύ σύντομα βρήκε τον δρόμο της. Και εγω απαντώ με ερωτηση, ποιος ηταν εκκλησία, ο Φώτιος η ο Ιγνάντιος;;

   Δεν εχουμε παγιωμένο σχίσμα δεκαετιών οπως Μακαριου Ματθαικων Αυξεντιου κλπ για τα οποία σχίσματα δηλώνω κατηγορηματικά οτι ΔΕΝ αποτελούν μέρος της εκκλησίας, αλλά σκοτάδι.

   Ξαναγράφω, για τα παραπάνω μας επιβεβαίωσε ο +Κυπριανός, ο οποίος δήλωσε οτι θα χειροθετήσει τον π.Γ. [η χειροτονήσει] που ειναι δικη του διαδοχή, γιατι στο σχίσμα χανεται η χαρις και ειναι ολα ακυρα.
   ταδε εφη +κυπριανος

   Διαγραφή
  4. Κάτι γίνεται με το 2 ερώτημα. Απαντάτε στο "πότε" ως εξής: " από τοτε που η εκκλησία γοχ τους κήρυξε σχισματικούς". Πότε έγινε όμως αυτό, ποια χρονιά;
   Για το 1, εγώ έχω την απάντηση, αλλά εδώ με ενδιαφέρει η δική σας.

   Διαγραφή
  5. Αυτό δεν ειναι ξεκάθαρισμένο [ η ακριβης χρονιά ] και γι αυτο ειναι υπεύθυνος ο Φλωρίνης με τα ηξεις αφηξεις.

   Γι αυτο και εγω απαντω μέσα απο την φωνή της εκκλησίας [ εγκύκλιοι γοχ ]

   Διαγραφή
  6. Μάλιστα... Δηλαδή (κατά την λογική σας) ο "Φλωρίνης" (ξέρετε είναι "Άγιος Χρυσόστομος ο Νέος Ομολογητής", κατά την Εκκλησία, αλλά προφανώς από την "φωνή της εκκλησίας" ακούτε μόνο ό,τι σας αρέσει) ευθύνεται που εσείς δεν ξέρετε πότε χάθηκε η Θεία Χάρη!
   Επομένως, έχουμε από τον π. Γρηγόριο (τον οποίο ευχαριστώ για την συμμετοχή του στον διάλογό μας) τις εξής απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσα:
   1. Δεν ξέρω πότε, αλλά δεν φταίω εγώ για αυτό φταίει ο Φλωρίνης.
   2. Δεν με απασχόλησε.
   Αναμένω και τις απαντήσεις των υπολοίπων συνομιλητών για να τοποθετηθώ συνολικά.
   Ευχαριστώ πολύ.

   Διαγραφή
  7. Αυτες ειναι οι δικες σας απαντησεις που κοψατε και ραψατε μονολεκτικά κατα την πρακτική σας
   Εγραψα σε προηγουμενα σχολια τι πιστευω
   Ξαναγραφω σε καθαρα ελληνικα:

   1.Πιστευω και προσυπογραφω τις εγκυκλιους της εκκλησιας γοχ
   2. Η χαρη χαθηκε οταν η εκκλησια κηρυξε σχισματικους τους ΝΗτες [ η εκκλησία και οχι εμεις]
   3.Το πότε ακριβως εγινε αυτο δεν ειναι καθαρό και σαφως φταιει ο Φλωρίνης γιατι αλλαξε την δικη του αποφαση του 1935 και ακομα και αυτη του 1950 δεν την δεχεστε οπως εχετε δηλωσει πολλακις, γιατι εγινε στανικώς
   Τελος κανενας αγιος δεν εχει το αλαθητο
   Η εκκλησία εχει πολλα παραδειγματα αγιων οι οποιοι ειχαν γινει αιρετικοι προς ωρας.[ καπαδοκες πατερες κλπ ]


   Συνεπως τα παραπονα στον καθ’υλην αρμόδιο - φλωρινης - με τα ηξεις αφηξεις για ενα τόσο σημαντικό σωτηριολογικό θεμα,που χαραξε την πορεία εκατομμυρίων ψυχών.
   ...και εαν ειναι αληθεια αυτα που γραφετε συχνά πυκνά οτι η αποφαση του 1950 παρθηκε στανικως, τοτε ο Φλωρίνης οχι μονο αγιος δεν ειναι, αλλα θα χρεωθεί ως σχιστης της εκκλησίας μιας και θεσμοθετησε το σχισμα μεταξυ παλαιου και νεου.

   Τα γραπτά μένουν και με αυτα πορεύεται η εκκλησία
   με ντοκουμέντα και οχι με μεντιουμ και «καρδιογνώστες»

   Γι αυτο σας εγραψα οτι συντασομαι με τις συνοδικες αποφασεις της εκκλησίας με απαρχή του Φλωρίνης
   Αυτος ειναι ο δρόμος της πνευματικής ασφάλειας και με αυτον πορευομαι παντα.

   Οσο για το αλλο θεμα Σας εγραψα οτι η εκκλησια προς ωρας μπλεχτηκε με τις κρυφες χειροτονιες αλλα συντομα η εκκλησία βρηκε τον δρομο της οπως εγινε πολλακις στην εκκλησιαστικη ιστορία
   Πειτε μου κι εσεις ποιος ηταν η εκκλησια
   ο Φωτιος η ο Ιγναντιος
   Ο Θεοδωρος Σ. η ο Ταράσιος

   Ειμαι ο πρωτος που τοποθετηθηκε
   αρα δεν περιμενω κανεναν συνομιλητη

   Και εγω σας ευχαριστω
   ηταν το τελευταιο σχολιο απο εμενα


   ΥΣ
   συνοδικη αποφαση εκκλησιας γοχ :

   ο +Κυπριανος θα χειροθετησει η χειροτονησει τον π.Γ. [ λογω σχισματος Αγγελου] απο διαδοχή δικη του.
   Αν δεν συμφωνειτε τοτε να τον αποκηρυξετε ως βλασφημο και να κοψετε απο την εκκλησια γοχ γιατι η αποφαση ειναι συνοδικη.
   Αλλεως ισχυει και για εσας εκών άκων ο κατωθι 1ος κανονας του Μ.Βασιλειου
   οτι εξω απο την εκκλησία ειναι ολα Ακυρα

   και εγω σας ευχαριστω για την δημοσιευση των σχολιων
   καλημερα

   Διαγραφή
  8. α) Δεν έκοψα και έραψα τίποτα, όπως βλέπει ο κάθε αναγνώστης που διαβάζει όλα τα παραπάνω σχόλια (εκ των οποίων δεν λογόκρινα κανένα, όπως ξέρετε).
   β) Τόσο ο Μέγας Φώτιος όσο και ο Άγιος Ιγνάτιος ήταν εντός Εκκλησίας. Ομοίως και οι Άγιοι Θεόδωρος και Ταράσιος. Τα παραδείγματα αυτά μάλιστα δικαιώνουν την θέση μου. Διότι αυτό ακριβώς εξηγώ (ότι δηλαδή και οι τρεις Σύνοδοι των ΓΟΧ το 1983 ήταν ΕΝΤΟΣ Εκκλησίας), αλλά εσείς επιμένετε να λέτε ότι δεν γίνεται η Μία Εκκλησία να διαιρείται, εκλαμβάνοντας εδώ ότι η ενότητα και η διαίρεση αφορούν την Καθολική Εκκλησία (για αυτό και λέτε ότι αυτό πρεσβεύουν οι Οικουμενιστές), ενώ εμείς μιλούμε για μια διηρημένη ΤΟΠΙΚΗ Εκκλησία.
   γ) Μη κρίνετε εξ ιδίων τα αλλότρια. Για το τι κάνει ο κάθε επίσκοπος δεν μου πέφτει οπωσδήποτε λόγος (εκτός περιπτώσεων, όπως αν κηρύξει "γυμνή τη κεφαλή" αίρεση), διότι εκείνος θα δώσει λόγο στον Θεό. Αν κάθε διαφωνία σήμαινε αποτείχιση, η Ορθόδοξη εκκλησία σήμερα θα ήταν χιλιάδες κομμάτια, και θα ξεπερνούσαμε και τους Προτεστάντες. Ναι, διαφωνώ με τις αναχειροτονίες, ναι, διαφωνώ με τους αναβαπτισμούς, αλλά εφόσον η Σύνοδος δεν τα διακηρύττει επίσημα και ξεκάθαρα (διότι το "διά της πρεπούσης τάξεως" στην περίπτωσή μας, ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως) δεν την αποκηρύττω. Αν έβγαινε η Σύνοδος ευθέως και έλεγε: "Μόνο η Σύνοδός μας είναι η Εκκλησία και όλοι οι εκτός αυτής δεν έχουν Θεία Χάρη και Μυστήρια", τότε θα ήταν αλλιώς τα πράγματα...
   δ) Η αγιομαχία είναι επικίνδυνο πράγμα. Σκεφτείτε πόσο λυπηρό θα ήταν εν Ημέρα Κρίσεως να εμποδίσουν την είσοδό σας στον Παράδεισο ο Άγιος πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος και ο Άγιος Σεραφείμ Σομπόλιεφ, για να δώσω δύο παραδείγματα. Θυμηθείτε πως την έπαθε η Μαγδαληνή μοναχή με τον Άγιο Νεκτάριο.

   Διαγραφή
  9. Πολύ ωραία
   Τότε σας ενημερώνω ότι κι εγω γι αυτόν ακριβώς τον λόγο έγραψα εμβόλιμα στο παρόν άρθρο η αναλυτικότερα σε άλλες σελίδες, για να καταδείξω τα ήξεις αφήξεις των γοχ τα οποία γίνονται πάντα κατά το δοκούν και εχουν δημιουργήσει θολούρα και αντιμαχόμενα στρατόπεδα.

   Στο δια ταύτα
   1.Οι αναχειροτονίες και οι αναβαπτισμοί [ λογω ποδόλουτρου ] είναι συνοδική απόφαση της εκκλησίας και γίνονται πάντα με ευλογίες επισκοπικές και όχι με ευλογία δική μας. Αν δεν το λένε επίσημα αυτό είναι δικό τους θέμα κι όχι δικό μας.
   Κανείς δεν βαπτιστηκε μόνος του, και κανείς δεν χειροτονήθηκε μόνος του
   2.Για τον Φλωρίνης έγραψα ότι πιστευω τα κείμενα που υπέγραψε, αρα δεν τίθεται θέμα
   3.Για τον Σόμπολιεφ σας ενημερώνω ότι επίσημα η εκκλησία γοχ έβγαλε απόφαση ότι ΔΕΝ είναι άγιος της εκκλησίας όπως και για τουν Λουκά τον Ιατρό με αριθμό πρωτοκόλλου 2179 Ρωτήστε στα γραφεία της συνόδου να σας δώσουν αντιγραφο, όπως εδωσαν και σε κάποια γυναικεία μοναστήρια προκειμένου να σταματήσουν να αγιογραφούν τον Λουκά τον ιατρό.
   Συνεπώς
   εφόσον είναι επίσημη απόφαση της εκκλησίας ότι οι Σόμπολιεφ και Λουκάς ιατρός δεν είναι αγιοι, τοτε ειστε σε εκκλησία αγιομάχων και θα πρέπει να κόψετε για την σωτηρία σας
   Μολις σας απέδειξα τα δυο μέτρα και τα δυο σταθμά των γοχ προκειμενου να είναι όλοι ευχαριστημένοι
   Καλημέρα
   Πρωτα ο θεος το βραδυ στο ΑΚΡΟΠΟΛ

   Διαγραφή
  10. Αυτό που έχω καταλάβει είναι πως σας ενοχλεί η ασυνέπεια της Συνόδου. Όμως και εσείς δεν είστε συνεπής. Όταν η Σύνοδος αποφασίζει κάτι με το οποίο συμφωνείτε μας λέτε "ιδού, η Εκκλησία αποφάσισε, κάντε υπακοή". Όταν όμως δεν συμφωνείτε (π.χ. Ν. 4301) δεν το λέτε αυτό, αντιθέτως προτρέπετε σε ανυπακοή. Άρα;

   Διαγραφή
  11. Σ αυτα που δεν συμφωνω τα εγραψα πολλάκις στον αρχιγραμματέα, πολλάκις ως ενστάσεις στην συνοδο και στο τέλος ως διακοπη μνημοσύνου

   1.Το μνημόσυνο στον Πατριαρχη Ειρηναίο είναι οικουμενισμός
   2.Το ΘΝΠ ν.4301 ειναι Σεργιανισμός

   τα υπόλοιπα άστα

   Διαγραφή
 27. Μ. Βασιλειου 1ος κανων - αποσπασμα

  ...Γιατί η αρχή του χωρισμού έγινε με σχίσμα· αυτοί όμως που αποστάτησαν από την εκκλησία δεν είχαν πια τη χάρη του αγίου Πνεύματος επάνω τους· γιατί σταμάτησε η μετάδοση, επειδή διακόπηκε η συνέχεια.
  Αυτοί που πρώτοι έφυγαν είχαν χειροτονηθεί από τους Πατέρες και δέχτηκαν το πνευματικό χάρισμα με την επίθεση των χεριών εκείνων· εκείνοι όμως που αποσχίστηκαν, έγιναν λαϊκοί και δεν είχαν εξουσία ούτε να βαφτίζουν ούτε να χειροτονούν ούτε μπορούσαν να δίνουν στους άλλους τη χάρη του αγίου πνεύματος, την οποία οι ίδιοι είχαν χάσει· γι' αυτό, επειδή βαφτίζονται από λαϊκούς όσοι βαφτίζονται απ' αυτούς, όρισαν να έρχονται στην εκκλησία και να εξαγνίζονται πάλι με το αληθινό βάφτισμα της εκκλησίας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Ἀγαπητοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοί. Δὲ βλέπω ἰδιαίτερο ὤφελος ἀπὸ τὶς διενέξεις αὐτές. Οὔτε κάποια περίπτωση νὰ ἀλλάξει ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου τὸ φρόνημα. Μόνο ψυχραινόμαστε μεταξύ μας καὶ δείχνουμε ἄσχημη εἰκόνα τοῦ χώρου μας. Ἃς ἀπέχουμε τῆς κοινωνίας τῶν νεοημερολογιτῶν-οἰκουμενιστῶν καὶ ἃς ἀφήσουμε στὸ Θεὸ, ὡς ἀναφορὰ, τό κύρος τῶν μυστηρίων τους (ὅπως λέει καί ὁ Ἅγιος Βαρσανούφιος, ὅτι, ἂν δὲ εἶμαι ὑποχρεωμένος, σὰν λαϊκὸς, νὰ ἀναθεματίζω τοὺς καταδικασμένους, πολὺ περισσότερο νά ἀποφαίνομαι διά τούς ἀκρίτους) καὶ ἀρκεῖ νομίζω διὰ ἀπολογία πρὸς τὸν Θεόν.
  Θὰ συμφωνήσω μὲ τὴν ἀσαφῆ πρόταση τοῦ ἑνωτικοῦ κειμένου τῆς συνόδου, ὥστε νὰ πάψουν ἐπιτέλους οἱ διχόνοιες καὶ οἱ χωρισμοί μας. Διότι αὐτὲς εἶναι πού σκανδαλίζουν περισσότερο αὐτοὺς πού θὰ θελήσουν νὰ μᾶς προσεγγίσουν...
  Καλὸ ὑπόλοιπο τῆς μεγάλης τεσσαρακοστῆς ἐν μετανοία, ὁμόνοια καὶ ἀδελφοσύνη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευλογείτε. Ευχαριστώ για την σημαντική παρέμβασή σας. Από μέρους μου πάντως ειλικρινά δεν υπάρχει καμία ψυχρότητα, παρά το έντονο, μερικές φορές, ύφος. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Και αισθάνομαι ότι και οι υπόλοιποι σχολιαστές έτσι νιώθουν.
   Είθε με τις ευχές σας η Παναγία μας, η Έφορος του Αγίου Όρους, να μας σκεπάζει όλους!

   Διαγραφή
 29. Και κάτι εντός των αυστηρών πλαισίων θέματος:
  Ζουρλωτές του νέου αναθεματίζουν αυτούς με τους οποίους κοινωνούν!
  https://www.youtube.com/watch?v=aJ_huP0304U

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Η απάντηση του + Φωτίου :

  https://eosforikos-oikoumenismos.blogspot.gr/?m=1

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Αδελφέ Νικόλαε, έβαλες κι εσύ στο άλμα εις ύψος τον πήχυ στα 3,50 μέτρα περιμένοντας κάποιος να “επιχειρήση”. Σ αυτό το θέμα της Θείας Χάριτος και Ιερωσύνης δεν υπάρχει μέθοδος που να παρέχει αποδείξεις. Είδαμε άλλωστε πόσες φορές καταδικάστηκαν Συνοδικά οι Παπικοί και πόσες διαφορετικές γνώμες και εκτιμήσεις κάθε φορά προέκυπταν και αμφιταλαντεύσεις περί της Αποστολικής τους διαδοχής.
  Ας λάβουμε επίσης υπ όψιν μας ότι βρισκόμαστε και συζητάμε στο Μετακολυμπάριο 2018, μη έχοντας παρόντα τον Άγιο Χρυσόστομο πρ. Φλωρίνης, ο οποίος δεν γνώρισε ούτε καν την τεράστια πτώση της αιρετικής εκκλησίας των νεοημερολογιτών οικουμενιστών, την Ένωση των εκκλησιών του 1965.
  Φυσικά και δεν είναι ο καθένας από εμάς αρμόδια σύνοδος για να καθαιρέση τους οικουμενιστές εξετάζοντάς τους ονομαστικά έναν προς έναν, αποφαινόμενος και στηριζόμενος σε αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη η μη χάριτος, κάνοντας και χρονοδιάγραμμα διαβαθμισμένης απώλειας, ας μην το γελοιοποιούμε.
  Άλλωστε ο 15ος κανόνας λέει και με αυτό πρέπει να πορευόμαστε ότι, οι αποδεδειγμένα αιρετικοί επίσκοποι δεν είναι αληθινοί επίσκοποι, άρα δεν είναι Επίσκοποι της Εκκλησίας του Χριστού. Τους κατηγορεί ως καταφανώς σχίστες της Εκκλησίας και μας εξηγεί ότι αν θέλουμε να είμαστε Ορθόδοξοι πρέπει να αποτελέσουμε την Εκκλησία χωρίς αυτούς. Άρα μας υποχρεώνει να τους θέσουμε εκτός Εκκλησίας. Μεταξύ ημών και αυτών πρέπει να υπάρχει “μονωτικό υλικό”. Έτσι οι Οικουμενιστές σχίστηκαν από την Εκκλησία και αυτομόλησαν συνδεόμενοι με τους απ αιώνων καταδικασμένους αιρετικούς και εχθρούς του Τριαδικού μας Θεού. Οι πρώτοι πεπτωκότες επίσκοποι έπαψαν να είναι φορείς της Αποστολικής διδασκαλίας άρα και της μετάδοσης αυτής. Ως ψευδεπίσκοποι αποτέλεσαν μία ψευδεκκλησία. Ενώ είχαν παραλάβει πλήρη την Αποστολική διαδοχή ως διάδοχοι και φορείς και μεταδότες της Αποστολικής Πίστεως, την παρέδωσαν ψευδή, ελλειπή, αλλοιωμένη, παραλλαγμένη, μεταλλαγμένη, δηλαδή μία εξωεκκλησιαστική πίστη.
  Άν έπασχαν στην Αποστολική διαδοχή αυτοί οι πρώτοι αποσχισθέντες από την Εκκλησιαστική Αλήθεια, οι οποίοι την είχαν παραλάβει πλήρη, οι διάδοχοι των ψευδεπισκόπων αυτών που παρέλαβαν από αυτούς μια ψευδή και εξωεκκλησιαστική πίστη πόσο περισσότερο έπασχαν?? Ακολούθως οι διάδοχοι των πρώτων διαδόχων και οι επόμενοι τι πίστη παρέλαβαν, φέρουν και μεταδίδουν στους διαδόχους τους και πόση σχέση έχει αυτή η πίστη με την Αποστολική και πόση Θεία Χάρις πια τους συνοδεύει??? Η Αποστολική Διαδοχή ως μετάδοσις, έχει αξία μόνον όταν το μεταδιδόμενο είναι Αποστολικό, γιατί τότε είναι Εκκλησιαστικό, Αληθινό και Άγιο. Γι αυτό σήμερα και ορθότατα, η Σύνοδος για όλους αυτούς ..... δεν διαβεβαιεί......!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ αδελφέ, σας ευχαριστώ για το σχόλιο.
   Οι απόψεις σας, με τις οποίες κατά βάση διαφωνώ, χαρακτηρίζονται από μια λογική (και βολική θα έλεγα) σκέψη και - κυρίως - αποφεύγουν τους ...σκοπέλους!
   Δεν θέλω όμως να σας κουράσω με απαντήσεις, διότι θίγετε πολλά θέματα, που η ανάλυσή τους θα απαιτούσε πολύ χρόνο. Αν θέλετε όμως να συζητήσουμε ένα ένα τα θέματα, πολύ ευχαρίστως να το πράξουμε!
   Με εν Χριστώ αγάπη και εκτίμηση
   Ν.

   Διαγραφή
  2. π. Νικόλαος Δημαρᾶς5 Μαρτίου 2018 - 2:03 μ.μ.

   Ἀγαπητοί φίλοι και ἀδελφοί ἐν Χριστῷ. Ἐάν ἡ ἔκπτωση ἀπό τήν ἱερωσύνη ἐπήρχετο αὐτόματα, μόλις κηρύσσεται ἡ αἵρεση, τότε θά χανόταν ἡ ἱερωσύνη καί πουθενά δέν θά βρισκόταν, κατά τόν ἅγιο Θεόδωρο τόν Στουδίτη,(βλ. σχ. επιστολή του "Στεφάνω αναγνώστη και τοις συν αυτώ"), ἀφοῦ ἀναδρομάδην θά μολύνονταν καί θά ἐξέπιπταν τῆς ἱερωσύνης ὅλοι ὅσοι συλλειτούργησαν μέ ὁποιονδήποτε αἱρετικό καί μάλιστα πολλοί ἀπό αὐτούς χωρίς νά τό γνωρίζουν, ὅτι κηρύσσει αἵρεση. Ἡ Ὀρθόδοξη λατρεία τότε θά μετατρεπόταν σέ εἰδωλολατρεία.
   Τότε θά ἦταν ὅλοι καθηρημένοι, οὐδαμοῦ θά εὑρίσκετο ἡ Ἱερωσύνη καί θά εἶχε πρό πολλοῦ ἐκλείψει ἡ Ἱερωσύνη πάνω στήν γῆ καί ἡ σώζουσα Θεία Χάρις, ἀλλά καί αὐτή ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. Τί είχε γίνει τότε ἐπί Εικονομαχίας; Και οι Ρωμαίοι είχαν συγκοινωνήσει με τους Ανατολικούς, κηρυσσομένης της αιρέσεως, αφού και οι Ανατολικοί πήγαν στην Ρώμη και οι Ρωμαίοι είχαν έλθει και κοινώνησαν με την Κων/πολη! Κανένας, λοιπόν, πατέρας δεν τα εξέτασε τα πράγματα με αυτόν τον τρόπον, τονίζει ο Μέγας Ομολογητής, ούτε ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ούτε ο άγιος Γρηγοριος ο Θεολόγος. Και κατ' αυτούς, κατά πάντας! Ὅταν, ὅμως, σήμερα ἔχουμε ἑνώσεις μέ ἤδη καταδικασμένους αἱρετικούς, τούς Φράγγους δηλ. καί τούς Μονοφυσίτες ἰσχύουν τά ἴδια; Έχει δίκαιο, λοιπόν, ο αδελφός Τζιμ. Πότε χάθηκε η χάρις στους Παπικούς; Το 867, το 879, το 1009, το 1054; Έγιναν τουλάχιστον 17 Ὀρθόδοξοι Σύνοδοι που τους καταδίκασαν! Γιατί χρειάζονταν νά γίνονται τόσες Σύνοδοι γιά τούς ἴδιους αἱρετικούς; Μπορώ να τις αναφέρω, αν θέλετε. Χρειάζονται καί οἱ Σύνοδοι, βέβαια, ἀλλά ἡ διαχρονική συνείδηση τοῦ Βασιλείου Ἱερατεύματος, τοῦ Ἔθνους τοῦ Ἁγίου, τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ προσδίδει στίς Συνόδους τόν Οἰκουμενικό χαρακτῆρα καί τήν παγκόσμια ἀποδοχή! Η ένωση με τους Λατίνους το 1965 (άρση ακοινωνησίας, αυτό ἀναφέρεται στο πρωτότυπο κείμενο καί ὄχι ὁ παραπλανητικά μεταφρασμένος ὅρος "ἅρση ἀναθέματος"), είναι καθοριστική. Η ένωση με τους Μονοφυσίτες μετά το Σαμπεζύ και μετά την Εγκύκλιο του Πατριαρχείου Αντιοχείας, επίσης. Εδώ έχουμε ενώσεις με καταδικασμένους αιρετικούς από Οικουμενικές Συνόδους. Όσοι ενώνονται με τα συνέδρια της αποστασίας, εκπίπτουν της ιερωσύνης κατά τους α΄ και β΄της Γ΄ Οικουμενικής. Τα θέματα αυτά, λοιπόν, δεν κρίνονται με βάση τον ιε΄ της ΑΒ΄. Μετά δέ το Κολυμπάρι πλέον έχουμε καί πανηγυρική, δημόσια καί θεσμική εκκλησιοποίηση της αιρέσεως του Οικουμενισμού, που είναι η ταφόπλακά τους, καί ὄχι σποραδική ἤ μεμονωμένη κήρυξη ἑτεροδιδασκαλίας ἀπό κάποιον ἐπίσκοπο. Ὁποιαδήποτε Σύνοδος γίνει, εἶναι δέσμια τοῦ Ὅρου της Ζ΄ Οικουμενικῆς πού στό Συνοδικό τῆς Ὀρθοδοξίας μᾶς ὁμιλεῖ ξεκάθαρα περί ἤδη ἐπελθούσης σήψεως καί αὐτοαποκοπῆς τῶν αἱρετικῶν ἀπό τό κοινό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ χαρακτηριστικές καί καθοριστικές φράσεις εἶναι: "ἤδη σεσηπόσι" "καί τοῦ κοινοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας ἀποτεμοῦσιν ἑαυτούς". Ὁποιαδήποτε, λοιπόν, Σύνοδος θά κάνει διάγνωση, θά διαπιστώσει τόν πνευματικόν θάνατον, πού ἤδη ἔχει ἐπέλθει διά τῆς σήψεως καί τῆς αὐτοαποκοπῆς τῶν αἱρετικῶν ἀπό τό κοινό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.

   (Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας, Βλ. Ἰω. Ρωμανίδη, Δογματική, τόμος Β΄):

   "τοῖς οὖν ἀνεπιστρόφως τῇ πλάνῃ ταύτῃ κατεχομένοις, καί πρός πάντα λόγον θεῖον καί πνευματικήν διδασκαλίαν τά ὦτα βεβυσμένοις, ὡς ἤδη, λοιπόν, σεσηπόσι καί τοῦ κοινοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας ἀποτεμοῦσιν ἑαυτούς, ἀνάθεμα".
   Καί ἡ ἀλλοίωση, βέβαια, τῆς θαυμαστῆς ἁρμονίας καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως τῆς Ἐκκλησίας, διά τῆς ἀλλαγῆς τοῦ Ἑορτολογίου τῆς Ἐκκλησίας, πού ἔσχισε τήν Ἐκκλησία, ἐντασσόμενη στόν κηρυσσόμενο Οἰκουμενισμό, εἶναι αἵρεση, ὅπως ἀπέδειξε ὁ ἀδελφός Δημήτριος Χατζηνικολάου καί ὑποστηρίζουμε καί ἐμεῖς, ἰδιαίτερα καί γιατί τό ὅ,τι σέ πολλές τοπικές ἐκκλησίες τοῦ κλίματος τοῦ Πατριαρχείου ἄλλαξε καί τό Πασχάλιον (βλ. Αρχιεπισκοπή Φινλανδίας) καί ἀλλαχοῦ. Τό μνημειῶδες Ἑνωτικό κείμενο τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ξεκάθαρο καί συντασσόμαστε ἀνεπιφύλακτα μέ αὐτό. Καλή συνέχεια στήν Ἁγία Τεσσαρακοστή. Εὐχαριστῶ γιά τήν φιλοξενία. Ὁ Χριστός μας καί ἡ Παναγία μας μαζί Σας!

   Διαγραφή
  3. Ευχαριστούμε π. Νικόλαε, για το σχόλιο με το γενικό πνεύμα του οποίου συμφωνώ, με εξαίρεση την αμάρτυρη πατερικώς άποψη πως η Σύνοδος είναι ιατροδικαστής και διαπιστώνει τον θάνατο. Ξεκάθαρα μέσα από την πράξη και την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, αλλά και από την Εκκλησιαστική μας Ιστορία, η Σύνοδος έχει ρόλο, όχι ιατροδικαστή, αλλά ιατρού, και δεν διαπιστώνει τον θάνατο, αλλά την κατάσταση του μέλους του σώματος: αν αυτό είναι σάπιο (σεσηπός), το κόβει (αποτέμνει από την ολομέλειαν)! Γι' αυτό και είναι αναγκαία η Σύνοδος!
   Επίσης, υπάρχουν δύο τρόποι δια των οποίων νεκρώνεται ένα μέλος (είτε είναι πρόσωπο, είτε είναι ομάδα προσώπων, είτε ακόμη και μία ή περισσότερες Τοπικές Εκκλησίες). Ο πρώτος είναι διά Συνοδικής Καταδίκης και ο δεύτερος διά της αποστασίας (αποκήρυξη της Ορθοδόξου Εκκλησίας). Έτσι στο ερώτημα πότε ακριβώς οι Παπικοί τέθηκαν εκτός Εκκλησίας, η απάντηση είναι σαφέστατη: το 1054! Διότι τότε αποκήρυξαν και αναθεμάτισαν τους Ορθοδόξους και αποστάτησαν από την Εκκλησία του Χριστού.
   Στην περίπτωσή μας, ενώ ήδη υπάρχουν βήματα προς την αποστασία (βλ. ΠΣΕ, ψευδοάρση αναθεμάτων, Μπάλαμαντ, Σαμπεζύ, Ψευδοσύνοδος Κολυμπαρίου), ούτε ευθέως έχει αποκηρυχθεί η Ορθόδοξος Εκκλησία, ούτε επισήμως υπάρχει ακόμη από τις επίσημες Εκκλησίες Κοινό Ποτήριο και επίσημη ένωση με τους καταδικασμένους αιρετικούς, ούτε υπάρχει Συνοδική Καταδίκη. Γι' αυτό και ρωτώ ποια χρονιά εξέπεσαν της Ιερωσύνης οι Νεοημερολογίτες/Οικουμενιστές.
   Ας μη προτρέχουμε λοιπόν να θανατώσουμε τόσες εκατομμύρια ψυχές που βρίσκονται εγκλωβισμένες στις επίσημες Εκκλησίες και ας συνεχίσουμε τον, διαφωτιστικό και ενωτικό, Ιερό Αγώνα μας, αρκούμενοι στην απομάκρυνση από τους Καινοτόμους και Οικουμενιστές και εργαζόμενοι υπέρ της Ορθοδοξίας!

   Διαγραφή
 32. Είναι αλήθεια οτι ζούμε στις έσχατες μέρες, και μεγαλύτερη απόδειξη είναι αυτή ή συζήτηση.
  Όχι ότι οι σχολιαστές δεν είναι άξιοι (θα έλεγα οτι δεν μπορώ να τους φτάσω το ελάχιστο) αλλά το μέγεθος της "θολότητας" που υπάρχει, σε πολλά θέματα. Δεν βρίσκω δυστυχώς κάπου κρυστάλλινη αλήθεια, και το μόνο που με αναπαύει είναι όταν διαβάζω το ευαγγέλιο, να ονειροπολώ ότι βρίσκομαι εκεί μαζί με τους Απόστολους σαν θεατής και βλέπω την αρχή και καθαρή πηγή της πίστης μας. Επίσης βλέπω και τις αδυναμίες τους αλλά και πώς τους στήριζε ο Κύριος τις δύσκολες στιγμές.
  Πολλές ώρες βασανίστηκα με όλα αυτά τα ερωτήματα, και είναι τρομερό σε τι σκέψεις μπορείς να φτάσεις! Σκέψου να έχεις και τον κακό και αμαρτωλό εαυτό σου, από πού να πιαστείς; Φοβερό! πράμα.
  Πριν λίγα χρόνια ρώτησα ζηλωτή πατέρα στο Άγιον Όρος που είναι η αλήθεια; Και μου απάντησε "Παιδί μου να παρακαλάμε γονατιστοί τον Θεό να μας ελεήσει".
  Ελπίζω ο Κύριος ότι δεν θα μας αφήσει και ότι αν έχουμε καθαρή καρδιά και πραγματικά αγάπη για την αλήθεια θα μας φανερώσει τι πρέπει να κάνουμε, πριν να μας πάρει, ελπίζω εκεί.
  Καλή Σαρακοστή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή