"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

ΑΠΑΤΗ ΤΟ ΔΗΘΕΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ


Η αμορφωσιά, μαζί με το ψέμα είναι δυο από τις μεγαλύτερες μάστιγες της διαδικτυακής πληροφόρησης, 
Πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα άρθρο (το οποίο δυστυχώς αναδημοσίευσαν και κάποια χριστιανικές ιστοσελίδες) με τίτλο "ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ"
Όσοι είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί καλό θα είναι να μην αναδημοσιεύουν βλάσφημες ανοησίες, που προέρχονται μάλιστα από εξωεκκλησιαστικούς χώρους. Τα Ευαγγέλια εκτός από θεόπνευστα είναι και πλήρη, διότι το ένα θα αναιρούσε το άλλο.
Το εν λόγω απόσπασμα (που δεν έχει καμία σχέση με την δόξα του Κυρίου υπό των Ελλήνων), βρίσκεται στο σύγγραμμα του Ευσέβιου Παμφίλου "Ευαγγελική Προπαρασκευή" και θα το βρείτε  στην P. G. 21, 673.
Όπως βλέπετε ούτε πριν ούτε μετά από το συγκεκριμένο εδάφιο, υπάρχει το κείμενο του Κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, εκ του οποίου δήθεν αφαιρέθηκε και είναι απορίας άξιον πως αναδημοσίευσαν αυτές τις εικόνες οι ίδιοι οι προπαγανδιστές αυτής της "αποκάλυψης". 
Προσοχή λοιπόν!

5 σχόλια:

 1. Έχω την υποψία οτι κυκλοφορούν εδώ και καιρό βιβλία του Λιακόπουλου με εθνικιστικό περιεχόμενο όσο αφορά τον Χριστιανισμό, και μιλάει για ΕλλήνΟρθοδοξία διαφορετική απο την Ορθοδοξία. Αφελείς και αγράμματο-πονηροί άνθρωποι(δεν βάζω μόνο το αγράμματος γιατί υπάρχουν και κάτι ταπεινοί αγράμματοι που μας βάζουν τα γυαλιά) αμέσως τσιμπάνε, π.χ. μια γειτονίσα μου που ταϊζει εδώ και πολλά χρόνια 40 γάτες τις γειτονιάς, πού απο τα μαγικά βιβλία , πέρασε στα βιβλία του Παϊσιου και πρόσφτα άρχισε να μου λέει και Ελληνορθοδοξία και ότι το Βυζάντιο έκρυψε το πραγματικό πρόσωπο της Ορθοδοξίας, και άλλες πολλές αηδίες. Και μου λέει τον τίτλο του βιβλίου το "Μαύρο Βυζάντιο" του Λιακόπουλου, ε λοιπόν εκεί κατάλαβα οτι άδικα ασχολούμαι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εὐχαριστῶ θερμῶς γι' αὐτήν τήν ἀνάρτησιν. Τό εἶδα κι ἐγώ αὐτό τό δημοσίευμα σέ κάποιο Χριστιανικόν ἱστολόγιον καί πρός στιγμήν σκανδαλίσθηκα. Δέν τό πίστεψα, βεβαίως, διότι θεωρῶ ἀδύνατον νά διέφυγε τῆς προσοχῆς τῶν Πατέρων μία τοιαύτη ἀλοίωσις τοῦ Εὐαγγελίου. Ἀλλοίμονον ἄν ἀρχίσουμε ν' ἀμφιβάλουμε γιά τήν αὐθεντικότητα τῆς Ἁγίας Γραφῆς! Εἰς αὐτήν τήν περίπτωσιν, τό ὅλον οἰκοδόμημα τοῦ Χριστιανισμοῦ θά καταρρεύσῃ. Αὐτό ἀκριβῶς ἐπιδιώκει ὁ Διάβολος διά τῶν ὀργάνων του, ὅπως εἶναι σήμερα οἱ Οἰκουμενισταί καί οἱ ἄλλοι αἱρετικοί, οἱ ὁποῖοι, κατά κανόνα, δέν ἀφαιροῦν οὔτε προσθέτουν χωρία στό ἱερόν Εὐαγγέλιον, ἀλλά διαστρέφουν τό νόημα τῶν ὑπαρχόντων χωρίων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ὁ Εὐσέβιος δέν ἀναφέρει τό χωρίο ὡς γραφικό. Τό κείμενο αὐτό ἀνήκει στόν Φίλωνα, ὅπως διευκρινίζει ὁ ἴδιος ὁ Εὐσέβιος. Στό ἔργο του ‘Περί τοῦ τό χεῖρον τῷ κρείττονι φιλεῖν ἐπιτίθεσθαι’ ὁ Φίλων γράφει ἐπί λέξει: «μόνον γάρ δή τῶν ἐπί γῆς φυτόν οὐράνιον ὁ θεός ἄνθρωπον εἰργάσατο». Ὅπως βλέπει κανείς ἡ ἀναφορά στήν «Ἑλλάδα» λείπει! Ὁ Εὐσέβιος πρόσθεσε αὐθαίρετα τίς λέξεις «μόνη γάρ ἡ Ἑλλάς ἀψευδῶς ἀνθρωπογονεῖ» φυτόν οὐράνιον.

  Ὁ Φίλων τό θέτει σωστά, ἐννοώντας γενικά τόν ἄνθρωπο καί συγκρίνοντάς τον μέ τά ζῶα, ἀποκαλώντας τον «φυτόν οὐράνιον». Τό βεβαιώνει καί ὁ Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεύς, χωρίς νά ἀναφέρει ὀνομαστικά τόν Φίλωνα (Προτρεπτικός 10, 100, 3-4). Σημειώνει δέ ὁ Κλήμης ὅτι φυτό οὐράνιο δέν εἶναι ἁπλῶς ὁ κάθε ἄνθρωπος ἀλλά ὁ θεοσεβής.

  Ὁ Μιχαήλ Ψελλός, ὁ ὁποῖος ἀναφέρει τόν Φίλωνα καί τήν παραπάνω φράση του, ἐπίσης δέν κάνει μνεία περί ἑλληνισμοῦ (Oratoria minora 37.127-137). Ἀκόμη ἄλλοι, ὅπως ὁ ἅγιος Θεοφύλακτος Ἀχρίδος (ἐπιστ. 46), ὁ Εὐστάθιος Θεσσαλονίκης, ὁ Μάξιμος Πλανούδης ἐπίσης ἀναφέρουν ‘φυτόν οὐράνιον’ παραλείποντας τό ‘Ἑλλάς’. Μόνος ὁ Εὐσέβιος τό ἔχει προσθέσει, ἀλλά «ἕνα χελιδόνι δέν κάνει τήν ἄνοιξη» (Γρηγ. Θεολόγος).

  Γιά νά ἐπεκτείνουμε λιγάκι τόν ὀρίζοντα τῶν ‘ἑλληνολατρῶν’ ἄς σημειωθεῖ ὅτι ὁ ἅγιος Χρυσόστομος φαίνεται νά χρησιμοποιεῖ τήν ἴδια ἔκφραση (φυτό ἐπουράνιο) γιά νά ἐπαινέσει ὄχι ἕναν ἕλληνα ἀλλά ἕναν ... «βάρβαρο» ἀπό τήν χώρα τῆς Αὐσίτιδος (Ἀραβία), τόν Ἰώβ. Ὁ δέ Συνέσιος Πτολεμαΐδος (στό ἔργο του, Αἰγύπτιος ἤ περί προνοίας, 1.10) λέει πώς καί οἱ Αἰγύπτιοι εἶναι ἐπουράνια φυτά. Γιατί ὄχι;

  Ἄς σημειωθεῖ ἀκόμη πώς, αὐτά τά ὑποτιθέμενα ‘ἑλληνικά’ οὐράνια φυτά, ἔχουν τίς ρίζες τους στό θερμοκήπιο τῶν ...Αἰγυπτίων καί τῶν Περσῶν. Καλλιεργήθηκαν ἀπό τούς μάγους καί τούς ἱερεῖς τους κι ἀπό κεῖ μεταφυτεύτηκαν στά ‘κλεινά’ ἀττικά κλίματα, ὅπως οἱ ἴδιοι οἱ φιλόσοφοι ἀλλά κι ὁ Εὐσέβιος βεβαιώνουν (Εὐαγγ. Προπαρασκευή, ὅπου ἕνα πλῆθος μαρτυριῶν). Ὄχι μόνο νοήματα καί λέξεις πῆραν, λέει ὁ Εὐσέβιος, καί τίς χρησιμοποίησαν ἀλλάζοντάς τες, ἀλλά κι ὁλόκληρα ἔργα τους ξεσήκωσαν καί τά παρουσίασαν σάν δικά τους («αὐτοτελῶς τά ἑτέρων ὑφελόμενοι ὡς ἴδια ἐξήνεγκαν»)! Ἀκόμα καί τούς θεούς τους πῆραν δανεικούς κι ἀγύριστους, τούς νομιζόμενους ἀπό τούς σημερινούς δωδεκαθεϊστές «ἑλληνικούς» (PG 51, 73).

  Κανένας ἅγιος, κανένας Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας δέν ἔφτασε νά πεῖ ὅτι τά παιδιά, τῆς Ἑλλάδος παιδιά, καί μόνο αὐτά, εἶναι θεϊκά βλαστάρια, ἐπίλεκτα, οὐράνια καί ἐκλεκτά (καί ἀθάνατα ὑποτίθεται λόγῳ γεωγραφίας). Ἡ Ἐκκλησία ἔχει ὁριστικά καταδικάσει τούς φυλετικούς καί τοπικούς προσδιορισμούς ὅσον ἀφορᾶ τή σωτηρία.

  Ἄν ἦταν μόνο οἱ Ἕλληνες νά καμαρώνουμε γι’ αὐτή τήν ‘τύχη’ τότε οἱ περισσότεροι ἅγιοι θά μέναν ἔξω ἀπό τόν κατάλογο. Κι ὅμως, στή σειρά ΕΠΕ τῆς Θεσσαλονίκης λ.χ. (παραδόξως τιτλοφορηθεῖσα Ἕλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας) οἱ Ἕλληνες εἶναι οἱ πρῶτοι πού ...ἀπουσιάζουν. ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ: Ἀντώνιος, Ἀθανάσιος, Κύριλλος, Ἰσίδωρος, Μακάριος. ΚΑΠΠΑΔΟΚΕΣ: Βασίλειος, Γρηγόριος, Ἀμφιλόχιος, Νύσσης. ΣΥΡΙΟΙ: Ἰωάννης Δαμασκηνός, Χρυσόστομος, Ἰσαάκ καί Ἐφραίμ, Πέτρος Δαμασκηνός. ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ καί ΣΙΝΑΪΤΕΣ: Ἡσύχιος, Βαρσανούφιος, Ἀναστάσιος, Ἰουστῖνος. Ἄν πάλι διαβάσει κανείς μέ ποιές δριμεῖες ἐκφράσεις χαρακτηρίζουν αὐτοί οἱ ἅγιοι Πατέρες τίς ἑλληνικές δοξασίες, θά πέσει γιά καλά τό φυλετικό του τουπέ.

  Λέει ὁ ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς: «Δέν στέλνει τήν εὐεργεσία του ὁ Θεός πρός ὁρισμένους ἀνθρώπους ἤ πρός ἕνα γένος ἀλλά σέ κάθε γένος καί σέ ὅλους ὅσοι θέλουν» (58:14). Ὑπάρχει ἕνα μόνο «ἔθνος ὑπό τόν οὐρανόν». Τῶν ὅπου γῆς Χριστιανῶν, λέει ὁ ἅγιος Χρυσόστομος. «Τί γάρ ἐπί πατρίδι μέγα φρονεῖς, ὅταν πάσης τῆς οἰκουμένης ξένον εἶναί σε κελεύω;»

  Καθώς λέει ὁ ποιητής:
  «Κοίταξε τό τριαντάφυλλο καί θά δεῖς πώς μοιάζουν ὅλοι οἱ τόποι».
  πβ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΑΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΞΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΟΠΩΣ Η ΦΩΤΟ ΑΝΩ ΝΑ ΒΑΖΕΤΕ ΠΗΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.

  http://www.orthodoxia.online/2017/04/30/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CE%B4%CE%AC%CF%86%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σωστό. Την εικόνα την βρήκα στο Google Εικόνες δεν γνώριζα ότι είναι δική σας. Ευχαριστώ για την ενημέρωση.

   Διαγραφή