"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟΥ π. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΡΟΟΥΖ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ26 Φεβρουαρίου 1971

Υπουργό των Εσωτερικών
Κυβέρνηση της Ελλάδος
Σταδίου και Δραγατσανίου
Αθήνα, Ελλάδα

Εξοχότατε,

Ακούσαμε ότι ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός Κουτσούμπας έχει καθαιρεθεί στην τάξη των λαϊκών από την επίσημη Εκκλησία της Ελλάδος. Σας παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε την εξουσία σας για να προστατέψετε αυτόν και την Ιεροσύνη του ενάντια σε κάθε πράξη βίας από την επίσημη Εκκλησία της Κυβέρνησης.

Στην Αμερική γνωρίζουμε τον Αρχιμανδρίτη Κυπριανό Κουτσούμπα ως αξιοσέβαστο κληρικό της Δικαιοδοσίας των Παλαιοημερολογιτών, η Οποία είναι αναγνωρισμένη από την Ιερά Σύνοδο της Ρωσικής Εκκλησίας της Διασποράς και πολλούς Επισκόπους εκτός Ελλάδος. Εμείς, από κοινού με πολλούς Ορθοδόξους Χριστιανούς στην Αμερική, θέλουμε να πιστεύουμε ότι η Ελληνική Κυβέρνηση θα σεβαστεί τις ειλικρινείς θρησκευτικές πεποιθήσεις εκείνων των προσώπων στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν διαχωριστεί, για Κανονικούς λόγους και για λόγους συνειδήσεως, από την επίσημη Εκκλησία, και θα επιτρέψει στον πατέρα Κυπριανό να ασκεί ελεύθερα την Ορθόδοξη Πίστη του και να εξασκεί τα ιερατικά του καθήκοντα χωρίς παρέμβαση από την Κυβέρνηση.

Εάν, παρά τις ελπίδες μας, ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός υποβληθεί σε κάθε είδους βία εκ μέρους της Εκκλησίας ή της Κυβερνήσεως, εμείς και πολλές χιλιάδες Ορθοδόξων Χριστιανών εκτός Ελλάδος μπορούμε να το θεωρήσουμε μόνο αυτό ως ΠΡΑΞΗ ΔΙΩΞΕΩΣ κατά της αληθινής Ορθοδόξου Εκκλησίας και των πιστών, για την οποία θα είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τους αναγνώστες του περιοδικού μας.

Με σεβασμό

Σεραφείμ, Μοναχός
Γερμανός, Μοναχός


Εκδότες του περιοδικού "The Orthodox Word"ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ π. ALEXEY YOUNG: "LETTERS FROM FATHER SERAPHIM"

Letter 072. 

February 26, 1971

The Minister of the Interior
Government of Greece
Stadiou and Dragatsaniou Sts.
Athens, Greece

Your Excellency:

We have heard that the Archimandrite Cyprian Koutsoumbas has been reduced to the lay state by the official Church of Greece. We beg you to use your authority to protect him and his priesthood against any act of violence from the official Church of the Government.

In America we know Archimandrite Cyprian Koutsoumbas as a highly respected priest of the Old Calendarist jurisdiction, which is recognized by the Holy Synod of the Russian Church Outside of Russia and many bishops outside of Greece. We, in common with many Orthodox Christians in America, wish to believe that the Greek Government will respect the sincere religious convictions of those in Greece who have separated for canonical reasons and for reasons of conscience from the official Church, and will allow Father Cyprian to freely practice his Orthodox faith and exercise his priesthood without interference from the Government.

If, despite our hope, Archimandrite Cyprian should be subjected to any kind of violence on the part of the Church or Government, we and many thousands of Orthodox Christians outside of Greece can only regard this as an ACT OF PERSECUTION against the true Orthodox Church and faithful, about which we would be obliged to inform the readers of our Magazine.

With respect Seraphim, Monk
Herman, Monk

Editors, The Orthodox Word

2 σχόλια: