"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

Μεγάλη Σύναξις καὶ Ὁμιλία (Κυριακὴ Γ' Νηστειῶν, Σταυροπροσκυνήσεως)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου