"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

Συνάντηση Πάπα, Πατριάρχου και Αρχιεπισκόπου στην Λέσβο σε λίγες μέρες

 
 
 
 

ΕΣΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ ΑΚΟΜΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ, ΠΟΣΕΣ ΑΛΛΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΑ ΒΑΛΕΙΣ;
ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΠΩΣ ΜΟΝΟ ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
 
"Πέπεισµαι γὰρ ἀκριβῶς, ὅτι ὅσον ἀποδιΐσταµαι τούτου καὶ τῶν τοιούτων (τοῦ Λατινόφρονος πατριάρχου καὶ τῶν Λατινοφρόνων Ἑνωτικῶν), ἐγγίζω τῷ Θεῷ καὶ πᾶσι τοῖς πιστοῖς καὶ ἁγίοις Πατράσι· καὶ ὥσπερ τούτων χωρίζοµαι, οὕτως ἑνοῦµαι τῇ Ἀληθείᾳ καὶ τοῖς ἁγίοις Πατράσι τοῖς θεολόγοις τῆς Ἐκκλησίας" (Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ, PG 160, 536)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου