"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Του Γέροντος Αλυπίου εξ Αγίου Όρους (Κελλίον Αγ. Νικολάου - Καψάλα)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου