"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2015

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

 
«παραδόσεις καὶ δόγματα οὕτω κρατεῖται ὁλοψύχως,
ὥστε μηδένα νεωτερισμὸν, οὐδεμίαν καινοτομίαν
 ὅλως ἀνέχεσθαι τῇ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ
παρ’ οὐτινοσοῦν εἰσαχθῆναι»
(Άγιος Μελέτιος Πηγάς)

 
Αγαπητοί αναγνώστες, χαίρετε εν Κυρίω!
Σας ενημερώσω ότι στο τέλος του καλοκαιριού θα εκδοθεί, πρώτα ο Θεός, η εργασία μου με τίτλο "Διπλούς πέλεκυς κατά του Γρηγοριανού ημερολογίου", η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα περί του ημερολογιακού ζητήματος κείμενα των αοιδίμων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμίου του Τρανού (+1595) και Αλεξανδρείας Μελετίου του Πηγά (+1601), που έχουν διασωθεί και μας είναι γνωστά (σύνολο 31 έγγραφα και επιστολές) συνοδευόμενα από μία εμπεριστατωμένη και διαφωτιστική εισαγωγή και πολλές ερμηνευτικές υποσημειώσεις και σχόλια.
Η εργασία, την οποία προλογίζει ο Πανοσ. Αρχιμανδρίτης π. Ευθύμιος Μπαρδάκας, ολοκληρώθηκε με την πολύτιμη συνδρομή των αδελφών εν Χριστώ Ιωάννη (διαχειριστής του ιστολογίου "Εν τούτω νίκα") και Αριστείδη, οι οποίοι και συνέβαλαν στην δακτυλογράφηση των κειμένων.
Σκοπός να παρουσιαστούν όλα αυτά τα γραπτά μνημεία  του ΙΣΤ΄ αιώνος συγκεντρωμένα για πρώτη φορά σε ένα βιβλίο. Για τον σκόπο αυτόν χρησιμοποιήθηκαν πάμπολλες ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες πηγές (πολλές εκ των οποίων λίαν δυσεύρετες).
Η έκδοση αυτή είναι σημαντική, μιας και θα συμβάλλει, εκτός των άλλων, και στην φανέρωση του κατά πόσον οι περί του ημερολογίου και πασχαλίου αποφάσεις της λεγόμενης "Αγίας και Μεγάλης Συνόδου" του 2016 θα είναι σύμφωνες με τις γνώμες των Πατέρων και τις προγενέστερες αποφάσεις των Ορθοδόξων Συνόδων.
Η εργασία θα εκδοθεί με την μέθοδο των συνδρομητών.
Παρακαλώ όσοι ενδιαφέρεστε να δηλώσετε συνδρομητές να μου αποστείλετε τα εξής στοιχεία στο email: krufosxoleio@yahoo.gr ή στα σχόλια από κάτω (θα κρατηθούν τα στοιχεία, χωρίς να δημοσιευτούν):
1. ονοματεπώνυμο (ή επωνυμία, αν πρόκειται για φορέα),
2. ιδιότητα και
3. αριθμός αντιτύπων που επιθυμείτε, 
Λήξη προθεσμίας 15 Αυγούστου (νέο ημερολόγιο).
Επειδή η τιμή του βιβλίου θα καθοριστεί από τον αριθμό των συνδρομητών, κανείς συνδρομητής δεν θα προπληρώσει το βιβλίο, παρά μόνο όταν το παραλάβει και αφού θα έχει ήδη ενημερωθεί για το ακριβές αντίτιμο και συμφωνήσει για αυτό. 
 
Με αγάπη Χριστού και εκτίμηση

Νικόλαος Μάννης
δάσκαλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου