"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

"ΟΛΙΓΟΠΙΣΤΕ ΕΙΣ ΤΙ ΕΔΙΣΤΑΣΑΣ;" (Θ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ) - ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ (ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΛΥΠΙΟΥ ΚΑΨΑΛΙΩΤΟΥ)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου