"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015

ΤΡΙΑ ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ - Π. ΚΑΤΣΟΥΛΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου