"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

Περὶ συνόδων καὶ τῆς μελετωμένης πανορθοδόξου - Θεοδωρήτου Ιερομονάχου (+2007)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου