"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ "ΕΝΤΟΣ" ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ - ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ


1 σχόλιο:

  1. Ὅλα αὐτά τά τεύχη τοῦ "Ἁγιορείτου" εἶναι θησαυρός! Γραμμένα ἀπό ἕνα θερμόν Πατριώτην, εὐγενῆ καί καλωσυνᾶτον ἄνθρωπον, ἁγνόν στήν ψυχήν καί θεοφώτιστον ζηλωτήν τῆς Ἀληθείας καί τῶν ἱερῶν Παραδόσεών μας, τόν π. Θεοδώρητον, τόν ὁποῖον εἶχα τήν τύχην νά γνωρίσω καί νά συνομιλήσω μαζί του τόσον διά ζώσης ὅσον καί διά τηλεφώνου. Εἴθε νά δημοσιευθοῦν εἰς βιβλίον ὅλα τά τεύχη τοῦ "Ἁγιορείτου." Ὅποιος καλοπροαίρετος πού εἶναι κοινωνικός μέ τούς Οἰκουμενιστάς τά διαβάσει δέν θά διστάσῃ οὔτε γιά ἕνα λεπτό γιά νά κάνῃ τήν σωτήριον στροφήν.

    ΑπάντησηΔιαγραφή