"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ 30/11/2014


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου