"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Μνήμη νεομάρτυρος Αἰκατερίνης (Ρούττη)

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον….

Ἡ Νεομάρτυς Αἰκατερίνη Ρούττη τῆς Μάνδρας Ἀττικῆς
(+15/28-11-1927)(.) Ακατερίνη Ρούττη, τ γένος Πέππα, γεννήθη τ 1900 στν Μάνδρα π εσεβες γονες κα νυμφεύθη τν ελαβ Κωνσταντνον Ρούττην τ 1923. πως κα πλεστοι λλοι στν περιοχήν τους, δν δέχθησαν οκογενειακς τν μερολογιακν Καινοτομίαν το 1924 κα συνέχιζον ν ορτάζουν τς ορτς σύμφωνα μ τ κκλησιαστικν μερολόγιον δι μοφρόνων Κληρικν.
Στν ορτν τν Ταξιαρχν μ τ Πάτριον, στς 8/21 Νοεμβρίου το 1927, σ ορτάζοντα Ναν στν Μάνδρα, εχεν ρχίσει πανηγυρικ κολουθία μ λειτουργν τν ρτι φιχθέντα ατόθι ερομόναχον Χριστοφόρον Ψαλλίδαν, παρουσί μεγάλου πλήθους ρθοδόξων πιστν, μεταξ τν ποίων ταν κα οκογένεια τς ελαβος Ακατερίνης. ν μως κολουθία προχωροσε ερηνικς, νεφανίσθησαν ργανα τς τάξεως κα κύκλωσαν τν Ναόν, δι ν παρακωλύσουν τν ορτασμν κα κυρίως ν συλλάβουν τν ερέα. μως, θαρραλέα μμον τν πολυαρίθμων πιστν, νάγκασε τος στυνομικούς, παρ τς νισχύσεις πο λαβαν, ν ναμένουν τν λοκλήρωσιν τς γρυπνίας, θορυβοντες κτς το Ναο κα προετοιμαζόμενοι δι «δρσιν»...
Πρ τς φίξεώς τους, λέγεται τι σύζυγος τς Ακατερίνης, προαισθανόμενος κακν ξέλιξιν, τς ζήτησε ν πάρουν τ δύο νήλικα τέκνα τους κα ν πάγουν στν οκίαν τους, πως κα γινεν. μως, δούλη το Θεο Ακατερίνη, μ νεχομένη ν διατελ σ σφάλεια κα συχίαν, ν ο ν Χριστ δελφοί της γρυπνοσαν προσευχόμενοι κα κινδύνευαν σοβαρς, σπευσε μυστικς στν Ναν τν Ταξιαρχν κα συνενώθηκε μ τ κκλησίασμα, οσιαστικς δηλαδ «τρεξε στ Μαρτύριον»!
Τοτο, φέρει ες νον τος θεοσόφους λόγους το σίου ββ σακ το Σύρου, ποος γράφει πεξηγηματικς: «ταν μν Χάρις πληθυνθ ν νθρώπ, τότε ν τ πόθ τς δικαιοσύνης φόβος το θανάτου εκαταφρόνητος ατ γίνεται, κα ατίας πολλς ερίσκει τις ν τ ψυχ ατο, τι δε πρ το φόβου το Θεο ποφέρειν τν θλψιν. Κα σα δοκοντα βλάπτειν τ σμα κα αφνιδίως π τν φύσιν πέρχονται, κα κολούθως ες τ παθεν τέθησαν, ς οδν λογίζονται ν φθαλμος ατο ν συγκρίσει τν λπιζομένων π το νν» (Λόγος Α’).
ταν λοιπν γρυπνία ληξεν, παρ τν μεταμφίεσιν το Λειτουργο, στε ν μ γίνη ντιληπτς ξερχόμενος κα τσι ν διαφύγη τν σύλληψιν, ο στυνομικο τν νεγνώρισαν κα προσεπάθησαν ν τν συλλάβουν. Τν φύλασσαν μως πιστς γυνακες, γεμτες ποφασιστικότητα κα νδρείαν, μεταξ τν ποίων κα νεαρ σύζυγος κα μητέρα Ακατερίνη, ποία ς φαίνεται φλέγετο π γάπην δι τν Θεν κα τν πλησίον, κα μάλιστα δι τν τίμιον κα γνήσιον Λειτουργν το ψίστου! Στν συμπλοκν πο κολούθησε, στν ποίαν κούσθηκαν πολλο πυροβολισμοί, κα βλέπουσα μακαρία τι ερες κινδύνευε ν κτυπηθ π τν ποκόπανον στυνομικο, προέταξεν φοβα τ σμα της σν σπίδα προστασίας κα δέχθη ντ’ κείνου θανάσιμον κτύπημα στ ριστερν μέρος τς κεφαλς της, προλαμβάνουσα μόνον ν ναφωνήση τ γλυκύτατον νομα τς Παναγία μας!...
Διεκομίσθη αμόφυρτος στ νοσοκομεον «Εαγγελισμς» τν θηνν, που πτ λόκληρες μέρες πέφερε φρικτς χωρς ν δύναται ν μιλήση κα ν τέλει πέκυψε τς πρτες πρωϊνς ρες τς 15ης Νοεμβρίου κ.μ., πρώτης μέρας τς Νηστείας τν Χριστουγέννων, δι ν προγευθ στν νω ερουσαλμ τν χαρν το Νυμφίου Χριστο!
Ο πιστο το Πατρίου, ο ποοι παρακολουθοσαν τ θέμα μετ μεγάλου νδιαφέροντος κα γωνίας, κινητοποιήθησαν μέσως στε ξόδιος κολουθία της, (…), ν μ εναι μία πλ κηδεία, «λλ ερ Λιτανεία μαρτυρικο Λειψάνου. Χιλιάδες πιστο συνώδευσαν τν πομπ κρατοντες λλοι νθη, λλοι λαμπάδες κα λλοι φοίνικες»! (Βλ. Τ Αμα τς Μάνδρας, σελ. 13).
Τ κείμενα, τ δημοσεύματα κα ο μαρτυρίες τς ποχς, ναφέρονται σαφς κα ρητς σ «Νεομάρτυρα», ποία μ τν θυσίαν της νίσχυσε κα νεπτέρωσε τν ζλον τν πιστν κα πετέλεσε σύμβολον περτάτης Μαρτυρίας κα μολογίας, καύχημα δι τος γωνιζομένους κα κατάκριμα γι τος νόχους. Τ «Αμα τς Μάνδρας» βο κόμη κατ το πρωταιτίου κα θικο ατουργο, τοι το ρχιεπισκόπου τς Καινοτομίας τς ποχς κείνης, λλ κα τν πιγόνων ατο!...(….).

(Ἀπό Κείμενον ἐπ. Γαρδικίου Κλήμεντος)


Εὐλαβικῶς, ἀντί ἀνθέων, στή μνήμη της…..Ταχύ προκατάλαβε, χος δ΄.

Ὡδαῖς εὐφημήσωμεν τήν στεφηφόρον φαιδρῶς,


καί ἅσμασι στέψωμεν τήν ἀθληφόρον Χριστοῦ,


πιστοί νέαν μάρτυρα·


πάντες Αἰκατερίναν, ζήλου θείου πλησθεῖσαν,


μῆνιν κακοδοξούντων καθελοῦσαν ἀνδρείως,


ὑπέρ τῆς εὐσεβείας τό αἷμα ἐκχέουσα.Δ.Ι.Κ.


Πρέσβευε, μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Αἰκατερίνα, ὑπέρ τῶν ἀγωνιζομένων ὀρθοδόξων Χριστιανῶν!
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου