"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

Βυζαντινή μουσική με σύστημα Μπράιγ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου