"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2013

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ-π.ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΝΑΣΣΟΥ

ΣΧΟΛΙΟ "ΚΡΥΦΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ": ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΑΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΈΡΓΩΝ ΤΟΥ π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου