"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2013

Ἐγκώμιον εἰς τὴν Ἀειπάρθενον Μαρίαν Θεοτόκον - Γέροντος ῾Ιερωνύμου τοῦ Κρητός

Ἀπὸ τὸ βιβλίο "Ὁ Καλὸς Πατὴρ" (Ἀθήναι 1933). Περισσότερα γιὰ τὸν Γέροντα ἐδῶ: http://www.synodinresistance.org/Theology_el/3d6003GeronIeronymowKresAK299.pdf
 
 
 
Ἐγκώμιον εἰς τὴν Ἀειπάρθενον Μαρίαν Θεοτόκον
 
Δεῦτε ἀμνάδες λογικαί, δεῦτε λευκαὶ παρθένοι,
δεῦτε ἡ θεοδώρητος, καλή μου συνοδεία,
δεῦτε ὁ πλοῦτος ὁ ἐμὸς, ἡ δόξα κ' εὑτυχία,
δεῦτε λαμπρά μου, ἐκλεκτά, πνευματικά μου τέκνα,
δεῦτε νὰ προσκυνήσωμεν μὲ σεβασμὸν μεγάλον,
Παρθένον τὴν Παντάλευκον καὶ Ἄσπιλον μητέρα,
τοῦ λατρευτοῦ Κυρίου μου, Χριστοῦ τοῦ γλυκυτάτου.
Μαρίαν τὴν Παντάνασσαν τὴν Κεχαριτωμένην,
τὴν ἐπὶ γῆς καῖ οὐρανοῦ οὖσαν δεδοξασμένην.
Ἄνοιξον, σοῦ δεόμεθα τὰ ταπεινά σου τέκνα
μετὰ μεγάλης συστολῆς καὶ ταπεινοφροσύνης,
τὰ φύλλα τῆς καρδίας μου, τὸ ὄμμα τῆς ψυχῆς μας,
ἵνα σέ, Ὑπερύμνητε, δοξάσωμεν, Κυρία,
καὶ ἱκετεύσωμεν σεμνὴ μετὰ θερμῶν δακρύων.

1 σχόλιο:

  1. @καὶ ἱκετεύσωμεν σμνὴ μετὰ θερμῶν δακρύων.

    Aν σου είναι εύκολο συμπληρώνεις το φωνήεντο στη λέξη : "σμνη"

    Ευχαριστώ, η Κυρία Θεοτόκος σκέπη και καταφυγή μας!

    ΑπάντησηΔιαγραφή