"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Ο "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ" ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ Γ.Ο.Χ. - ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ "ΚΡΥΦΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ": ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΤΟΥ "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ". ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΔΥΟ ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΤΙΣ ΛΥΣΟΥΝ.
 
 
 

Η ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

"Προσφάτα δόθηκαν στή δημοσιότητα νακοινώσεις γιά τήν πανεκκίνηση το διαλόγου τς κκλησίας Γ.Ο.Χ. λλάδος με τήν Κοινότητα τν νισταμένων. πως ναφέρεται στό κοινό νακοινωθέν νέος διάλογος θα εναι πίσημος καί χει συμφωνηθεί κατέρωθεν κανονισμός διεξαγωγής του. εδηση εναι κατ’ ρχήν εχάριστη.
 
Τό σχσμα φίσταται πό τό 1984 καί διαίρεσις ατή τραυματίζει τήν νότητα της κκλησίας καί δημιουργε ριδες. γώνας ναντίον τς παναιρέσεως το Οκουμενισμο εναι κοινός καί εναι λυπηρό νά διασπνται ο δυνάμεις τν ρθοδόξων. Βεβαίως πρώτιστος λόγος πού μς νώνει, δέν εναι ντιμετώπιση τν αρέσεων, λλά ατή δια φύση τς κκλησίας, ποία εναι διαίρετη καί σμα Χριστο κι ποιος δέν εναι νωμένος μαζί Της δέν εναι νωμένος οτε μέ τόν Χριστό.
 
Τό συγκεκριμένο σχσμα εναι κατ’ ξοχήν κκλησιολογικό καί φορ τή θεολογική - κκλησιολογική τοποθέτηση καί στάση τς κκλησίας τν Γνησίων ρθοδόξων Χριστιανν, ναντι το Νεοημερολογιτικο σχίσματος καί το Νεοημερολογιτικο Οκουμενισμο. Εναι σοβαρότατο δογματικό ζήτημα καί πτεται τς διας τς ατοσυνειδησίας τς ρθοδόξου κκλησίας. Τό θέμα ατό χει πιφέρει πολλές διαφωνίες, συγκρούσεις καί πληγές στό κκλησιαστικό σμα.
 
Τό μερολογιακό σχσμα μετεξελίχθηκε σέ πικίνδυνη αρεση. κκλησία τς λλάδος νεπλάκη στά θανατηφόρα πλοκάμια το παναιρετικο Οκουμενισμο, το ποίου κυρίαρχος δεολογία εναι θέτηση το Χριστο καί τς κκλησίας Του καί ξομοίωση καί συγχώνευσή της με λες τίς αρέσεις καί θρησκείες.
 
στάση τν Γνησίων ρθοδόξων Χριστιανν ναντι το Νεοημερολογιτικο Οκουμενισμο πρέπει νά εναι κατά πάντα σύμφωνη μέ τή στάση πού κράτησαν ο γιοι Πατέρες καί οκουμενικοί διδάσκαλοι τς κκλησίας μας, ναντι τν αρέσεων. Εναι θαυμαστή συμφωνία λων τν Πατέρων μας μέσα στά δύο χιλιάδες χρόνια στορικο βίου τς κκλησίας του Χριστο. πό τήν ποχή τν ποστόλων, τήν μεταποστολική ποχή, τήν ποχή τν μεγάλων πατέρων το 4ου αώνα ως τήν βδόμη Οκουμενική Σύνοδο καί κατόπιν τίς συχαστικές Συνόδους πί γίου Γρηγορίου το Παλαμ καί ν τέλει ως τήν τραγική σο καί κρίσιμη διαμάχη το 15ο αώνα, μεταξύ νωτικν καί νθενωτικν, ο πατέρες τς κκλησίας το Χριστο ντιμετώπισαν τίς αρέσεις πάντα νιαία καί μέ τόν διο τρόπο. νότητα ατή εναι πράγματη θαυμαστή. ποτυπώνεται δε αθεντικά καί λάνθαστα στά θεόπνευστα συγγράμματα τους καί στούς ερούς ρους καί κανόνες τν τοπικν καί οκουμενικν συνόδων.
 
νέα αρεση, το Οκουμενισμο, προκαλε καί πάλι τά νακλαστικά τς κκλησίας καί νεργοποιε τά ντισώματα γιά τήν πόκρουση τς θανατηφόρου σθενείας. κκλησία καλεται νά διαφυλάξει τήν ρθόδοξη πίστη καί τό ρθόδοξο θος τν μελν της.
 
«ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ» πιστεύει τι πικείμενος διάλογος πρέπει νά κινηθε πάνω σ’ ατόν τόν ξονα. Καί ο δύο πλευρές πρέπει νά χουν ς ποκλειστικό σκοπό νά καταδείξουν τήν κκλησιολογία τους, σύμφωνη μέ τήν ρθόδοξη κκλησιολογία, ποα εναι Μία καί Μοναδική. Ο σύγχρονες διατυπώσεις «κκλησιολογία το Φλωρίνης» «κκλησιολογία τν Ματθαϊκν» δέν φωτίζουν λλά συσκοτίζουν τά πράγματα. Μία καί μοναδική κκλησιολογία πάρχει, ατή τν γίων Πατέρων. Δέν πομένει στούς διαλεγομένους παρά μόνον να θλημα. Νά κφράσουν νόθευτα καί μέ κρίβεια τήν ρθόδοξη πίστη καί νά ντιμετωπιστε Νεοημερολογιτικός Οκουμενισμός σύμφωνα μέ τή διαχρονική πατερική παράδοση. Ατό θά πιτευχθε μόνο μέσα πό τή νδελεχή καί πιστή ναφορά στά συγγράμματά τους καί στούς ερούς Κανόνες καί ρους τν Οκουμενικν καί τοπικν Συνόδων. Ατά, ς παυγάσματα το γίου Πνεύματος, πρέπει νά εναι τά κριτήρια ληθείας καί ο δηγοί γιά τήν κριβή διατύπωση το δόγματος.
 
ρθόδοξος λληνικός λαός δοκιμάζεται σκληρά καί δέχεται τήν τελευταία σως καί πιό λυσσαλέα πίθεση πό τή νέα τάξη πραγμάτων καί τη φραγκευμένη Δύση γιά τόν τελειωτικό φανισμό του. πίθεσις εναι λομέτωπος. Δέν κινδυνεύει μόνον βιολογική καί θνική μας παρξη. Κινδυνεύει πολύ περισσότερο νά πολεσθε ρθόδοξος πίστη μας. Τά γιασμένα πνευματικά μας θεμέλια.
 
Νεοημερολογίτικη κκλησία βρίσκεται σέ προϊούσα ποσύνθεση. Σάν νας μεγάλος καί πέρβαρος λέφαντας πεσε καί δέν μπορε νά σηκωθε πό τό βάρος της, γιά νά χρησιμοποιήσουμε να παράδειγμα πό γιο Γρηγόριο τόν Παλαμ. χουμε χρέος, ν γαπομε τόν Χριστό μας, μες ο Γνήσιοι ρθόδοξοι Χριστιανοί πού ποτελομε τό λεμμα τς εσεβείας, τό μικρό ποίμνιο, τό ποίο, ταν ληθεύει ν Χριστ, ποτελε καί τή ζύμη γιά τήν πανάκαμψη το λληνικο λαο στήν ρθόδοξη πίστη του καί τή σωτηρία τς πατρίδος μας, σύμφωνα μέ τό λόγο το γωνιστή το ’21 Μακρυγιάννη. «Τρώνε πό μς καί μένει καί μαγιά».
 
«ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ» προσεύχεται καί εχεται τήν πίτευξη συμφωνίας ν ληθεία καί γάπη και πιστεύει τι τίς προσπάθειες τς κκλησίας μας γιά τήν πέρβαση τν διαιρέσεων θά τή συνοδεύουν καί ο προσευχές το ερο συλλόγου τν ποιμένων μας, το σιοτάτου μοναχισμο μας καί ο δεήσεις το πιστού λαού".
 
 
 
ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ "ΚΡΥΦΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ"
 
1. Γράφετε: "τό σχσμα φίσταται πό τό 1984". Όμως το 1984 ποια ήταν η αληθινή Εκκλησία (από την οποία έγινε δηλαδή το υποτιθέμενο σχίσμα του Κυπριανού); Η Σύνοδος του Αυξεντίου, η Σύνοδος του Γεροντίου ή η Σύνοδος του Καλλίστου; Ποιά ήταν δηλαδή τότε η Εκκλησία του Χριστού, κατά την εκκλησιολογία σας; 
2. Συμφωνώντας απόλυτα στη φράση σας "μία καί μοναδική ἐκκλησιολογία ὑπάρχει, αὐτή τῶν Ἁγίων Πατέρων" και θεωρώντας ως την εκκλησιολογία του πρώην Φλωρίνης, αυτή αύτη την εκκλησιολογία των Αγίων Πατέρων, σας ρωτούμε αν συμφωνείτε με αυτό ή όχι. Ποια δηλαδή είναι η εκκλησιολογία των Αγίων Πατέρων, του πρώην Φλωρίνης ή του Ματθαίου;   

3 σχόλια:

 1. Ο "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ"19 Δεκεμβρίου 2012 - 12:37 π.μ.

  Αγαπητέ Νικόλαε, ο "Εκκλησιαστικός" δεν θεωρεί ότι οφελεί δύο ιστολόγια να αντικαταστήσουν το διάλογο των δύο επιτροπών με έναν παράλληλο διάλογο μέσω διαδικτύου. Θεωρούμε ότι τοποθετηθήκαμε αρκούντως επί του θέματος.Εμπιστευόμαστε τους Ιεράρχες μας και ασφαλώς δεν αμφιβάλλουμε για την Ορθοδοξία τους.Έχουν δώσει όλοι τους εξετάσεις στον τομέα αυτό και δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε. Κοιμόμαστε ήσυχοι τα βράδυα. Αυτό που ευχόμαστε είναι να γίνει το θέλημα του Θεού και να επιτευχθεί συμφωνία εν αληθεία και αγάπη. Με την ευκαιρία της ονομαστικής σου εορτής, σου ευχόμαστε Χρόνια Πολλά, ευλογημένα και μέχρι τέλους χριστιανικά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αγαπητέ "Εκκλησιαστικέ" ευχαριστώ θερμώς για τις ευχές σας, αντεύχομαι δε κάθε αγαθό παρά Κυρίου του Σωτήρος ημών σε σας και τις οικογενειές σας!
  Δεν θεωρώ πως με την ενασχόληση των δύο (ή και άλλων) ιστολογίων με το θέμα, αντικαθιστούμε το διάλογο των δύο επιτροπών. Δημοσιογραφία κάνουμε. Όπως παλιά τέτοιου είδους δημοσιογραφία (δηλαδή περί εκκλησιαστικών θεμάτων), έκαναν τα έντυπα περιοδικά (π.χ. Φωνή της Ορθοδοξίας, Ορθόδοξος Χριστιανικός Αγών, Εκκλησιαστική Παράδοσις κλπ. κλπ.). Εμείς απλά καταθέτουμε και την άποψη που έχουμε, η οποία διαφέρει με την επίσημη της επιτροπής, και η οποία είναι άποψη, όπως πάρα πολύ καλώς γνωρίζετε και πολλών άλλων κληρικών και λαϊκών της Συνόδου μας.
  Τώρα αν δεν θέλετε να απαντήσετε στα ερωτήματα είναι σαφέστατα αναφαίρετο δικαίωμά σας και ουδείς σας υποχρεώνει.
  Με εν Χριστώ αγάπη και εκτίμηση! Καλές εορτές να έχουμε!
  Νικόλαος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. @ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ :Εμπιστευόμαστε τους Ιεράρχες μας και ασφαλώς δεν αμφιβάλλουμε για την Ορθοδοξία τους.Έχουν δώσει όλοι τους εξετάσεις στον τομέα αυτό και δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε. Κοιμόμαστε ήσυχοι τα βράδυα.


  Αν πρέπει να πω την αλήθεια, έμαθα ν’ αποφεύγω τις συντροφιές των Επισκόπων, αφού καμιάς Συνόδου δεν βίωσα το αγαθόν τέλος μήτε ορθή λύση προβλημάτων. Και τούτο γιατί πάντα πρυτάνευαν οι έριδες και η φιλαρχία. Γι’ αυτό κλείσθηκα στον εαυτό μου και βρήκα στη μοναξιά την ασφάλεια της ψυχής μου και την ηρεμία μου. (Επιστολαί, Γ΄ Προκοπίω: Άγ. Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός).

  ΑπάντησηΔιαγραφή