"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ Γ.Ο.Χ. - ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΣΧΟΛΙΟ "ΚΡΥΦΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ": ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ, ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΥΠΡΕΠΩΣ ΕΚΦΡΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΤΕΛΕΣΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ. ΑΠΛΑ ΘΕΤΟΥΜΕ ΥΠΟΨΙΝ ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΙΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΗ (Η ΠΡΩΤΗ ΕΔΩ) ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ.

   δελφο κα πατέρες,

   πειδ π στιγμ σ στιγμ πεθαίνουμε κα πως γνωρίζετε μόνον γάπη μένει, τώρα ποὺ πεκτείνω λίγο τὶς σκέψεις μου, μή, σς παρακαλ, σπεύσετε νὰ ναντιωθτε…

   Πιστεύω τι λοι γνωρίζετε τι κα σ πίπεδο πισκόπων, ἀλλὰ περισσότερο σ πίπεδο ερέων κα λαϊκν, στὴν ατν (τν δική μας) Σύνοδο το Μακαριωτάτου Καλλινίκου, πάρχει διαφορετικ προσέγγισι στὴν ν λόγ κκλησιολογία. γ ρμος κα κουφόνους, πλς σκέφθηκα τι φο εναι τσι τ πράγματα, στὴν δική μας πιτροπ θ πρεπε (ἐὰν δὲν συμβαίνει ατό) νὰ πάρχουν πρόσωπα ποὺ ντιπροσωπεύουν κα τς δύο κκλησιολογικς πόψεις ( κα τν τρίτη κόμη, πο ναφέρω στὸ πρῶτο κείμενο). Τοτο δέ, κτς το τι φαίνεται δίκαιο, θ χαροποιήσῃ κα τος νισταμένους (ο ποοι, πως μάθαμε, θ προτιμούσαν κα ατο νὰ προστεθον κα λλοι κληρικο στὴν πιτροπή μας) κα θ προσδώσ λλη λπίδα στὸν διάλογο.

   Συζητούσα τηλεφωνικς μ ερέα τς Συνόδου μας, πο χωρς νὰ τ γνωρίζω κ τν προτέρων εναι π τος οκ λίγους ερες μας πο πρόσκεινται στὴν δευτέρα κκλησιολογικ ποψι (βλέπε πρῶτο κείμενο) κα συμφωνήσαμε στὸ τι μᾶς λείπει (οτως λλως) προσωπικς γν γιὰ κάθαρσι, φωτισμό, θέωσι. π κε πηγάζουν κα ο ποιες διαφωνίες μας, λλ κα τρόπος ποὺ κφραζόμαστε διαφωνοντες. Ἐὰν παραθέσωμε «πσαν τν ζων μν» στὸν Χριστν τν Θεόν μας εναι πλέον βέβαιον τι θ φθάσωμε νὰ φρονομε τ ατό. Ἐὰν φήσουμε τ κακ μας θελήματα κα στραφομε ν ληθεί στὸ σκητικό, συχαστικό, γαπητικ θος τς ρθοδοξίας μας, θ προσδώσουμε λλη πνο στὸν πρ ληθείας γνά μας. Εναι παράδοξο τς ποχς μας τν σχάτων χρόνων τι γωνιζόμαστε (πολλάκις δ νευ συνεπείας) γιὰ τν δογματικ κρίβεια, καθ’ ν στιγμν (ἐὰν εμεθα ελικρινες, πρέπει νὰ παραδεχθομε, πρτος γώ) δὲν χουμε ρθόδοξο βίωμα…

   ς θέσουμε να ρώτημα κόμη. Ἐὰν ο οκουμενιστς κα ο κοινωνοντες μετ’ ατν εναι δη καταδεδικασμένοι (ς αρετικο μ κυρα μυστήρια), π ποο ρμόδιο ργανο κατεδικάσθησαν (ν χι π οκουμενικ Σύνοδο - «συνοδικ διάγνωσι», ς ητς ναγράφεται στὸν ιε΄ κανόνα τς ΑΒ΄) ἐὰν δὲν χρειάζεται συνοδικὴ καταδίκη, πὸ ποία χρονικ στιγμ κα πειτα θεωρονται αρετικο μ κυρα μυστήρια; Στὴν δευτέρα περίπτωσι, πρέπει νὰ ρίσουμε κριβ μερομηνία, στε ἔπειτα πὸ αὐτὴν νὰ δευτερώσουμε (κτς ἐὰν οκονομήσουμε κάποιες περιπτώσεις) παντα τ μυστήρια τν προσερχομένων πὸ αὐτοὺς σ μς (βάπτισμα, χρσμα, γάμο, ερωσύνη).

   ννοεται δ τι θ πρέπ νὰ παύσουμε (ἐὰν θέλουμε νὰ εμαστε συνεπεῖς) νὰ δεχώμαστε νεοημερολογῖτες στὴν κκλησία, νὰ τος δίδουμε ντίδωρο, νὰ τος κοινωνομε (πως πράττουν κάποιοι, κατ’ οκονομίαν), νὰ τος πιτρέπουμε νὰ ψάλλουν (πόσοι πίσκοποι κα ερες μας κατόρθωσαν νὰ τ ποφύγουν ατό;), νὰ κομε μιλίες καὶ ψαλμωδίες τους (ποος θ ἀνεχόταν νὰ κού μιλίες καὶ ψαλμωδίες αρετικν;), νὰ πηγαίνουμε σὲ γάμους καὶ βαπτίσεις τους (δικαιολογούμενοι συχνάκις ὅτι δὲν παριστάμεθα στὸν ἱερὸ ναὸ, ἀλλὰ ἔξω ἀπὸ αὐτόν), νὰ παύσουμε, πίσης, νὰ δεχόμαστε τος ερες τους μ χειροθεσία, λλ νὰ χειροτονονται ξ ρχς (ἐὰν κριθον ξιοι), κα τ τοιατα. Ατο ο ερες ραγε θ θεωρηθον παρθένοι, φο γάμος τους θεωρεται κυρος καὶ κανονικῶς θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπαναληφθῇ;

   Ἐὰν πολλο π σάς ποὺ διαβάζετε σκεφθτε τι σ πολλ πὸ αὐτὰ τ θέματα χρησιμοποιεῖται οκονομία, μες σχυριζόμαστε τι τ πλέον σφαλς κα ρμόδιο ργανο (σὲ τέτοιες περιπτώσεις) ποὺ θ ρίσ πότε θ κάνουμε χρσι τς κριβείας κα πότε τς οκονομίας εναι μία ν γί Πνεύματι οκουμενικ Σύνοδος. Μέχρι τότε κα ἐὰν εδοκήση Θες νὰ γίνῃ, μες προτείνουμε ς σκέψι (τ παναλαμβανουμε) - στε νὰ εοδωθ διάλογος μεταξ Γ.Ο.Χ. κα νισταμένων κα γιὰ νὰ πανατοποθετηθομε στὸ ἐὰν κα κατ πόσον εμαστε «Χρυσοστομικοί» (κόλουθοι, δηλαδή, τς «γραμμς» το οιδίμου πρην Φλωρίνης Χρυσοστόμου) - νὰ θεωρηθ τ ζήτημα, ἐὰν ατ στέκῃ κκλησιολογικῶς, ς τρόπον τιν «θεολογούμενον» τς ποχς μας (βλέπε τὴν πρότασι στὸ ρχικ κείμενο).

   Καὶ γιὰ νὰ μὴ κριθῶ ὡς ἐγκάθετος ἢ μεροληπτικὸς ἂς προσθέσω κάτι. Ἄκουσα ἀπὸ ἱερεὶς καὶ λαϊκοὺς διάφορες κατηγορίες (ἀπροσδιόριστες εἶναι ἡ ἀλήθεια) ὅτι οἱ Ἐνιστάμενοι ἔχουν κάποιους νεωτερισμούς. Ἂν αὐτὸ ἀληθεύῃ ἂς ἀνανήψουν καὶ ἐπανέλθουν στὴν Παράδοσι καὶ κανονικότητα. Ἐπίσης, οἱ Ἐνιστάμενοι ἔχουν τὴν ἐπίσημη θέσι ὅτι ὅλα τὰ θέματα ποὺ ἅπτονται τῆς «ἠλεκτρονικῆς δικτατορίας» ποὺ ανέτειλε στὶς ἡμέρες μας, δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς ἀπασχολοῦν (ἐὰν δὲν εἶναι αὐτὴ ἡ θέσι τους, ἂς μὲ συγχωρήσουν ἐκ τῶν προτέρων). Ἕνα τέτοιο θέμα, κορυφαῖο σωτηριολογικὸ γιὰ πολλοὺς, θὰ ἔπρεπε νὰ τεθῇ στὸν διάλογο; Ἀποτελεῖ ἀγκάθι γιὰ τὸν διάλογο ἢ καὶ αὐτὴ ἡ Σύνοδός μας δὲν ἔχει ξεκάθαρη θέσι ἐπ’ αὐτοῦ; Πρέπει νὰ ἀγωνισθοῦμε, ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ, ζητοῦντες ἐπιμόνως τὴν φώτισι τοῦ Θεοῦ μας, νὰ προσεγγισθῇ σὲ ἐπίπεδο Ἀρχιερέων διαφορετικὰ τὸ ἐν λόγῳ ζήτημα, καὶ νὰ ἀναγνωρισθῇ έπισήμως ὁ μέγιστος κίνδυνος πίσω ἀπὸ ὅλα αὐτὰ, ἢ νὰ ἀφήσουμε μετέωρο τὸ ζήτημα καὶ ὁ καθεὶς νὰ ἀναλάβῃ τὴν ευθύνη του ὑπακούωντας στὸν πνευματικό του ἢ καὶ μόνον στὴν συνείδησί του (καθ’ ὅτι ὁ ἀτομικισμός καὶ οἱ φοβίες καὶ ἡ σύγχυσις τῆς ἐποχῆς μας μᾶς ὁδηγοῦν σὲ ἀτομικὲς καὶ ὄχι ἐκκλησιαστικὲς ἀποφάσεις καὶ λύσεις);            

   ς βάλουμε μία νω τελεία στὶς συζητήσεις κα ς πομε να (τοὐλάχιστον) «Κύριε λέησον», πως μᾶς ζητον ο ν διαλόγ Σύνοδοί μας.

   Συγχωρέστε με ποὺ διατηρ τν νωνυμία μου. Προτιμ νὰ βλέπω λους σᾶς ποὺ χουμε λίγο διαφορετικ ποψι σ ατά, χωρς νὰ νοιώθουμε τ γκάθια μέσα μας νὰ κεντρίζουν κα τος λογισμος νὰ ξανίστανται… Εὔχεσθε!    

7 σχόλια:

 1. Αγαπητοί φίλοι ..

  Επειδή διαπιστώνεται η διάθεση να … Διεξαχθεί ο Διάλογος της Εκκλησίας Γ.Ο.Χ Ελλάδος με την Σύνοδο των Ενισταμένων μέσω Διαδικτύου …….

  …. Θα προσπαθήσω να μιλήσω, όσο πιό απλά και καλοπροαίρετα, για να γίνει όσο το δυνατόν πιο κατανοητό, το γιατί πρέπει ο καθείς από εμάς να είναι προσεκτικός στο τι γράφει, αυτήν την κρίσιμη στιγμή, εάν πράγματι , οι προθέσεις του είναι αγνές και θέλει το καλό της Εκκλησίας , προκειμένου τα λόγια μας , - θα επαναλάβω – να μην είναι ‘’τορπιλιστικά’’ , σε αυτήν την πολύ ‘’Ευαίσθητη’’ και ‘’Κρίσιμη’’ στιγμή, που διεξάγονται οι διάλογοι .


  Ο Λόγος για τον οποίο έχει ορισθεί ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ μεταξύ των Συνόδων, είναι ακριβώς διότι, η Εκκλησία ΕΧΕΙ ΙΕΡΑΡΧΙΑ .. Όχι Αναρχία .. Υπάρχουν οι Ιεραρχίες, υπάρχουν οι Προιστάμενοι , ΕΝΘΕΝ και ΕΝΘΕΝ. Υπάρχουν οι Επιτροπές που έχουν οριστεί από τις ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ με άτομα επιλεγμένα για αυτό ακριβώς το ζήτημα το οποίο είναι ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ, και ΚΡΙΣΙΜΟ, και για τον λόγο αυτό οι ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ επιλέγουν άτομα κατηρτισμένα επάνω σε αυτά τα ευαίσθητα ζητήματα, τα οποία άπτονται της ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ και της ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ..

  Και επειδή ακριβώς η Εκκλησία έχει ΙΕΡΑΡΧΙΑ ο Στρατιώτης , υπακούει στον Στρατηγό.. και δεν μπορεί να κάνει ο Στρατιώτης υποδείξεις στον Στρατηγό ούτε να κάνει υποδείξεις στους Επισκόπους , ο Πιστός , για το’’ τι πρέπει να κάνουν‘’, ‘’ ποιους πρέπει να το τοποθετήσουν και πού ‘’ … και τελικώς και ‘’τι αποφάσεις πρέπει να πάρουν’’ ! ….. Δεν μπορεί να λέει ο καθένας ότι θέλει διότι στην Εκκλησία ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΡΧΙΑ …. Έχουμε ΙΕΡΑΡΧΙΑ. Και μην βιαστείτε αγαπητοί να παραλληλίσετε αυτό που λέω με την υποταγή που απαιτούν Επίσκοποι των Νεοημερολογιτών , από τους πιστούς στα Οικουμενιστικά τους σχέδια … Άλλο πράγμα η υποταγή της Άλήθειας στο ψεύδος και άλλο πράγμα η ΑΝΑΡΧΙΑ ! … Η οποία θα επαναλάβω από προηγούμενο σχόλιο ότι έχει γίνει κακό συνήθειο σε πολλούς από εμάς ‘’ παλαιοημερολογίτες ‘’, να σηκώνουν αντάρτικο κατά πάντων όταν ‘’κάτι δεν τους καθίσει καλά’’ ή αν κάτι ‘’σκέφτεται καθείς όπως ο ίδιος το ερμηνεύει ‘’…

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δεν γίνεται ο Πιστός ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ … εάν δεν υπάρχει Λόγος αιρέσεως …Διότι εάν δεν υπάρχει λόγος ΑΙΡΕΣΕΩΣ, αυτό είναι κατάχρηση εξουσίας και ανταρσία … Το σύστημα της Εκκλησίας είναι Συνοδικό και οφείλουμε σεβασμό και υπακοή στους ανωτέρους μας ΕΚΤΟΣ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΗΤΗΜΑ ΑΙΡΕΣΕΩΣ .. τότε μόνο οφείλουμε ανυπακοή, αλλά με το παραμικρό που εμείς νομίζουμε ότι έχουμε άποψη, δεν μπορούμε ανυπότακτα και ΑΨΥΧΟΛΟΓΗΤΑ να βγαίνουμε ΠΑΡΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ , ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙ … ΤΙ ΑΤΟΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ …. ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΝΑ …. ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ….. !

  Αυτό κατά την άποψή μου χαρακτηρίζεται θράσος φίλοι μου , και πλήρης έλλειψη αντιλήψεως της κρισιμότητας των καταστάσεων …. Χαρακτηρίζεται έλλειψη ταπεινώσεως από μεριάς μας . Θεωρούμε ότι η προσωπική μας άποψη σε τόσο κρίσιμα Εκκλησιολογικά θέματα , έχει βαρύνουσα σημασία, και είναι υπεράνω της Ιεραρχίας και αισθανόμαστε και την υποχρέωση ;;;;; να βγούμε δημόσια να την επιβάλλουμε στις Ιεραρχίες…

  Και μάλιστα βγάζουμε και το πόρισμα πώς ‘’ΕΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ … ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΛΕΓΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ … ΚΑΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΔΙΑΦΩΝΗΣΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ … ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΩΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ … ΤΟΤΕ … ΘΑ ΑΠΟΤΥΧΕΙ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ …. ‘’

  Ε ΜΑ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ … ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΑΜΕ …. ! ! !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Οι τοποθετημένοι για αυτόν λόγο από τις Ιεραρχίες, διεξάγοντες τους διαλόγους, ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ γύρω από το θέμα . ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ και ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ τις οποίες κάποιος που δεν είναι κοντά , και δεν συμμετέχει δεν μπορεί γνωρίζει .. και είναι επικίνδυνο να μπαίνει στην μέση διότι ‘’ο Διάβολος έχει πολλά ποδάρια ‘’πού λέει ο λαός και υπάρχει ο κίνδυνος να ΄’ΤΟΡΠΙΛΙΣΤΕΙ ΄΄ η προσπάθεια .. Μιλάω καθαρά για πληροφορίες . Για τον λόγο αυτό ορίζονται οι Επιτροπές .. ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ! ! ! ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ! ! !

  ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕΣΩ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ ;;;;;; ! ! !

  Λοιπόν τότε να πάμε όλοι μαζί στην Ιεραρχία μας και στην Ιεραρχία των Ενιστάμενων να τους πούμε … : ΚΑΝΤΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ….. ΠΟΙΟΙ ΕΙΣΤΕ ΕΣΕΙΣ …. ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΡΗ ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ … ! ΘΑ ΤΟ ΛΥΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ! …..  Νομίζω η ανάρτηση του Εκκλησιαστικού είναι πολύ προσεγμένη. ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΤΟΥΣ ΒΑΣΗ επισημαίνοντας ότι ο διάλογος πρέπει να κινηθεί στην ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ. ΑΥΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ …

  Ούτε υποδείξεις κάνει ΕΝΘΕΝ ΚΑΙ ΕΝΘΕΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ … ΟΥΤΕ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΜΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ‘’ΜΑΧΑΙΡΙ’’ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΕΡΓΟ …

  … Τα υπόλοιπα είναι αντικείμενο του διαλόγου…

  Αφήνουμε λοιπόν τους ανθρώπους που είναι επιφορτισμένοι με το έργο αυτό να το διεξάγουν ήσυχοι … και όταν τελειώσουν , θετικά Η αρνητικά .. τότε ο καθείς, μπορεί να πεί ΓΙΑΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙ Ή ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ … ΓΙΑΤΙ ΕΓΙΝΕ ΕΤΣΙ ΤΟ ΕΝΑ ΓΙΑΤΙ ΕΓΙΝΕ ΕΤΣΙ ΤΟ ΑΛΛΟ Τότε ο καθείς μπορεί να πέι τις θέσεις του μέχρι και τις …… Εκκλησιολογίες του ! ! !


  Τώρα δεν ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ … ΑΛΛΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΚΟ ….. Δεν πρόκειται για άποψή μας που την λέμε ΄΄Δημοκρατικά’’ , αλλά εδώ ΚΑΝΟΥΜΕ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ … Κατά την άποψή μου αυτά είναι Ανεύθυνες Υποδείξεις που θέλουν απλά να προβάλλουν την Παρρησία μας ! Και για εμένα το λέω..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ….. Εάν πράγματι θέλουμε να έχει αίσιο τέλος και να ευοδωθεί η προσπάθεια, την στιγμή που οι επιφορτισμένοι και των δύο διεστώτων διαξάγουν τον διάλογο ΑΣ ΤΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΑΣ …

  Έλεος αδερφοί …! Αν θέλουμε να ασχοληθούμε με κάτι τόσο πολύ μέσω Ιστολογίων .. εάν θέλουμε να ξοδεύσουμε Ενέργεια αντιπαραθέσεων και απόψεων, ας μην είναι για κάτι που μπορεί να προκαλέσει κακό στην Εκκλησία !

  Μιλήστε για κάτι άλλο ! Μιλήστε περί Ψαλτικής αν θέλετε ! Στην οποία αρέσκομαι και εγώ .. Και μάλιστα έχουμε και τις ίδιες απόψεις …….. Είναι αντικείμενο που γνωρίζουμε καλλίτερα … Ας αφήσουμε τα κρίσιμα δογματικά για αυτούς που έχουν το βάρος ..

  Όταν Θεού θέλοντος τελειώσουν οι διάλογοι, - ΕΛΠΙΖΩ ΟΛΟΨΥΧΩΣ ΟΣΟ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΘΕΤΙΚΩΣ.. - τότε θα είναι λιγότερο επικίνδυνο ο καθένας μας να κάνει τις διαπιστώσεις του .

  Άχρι καιρού λοιπόν …

  Ελπίζω να έγιναν κατανοητά τα λεγόμενά με κάθε καλή διάθεση …  Υ.Γ. Αγαπητέ Νικόλαε , θερμές ευχές και για την εορτή σου ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αγαπητέ Βουκελλάριε σε ευχαριστώ για τις ευχές!
  Είναι φανερό πως βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα, όπως φάνηκε από τις καταθέσεις μας. Σημασία τουλάχιστον έχει ότι μας συνδέει η ίδια αγάπη για τον Κύριο και την Εκκλησία Του.
  Δέξου ως εορταστικό κέρασμα και αντίδωρο για τις ευχές αυτό το σημαντικό κείμενο, που πιστεύω να σου αρέσει: http://zh.scribd.com/doc/20705896/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%94%CF%8C%CE%B3%CE%BC%CE%B1
  Επίσης δες τί γράφουν οι Πατέρες για το "τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται, πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστιν" (Εφ. 5,13) του Αποστόλου Παύλου.
  Με αγάπη Χριστού. Να εύχεσαι για τη σωτηρία μου
  Νικόλαος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Στον αγαπητό μας αδελφό Νίκο (Δάσκαλος), εύχομαι εκ μέσης καρδίας
  Χρόνια Πολλά και Ευλογημένα. Είθε η Κυρία Θεοτόκος μας να ευοδώνει τους υπέρ της Φιλτάτης Ορθοδοξίας μας ευγενείς πόθους σου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ μου αδελφέ εν Χριστώ Κωνσταντίνε, αγωνιστή της Ορθοδοξίας και της Ελλάδος στην άλλη άκρη της γης που βρίσκεσαι, σε ευχαριστώ για τις ευχές και αντεύχομαι κάθε αγαθό παρά Κυρίου του Σωτήρος ημών!

   Διαγραφή