"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝ ΤΟΙΣ Ι. ΝΑΟΙΣ - Κ. ΨΑΧΟΥ

ΑΡΘΡΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΝ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ" (29-12-1936)
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου