"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012

Η ΙΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΑΡΤΙΑΣ ΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ - Κ. ΨΑΧΟΥ

("Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ" 25-7-1938)
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου