"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

Παλαιοημερολογίτης ο άγιος νεομάρτυς Μάρκος ο Τυνήσιος

Διαβάζουμε στο ιστολόγιο "ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ":
"Επέτρεψε ο Θεός να λάβουμε, από φίλους, την πληροφορία ότι ο νεομάρτυρας που αποκεφαλίζεται στο αποτρόπαιο βίντεο που κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες, επειδή μεταστράφηκε από το Ισλάμ στο χριστιανισμό, είναι ορθόδοξος χριστιανός.

Πρόκειται για ένα νέο από την Τυνησία (αντίθετα με την ανακοίνωση του μητροπολίτη Καρθαγένης και Β. Αφρικής Αλέξιου, ότι ο αποκεφαλισμός μάλλον έγινε σε άλλη χώρα), που βαφτίστηκε πριν 5 ή 6 χρόνια στο Ρέθυμνο της Κρήτης, από παλαιοημερολογίτες όμως, παίρνοντας το όνομα Μάρκος. Τον βάπτισε ο παλαιοημερολογίτης μητροπολίτης Κρήτης Αρέθας, που έχει έδρα το Ρέθυμνο.

Κατά τη βάπτισή του ο αδελφός μας ήταν περίπου 20 ετών, άρα μαρτύρησε σε ηλικία περίπου 25 ετών!

Κατά τη γνώμη μου, η εγκυρότητα του βαπτίσματος των παλαιοημερολογιτών είναι συζητήσιμη - αυτό που λέω είναι μετριοπαθές, γιατί άλλοι το θεωρούν άκυρο (όπως κάποιοι παλαιοημερολογίτες θεωρούν άκυρο το δικό μας βάπτισμα). Το λέω αυτό, λόγω του σχίσματος των παλαιοημερολογιτών με την Εκκλησία του νέου ημερολογίου (αλλά και με τις Εκκλησίες που ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο σε όλο τον κόσμο -π.χ. Άγιο Όρος, Ρωσία, Ιεροσόλυμα κ.ά.- οι οποίες βρίσκονται σε εκκλησιαστική κοινωνία (ενότητα) με την Εκκλησία του ν.ημ.), αλλά και επειδή οι παλαιοημερολογίτες βασανίζονται από δικά τους, εσωτερικά σχίσματα, και πολλοί επίσκοποι και ιερείς τους είναι καθαιρεμένοι σε κάποιες ομάδες και ξαναχειροτονημένοι σε άλλες και γενικά δε μπορώ να ξέρω ποιον πρέπει να θεωρήσουμε κανονικό ιερέα (αν πρέπει) και ποιον όχι!

Βέβαια, δε θα λύσω από εδώ το ημερολογιακό ζήτημα, αλλά γράφω το λογισμό μου, από αγωνία και αγάπη. Αν κανείς θέλει να παρεξηγήσει, ας πιει λίγο ξύδι, όπως λένε στο χωριό μου, να του περάσει...

Για το νεομάρτυρα: ελπίζω, επιθυμώ και εύχομαι από καρδιάς ο Θεός της αγάπης και Κύριος του ελέους, που αναπληρώνει τις ελλείψεις με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματός Του, να θεωρήσει έγκυρο το βάπτισμα που έλαβε ο αδελφός μας (αν, από άγνοια, έλαβε άκυρο βάπτισμα) και να τον κατατάξει με τους αγίους Του! Ελπίζω ότι έχει ήδη γίνει αυτό και ότι έχουμε τις πρεσβείες του, και εμείς και οι ομοεθνείς του σε όλο το αραβικό έθνος, και οι φονιάδες του (για να μετανοήσουν και να συχωρεθούν) και οι ίδιοι οι παλαιοημερολογίτες αδελφοί μας.

Είναι φανερό ότι ο νεομάρτυρας αδελφός μας είχε κάθε ευκαιρία και χρόνο να αλλαξοπιστίσει και να σώσει το κεφάλι του (να χάσει όμως την αιώνια ζωή και το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου και της αγιότητας). Το μαρτύριό του θυμίζει εκπληκτικά το μαρτύριο αρχαίων αγίων μαρτύρων και νεομαρτύρων της Τουρκοκρατίας, μα κι άλλων ηρωικών μαρτύρων της εποχής μας!

Ανακούφιση στον προβληματισμό μου βρίσκω στα λόγια του μητροπολίτη Πειραιώς (όποια άποψη κι αν έχει κάθε μπλογκοναύτης για τις τοποθετήσεις του γενικότερα), που ΠΡΙΝ ακόμη γραφτεί ότι ο νεομάρτυρας είναι ορθόδοξος, ενώ θεωρούσαμε ότι μάλλον είναι προτεστάντης, έγραφε:

"Γονυπετείς και ένδακρεις προσκυνούμε και ασπαζόμεθα νοερώς το μαρτυρικό νεανικό λείψανο και τα τίμια και άχραντα αίματα του ανωνύμου νεομάρτυρος του 2012. Έκθαμβοι και μετ’ αφάτου συγκινήσεως κατορθώσαμε να παρακολουθήσωμε το φρικτό μαρτύριο του νεαρού Τυνησίου Χριστιανού μάρτυρος διαπιστώνοντες αυτά που διαβάζουμε στα μαρτυρολόγια να σφαγιάζεται «ως αμνός άμωμος εναντίον του κείροντος αυτόν άφωνος, ουκ ανοίγει το στόμα αυτού», να μην ταράσσεται το σώμα από τον αποκεφαλισμό, να μην αλλοιώνεται η μορφή και το πρόσωπο, να διατηρεί υπερκόσμια γαλήνη, ειρήνη και βεβαιότητα. Το γεγονός μας υπενθύμισε εντόνως και την ομοία μαρτυρική σφαγή του Αγίου ενδόξου Ρώσου νεομάρτυρος Ευγενίου (Ροντιόνωφ), 19 ετών τον οποίον Τσετσένοι Ισλαμιστές αποκεφάλισαν το 1996 γιατί αρνήθηκε να αφαιρέσει τον σταυρό που έφερε επάνω του."

Τα υπόλοιπα, ας τα φανερώσει ο Κύριος. Η καρδιά μας ωστόσο φωνάζει με αγάπη, πίστη και ελπίδα: άγιε του Θεού Μάρκο, πρέσβευε υπέρ ημών.

Αμήν.
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ "ΚΡΥΦΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ":
Καταρχήν διαβάζοντας το άρθρο φαίνεται ότι ο "νεκρός για τον κόσμο"  προβληματίστηκε για το γεγονός ότι ο μάρτυρας είναι παλαιοημερολογίτης. Ενώ ξέρει από τόσα και τόσα συναξάρια ότι το μαρτύριο για τον Χριστό, το βάπτισμα του αίματος δηλαδή, εξαλείφει όλα τα αμαρτήματα, 
(διάβασε και στην επίσημη ιστοσελίδα της Κρατούσης Εκκλησίας την ορθόδοξη διδασκαλία περί Μαρτυρίου ως βαπτίσματος του αίματος: 
"Τὸ Μαρτύριον ἐχαρακτηρίσθη εἰς τὴν ἀρχαίαν Ἐκκλησίαν βάπτισμα αἵματος. Αἱ Διαταγαὶ τῶν Ἀποστόλων, ἀπηχοῦσαι πιθανῶς τὴν παράδοσιν ταύτην, τονίζουν ὅτι τὸ πάθος "τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ ἔσται", τῷ Μάρτυρι "γνησιώτερον βάπτισμα, ὅτι αὐτὸς μὲν πείρᾳ συναποθνήσκει τῷ Κυρίῳ, οἱ δὲ λοιποὶ τύπῳ". Ὁ Ὠριγένης λέγει, ὅτι "ἄφεσιν δὲ λαμβάνει ἁμαρτημάτων καὶ ὁ τοῦ μαρτυρίου ὑπομείνας βάπτισμα, βάπτισμα τὸ μαρτύριον...".
Γρηγόριος ὁ Θεολόγος γράφει σχετικῶς διὰ τὸ Μαρτύριον: "Οἶδα καὶ τέταρτον βάπτισμα, τὸ διὰ μαρτυρίου καὶ αἵματος, ὅ καὶ αὐτὸς Χριστὸς ἐβαπτίσατο, καὶ πολύ γε τῶν ἄλλων αἰδεσιμώτερον, ὅσῳ δευτέροις ρύποις οὐ μολύνεται". Ὁ Ἰωάννης Χρυσόστομος, ὁμιλῶν περὶ τοῦ Μαρτυρίου ὡς βαπτίσματος αἵματος, παρατηρεῖ: "Καὶ μὴ θαυμάσητε, εἰ βάπτισμα τὸ μαρτύριον ἐκάλεσαž καὶ γὰρ καὶ ἐνταῦθα τὸ Πνεῦμα μετὰ πολλῆς εὑρίσκεται τῆς δαψιλείας, καὶ ἁμαρτημάτων ἀναίρεσις καὶ ψυχῆς γίνεται καθαρμὸς θαυμαστός τις καὶ παράδοξος καὶ ὥσπερ οἱ βαπτιζόμενοι τοῖς ὕδασιν, οὕτως οἱ μαρτυροῦντες τῷ ἰδίῳ λούονται αἵματι ὅ δὴ καὶ ἐπὶ τούτοις γεγένηται". Συναφῶς, Κύριλλος ὁ Ἱεροσολύμων τονίζει: "εἴ τις μὴ λάβῃ τὸ βάπτισμα, σωτηρίαν οὐκ ἔχει, πλὴν μόνων μαρτύρων, οἵ καὶ χωρὶς τοῦ ὕδατος λαμβάνουσι τὴν βασιλείαν"
),  
θέτει τεχνηέντως ζήτημα εγκυρότητος του βαπτίσματος των παλαιοημερολογιτών, αγνοώντας επίσης ότι ακόμη και το βάπτισμα των σχισματικών (όπως τους θεωρει) η Εκκλησία πάντοτε το αποδεχόταν αν ΥΠΗΡΧΕ Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ δηλαδή η τριπλή κατάδυση, μια τριπλή κατάδυση που οι νεοημερολογίτες την έχουν αντικαταστήσει με το λατινικό ράντισμα. Ο προβληματισμός του μάλιστα φαίνεται καλύτερα από το εξής που αναφέρει στο παραπάνω κείμενο: "αυτό που λέω είναι μετριοπαθές, γιατί άλλοι το θεωρούν άκυρο (όπως κάποιοι παλαιοημερολογίτες θεωρούν άκυρο το δικό μας βάπτισμα)". Θαυμάστε λογική! Επειδή κάποιοι θεωρούν το δικό μας άκυρο, άρα και εμείς θεωρούμε το δικό τους; Λες και τις αποφάσεις της καθόλου Εκκλησίας δεν τις εκφράζουν οι Κανόνες και οι Αποφάσεις των Συνόδων, αλλά ομάδες ή πρόσωπα. Ας μην δικαιολογούμε λοιπόν τα δικά μας σφάλματα επειδή και οι άλλοι έχουν πέσει σε λάθη.
Θυμηδία βέβαια προκαλεί το γεγονός να παραθέτει ο αρθρογράφος την ορθή θέση του μητροπολίτη Πειραιώς, ακόμη και όταν τον μάρτυρα τον θεωρούσαν προτεστάντη, ξεμπροστιάζοντας τον ίδιο του τον εαυτό, όταν τελικά αποδείχτηκε ότι δεν ήταν προτεστάντης αλλά παλαιοημερολογίτης...  
Κλείνοντας να πούμε ότι ο άγιος Μάρκος δεν έχει ανάγκη την ευχή του αρθρογράφου να δεχτεί ο Θεός δήθεν το βάπτισμά του ως έγκυρο. Όλοι μας έχουμε ανάγκη την δικιά του μεσιτεία, αλλά και την φώτιση να βγουν από την παναίρεση του Οικουμενισμού, όλοι αυτοί που θεωρούν τους παλαιοημερολογίτες σχισματικούς, ενώ μνημονεύουν ως ορθοδόξους επισκόπους, εκείνους που χαρίζουν απλόχερα τα Κοράνια στους μουφτήδες και τους ιμάμηδες αδερφούς τους...

15 σχόλια:

 1. Αγαπητέ αδελφέ,
  σας ευχαριστώ για την αναδημοσίευση της ανάρτησής μας, καθώς και τα σχόλιά σας.
  Κανείς άγιος δεν έχει ανάγκη τις δικές μας ευχές, αλλά εμείς τις δικές τους.
  Ίσως μόνο θα έπρεπε να παρατηρήσω ότι οι ίδιοι οι παλαιοημερολογίτες μεταξύ τους δεν έχουν ξεκαθαρίσει το θέμα της ιεροσύνης τους (ποιες παρατάξεις έχουν κανονικούς ιερείς και ποιες όχι). Αυτό δεν το γράφω "τεχνηέντως", όπως με κατηγορείτε (δεν πειράζει), αλλά από αγάπη και αγωνία για τη σωτηρία των συνανθρώπων μου, και εμού του ιδίου.
  Σας ευχαριστώ και πάλι - Ο Χριστός να σας ευλογεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αγαπητέ αδελφέ χαίρετε!
  Σας ευχαριστώ για την απάντηση. Το "τεχνηέντως" επήγασε από αυτό που εισέπραξα με την ανάγνωση του άρθρου και όχι με πρόθεση να σας κατηγορήσω αδίκως. Αν δεν ισχύει όπως λέτε και είναι απλά από αγάπη και αγωνία για τη σωτηρία των συνανθρώπων μας, τότε χαίρομαι ιδιαιτέρως, διότι μοιραζόμαστε τα ίδια συναισθήματα, έστω και αν βλέπουμε διαφορετικά μερικά πράγματα. Πολλά θα μπορούσα να πω σε ευήοκοα ώτα όπως τα δικά σας, αλλά και να ακούσω για να ωφεληθώ από τα ωφέλιμα που πηγάζουν από την ψυχή σας και κατά καιρούς γευόμαστε στο ιστολόγιό σας. Επιτρέψτε μου όμως να σας προβληματίσω με δυο-τρεις παρατηρήσεις μόνο:
  α)Το αν έχουν ιεροσύνη και γενικώς έγκυρα μυστήρια οι παλαιοημερολογίτες ή οι νεοημερολογίτες, είναι κάτι που θα κρίνει τελεσιδίκως και θα διευθετήσει όταν και αν συνέλθει αληθινή Πανορθόδοξος Σύνοδος και σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο δεν μπορεί να το αποφανθεί μία τοπική και μάλιστα υπόδικος Εκκλησία, όπως π.χ. η Κρατούσα της Ελλάδος, ούτε από την άλλη μία Σύνοδος του Πατρίου Εορτολογίου, ούτε πολύ περισσότερο μια ομάδα ή ένα πρόσωπο.
  β)Ο κακός ζήλος και οι κακοδοξίες που υπάρχουν είτε από την πλευρά ορισμένων παλαιοημερολογιτών είτε από την πλευρά ορισμένων νεοημερολογιτών, δεν πρέπει να μας παγιδεύει και να μας αποπροσανατολίζει από την Αλήθεια. Είμαστε άραγε με την Αλήθεια; Είναι η πορεία μας ορθή; Εδώ λοιπόν σωστά πρέπει να ζητάμε τόν άνωθεν φωτισμό!Γιατί ναι μεν ξέρουμε ότι μόνο η Ορθοδοξία σώζει, αλλά αλίμονό μας αν υπό τη σημαία της Ορθοδοξίας πρεσβεύουμε την πλάνη.
  γ)Ας υποθέσουμε ότι δεν υπήρχαν παλαιοημερολογίτες. Πως ανέχεται ψυχή Ορθοδόξου, ειδικά βλέποντας αυτό το μαρτύριο, να εκκλησιάζεται σε ναό που μνημονεύεται, έστω και εμμέσως, επίσκοπος, που δωρίζει ως άγιο βιβλίο, το Κοράνι ή επίσκοπος που δίνει τα μυστήρια στους αιρετικούς ή επίσκοπος που συλλειτουργεί με τον Πάπα ή..., ή...
  Μην βλέπετε λοιπόν αδελφέ μου το κάρφος της πολυδιάσπασης στον οφθαλμό του παλαιοημερολογιτικού πληρώματος, όσο υπάρχει η δοκός της παναιρέσεως του Οικουμενισμού στον οφθαλμό της νεοημερολογητικής Εκκλησίας.
  Με αγάπη Χριστού.
  Η Παναγία να σας σκεπάζει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ουτε προτεσταντης ουτε παλαιοημερολογητης , ουτε του Βαρθολομαιου αλλά χριστιανός ΑΙΜΑΤΙ μαρτυριου βαπισμένος.

  Οι αιρετικοί και σχησματικοί δεν είναι του Ιησού και καταχρηστικώς και κακώς λέγονται χριστιανοί .

  Για δε βάπτισμα οχι ο τυπος αλλά η ουσία μετρα

  Οτι ο μη έχων Ιησου δεν δύναται να δώσει αυτό που δεν έχει .
  Ο αρνητής του Ιησού σατανα έχει , με σατανικο μολυσμα βαπτίζει ,

  Ο δε μάρτυς το βάπτισμα του αίματος ποθούσε και αυτό έλαβε στους εσχάτους χρόνους .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αγαπητέ Δάσκαλε, σίγουρα κανείς λογικά σκεφτόμενος Ορθόδοξος δεν συμφωνεί με τά ρεζιλίκια που κάμουν αυτοί οι πατριάρχες και επισκόποι, αλλά και αυτό που κάνουν οι κάθε είδους σχισμαστικοί.

  Την δόκο στόν οφθαλμό αγαπητέ, δεν την έχουν μόνο αυτοί αλλά και οι παλαιοημερολογίτες.

  Ούτε ένας απ΄τους Άγιους Πατέρες της Ορθοδοξίας, που αγωνιστήκαν ενάντια σε κακοδοξίες αιρετικών, δεν διανοήθηκε να ξεχωρίση απ΄αυτή και να ιδρύσει άλλη "εκκλησία". Αλλά διατήρησαν την Αγία Ορθόδοξη πίστη στόν ίδιο τον εαυτό τους μέχρι θανάτου.

  Αιρετικοί και αιρετικοί Πατριάρχες διαλυθήκαν, η Ορθοδοξία παρέμεινε, συνεχίζει και θα συνεχίζει νικηφόρα την πορεία της στην ανθρώπινη ιστορία μέχρι τέλους, διότι δεν είναι δημιούργημα ανθρώπου αλλά Θεανθρώπου. Έστω και αν θα υπάρχει μόνο ένας που την κατέχει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αγαπητέ μου Ιωάννη, επίτρεψέ μου να διαφωνήσω στην εξίσωση της αίρεσης, που είναι ο οικουμενισμός, με μία εκκλησιολογική πλάνη, που έχουν κάποιοι παλαιοημερολογίτες, όταν θεωρούν ότι αποτελούν ξεχωριστή εκκλησία.
  Περισσότερα σε μελλοντικά άρθρα.
  Ταπείνωση, προσευχή και αγάπη μεταξύ μας, και όλα φωτίζονται.
  Ο Θεός μας μας αγαπάει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Δάσκαλε, ο οικουμενισμός δεν είναι απλά μία αίρεση. Είναι κάτι τρίσχειροτερο που ελάχιστοι το γνωρίζουν.
  Ο οικουμενισμός είναι ο ψευδοπροφήτης του αντιχρίστου της Αποκαλύψεως του Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου, στά πρόσωπα όλων αυτών των "ιεράρχων και ποιμενάρχων". Αυτών που πάνε με το παλαιό και αυτών που πάνε με το νέο!

  Όσο γιά τους αλλόδοξους δεν είναι ανάγκη να κάνουμε καθόλου κουβέντα, είναι αυτονόητο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Κύριε Ιωάννη, πότε επιτέλους θα σταματήσετε αυτή τη φοβερή διαστροφή της πραγματικότητος, ότι δήθεν οι Ορθόδοξοι του Πατρίου Εορτολογίου ίδρυσαν άλλη εκκλησία; Όπως λέγει ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός, όλες οι Γραφές, όλες οι Σύνοδοι και όλοι οι άγιοι διδάσκουν με τα συγγράμματά τους, αλλά και με τη στάση που τήρησαν σε ανάλογες περιστάσεις, ότι ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ η αποτείχιση από τους αιρετικούς ψευδεπισκόπους! Αλλιώς, οι πιστοί που ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ τους κοινωνούν μαζί τους κολάζονται! Οι Ορθόδοξοι του Πατρίου Εορτολογίου εφαρμόζουν αυτήν ακριβώς τη διδασκαλία, ενώ εσείς που κοινωνείτε με τους οικουμενιστάς ψευδο-πατριάρχας κολάζεσθε! Λοιπόν, όσο πικρή και αν είναι αυτή η αλήθεια, δεν παύει να είναι η αλήθεια. Με το να την παραποιείτε, ομιλώντας απλώς για κάποια "ρεζιλίκια που κάμουν αυτοί οι πατριάρχες και επισκόποι" και να διαμαρτύρεσθε με άρθρα σε εφημερίδες, χαρακτηρίζοντας ταυτοχρόνως ως σχισματικούς όσους εφαρμόζουν τη διδασκαλία των Πατέρων, και παραμένοντες σε κοινωνία με τους οικουμενιστάς, πιο πολύ σας ενοχοποιεί αυτή η στάση παρά σας αθωώνει, διότι έτσι αποδεικνύετε ότι ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ σας κοινωνείτε με τα έργα του Σατανά και καθιστάτε τον εαυτό σας ΑΝΑΠΟΛΟΓΗΤΟ εν ημέρα κρίσεως. Έλεος πια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Από την έως τώρα εμπειρία μου, νομίζω υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες χριστιανών:
  1. Αυτοί που παραμένουν στην Εκκλησία του νέου, πιστεύοντας ότι αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού, αφού διαπιστώνουν ότι ο Κύριος επιτελεί πληθώρα θαυμάτων.
  2. Αυτοί που πιστεύουν ότι η Εκκλησία του νέου είναι η Εκκλησία αλλά αγωνίζονται εναντίον των οικουμενιστών.
  3. Αυτοί που έχουν αποτειχισθεί από την Εκκλησία του νέου και προσεύχονται στο σπίτι (διδασκαλία μερικών αγίων μας) ή εκκλησιάζονται σε ιερείς που έχουν αποτειχισθεί από το νέο.
  4. Αυτοί που τελικά ενώνονται σε μία από τις πολλές παρατάξεις του πάτριου.

  Χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των κατηγοριών: Η κατηγορία τους είναι η ΜΟΝΗ σωστή!

  Άραγε η εμπειρία μου θα συνεχισθεί αυξάνουσα;

  Οι διορθώσεις σας είναι ευπρόσδεκτες!

  Νάστε πάντα καλά η Κυρία Θεοτόκος σκέπη και καταφυγή μας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ και καλέ μου κ. Κώστα που η αγωνία σας για την Ορθοδοξία εκεί στο άλλο άκρο της γης, είναι συγκινητικότατη, επιτέψτε μου λίγες αδελφικές παρατηρήσεις για τις κατηγορίες που αναφέρετε.
   Σε αυτήν την κατηγοριοποίηση βλέπω ξεκάθαρα μία μία τις επιφυλάξεις που έχει ένας νεοημερολογίτης, που ενώ βλέπει την Επίσημη Εκκλησία να έχει μολυνθεί από την παναίρεση του Οικουμενισμού, δεν κάνει το βήμα που χρειάζεται δηλαδή την Αποτείχιση.
   Πιο συγκεκριμένα στην 1η κατηγορία βλέπω τον νεημερολογίτη αδελφό, ο οποίος παραμένει στην Εκκησία του νέου, λόγω των θαυμάτων που όντως επιτελούνται σε αυτήν. Αλλά μήπως και στους αιρετικούς δεν επιτελούνται θαύματα; Ο Μέγας Αθανάσιος απαντά στην ερώτηση "Πως και τινές αιρετικοί ποιούσι πολλάκις σημεία": "Τούτο ημάς ουκ οφείλει ξενίζειν. Ηκούσαμεν γαρ του Κυρίου λέγοντος, ότι πολλοί εν εκείνη τη ημέρα ερούσι: "Κύριε, ουκ εν τω σω ονόματι δαιμόνια εξεβάλομεν, και δυνάμεις πολλάς εποιήσαμεν;" και ερεί αυτοίς: "Αμήν λέγω υμίν, ουδέποτε έγνων υμάς, αποχωρήται απ' εμού εργάται της ανομίας". Και πρόσεξε πως συνεχίζει ο άγιος Πατήρ: "Πολλάκις γαρ ουχ η πολιτεία του θαυματουργούντους εστίν η την ίασιν εργαζομένη, αλλ' η προς αυτόν πίστις του προσερχομένου ανθρώπου". Άρα ως επιφύλαξη δεν μπορεί να στέκει ο λογισμός αυτός. Ο Άγιος Γεώργιος επιτελεί θαύματα σε μουσουλμάνους. Θα στεκόταν ο λογισμός ενός από αυτούς: "Αφού επιτελεί θαύματα και σε μένα που είμαι στο Ισλάμ, αλλά καλώς παραμένω εδώ";
   Αποτειχιζόμενος λοιπόν από την καινοτομούσα Ιεραρχία, δεν σημαίνει ότι φεύγεις από την Εκκλησία, αλλά ότι βρίσκεσαι μέσα σε αυτήν (εντός των τειχών της)!
   Εκεί έρχεται η 2η κατηγορία χριστιανών που συγχέει την Εκκλησία με τον διοικητικό οργανισμό "Εκκλησία της Ελλάδος" και φοβάται ότι αν αποτειχιστεί από την καινοτομούσα αυτή κρατούσα Εκκλησία, ότι θα βρεθεί δήθεν εκτός της Αγίας μας Εκκλησίας. Ισχυρό έρεισμα σε αυτήν την σύγχυση έδωσε ο π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος με την καινοφανή θεωρία του περί "αγώνος μέσα από την Εκκλησία". Σύμφωνα με αυτήν την θεωρία Άγιοι σαν τον Μάξιμο τον Ομολογητή, τον Θεοδωρο τον Στουδίτη και τον Μάρκο τον Ευγενικό, είχαν πέσει σε πλάνη - άπαγε. Μα πως να κάνεις, αγαπητέ μου αδελφέ, αγώνα κατά του Οικουμενισμού, όταν κοινωνείς εμμέσως με τον Πάπα μέσω του Γαλλίας Εμμανουήλ, για να χρησιμοποιήσω ένα φρέσκο παράδειγμα. Όταν π.χ. θα ρθει στο Κεμπέκ για να λειτουργήσει στον ναό πως θα λειτουργηθείς, ενώ ταυτόχρονα θα παλεύεις ενάντια στον Οικουμενισμό;

   Διαγραφή
  2. Συνεχίζω. Στην 3η κατηγορία βλέπω ακόμη μία επιφύλαξη: τον φόβο μήπως χαρακτηρισθεί κάποιος ως αποσυνάγωγος. Είναι αλήθεια ότι οι αποτειχίσεις πληθαίνουν και οι αποτειχισθέντες αδελφοί του νέου ημερολογίου έχουν δεχτεί επιθεση τόσο από τους πρώην πνευματικούς τους, όσο και για το θέμα του εορτολογίου από τους Ορθοθόξους του Πατρίου. Είναι λογικό μέσα σε μία τέτοια κατάσταση να γεννώνται ανησυχίες και επιφυλάξεις. Ζούμε όντως στα έσχατα χρόνια και σε εποχή τέτοιας σύγχυσης, που θα πλανηθούν ακόμη και εκλεκτοί. Τελευταία, αλλά και κυριότερη επιφύλαξη ενός σκεπτόμενου να αποτειχιστεί νεοημερολογίτη, είναι το σκάνδαλο των παρατάξεων του Πατρίου, όπως φαίνεται και από την 4η κατηγορία. Όντως σκάνδαλο για τους αδυνάτους, και ειλικρινά πρέπει να κάνουμε αγάπη όλοι εμείς του Πατρίου για να το διορθώσουμε, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι σκάνδαλο, απλά ανθρώπινες αδυναμίες, που πάντα υπήρχαν στην Εκκλησία ( Εκκλησιαστική Ιστορία βρίθει τέτοιων παραδειγμάτων). Σκάνδαλο όμως είναι να εξισώνεται ο Χριστός με τα δαιμόνια, να θεωρείται σώζουσα Εκκλησία η συναγωγή του αντιχρίστου της Ρώμης, η προσπάθει για την ένωση όλων των ψευδοεκκλησιών του κόσμου, όταν είναι διχασμένο το ορθόδοξο πλήρωμα, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει ούτε ένας Μάξιμος, ούτε ένας Θεόδωρος, ούτε ένας Μάρκος, ούτε ένας ζηλωτής Ηλίας και είμαστε όλοι μας βυθισμένοι στην σαρκολατρεία, στον ατομικισμό, στο Εγώ μας και όπως πολύ σωστά παρατηρείς στο χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των κατηγοριών, ότι μόνο εμείς είμαστε οι σωστοί. Σίγουρα κάποιοι από εμάς είναι οι σωστοί και κάποιοι λάθος, αλλά "το καλόν ουκ έστι καλόν εάν μη καλώς γένηται"...
   Η Παναγία μαζί σου αδελφέ μου και σε ευχαριστώ που διάβασες τις σκέψεις μου. Με αγάπη Χριστού

   Διαγραφή
 9. :-)Καλημέρα σε όλους.
  Ο Κύριος να ευλογεί ΚΑΘΕ ΨΥΧΗ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ, ΕΝΤΙΜΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ.

  Δεν θα μπω στην κουβέντα σας, δεν έχω χρόνο ούτε και να διαβάσω τα σχόλια αυτή τη στιγμή, απλά να δώσω μία ΕΓΚΥΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ για τον νεομάρτυρα Μάρκο, για τον οποίο ΔΕΝ ξέρω αν ακολουθούσε το Πάτριο εκκλησιαστικό εορτολόγιο ή την καινοτομία του Νέου ημερολογίου ( καινοτομία που εφάρμοσε με τη δύναμη του Χωροφύλακα η Ελλαδική Εκκλησία το 1924, καταδιώκοντας, φυλακίζοντας, δέρνοντας, θανατώνοντας αγρίως, βαφτίζοντας "σχιασματικούς" και αιρετικούς", δηλαδή "είπε ο Γάιδαρος, τον πετεινό κεφάλα!" υβρίζοντας δηλαδή Η Καινοτόμος Ελλαδική Κρατική Εκκλησία, τους μαρτυρικούς Ορθοδόξους, όσους δεν την ακολούθησαν σε αυτή την μοντέρνα και ΠΟΝΗΡΗ επιλογή της).

  Τηλεφώνησα τις προάλλες, στον επίσκοπο ΑΡέθα του Πατρίου, στην Κρήτη και με διαβεβαίωσε ότι τουλάχιστον αυτός ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑ ΜΑΡΚΟ.

  ΆΛΛΟΝ Μάρκο είχε βαφτίσει εδώ και κάμποσα χρόνια που εκείνος ο Μάρκος καταγόταν από τη ΣΥΡΙΑ και ΑΝ ΖΕΙ ΤΩΡΑ, ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 40 ΕΤΏΝ...

  Κατέθεσα αυτή την πληροφορία και σε άλλα δυο μπλογκς και ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΩ στο θέμα ούτε θα απαντήσω σε τυχόν σχόλιο.

  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Αγαπητή Σαλογραια σε ευχαριστώ για την πληροφορία σου.
  Προσωπικά δεν έδωσα βάση τόσο στο τί είναι ο μάρτυρας (παλαιοημερολογίτης ή νεοημερολογίτης), αλλά στο τεθέν ζήτημα εγκυρότητος του βαπτίσματος των Ορθοδόξων του Πατρίου.
  Η Παναγία μαζί σου και να είσαι καλά! Είσαι πάντα ευπρόσδεκτη να μας τιμάς με τα σχόλιά σου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Διάβασα με πολλή προσοχή και υπομονή ολα τα σχολια τοθ blog και δυστυχώς το μονο που έχω να πώ είναι το οτι μερικοί κατα τα άλλα "ορθοδοξοι" , νεο ή παλαιο ημερολογίτες , δεν έχει καμμιά απολύτως σημασία μπρός στην εκούσια θυσία αυτού του παλληκαριού, πού θύμισε τους Μεγαλομάρτυρες της εποχής του Διοκλητιανού και θέτω το ερώτημα (ρητορικά) , τις απαντήσεις ας τις δώσει ο καθένας στον εαυτό του. Μα παιζει κάποιο ρόλο άν ήταν νεο ή παλαιοημερολογίτης , ακόμα θα προχωρήσω και παρακάτω άν ήταν ορθόδοξος ή παπικός ή ακόμα και προτεστάντης???
  Δε μας είπε ο απόστολος ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι άνθρωποι , ακόμα και οι αλλόθρησκοι βαπτίζονται απο το Αγιο Πνεύμα???
  Δεν μαρτύρησε για το όνομα του Χριστού?? Θα του ζητήσει ο Χριστός "πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων" ? ή θα τον έχουν παραλάβει Αγγελοι , Αρχάγγελοι και Χερουβείμ ήδη??
  Οι Αγιοι Πατέρες καταδίκασαν τήν αίρεση και ποτέ τον άνθρωπο , ό οποίος για τους οποιουσδήποτε λόγους βρίσκεται μέσα στους κόλπους της , γιατί εκεί γεννήθηκε , ή αυτό άκουσε και δεν είχε την ευκαιρία να ακούσει για την Ορθοδοξία!
  Ετσι λοιπόν , να είμαστε χαρούμενοι που ο Θεός επέτρεψε στις μέρες μας να έχουμε Νεομάρτυρες και μακάρι και όλοι εμείς στη θέση του να τηρούσαμε την ίδια λεβέντικη στάση , ούτε κάν μια σύσπαση δεν έκανε το προσωπάκι του , τοση ένωση με το Χριστό είχε πετύχει!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Αγαπητοι αδελφοί,
  Λόγω της έκτασης που πήρε το θέμα, νιώθω υποχρεωμένος να παρέμβω.
  Α. Ο εντός της Εκκλησίας αγώνας δεν είναι επινόηση του π. Επιφάνιου, αλλά Ορθόδοξη πατερική τακτική. Ο άγ. Μάξιμος αποκόπηκε από μια αίρεση καταδικασθείσα από τους αγίους πατριάρχες Σωφρόνιο Ιεροσολύμων (+638) και Μαρτίνο Ρώμης, και από πολλές συνόδους: Ρώμης 641, Αφρικής 646, εν Λατερανώ 649. Όλοι οι επίσκοποι, που συμμετείχαν στις συνόδους, προφανώς δεν είχαν διακόψει την κοινωνία με τους μονοθελήτες πατριάρχες πριν τις συνόδους, καθώς και με όλους τους ιερείς των μονοθελητών πατριαρχών, επειδή κοινωνούσαν με τους μονοθελήτες κ.ο.κ.
  Οι νεοημερολογίτικες Εκκλησίες δεν έχουν καταδικαστεί ως αιρετικές ή σχισματικές από κανένα πατριάρχη, ούτε σύνοδο. Οι σύνοδοι του 16ου αι. καταδικάζουν το γρηγοριανό ημ., λόγω του παπικού πασχαλίου, το οποίο δεν προσλάβαμε εμείς. Αν είμαστε αιρετικοί, θα έπρεπε να καταδικαστούμε συγκεκριμένα από σύνοδο μετά την ημερολογιακή αλλαγή.
  Αυτό, δυστυχώς, δεν προβληματίζει τους ΓΟΧ, αλλά τους οδηγεί στο άλλο άκρο: ότι όλη η Εκκλησία εξετράπη, ακόμη και οι τοπικές Εκκλησίες που τηρούν το παλαιό εορτολόγιο, άρα δεν πρέπει να κοινωνούν με κανένα – είστε "οι μόνοι ορθόδοξοι επί γης". Ακόμη και οι αγωνιστές αντι-οικουμενιστές του ν.ημ. θεωρούνται «οικουμενιστές αιρετικοί» και ανάξιοι κοινωνίας…
  Β. Τα σχίσματα του αγ. Θεοδώρου και γενικά των Στουδιτών λόγω του παράνομου αυτοκρατορικού γάμου, κατακρίθηκαν από: τη σύνοδο της ΚΠολης, επί αγ. πατριάρχου Νικηφόρου (ίσως ερήμην του αγίου Νικηφόρου, αλλά όταν επέστρεψε, ακύρωσε την απόφαση της συνόδου;), επί αγ. Μεθοδίου, οποίος καταδίκασε και τα «συγγράμματα του Θεοδώρου Στουδίτου σχετικώς προς το θέμα των Μοιχειανών» (Π. Χρήστου, Ελλ. Πατρολογία, τ. ε΄, σ. 377), και από την Πρωτοδευτέρα Σύνοδο του Μ. Φωτίου, η οποία –ΑΚΡΙΒΩΣ λόγω των στουδιτικών σχισμάτων– όρισε με τον ιε΄ κανόνα (που επικαλούνται οι ΓΟΧ) ότι επιτρέπεται η απόσχιση ιερέων από επισκόπους ΜΟΝΟ για κήρυξη αιρέσεως «γυμνή τη κεφαλή» και όχι για ηθικούς ή άλλους λόγους.
  Γ. Ο άγ. Μάρκος ο Ευγενικός συμμετείχε στη Σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας, όπου προσφώνησε τον πάπα ως «των Ιερέων πρωτεύοντα... Δεύρο δή ουν, αγιώτατε πάτερ, υπόδεξαι τα σά τέκνα...», χωρίς φυσικά να είναι ενωτικός και οικουμενιστής, αλλά προσβλέπων στην επιστροφή των παπικών…
  Ο άγιος αποκόπηκε από τους ενωτικούς (όπως αντίστοιχα και οι Αθωνίτες του 13ου αι.) ΜΕΤΑ την κήρυξη της ψευδο-ενώσεως από τη σύνοδο. Ένωση με το Βατικανό δεν έχει κηρυχθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα, παρά το πρόβλημα του Οικουμενισμού, κατά του οποίου αγωνίζονται χιλιάδες ορθόδοξοι (μόνο την Ομολογία Πίστεως κατά του Οικουμενισμού την έχουν υπογράψει ώς τώρα σχεδόν 25.000 άνθρωποι). Δεν είμαστε λοιπόν συλλήβδην οικουμενιστές, ούτε η Εκκλησία του ν.ημ. έχει εκπέσει συλλήβδην στην αίρεση, ώστε «μόνη Εκκλησία» να είναι οι ΓΟΧ.
  Δ. Για τον (ασφαλώς άγιο) νεομάρτυρα της Τυνησίας: ο άνθρωπος που μου μετέφερε την πληροφορία (ο οποίος το είχε ακούσει από ομάδα ΓΟΧ, χωρίς επιβεβαίωση από τον π. Αρέθα) μού είπε πως είχε γνωρίσει τον τότε νεοφώτιστο Μάρκο στο Ρέθυμνο, ότι ήταν τότε κάπου 20 ετών και τώρα 25, και ότι έμοιαζε με τον νεομάρτυρα του βίντεο. Ωστόσο, την πληροφορία δεν την επιβεβαίωσα – ίσως να μην είναι εκείνος. Γι’ αυτό έγραψα «κατά πληροφορίες» και όχι ότι είναι σίγουρο, ενώ στον τίτλο της ανάρτησης έβαλα ερωτηματικό. Ζητώ συγγνώμη αν προκάλεσα κάποια σύγγχυση (εξακολουθώ όμως να βάζω αυτό το ερωτηματικό, λόγω της μαρτυρίας του αδελφού). Όποιος κι αν είναι, ας πρεσβεύει για όλους μας.
  Ε. Μια απορία, χωρίς παρεξήγηση: Δάσκαλος, Σαλογραία και π. Αρέθας έχετε κοινωνία μεταξύ σας; Για να καταλαβαίνουμε τι λέμε, δηλαδή…
  Ευχαριστώ. Περισσότερα, Θεού θέλοντος, εδώ: http://syghorisis.blogspot.gr/
  Ο Θεός να σας ευλογεί, αδελφοί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Αγαπητέ αδελφέ χαίρε!Καταρχήν να σε συγχαρώ για το νέο σου ιστολόγιο, η δημιουργία του οποίου, δείχνει ότι πονάς κι εσύ για το μεγάλο πλήγμα που κατάφεραν στην Ορθοδοξία με τον εορτολογικό διχασμό και επιθυμείς την θεραπεία του.
  Τα πολύ σοβαρά και μεγάλα θέματα που θίγεις στα Α, Β και Γ σημεία σου, θα τα συζητήσουμε διεξοδικά και στο νέο σου ιστολόγιο ή εδώ σε οικεία θέματα.
  Για το Δ όλα καλά.
  Το Ε δεν το κατάλαβα: Την Σαλογραία την γνωρίζω κυρίως μέσα από το αξιόλογο ιστολόγιό της και από κοινούς μας γνωστούς και πνευματικούς, τον επ. Αρέθα δεν τον γνωρίζω προσωπικώς.
  Ο Θεός να σε ευλογεί και σένα αδελφέ

  ΑπάντησηΔιαγραφή