"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

Ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐπλάσθη ὅπως γνωρίσῃ καὶ δοξάσῃ τὸν Θεὸν - Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως

(ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΝ ΣΤΟ "ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ" ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΑΚΟΥ - ΑΘΗΝΑΙ 1899. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ)

   ληθς νθρωπος πλάσθη πως γνωρίσ τν Θεν κα δοξάσ ατόν. Οτός στιν λόγος κα σκοπς τς δημιουργίας του, τοτο τ νατεθν ατ π γς ργον, οτος λόγος, δι’ ν πλάσθη ν θικν κα θικς λεύθερον ν. πλάσθη λοιπν πως ψοῦται πρς τν Θεόν, πως ατν πιποθ κα πιζητῇ, ατν γαπ, λατρεύῃ κα δοξάζ. πλάσθη πως δημιουργία πὸ τῶν θείων χειρν το Δημιουργο ξελθοσα ναγνωρίσῃ κα δοξάσ τν Δημιουργν ατς. Ναί, τούτου νεκεν πλάσθη, κα ατη μόνη ποστολ το νθρώπου· τοτο μαρτυρεται κ τε τς πνευματικς ατο φύσεως, κ τε τν πόθων ατο κα τς κδηλώσεως τν καθόλου ψυχικν ατο δυνάμεων. Ἐὰν μ σχολία ατη ν τ κύριον ατο ργον, οδεμία τέρα σχολία δύναται νὰ ξηγήσ τν λόγον τς μφανίσεως ατο πὶ τῆς γς, τν λόγον τς λογικότητος, θικότητος κα λευθερίας ατο, τοι τν μφάνισιν τοιούτου πνευματικο ντος. Τ μ δεσμούμενον πὶ τῆς γς νθρώπινον πνεμα, λλ’ πρς τος ορανος νιπτάμενον κα πρς τ πειρον νατενίζον κα διαπύρους πόθους χουσα καρδία το θαυμασίου τούτου ντος πὸ οὐδενος τν γηΐνων ποτ πληρουμένη, π’ οδεμις τέρας ξηγεται γηΐνης ποστολς, διότι πάντα τ γήϊνά εσι πεπερασμένα κα νεπαρκ διά τε τν νον κα τὴν καρδίαν τοιούτου ντος, κα οδν ξ ατν κανοποιε τὰς παιτήσεις το νος κα τς καρδίας ατο. Οδες λόγος, οδεμία σχολία γήϊνος δύναται νὰ δώσ κανοποιούσαν ξήγησιν το φαινομένου ν τ νθρώπ. νθρωπος νευ τς γνώσεως το Θεο, νευ το θείου ργου τς ποστολς ατο εναι ν κατανόητον, εναι μυστήριον κατάληπτον, εναι ντίφασις πρς τν φύσιν. μφάνισις ατο π τς γς νευ ψηλς ποστολς, νευ τς πρς τν Θεν πικοινωνίας εναι νεξήγητος, εναι περιττότης. δού, φαιρέσατε τὰς π’ ατο δημιουργηθείσας νάγκας, πόδοτε ατ τν πλοτον κα τὴν φθονίαν τς φύσεως κα ρευνήσατε τ κάθεκτον ατο πνεμα, ρευνήσατε τος πείρους τς καρδίας ατο πόθους, κα θέλετε ερη τ μν πνεμα ατο παιτον νδελεχ σχολίαν, τν δ καρδίαν πιποθοῦσαν τ πειρον. Πόθεν νδελέχεια ατη το πνεύματος; Πόθεν τ καινόν ν τ καρδί; Πς γήϊνος νθρωπος μένει νικανοποίητος κ τν γηΐνων; Πόθεν νεπάρκεια ατν; Πόθεν α ξέναι πρς τν περ ατν φύσιν παιτήσεις ατο; Βεβαίως πάνσοφος Δημιουργός, δημιουργήσας κα διαπλάσας τν καρδίαν ατο τοιαύτην δὲν προέθετο νὰ καταστήσ τν νθρωπον δυστυχ δι τς πιζητήσεως κενν πόθων κα ρμν, διότι γαθότης ατο, πανταχο μφαινομένη κα μαρτυρουμένη ποκρούει τοιαύτην πόθεσιν. δόθησαν ρα σκοπίμως κα λελογισμένως πρς ἀίδιον ατο ετυχίαν κα ληθ μακαριότητα· δόθησαν ατ πως ρωσιν ατν τν γηΐνων, ποσπάσωσιν κ τν χθαμαλν καὶ ταπεινν κα νυψώσωσι πρς τ ψηλ κα μεγάλα καὶ θεῖα κα οράνια κα ναδείξωσι ατν ληθ κορωνίδα τς δημιουργικς κτίσεως. Ναί, οτος λόγος τς δημιουργίας το νθρώπου, ποχρεοῖ μς νὰ δεχθμεν κα τν πόθεσιν ταύτην, ς τν μόνην ληθ κα βεβαίαν διότι συνηγορε πρς ταύτην ατ τοῦ Θεο γαθότης κα σοφία. πόθεσις ατη τοσοῦτον στν ληθής, σον εναι σύμφωνος κα πρς τάς μφύτους το νθρώπου ρμς καὶ προς τν θείαν γαθότητα κα πανσοφίαν ατο. Τν λήθειαν ταύτην μαρτυρε κα γία Γραφ λέγουσα τι Θες πλασε τν νθρωπον κατ’  εκόνα κα μοίωσιν ατο, πως καταστήσ ατν κοινωνν τς δίας γαθότητος κα μακαριότητος. νθρωπος λοιπν δημιουργήθη να γνωρίσ τν Θεόν, να δ τν δόξαν ατο κα δοξάσ ατν ς Ποιητν κα Πλάστην του κα ς Δημιουργν το κόσμου. Ναί, νθρωπος εναι τ νσώματον νοερν τάγμα, τ πλασθν πὶ τῆς γς να προσφέρ δόξαν τ Θε. προορισμς ρα κα ποστολ το νθρώπου νὰ προσφέρ λατρείαν τ Θε πὶ τῆς γς, λατρείαν ν πνεύματι κα ληθεα, ς ν οραν ο θεοι γγελοι. Τοτο τ ργον τς τοῦ νθρώπου ποστολς· τοτο μαρτύρησε κα Σωτρ μν κατὰ τὸ τέλος τς ν τ κόσμ πληρώσεως το ργου τς ποστολς ατο, τε πρς τν οράνιον ατο Πατέρα ποτεινόμενος λεγε· «Πάτερ, γ σ δόξασα π τς γς, τ ργον τελείωσα ὃ δέδωκάς μοι να ποιήσω» (ωάν. ιζ΄, 4). ργον λοιπν τς ποστολς το Σωτρος το δόξα το Θεο· στάλη να δοξάσ τν Θεν κα να διδάξ τος νθρώπους τι τ ργον κα ποστολ ατο εναι δόξα το Θεο κα ν Πνεύματι κα ληθεᾳ λατρεία.V Πενταπόλεως ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου