"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ - Κ. ΨΑΧΟΥ

(ΕΜΠΡΟΣ 27-7-1948)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου