"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011

ΎΠΟΠΤΟΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΙ

Φωτογραφικό υλικό και σχόλια που μου έστειλε αναγνώστης του ιστολογίου.


   Δὲν διακινδυνεύομε νὰ ποστηρίξωμε μετ βεβαιότητος τι ο ς νω (Πάπας-Βαρθολομαος, 2006 κα Γιονγκερ-Παπαδμος, 2011) πανηγυρίζουν μ μασσωνικ λλο μυστικό, πόκρυφο τρόπο. Γνωρίζουμε, μως, τι ατς πανηγυρισμς δὲν εναι ρθόδοξος. Ο χριστιανο ταν χαίρωνται πιτυγχάνουν κάτι, κάμνουν ελαβικς τν σταυρόν τους κα ναφωνον «Δόξα τ Θε».

  Μήπως ατο ο πανηγυρισμο δεικνύουν τι ο Φράγκοι, ο Μασσώνοι, ο Σιωνιστα κα λλες ντίχριστες δυνάμεις χουν τ «πάνω χέρι»; Πς λλις νὰ ξηγήσουμε τι στὶς φωτογραφίες ο Φράγκοι χουν τ χέρι τους πάνω π ατ τν (φαινομενικῶς) ρθοδόξων; Δυστυχς, τ κατέρωθεν χαμόγελα ποδεικνύουν τι ο μν τς ἄνω φωτογραφίας συμφωνον γαλλόμενοι στὴν θρησκευτικ παγκοσμιοποίησι, δηλαδ τν οκουμενισμ κα τν πανθρησκεία, ο δ τς κάτω στὴν πολιτικοοικονομικ τοιαύτη κα τν ποδούλωσι το ρθοδόξου λληνισμο στοὺς δυσωπήτους Σιωνιστς κα Φράγκους.

   Θες νὰ μᾶς φωτίζη (δηλαδ νὰ βάλουμε μες ρχ μετανοίας, στε νὰ Το πιτρέψουμε νὰ μᾶς φωτίζῃ) στε να γερθομε π τν βαρ λιστικ πνο κα νὰ λάβωμε κατ Θεόν, νδρεες ποφάσεις στὴν περαιτέρω πορείαν μας.
   

ΕΚ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ: Βρήκαμε σήμερα (6-1-2012) και την παρακάτω παλαιότερη φωτογραφία.


       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου