"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΘΙΚΩΝ ΑΡΕΤΩΝ (ΚΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ)

Ένα αγαπητό και λίαν αξιόλογο πρόσωπο μου έδωσε σε φωτοτυπία (γι' αυτό και η όχι και τόσο καλή ποιότητα της εικόνας) τον παρακάτω πίνακα ηθικών αρετών με βάση την θεωρία του μεγάλου Έλληνα φιλόσοφου Αριστοτέλη. Τον ψηφιοποίησα και τον ανεβάζω για όλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου