"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τρίτη, 10 Απριλίου 2018

Ἀνακοίνωσις περὶ ἀνωνύμων λιβελλογραφημάτων

 Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καταδικάζει ὡς ἐντελῶς ἀνυπόστατες τὶς συκοφαντικὲς διαδόσεις, γραπτὲς ἤ προφορικές, ἀνωνύμων λιβελλογράφων ἐναντίον Ἀρχιερέων-Μελῶν Αὐτῆς, περὶ δῆθεν συμμετοχῆς τους σὲ φανερὰ ἤ μυστικὰ Οἰκουμενιστικὰ Συνέδρια, πρὸς ἐπικύρωσιν ἤ προώθησιν τῶν ἀποφασισθέντων ἀπὸ τὴν ψευδο-σύνοδο τοῦ Κολυμβαρίου Κρήτης τοῦ Ἰουνίου 2016.
Οἱ διαδίδοντες τέτοιου εἴδους ψευδέστατες κακοήθειες «τῷ διαβόλῳ ὑπηρετοῦσι καὶ λατρεύουσι», γιὰ τὸν λόγο δὲ αὐτὸ προτρέπεται τὸν εὐσεβὲς Ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ μὴν δίδει καμμία ἀπολύτως σημασία σὲ αὐτές.
Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ἀθήνα, 15/28-03-2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου