"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ!


Με την βοήθεια του Θεού, το ιστολόγιό μας "Κρυφό Σχολειό" δημιούργησε μια νέα ψηφιακή ελληνορθόδοξη βιβλιοθήκη με το όνομα:

Πρότυπος Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη 
"Δωρόθεος ο Σχολάριος"

Σκοπός είναι η ψηφιοποίηση εκατοντάδων τεκμηρίων που έχουν εντοπισθεί, τα οποία δεν υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή. Η πρωτοτυπία του εγχειρήματος έγκειται στο γεγονός ότι το κόστος της ψηφιοποιήσεως (ελλείψει επιχορηγήσεων ΕΣΠΑ, που έχουν οι άλλες Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες) το αναλαμβάνουν οι αναγνώστες και επομένως από τις ενέργειές τους εξαρτάται η λειτουργία της Βιβλιοθήκης, αλλά και η ποσότητα των τεκμηρίων της.

1 σχόλιο:

  1. Ἀξιέπαινος προσπάθεια, ἡ ὁποία ἀναμένεται νά λύσῃ, ἐν μέρει τοὐλάχιστον, τό πρόβλημα τῆς μή προσβάσεως πολλῶν ἐξ ἡμῶν πού δέν μένουμε στήν Ἀθήνα σέ σημαντικές πηγές.

    ΑπάντησηΔιαγραφή