"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2018

Άγιος Ιωάννης Αμφιάλης Πειραιώς («Ο Γέρων της αγάπης και πατήρ των πτωχών»)

ΑΓΙΕ ΙΩΑΝΝΗ, ΠΡΕΣΒΕΥΕ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου