"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ!

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΏΝ ΤΟΥ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Γ.Ο.Χ. ΒΟΛΟΥ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΩΣ!
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου