"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017

Με αφορμή μια αποτυχημένη αναίρεση


Μόλις αναρτήθηκε στην "Πατερική" Παράδοση ανάρτηση με τον βαρύγδουπο τίτλο "Ἀναίρεση καὶ μέσῳ ἐπιστημονικῶν ἀποδείξεων ἀπόρριψη τῆς αὐθαίρετης θέσεως τοῦ κ. Νικ. Μάννη περὶ ὑπάρξεως σχίσματος μεταξὺ Γαλατίας καὶ Ἱσπανίας τὸν 6ο αἰῶνα", την οποία συνέταξε ο κ. Αδαμάντιος Τσακίρογλου.
Ο συντάκτης της "Αναιρέσεως" έκανε πολύ κόπο, αλλά όπως θα φανεί - και πραγματικά είναι κρίμα - μάταιο κόπο... Διότι έγραψε για το ύψος του δένδρου, μέτρησε το φάρδος του δένδρου, ψηλάφισε τον φλοιό του δένδρου, μίλησε για τις ρίζες του δένδρου, περιέγραψε τα φύλλα του δένδρου, αναφέρθηκε ακόμη και στην έκταση της σκιάς του δένδρου, αλλά δυστυχώς έχασε το δάσος!
Και αυτό γιατί η περίφημη "Αναίρεση" περιορίστηκε σε μία και μόνο θέση (η οποία μάλιστα δεν είναι καν του κ. Μάννη, αλλά μαρτυρία του εκκλησιαστικού ιστορικού Μελετίου Αθηνών). Αν φυσικά ο κ. Τσακίρογλου ήθελε να ήταν δίκαιος - και φυσικά δεν είχε τόσο εμπάθεια προς τους Παλαιοημερολογίτες - θα έπρεπε να γράψει περί "σφάλματος του Μελετίου" (αν είναι φυσικά όπως τα λέει τα πράγματα) και όχι περί "αυθαίρετης θέσεως του κ. Μάννη". Διότι ο κ. Μάννης ουδέν άλλο έπραξε από το να παραθέσει στον Μελέτιο Αθηνών, στον οποίο παραθέτει ολόκληρη η επιστημονική κοινότητα ως έγκυρη επιστημονική πηγή. Ας γράψει λοιπόν αναίρεση του Μελετίου  ο κ. Τσακίρογλου και ας την καταθέσει στην επιστημονική κοινότητα προς περαιτέρω διερεύνηση.
Και ενώ λοιπόν αναφέρθηκε σε μία και μόνο θέση του κειμένου (αυτήν του Μελετίου Αθηνών), δεν τόλμησε να αγγίξει τις υπόλοιπες δεκάδες θέσεις που εκτέθηκαν στην, πάνω από 150 σελίδες, Απάντησή μου προς τον κ. Ρίζο, με τις οποίες αναιρούνταν οι θέσεις του (ή μάλλον αυτές που αντέγραψε από τους π. Ε. Τρικαμηνά, Σιαμάκη και Καρδάση). Γι᾿ αυτό και η "Αναίρεσή" του χαρακτηρίζεται δικαίως ως αποτυχημένη.
Αλλά και για το συγκεκριμένο θέμα που θίγει ο συντάκτης της "Αναιρέσεως", ας μας επιτρέψει να έχουμε τις αμφιβολίες μας για την εγκυρότητα των στοιχείων που παραθέτει, όπως και για την ερμηνεία τους. Διότι αν κρίνουμε από στοιχειώδη λάθη που κάνει (ανεπίτρεπτα και για φιλόλογο, και για ιστορικό), όπως το να θεωρεί πως άλλο είναι η Γαλατία και άλλο η Γαλλία (ενώ είναι γνωστό πως ταυτίζονται, αφού η λατινική λέξη Gallia είναι η λατινική ονομασία της Γαλατίας), πως μπορούμε να είμαστε σίγουροι πως ερμηνεύει σωστά τα στοιχεία του Mosshammer ή του Molinier; 
Και στην τελική γιατί να αναλωνόμαστε για το αν ο... Σιγηβέρτος ο Γεμβλακήνσιος (τον οποίο από την μία θεωρεί ως αναξιόπιστο, αλλά από την άλλη με κατηγορεί πως δεν τον μελέτησα και έκανα το "έγκλημα" να αρκεστώ στον Μελέτιο) ήταν ακριβής ή όχι, αφού, όπως προείπαμε υπάρχει ένα ολόκληρο δάσος που πρέπει να δούμε.
Και το δάσος αυτό μας δείχνει πως ενώ η Εκκλησία θεράπευσε την επί αιώνες εορτολογική ασυμφωνία και κατάφερε να την διατηρήσει επί 1200 χρόνια, κάποιοι μασόνοι και νεωτεριστές κατάφεραν να την διαρρήξουν, για να εξυπηρετηθούν οι σκοποί του Οικουμενισμού. 
Ας αφήσει λοιπόν ο κ. Τσακίρογλου τους Σιγηβέρτους και τις Μπρουνχίλδες και ας ασχοληθεί λίγο με τον Μεταξάκη και τον Παπαδόπουλο αν θέλει να κατανοήσει την φύση της Ημερολογιακής Καινοτομίας του 1924. Αν τον αφήσει βεβαίως η εμπάθειά του προς τους Παλαιοημερολογίτες να το κάνει...
Ν.Μ.

Υ. Γ. Επειδή η "Πατερική" Παράδοση "κόβει" σχόλια (μιλούμε φυσικά για σχόλια που δεν είναι υβριστικά), όπως έχουμε διαπιστώσει όχι μόνο εμείς, αλλά μας έχουν επιβεβαιώσει και άλλοι Πατέρες και Αδελφοί, καλούμε τους καλοπροαιρέτους Αποτειχισμένους Αδελφούς (διότι για μας είστε Αδελφοί και ας μας θεωρείτε ορισμένοι χωρίς Μυστήρια - εμείς δεν ανταποδίδουμε, γιατί είναι ψεύδος), να καταθέσουν εδώ τυχόν σχόλιά τους (με την προϋπόθεση βεβαίως ότι δεν είναι υβριστικά).

5 σχόλια:

 1. Ἀγαπητέ μου Νικόλαε, ὀρθῶς ἐπισημαίνεις ὅτι πρόκειται γιά ἕν ἀκόμη κακόβουλον δημοσίευμα τῆς "Π.Π." Πράγματι, ἐφόσον ἐσύ ἀναφέρεις τήν πηγήν, ἡ ὁποία εἶναι γνωστή καί ἔγκυρος καί ἡ ὁποία, κατά τόν κ. Τσακίρογλου, σφάλλει εἰς τό συγκεκριμένον σημεῖον, θά ἔπρεπε, κατά τήν ἐπιστημονικήν δεοντολογίαν, ὁ κ. Τσακίρογλου νά γράψῃ ἄρθρον ὄχι γιά τήν "Π.Π." ἀλλά γιά ἕν ἐπιστημονικόν (θεολογικόν) περιοδικόν. Τό γεγονός ὅτι, ὅπως φαίνεται, δέν τό ἔχει κάνει δείχνει ὅτι οὔτε ὁ ἴδιος εἶναι σίγουρος γι' αὐτά πού γράφει, καθότι ἐκεῖ τό ἄρθρον του θά περάσῃ ἀπό ἐπιστημονικήν κρίσιν, ἄν βεβαίως πρόκηται γιά σοβαρόν περιοδικόν. Πάντως, εἶναι ὁπωσδήποτε σκανδαλώδης ἀστοχία νά ἐγκαλῇ τόν χρήστην τῆς πηγῆς ἀντί γιά τήν ἰδίαν τήν πηγήν, γεγονός πού φανερώνει διά μίαν ἀκόμη φοράν ὅτι ὅλα ὅσα ἔχουν γράψει ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου (Ὀ.Π.Ἑ.) εἶναι προϊόντα ἐμπαθείας. Πρό ἡμερῶν, ὁ κ. Τσακίρογλου ἔγραψεν ὡραιότατον ἄρθρον μέ τό ὁποῖον ἐνεκωμίαζε τήν Ρωσσικήν Ἐκκλησίαν τῶν Κατακομβῶν, ἀλλά τοῦ "διέφυγε" ν' ἀναφέρῃ καί ὅτι ἡ Ἐκκλησία αὐτή ἦτο ἡνωμένη μέ τήν Ρωσικήν Ἐκκλησίαν τῆς Διασπορᾶς, ἡ ὁποία πρό ὀλίγων δεκαετιῶν (τοῦ 1960 καί τοῦ 1970) ἐχειροτόνησε ἀρχιερεῖς διά τούς Ὀ.Π.Ἑ. τῆς Ἑλλάδος. Διατί ἄραγε ἔκαμε αὐτήν τήν παράλειψιν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ22 Οκτωβρίου 2017 - 10:36 μ.μ.

  Για του λόγου το αληθές επιβεβαιώνω, ότι όχι όλα αλλά μερικά από τα δικά μου σχόλια κατά καιρούς έχουν αποκλειστεί από την Π.Π. χωρίς να είναι υβριστικά, με τελευταίο αποκλεισθέν σχόλιό μου, με το Επίθετο και όνομά μου, που εστάλει στις 14/10/2017 στις 8:19 μ.μ. έκτοτε κατάλαβα ότι δεν έχει πλέον νόημα ο διάλογος με τον διαχειριστή του ιστολογίου, καθώς όπως φαίνεται θεωρεί ότι κάθετι που υποστηρίζει είναι δήθεν απόλυτα ορθό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εἰς νέαν ἀερολογίαν προέβη ὁ κ. Τσακίρογλου εἰς τό ἱστολόγιον "Π.Π." Γράφει μεταξύ ἄλλων: "στὴν σπουδή σας νὰ ἐνισχύσετε τὸ πάνω στὴν ἄμμο χτισμένο οἰκοδόμημα τῆς ἰδεολογίας σας..." Λές καί ὁ θεμέλιος λίθος διά τήν διατήρησιν τοῦ π.ἑ. στήν Ἑλλάδα εἶναι ἡ ὕπαρξις τοῦ ἱσπανικοῦ ἑορτολογικοῦ σχίσματος!!! Ἐπιμένει -- ἄκρως ἀντι-επιστημονικῶς καί ἀντορθοδόξως -- νά ἀγνοῇ ὁ κ. Τσακίρογλου τίς δογματικές διαστάσεις τοῦ νέου ἑορτολογίου, γιά τίς ὁποῖες ὑπάρχουν χιλιάδες πειστικώτατες (καθότι προφανῶς ἀληθέστατες) ἀναφορές, καί τολμᾶ μέ αὐθάδειαν νά γράφῃ ὅτι δῆθεν τά γραφόμενα τοῦ κ. Μάννη εἶναι σαθρά καί γι' αὐτό χρειάζεται δῆθεν "δεκανίκια" ὅπως τό ἱσπανικόν σχίσμα! Ὁποία διαστρέβλωσις τῆς ἀληθείας! Ὁ κ. Τσακίρογλου γράφει, ὅμως, καί τό ἑξῆς "ὡραῖον": Ἔπρεπε, λέγει, νά διασταυρώσῃς τήν πληροφορίαν πού παρέχει ὁ Μελέτιος πρίν τήν ἀναπαραγάγῃς!!! Λές καί ὑπάρχουν πολλοί ἱστορικοί τῆς ἐποχῆς ἐκείνης πού ἔγραψαν γιά τό ἴδιο αὐτό θέμα καί στά ἔργα τῶν ὁποίων ἔχουμε τεχνικῶς καί γλωσσικῶς πρόσβασιν! Ἐπίσης, λές καί ὁ Μελέτιος εἶναι κάποιος ... ἄγνωστος σχολιαστής τοῦ Διαδικτύου καί γι' αὐτό θά "ἔπρεπε" ν' ἀφήσῃ ὁ κ. Μάννης κάθε ἄλλην ἐργασίαν, ν' ἀφήσῃ καί τίς οἰκογενειακές του ὑποχρεώσεις, προκειμένου νά διασταυρώνῃ ὅλες τίς πληροφορίες πού εὑρίσκονται στό ἔργον τοῦ Μελετίου καί ἀπό ἄλλες πηγές! Στό ἑξῆς, λοιπόν, προκειμένου νά εἶναι ἀξιόπιστα αὐτά πού γράφουμε, κατά τόν κ. Τσακίρογλου, στίς ὑποσημειώσεις μας γιά τίς πηγές πρέπει νά παραθέτουμε τοὐλάχιστον δύο ἀναφορές! Ἐπειδή, ὅμως, κάτι τέτοιο δέν τό ἀπαιτοῦν οὔτε τά κορυφαῖα ἐπιστημονικά διεθνῆ περιοδικά μέ κριτάς, ἕπεται ὅτι καί τό νέον ἄρθρον τοῦ κ. Τσακίρογλου εἶναι προϊόν ἐμπαθείας. Προφανῶς, ὁ νοῦς του ἔχει συσκοτισθῆ τόσον πολύ, ὥστε ὄντως κάμνει λάθη πού εἶναι ἀνεπίτρεπτα γιά ἕνα φιλόλογον. Στήν δευτέραν γραμμήν τοῦ ἐν λόγῳ ἄρθρου του, γράφει "ἐφ΄ ἴσοις ὅροις" ἀντί τοῦ ὀρθοῦ "ἐπί ἴσοις ὅροις." Στίς φιλολογικές σας σπουδές δέν μάθατε, κ. Τσακίρογλου, ὅτι τό "ἐπί" γίνεται "ἐφ'" μόνον ὅταν ἡ ἑπομένη λέξις δασύνεται;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δε νομίζω ότι χρειάζεται να ασχοληθεί κανείς παραπάνω. Ο άνθρωπος έβγαλε φωτογραφίες της βιβλιοθήκης του για να μας πείσει για το "αλάθητό" του (για το "Άριστα" δε από τον Karl Ubl τί να πει κανείς...). Νομίζω ότι εκεί καταρρίπτεται κάθε άλλο επιχείρημα!

   Διαγραφή
  2. Ανάξια λόγου η απάντηση του κ. Τσακίρογλου. Ακόμη και άλλες πηγές να του βρίσκαμε δεν θα πειθόταν. Απόδειξη; Το ότι ενώ καταρρίφθηκαν πανηγυρικά όλα τα σαθρά επιχειρήματά τους, δεν τόλμησαν να παραδεχθούν την αλήθεια, αλλά κόλλησαν στο ισπανογαλλικό σχίσμα που αναφέρει ο Μελέτιος. Ο αντικειμενικός αναγνώστης μπορεί εύκολα να βγάλει τα ορθά συμπεράσματα διαβάζοντας και τις δύο πλευρές. Λυπηρότατο πάντως οι δήθεν αντιοικουμενιστές να υπερασπίζονται τη Νο 1 καινοτομία των οικουμενιστών... Είναι μάλλον και αυτό ένα από τα σημεία των καιρών!

   Διαγραφή