"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

ΔΙΔΑΧΗ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ π. ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ (+2007)


"Νά παρακαλέσουμε τό Θεό «καρδίαν καθαράν νά κτίσει ἐν ἡμῖν» ὁ Θεός, νά ἀλλοιωθοῦμε τήν καλήν ἀλλοίωση νά μή περνοῦνε οἱ μέρες μας μέ μιζέρια καί νά τροφοδοτοῦμε συνέχεια τό ὁπλοστάσιο μας, διότι θἄρθει καιρός πού οὔτε ἐκκλησία δέν θἄχουμε. Ἄν εἴμαστε ἐμεῖς στά ἔσχατα, οἱ ἄλλοι πού θἄρθουν δέν θά ἔχουν οὔτε ἐκκλησία. Ὅπως ἦταν τόν καιρό τῶν διωγμῶν, ἔτσι καί πολύ χειρότερα θα εἶναι στά ἔσχατα τῶν αἰώνων, ὅταν θ’ ἀγωνιστοῦν μόνοι τους οἱ χριστιανοί, ὅπως οἱ πιστοί μέσα στήν ἀρένα, ἐνώπιον τῶν θηρίων καί τῶν ἄλλων πού θά τούς γιουχαΐζουν, τῶν ἀπίστων τῆς νέας ἐποχῆς. Ἄς παρακαλέσουμε λοιπόν καί ἄς εὐχηθοῦμε νά κρατηθοῦμε στήν πίστη τῆς Ἀναστάσεως! Καί τά θαύματα καί οἱ χοροί τῶν ἁγίων πού πέρασαν καί ἡ Ἐκκλησία πού ὑπάρχει μέχρι τώρα, δέν εἶναι τίποτα ἄλλο παρά μία διάτονος φωνή καί ἐπαναληπτική τοῦ Θωμᾶ: «Ὁ  Κ ύ ρ ι ό ς  μ ο υ  κ α ί  ὁ  Θ ε ό ς  μ ο υ !»".
(Απόσπασμα απομαγνητοφωνημένης ομιλίας)

1 σχόλιο:

  1. Προφητικός ὁ π. Θεοδώρητος! Ἐξ αἰτίας τῆς Ἀποστασίας μας, ὁ Θεός ἔχει ἐπιτρέψει σχεδόν ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι, τόσον τοῦ νέου ὅσον καί τοῦ παλαιοῦ ἑορτολογίου, νά εἶναι αἱρετικοί καί φατριασταί (=σχισματοποιοί), μέ ἀποτέλεσμα τό "θἄρθει καιρός πού οὔτε ἐκκλησία δέν θἄχουμε" νά ἔχῃ γίνει πλέον "ἦρθεν ὁ καιρός πού οὔτε ἐκκλησία δέν ἔχουμε"! Παναγία μας, σπεῦσον ἀπολύμεθα!

    ΑπάντησηΔιαγραφή