"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΚΡΙΒΕΙΑ - ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ


Αποσπάσματα από Υπόμνημα του Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου προς τα πνευματικά του παιδιά τον Ιούνιο του 1972 (δημοσιευθέν υπό του κ. Στ, Κεμεντζετζίδου στο Αρχιμ. Φιλοθέου Ζερβάκου, Υστάτη Έκκλησις, έκδ. Περιοδικού "Άγιος Νεκτάριος", Θεσσαλονίκη, χ.χ.).

"Ἀπὸ τὰς ἀρχὰς ποὺ εἰσήχθη τὸ νέον Παπικὸν ἡμερολόγιον εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἑλλαδικὴν Ἐκκλησίαν δὲν ἔπαυσα νὰ ἀγωνίζομαι κατὰ τῆς ἀντικανονικῆς, ἀπερισκέπτου καὶ παρανόμου εἰσαγωγῆς αὐτοῦ καὶ τῆς κανονικῆς καὶ ἐννόμου ἐπαναφορᾶς τοῦ Πατρίου παλαιοῦ ἑορτολογίου. Ἔγραψα ἐπιστολὰς εἰς Πατριάρχας, Βασιλεῖς, Ἀρχιερεῖς, Κυβερνήτας. Ἐπεχείρησα μακρυνὰ ταξείδια εἰς Ἀλεξάνδρεια, Ἱεροσόλυμα, ἵνα παρακαλέσω τοὺς Πατριάρχας νὰ φροντίσουν νὰ Ἑνώσουν τὴν Ἐκκλησίαν τὴν ὁποίαν διήρεσε ὁ μασσῶνος Πατριάρχης Μελέτιος ὁ Μεταξάκης διὰ τῆς ἀπερισκέπτου, ἀπρομελετήτου, ἀντικανονικῆς καὶ παρανόμου εἰσαγωγῆς τοῦ νέου παπικοῦ ἡμερολογίου. Δὲν εἰσηκούσθην, ἀλλ᾿ οὐκ ἔπαυσα οὐδὲ θὰ παύσω νὰ ἀγωνίζομαι ὑπερασπιζόμενος ἄχρι τελευταίας μου ἀναπνοῆς οὐ μόνον διὰ τὸ Πάτριον ἡμερολόγιον, ἀλλὰ καὶ δι᾿ ὅλας τὰς Ἀποστολικὰς καὶ Πατρικὰς Παραδόσεις καὶ τὴν Ἁγίαν καθαρὰν καὶ ἀμώμητον Πίστιν ἡμῶν, τὴν Ὀρθόδοξον, γράφων, διδάσκων, ἐλέγχων, νουθετῶν, στηλιτεύων πάντας τοὺς ἀσεβεῖς, ἀπίστους, παρανόμους, βλασφήμους, παρηκόους, παραβάτας καὶ καταφρονητὰς τῶν Θείων Νόμων καὶ Ἐντολῶν τοῦ Κυρίου καὶ πάντων τῶν Ἀποστολικῶν καὶ Πατρικῶν Παραδόσεων καὶ παρακαλῶν πάντας νὰ ἐπιστρέψουν εἰς μετάνοιαν, εἰς τὴν εὐθεῖαν ὁδὸν τοῦ Κυρίου καὶ εἰς τὰς Ἀποστολικὰς καὶ Πατρικὰς Παραδόσεις. Ἐὰν ἐπὶ χρονικόν τι διάστημα ὑπεχώρησα, τοῦτο ἔπραξα κατ᾿ οἰκονομίαν. Ἀφ᾿ ἑνός, διότι τινὲς τῶν Προκαθημένων Προέδρων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μετὰ τῶν ὁποίων εἶχον ἔλθει εἰς ἐπαφήν, μοὶ εἶχον εἴπει, ὅτι κακῶς ἐγένετο ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ Παπικοῦ ἑορτολογίου εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καί, μοὶ ὑπέσχοντο, ὅτι θὰ ἐφρόντιζον νὰ ἐπαναφέρουν τὸ Παλαιόν...
Ἔπαυσα τοῦ λοιποῦ πᾶσαν οἰκονομίαν, διότι ἤκουσα ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Πατέρας καὶ ἀπὸ τὴν συνείδησίν μου, "οἰκονομητέον καὶ μὴ παρανομητέον". Καὶ ἀπὸ τὴν Ἑορτὴν τῶν Ἁγίων Πάντων 22αν Μαΐου ἀκολουθῶ τὸ πάτριον παλαιὸν ἑορτολόγιον. Πιστεύω αὐτὸ οὐχὶ ὡς πίστιν, ἠ δόγμα ἢ καὶ ὅτι ἀπὸ αὐτὸ καὶ μόνον θὰ σωθῶ, ὡς τινὲς φανατικοὶ παλαιοημερολογῖται ἀπερίσκεπτοι καὶ ἀνόητοι φρονοῦν, ἀλλὰ πιστεύω αὐτὸ ὡς παράδοσιν Πατρικήν...
Ἀφίνω συμβουλὴν εἰς τὰ πνευματικά μοι τέκνα, ὅπως ἀκολουθοῦν τὴν Ἐκκλησίαν, ἕως ὅτου ἀποφασίσῃ ἡ Ἐκκλησία καὶ ἐπαναφέρῃ τὸ παλαιὸν ἡμερολόγιον, ἐὰν δὲν τὸ ἐπαναφέρῃ καὶ προβοῦν τινὲς εἰς ἔνωσιν μετὰ τῶν παπικῶν, τότε νὰ χωρήσουν καὶ ἀκολουθήσουν Ἐπισκόπους φυλάσσοντας τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν καὶ Παράδοσιν".

5 σχόλια:

 1. Δεν μου αρέσει, δε μου καθεται καλά, δε το βρίσκω ορθό να μας τοποθετούν ετικέτες. Τι πάει να πει παλαιοημερολογίτης; Αυτό εφευρέθηκε εκ του πονηρού για να περιθωριοποιήσουν την Εκκλησία του Χριστού. Θεωρώ ότι εδώ, στα πατροπαράδοτα στέκεται η αλήθεια. Είμαστε στην Εκκλησία του Χριστού, στεκόμαστε στην αλήθεια κι αυτό δε πρέπει ούτε να μας κάνει υπερφίαλους ούτε να σιγούμε, και πολύ περισσότερο σε καμιά περίπτωση να εφησυχάζουμε. Η ζωή του χριστιανού είναι θάλασσα πειρασμών, ένας πατέρας της εκκλησίας ο Δαμασκηνός ο Στουδίτης όποιος τον έχει μελετήσει στο βιβλίο του ο θησαυρός, δε ξέρω αν κυκλοφορεί επειδή είναι σπάνιο βιβλίο είναι ένας οδοδείκτης ορθής διδασκαλίας, ορθόδοξου φρονήματος σε γλώσσα οικεία. Από την εποχή του με τα μολύσματα που έχουν ενσκύψει με τους νεωτερισμούς, τις κάθε είδους μεταπατερικές διδαχές της εποχής μας απέχουμε ή μάλλον η κρατούσα Εκκλησία απέχει, τα διατηρεί όμως με ευλάβεια η Εκκλησία του πάτριου. Πολύ μ΄αρέσει αυτός ο υποδιάκονος, και στέκεται στις αλήθειες της ορθόδοξης πατερικής παράδοσης αιώνων. Τον συνιστώ να μελετηθεί, πραγματικά θυμίζει ακριβώς όπως παλιότερα με απλότητα, πίστη και καθαρότητα πώς βίωναν τη πίστη τους οι προγενέστεροι παππούδες μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το βιβλίο του Δαμασκηνού λέγεται:ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ, σε μετάφραση και σχόλια του Ματσούκα Νίκου, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Είναι εξαιρετικό και θέλει πολύ προσοχή η μελέτη του ,γιατί περιέχει υψηλής θεολογικής ανάλυσης θέματα. Χρειάζεται τρεις με τέσσερις φορές διάβασμα και μελέτη, το κάθε κεφάλαιο, για να καταλάβει κανείς τις θέσεις και τα διδάγματα του ΙΕΡΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ...

   Διαγραφή
  2. Αγαπητέ tomcat ο Ανώνυμος αδελφός δεν αναφέρεται στον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό (που συνέγραψε το βιβλίο "Έκδοσις ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως"), αλλά στον υποδιάκονο Δαμασκηνό τον Στουδίτη (που συνέγραψε το βιβλίο "Θησαυρός"). Το βιβλίο αυτό θα το βρείτε και εδώ: http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/3/1/a/metadata-155-0000106.tkl

   Διαγραφή
 2. π. Φιλόθεος: "Ἔπαυσα τοῦ λοιποῦ πᾶσαν οἰκονομίαν." Κατάλαβα σωστά, ὅτι αὐτό τό εἶπε ὁ π. Φιλόθεος τό ἔτος 1972; Ἐξ ὅσων γνωρίζω, γιά ἕν μικρόν μόνον χρονικόν διάστημα πολύ ἐνωρίτερα τοῦ 1972 ὁ π. Φιλόθεος ἠκολούθησε τό π.ἑ., ἀλλ' ἐπανῆλθε στό ν.ἑ., διότι ἡ ἀδελφότης τῆς Ἱ.Μ. Λογγοβάρδας δέν τόν ἠκολούθησε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ευχαριστώ για την επισήμανση...

  ΑπάντησηΔιαγραφή