"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

«ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣ» (ΤΕΥΧΟΣ 5ο)
(ΤΕΥΧΟΣ 1ο ΕΔΩ, ΤΕΥΧΟΣ 2ο ΕΔΩ, ΤΕΥΧΟΣ 3ο ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΕΥΧΟΣ 4ο ΕΔΩ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου