"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ (ΣΑΒΒΑΤΟ 3-12 ν.η.)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου