"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

Γερών Σάββας Λαυριώτης 21-11-16 :H «Αγία και μεγάλη σύνοδος» της Κρήτης - Περί διακοπής μνημοσύνου


38 σχόλια:

 1. 1. Εἶναι ἐπαινετή καί παράδειγμα πρός μίμησιν ἡ στάσις τοῦ γ. Σάββα νά περιοδεύῃ ὅλην τήν Ἑλλάδα καί νά καταδεικνύῃ ὅτι τό Καϊαφαϊκόν Συνέδριον τῆς Κρήτης εἶναι δαιμονικόν.

  2. Ἡ ὁμιλία του στό παρόν βίντεο εἶναι γενικῶς καλή, ἀλλά ὄχι ἰσορροπημένη, ὅπως θά ἔπρεπε νά ἦτο. Χάριν παραδείγματος, λέγει ὅτι ἡ "Σύνοδος" θά ἦτο Ὀρθόδοξος ἄν ἠσχολεῖτο, μεταξύ ἄλλων, καί μέ τό "Παλαιοημερογιτικόν Ζήτημα." Τοιοῦτον ζήτημα, ὅμως, δέν ὑφίσταται! Ὑφίσταται "Νεοημερογιτικόν Ζήτημα." Εἶναι προφανής ἡ ἐπίδρασις πού ἔχει δεχθῆ ὁ π. Σάββας ἀπό τόν π. Ε. Τρικαμηνᾶν. Διότι, εἰς ἄλλην ὁμιλίαν του, κατεφέρθη κατά τῶν ΠΗ/τῶν, διότι τάχα κακῶς ἔχουν ἰδικήν των Σύνοδον, "παράλληλον" πρός τήν αἱρετικήν! Ἡ καινοτόμος αὐτή ἄποψις εἶναι ἀντορθόδοξος καί ὠφελεῖ τά μέγιστα τόν Οἰκουμενισμόν, τόν ὁποῖον ὑποτίθεται ὅτι πολεμοῦν ὁ π. Ε. Τρικαμηνᾶς καί οἱ ὁμόφρονές του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ25 Νοεμβρίου 2016 - 11:08 π.μ.

  Μετά την κατ ουσίαν αποδοχή της Συνόδου της Κρήτης από την Ιεραρχία της επίσημης Εκκλησίας ο καθένας από τους αντιδρώντες θα ξεκαθαρίσει εκ των πραγμάτων στο επόμενο χρονικό διάστημα την τελικά του θέση και πράξη. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, που δεν θα πάρει πολύ χρόνο, θα γνωρίζουμε τί ακριβώς φρονεί ο καθένας και πόσο η θέση του, η στάση του και το φρόνημά του θα βοηθήσει ή όχι στην ουσία, την Ενότητα των Ορθοδόξων και τον αγώνα Της Ορθόδοξης Εκκλησίας ενάντια στην Παναίρεση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Χαίρομαι που εκφράζεται έτσι ο μοναχός. Η αρχή έγινε πριν το 1924,αν αυτό δε το συνειδητοποιήσουν και δεν σταθούν στο ύψος των περιστάσεων ο δρόμος θα ΄ναι τραχύς και μας περιμένουν πολλά δεινά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αγαπητοί αδελφοί, καί σε αυτή την ομιλία στο τέλος καταφέρεται εναντίων τών Συνόδων τού Πατρίου εορτολογίου.
  Το άλλο θέμα πού θεώρησα ακατανόητο είναι όταν στο τέλος της ομιλίας του κάνει λόγο γιά δική του συμβουλή πρός Επισκόπο τού Εξωτερικού, νά μήν διακόψει ακόμη το μνημόσυνο, σε ερώτηση του τελευταίου εάν πρέπει να διακόψει άμεσα τη μνημόνευση. Ο Π. Σάββας συμβούλευσε νά περιμένει ο Επίσκοπος νά ενημερώσει το ποίμνιο γιά την απόλυτη κατανόηση τού θέματος και μετά με την καθολική συμφωνία νά διακόψουν.
  Τέλος, το ότι αναζητάει Επισκόπους στο εξωτερικό δηλώνει καί την θέση του γιά τόν αγώνα της Αγίας Εκκλησίας τών ακολουθούντων τά πάτρια.
  Πάντως δέν κρατήθηκα, τού έστειλα μήνυμα sms στο κινητό του, τη διαμαρτυρία μου για την άστοχη θέση του για την Αγία Εκκλησία του Πατρίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητέ μου Μαρῖνε, σ' εὐχαριστῶ γιά τίς ἐπισημάνσεις σου. Χθές πού ἔγραψα τό σχόλιόν μου, δέν εἶχα ἀκούσει μέχρι τό τέλος τό βίντεο. Πράγματι, ὁ π. Σάββας ἐκτρέπεται πρός ἀντορθόδοξες θέσεις κατά τό τέλος τῆς ὁμιλίας του, ὅταν λέγῃ αὐτά πού καταγγέλλεις. Τελικῶς, δέν ἐπικροτῶ τήν ὁμιλίαν του. Διότι ἀφενός μᾶς λέγει τά αὐτονόητα καί πασίγνωστα περί διακοπῆς τοῦ μνημοσύνου καί ἀφετέρου κατηγορεῖ τούς ἀληθινούς ἀντι-οικουμενιστάς τοῦ Πατρίου καί συμβουλεύει ἐπισκόπους νά ΜΗΝ προβοῦν στήν διακοπήν τοῦ μνημοσύνου, διότι αὐτός κρίνει ὅτι τώρα δέν ἔχει ἀκόμη ὡριμάσει τό πρᾶγμα!!! Καλά, πολιτικήν κίνησιν διοργανώνει ἤ κάμνει ὁμολογίαν Πίστεως; Καί τί θ' ἀπολογηθοῦν ἐν ἡμέρα κρίσεως οἱ ψυχές πού ἤθελαν νά διακόψουν τήν κοινωνίαν των μέ τήν αἵρεσιν καί νά ἑνωθοῦν μέ τόν Θεόν, ἀλλά δέν ἐπρόφθασαν, διότι διεκόπη τό νῆμα τῆς ζωῆς των; Ἀπό ἐσένα, π. Σάββα, θά ἐκζητήσῃ ὁ Θεός αὐτές τίς ψυχές. Διότι μιμεῖσαι τόν Διάβολον, ὁ ὁποῖος λέγει 999 ἀλήθειες, μέχρις ὅτου θεωρηθῆ ἀξιόπιστος, καί μετά λέγει καί ἕν ΘΑΝΑΣΙΜΟΝ ψεῦδος!

   Διαγραφή
 5. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ25 Νοεμβρίου 2016 - 10:38 μ.μ.

  Αγαπητοί αδελφοί και εγώ προβληματίζομαι για την ουσιαστική άρνηση των Αντιοικουμενιστών της επίσημης Εκκλησίας για πραγματική μελλοντική προσέγγιση με την Εκκλησία μας που ακολουθεί το Πάτριο. Νόμιζα ότι οφείλεται το φαινόμενο αυτό κυρίως στις προκαταλήψεις που διδάχθηκαν οι αδελφοί αυτοί στην νεότητά τους εναντίον μας, ακόμη και από Κληρικούς εγκρατείς της κρατούσης Εκκλησίας. Πριν λίγο καιρό όμως σε μία εκτεταμένη συνομιλία μου με κάποιον ώριμο ηλικιακά και σημαντικά μορφωμένο αδελφό του Νέου, που ανήκει στους Αντιοικουμενιστές και προς το τέλος της συνομιλίας μας, μου είπε κάτι που ξεδιάλυνε την απορία μου. Μου είπε ότι εμείς και αν ακόμη Αποτειχισθούμε, με Επισκόπους ή χωρίς Επισκόπους, δεν μπορούμε να έλθουμε σε διάλογο με την Σύνοδό σας και την Εκκλησία ΓΟΧ Ελλάδος, διότι εάν το κάνουμε αυτό αυτόματα σας αναγνωρίζουμε ως Εκκλησία, ότι δηλαδή δεν είσθε Σχισματικοί, όπως πάντα σας θεωρούσαμε, και το ακόμη χειρότερο, εάν παραδεχθούμε ότι δεν είσασταν Σχισματικοί, τότε είναι σαν να παραδεχόμαστε ότι εμείς σφάλλαμε στο παρελθόν και άρα εμείς είμασταν οι Σχισματικοί. Τότε κατάλαβα ότι η άρνησή τους να παραδεχθούν την Κανονικότητα των Αρχιερέων μας και της Συνόδου μας δεν είναι τόσο επιφανειακή ή επιπόλαιη, αλλά κρύβει πολύ βάθος. Δυνάμει Σχισματικούς θεώρησε τους πνευματικούς τους Πατέρες ο Άγιος Χρυσόστομος ο Νέος Ομολογητής, να που η αλήθεια αυτή βγαίνει τώρα μπροστά τους, χωρίς καν εμείς να τους το λέμε ή να τους το τονίζουμε. Η Εκκλησία όμως πάντοτε Οικονομούσε την σωτηρία των ανθρώπων, αυτή η οικονομία, η καλώς νοούμενη, μας επιτρέπει να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια εκατέρωθεν, αρκεί οι αληθινοί Ορθόδοξοι Ενωμένοι και αδελφωμένοι να δώσουμε μαζί τον καλό αγώνα της Πίστεως σε αυτούς τους εξαιρετικά δύσκολους καιρούς. Εμείς ήδη σε μεγάλο βαθμό είμαστε ψυχικά έτοιμοι για αυτό το ιστορικό βήμα, τουλάχιστον οι περισσότεροι από εμάς, ας αποφασίσουν και αυτοί να βγούν στον αγώνα Αποτειχιζόμενοι και να αγωνισθούμε μαζί σαν αδέλφια σύμφωνα με τα Δόγματα και τις παραδόσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας και όλα τα άλλα θα τα ξεχάσουμε και οι μεν και οι δε σε μία μόνο στιγμή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Άριστο είναι και ο Θεός το επιδοκιμάζει να παραμεριστούν οι εγωισμοί,τι πάει να πει αν και εφ΄όσον.. Αφού γνωρίζουν οι πάντες ότι το σχίσμα το έπραξαν οι του λεγόμενου νέου ημερολογίου αντικανονικά και πραξικοπηματικά,αν και δε μ΄αρέσει αυτός ο χωρισμός επ΄ουδενί.

   Διαγραφή
  2. Η άποψη του "αντιοικουμενιστή" γιά τούς λόγους πού δεν μπορούν να έλθουν σε διάλογο με την Αγία Εκκλησία, μού θυμίζει την απάντηση Βελιου του δημοσιογράφου πού λίγο πριν δώσει τέλος στη ζωή του, τού είπαν γιά μία θαυματουργή εικόνα τής Παναγίας πού κάνει καλά τους καρκινοπαθείς, και απάντησε, "και εάν γίνω καλά, τι θα λέω μετά; Πώς θα στηρίξω τα τόσα χρόνια Άθεος; Καί μετά από λίγο αυτοκτόνησε!
   Όταν βασιλεύει ο εγωισμός, η πορεία ειναι καταστροφική.

   Διαγραφή
 6. Ή αλήθεια είναι ότι καταφέρεται κατά της Εκκλησίας που ορθοτομεί το λόγο της αληθείας και στέκεται στέρεη στις παρακαταθήκες των πατερων,ούτε κι εγώ άκουσα ως το τέλος την ομιλία για αυτό έγραψα ανωτέρω ότι χαίρομαι. Αν και είπε αρκετά σωστά δε συμφωνώ σε πολλά άλλα που ανέφερε όπως μνημόνευση επισκόπων που συμπορεύονται με αιρετικούς. Μα δε καταλαβαίνουν ότι αποτείχιση όπως την ονομάζουν ήδη είχε γίνει τότε αλλά τους κυνηγούσαν,τους καταδίωκαν,τους απειλούσαν,τους εκβίαζαν κληρικούς,μοναχούς,ποίμνιο και ιεράρχες; Ο πατέρας Κυπριανός κυνηγήθηκε άγρια,ο πρόσφατα ανακηρυχθής άγιος Χρυσόστομος άγρια καταδιώχθηκε,ιερείς απειλήθηκαν και τους ξύριζαν εκβιαστικά ενώ εκείνοι ήθελαν να μείνουν με τα πατροπαράδοτα της Εκκλησίας. Αυτά ομολογώ δε τα γνώριζα,τα πέρασαν ύπουλα μέσα στην Εκκλησία εν αγνοία του λαού που σκόπιμα τον έχουν στο περιθώριο να μη γνωρίζει. Έχουν εισχωρήσει λύκοι με προβιά προβάτου και μολύνουν το σώμα του Χριστού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Μία ἄλλη κακόδοξος στάσις, τήν ὁποίαν ἀναφέρει στήν ὁμιλίαν του ὁ π. Σάββας, εἶναι ὅτι θά διακόψουν τό μνημόσυνον μόνον ὅσων ἀποδέχονται τήν ψευδοσύνοδον τῆς Κρήτης, ὑπονοῶν ὅτι ΔΕΝ θά λάβουν ὑπ' ὄψιν τό ἄν αὐτοί πού θά δηλώσουν ὅτι δέν δέχονται τήν ψευδοσύνοδον, μέ τούς ὁποίους ὁ π. Σάββας καί οἱ ὁμόφρονές του θά ἔχουν κοινωνίαν, θά συνεχίσουν νά κοινωνοῦν μέ τούς Οἰκουμενιστάς. Ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτῳ ἀκοινώνητός ἐστί, π. Σάββα. Ἡ στάσις πού προτείνεις ΔΕΝ εἶναι ὀρθόδοξος! Ὅπως μοῦ εἶπε κάποτε ὁ μακαριστός Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ Στέργιος Σάκκος, ἡ αἵρεσις πού κηρύσσεται μέσα στήν Ἐκκλησία εἶναι ὅπως τό δηλητήριον πού ρίπτεται μέσα σέ μίαν δεξαμενήν ὕδατος: πηγαίνει παντοῦ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Σε συνέχεια προηγούμενου σχολιασμού μου, καί αφού έστειλα μήνυμα στον Π. Σαββα λέγοντας αυτά πού έγραψα σε σχόλιο στον παιδαγωγό, μού απάντησε ότι το παλαιό είναι το σωστό, καί επιμένει ότι δεν έπρεπε νά γίνουν συνόδοι, γιατί λέει ότι τούς κατηγορούν ότι θέλουν να κάνουν το ίδιο!
  Του απάντησα ότι γαυγίζει ο διάβολος για να μολύνει την προσωπικότητά του, γιά νά αποτρέψει τυχόν πιστούς να τον ακολουθήσουν.
  Όταν κάποιος προχωράει σε μία τέτοια θέση δεν μπορεί να κοιτάει τί του λένε οι διώκτες, γιά νά πορεύεται ανάλογα στο λόγο του, προκειμένου να τους στενοχωρεί λιγότερο.
  Είναι λάθος κίνηση η υιοθέτηση της μισής αλήθειας, καθώς αυτό σημαίνει ότι έχει προσδοκία από το Οικουμενιστικό σώμα, πού καταγγέλλει και διακόπτει. Θεωρώ ότι και αυτός είναι ο κατά βάθος λόγος, που συμβούλεψε τον Επισκόπο στο Εξωτερικό να μην διακόψει ακόμη. Για να μην στενοχωρήσει πολύ τους Οικουμενιστές. Πραγματικά προσπαθώ να βρω λογική, και δεν βρίσκω....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πῶς νά εὕρῃς λογικήν στόν χῶρον τῶν νεο-αποτειχισθέντων, ἀδερφέ μου, ἀφοῦ δέν ὑπάρχει; Κατ' ἀναλογίαν μέ τήν βρωμεράν "πολιτικήν ὀρθότητα," ἡ ὁποία ἔχει ἐπιβληθῆ ἀπό τούς Σιωνιστάς καί ἡ ὁποία ἐπικρατεῖ εἰς ὁλόκληρον τήν Οἰκουμένην, ὑπάρχει καί ἡ "θρησκευτική ὀρθότης," πού κηρύττει ἐναντίον τῆς ἀληθοῦς Ὀρθοδοξίας ἐπί ποινῇ χαρακτηρισμοῦ ὡς "ἀποσυναγώγου" ὅποιου τολμήσῃ νά ἐκφρασθῇ θετικῶς ὑπέρ τῆς ἀληθοῦς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

   Διαγραφή
 9. Υπάρχει λογική φίλε Μαρίνο. Πιστεύουν ότι δεν έπρεπε να κάνουν Σύνοδο οι ΓΟΧ, ορμώμενοι απο τις εκκλησιολογικές παρεκτροπές τους, όπως ο διχασμός σε παρατάξεις, οι κατά καιρούς επίσημες δηλώσεις τους ότι αποτελούν την Ελλαδική Εκκλησία, η μετονομασία του προέδρου της Συνόδου σε Αρχιεπίσκοπο, για να αναφερθώ στα σπουδαιότερα. Οπωσδήποτε αυτά βαρύνουν τους Επισκόπους των παρατάξεων διότι δεν ακολούθησαν την ορθή γραμμή του πρ. Φλωρίνης. Πιστεύω ότι εάν δεν υπήρχαν αυτά και παρέμεναν οι Φλωρινιακοί ανεπηρέαστοι απο ματθαιϊσμούς, ο π. Σάββας δέν θα είχε πρόβλημα να προσχωρήσει. Γενικώτερα θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα πρός το καλύτερο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητέ Ξένε, ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος (+1955, πρώην Φλωρίνης) ἐχειροτόνησεν ἐπισκόπους. Ἡ πρᾶξις του αὐτή φανερώνει ὅτι ἐθεώρει τήν Σύνοδόν του κανονικήν ἐντός τοῦ Ἑλλαδικοῦ χώρου, ἐνῷ τήν Ν/Ηκήν Σύνοδον προφανῶς ἐθεώρει δυνάμει σχισματικήν. Δυστυχῶς, αὐτή ἀπεδείχθη αἱρετική. Οἱ διασπάσεις τῶν Π/Ητῶν, λόγῳ τῶν ἀνθρωπίνων παθῶν καί τῆς λυσσώδους δράσεως τοῦ "ἔξω ἀπ' ἐδῶ," οὐδόλως ἀποδεικνύουν ἐσφαλμένην τήν ἐνέργειαν του Ἁγ. Χρυσοστόμου. Τό δέ γεγονός ὅτι ἡ Σύνοδος τῶν Ν/Ητῶν ἀπεδείχθη περιτράνως αἱρετική νομίζω ὅτι μᾶς δίδει τό δικαίωμα νά θεωροῦμε τήν Ἐκκλησίαν ΓΟΧ ὡς τήν συνέχειαν τῆς πρό τοῦ 1924 Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας. Συνεπῶς, οἱ τίτλοι δικαιολογοῦνται. Τώρα, τί ἀκριβῶς εἶναι ἡ Ν/Ηκή Σύνοδος τῆς Ἑλλάδος θά πρέπῃ ν' ἀποφασισθῇ ἀπό Πανορθόδοξον Σύνοδον. Πάντως, κατά τούς Πατέρες, οἱ ὁποῖοι διδάσκουν ὅτι ἡ αἵρεσις εἶναι χωρισμός ἀπό τόν Θεόν, γιά Ἐκκλησία Χριστοῦ δέν μοιάζει νά εἶναι.

   Διαγραφή
  2. Αγαπητέ δίνεις βασιμότητα λόγου, στο τι πιστεύουν οι νεοημερολογίτες; Οι διώκτες τών Ορθοδόξων κατά καιρούς; Ο μισθωτοί ποιμένες; Οι αποδέκτες εκατομμυρίων ευρώ από επιδοτήσεις;
   Όχι φίλε μου, αυτά είναι προφάσεις, γιά νά δικαιολογούν τούς εαυτούς τους και νά εμμένουν εκεί πού μένουν.
   Άλλωστε καί ο Π. Σάββας μού είπε ότι δέν θέλει να τόν κατηγορούν γιά νά μήν κάνει το ίδιο. Ξέρεις γιατί κατηγορούν; Γιατί ένας αποτειχισμένος και μή ενταγμένος σε Αγία Σύνοδο του Πατρίου είναι μόνος κατά κόσμο σαν την καλαμιά στον κάμπο, καί ένας μόνος αργά ή γρήγορα θα επιστρέψει από εκεί πού βγήκε. Στην ψυχολογία οι πρωτεστάντες έχουν άριστα. Όπως ακριβώς δηλαδή και ο Π. Ευθύμιος Χαραλαμπίδης που έμεινε μόνος του ένα έτος και ξαναγύρισε. Εάν είχε ενταχτεί δέν θά ξαναγύριζε.
   Γκεμπαλικές τακτικές προπαγάνδας ακολουθούν φίλε μου, και λυπάμαι πού τα πιστεύεις, εάν είσαι τού Πατρίου.
   Όσο γιά τη Σύνοδο τού Πατρίου στήν Ελλάδα, είναι η συνέχεια της Αγιωτάτης Ρωσικής Εκκλησίας της διασποράς. Εκείνη η Σύνοδος από Αγίους Αρχιερείς υπό τον Αναστάσιο προεδρεύων και δική του εισήγηση πού έγινε αποδεκτή από όλο το Συνοδικό Σώμα, μεταξύ αυτών και ο Άγιος Ιωάννης Μαξιμοβιτς και ο Άγιος Φιλάρετος, να επιτρέψουν τις χειροτονίες στην Ελλάδα και να γίνει Σύνοδος.

   Διαγραφή
 10. Νομίζω αδελφοί ότι μέ παρεξηγήσατε γιαυτό γίνομαι πιό σαφής. Δεν απορρίπτω την Σύνοδο που προήλθε από τον πρ. Φλωρίνης και την Ρ.Δ. Το πρόβλημα είναι ότι οι ΓΟΧ οι ίδιοι, ως μή ώφειλε, δώσανε λαβές στους ν/τες νά τους κατηγορήσουν. Ο θεσμός του Αρχ/που στους π/τες είναι ἐκκλησιολογική εκτροπή διότι σε τελική ανάλυση καταργεί τόν ιε΄ κανόνα της ΑΒ Συνόδου. Ο πολυμαθέστατος πρ. Φλωρίνης ποτέ δεν δέχθηκε να λέγεται Αρχ/πος, αλλά Πρόεδρος της Συνόδου. Οι επίσημες δηλώσεις (΄74, ΄98) ότι αποτελούν την Ελλαδική Εκκλησία είναι θέσεις ματθαιϊκές (τις οποίες ποτέ δεν αναίρεσαν), είναι για τους νεοαποτειχισθέντες απαράδεκτες και φυσικά δεν μπορούν νά δεχθούν αναμυρώσεις ή και αναβαπτισμούς (έξω από την τελεία παραχάραξη του τύπου), "ωσάν άπιστοι". Αυτά είμαι σε θέση να σας πληροφορήσω πως οι νεοαποτειχιζόμενοι καί οι αντιοικουμενιστές τα γνωρίζουν πολύ καλά, γιαυτό δυσκολεύονται με τους π/τες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Αγαπητέ άλλο αυτό που λες εδώ δηλαδή ότι σφάλμα αυτοί οι τίτλοι "αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος" και άλλο το να ισχυρίζονται οι νεοαποτειχισθέντες ότι δεν δικαιούνται οι νομίμως αποτειχισθέντες να συστησουν Σύνοδο επισκόπων". Το πρώτο είναι κάτι που μπορεί να συζητηθεί από ευρεία και καλοπροαίρετη σύνοδο γενικώς αποτειχισθέντων ενώ το δεύτερο πέραν του ότι προσκρούει σε ιστορικά προηγούμενα, κυρίως προσκρούει στην κοινή λογική.
  Είναι δυνατόν να δίνεται η δυνατότητα στους έχοντας αιρετικό φρόνημα να τελούν ιεροπραξίες χειροτονίες κλπ. και όχι στους υπερασπιστές της ορθόδοξης γραμνής των Πατέρων;
  Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσοστομος στην εξορία του "εχειροτόνει πολλούς" και επισκόπους και ιερείς. Οι νεοαποτειχισθέντες οπως οι π. Τρικαμηνάς, Αγγελακακης κ.α. προφανώς διαφωνούν με τον άγιο και αν ζούσαν στην εποχή του θα αναγνώριζαν το δικαίωμα αυτό μόνο στους "νόμιμους" διώκτες του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Αγαπητέ Ξένε, θα ήθελα να αιτιολογήσεις το γιατί είναι εκτροπή ο θεσμός τού Αρχιεπισκόπου των ΓΟΧ, καί γιατί καταργεί τόν ιε κανόνα της ΑΒ.
  Όσο για την αναμύρωση είναι απόλυτα λογικό γιατί δέν είναι ίδια η Εκκλησία. Το δε Άγιο βάπτισμα και όχι αναβάπτισμα πού γράφεις συμβαίνει γιατί οι νεοημερολογίτες από πολλά χρόνια πίσω έχουν καταργήσει τις τρείς ολοκληρωτικές καταδύσεις και τρείς αναδύσεις, καί στη θέση τους έχουν υιοθετήσει το ποδόλουτρο. Σε ερωτώ είναι άρτιο βάπτισμα το ποδόλουτρο; Επί αυτού υπάρχει και η μαρτυρία Αρχιμανδρίτου ΓΟΧ, πού πήγαν οι γονείς το παιδί τους στην Ιερά Μονή καί του είπαν ότι το παιδί τους νομίζω 4ή 5 ετών παρουσίαζε αλόκοτη συμπεριφορά, πετούσε μαχαίρια από την κουζίνα. Τότε τούς είπε ο Αρχιμανδρίτης νά τού φέρουν να δεί το βίντεο του βαπτίσματος. Όταν είδε το ποδόλουτρο τους είπε ότι είναι αβάπτιστο το παιδί. Το βάπτισμα έγινε κανονικά, καί το παιδί έγινε αρνί. Και επ αυτού δέν είναι λίγοι οι σημερινοί δάσκαλοι πού καταγγέλλουν ανάρμοστη βίαια συμπεριφορά τών μικρών παιδιών...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ μου Μαρίνε,
   θα καταθέσω και την δική μου άποψη, πριν τοποθετηθεί ο εκλεκτός μας Ξένος.
   1. Δεν είναι εκτροπή το "Αρχιεπίσκοπος των Γ.Ο.Χ.", το οποίο άλλωστε είναι παραπλήσιο του "Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου", αλλά το "Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και... πάσης Ελλάδος!". Όχι μόνο διότι αποτελεί αντιγραφή του αντίστοιχου τίτλου των Νεοημερολογιτών (διότι μέχρι το 1924 υπήρχε ο τίτλος "Μητροπολίτης Αθηνών και Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου"), αλλά γιατί κατά τον ΙΣΤ΄ Κανόνα της ΑΒ΄, πρέπει πρώτα να κατακριθεί ο καινοτόμος Επίσκοπος και μετά να τοποθετηθεί ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΙΤΛΟ ο Ορθόδοξος. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι οι Ορθόδοξοι δεν δικαιούνται να έχουν Επισκόπους και Σύνοδο Επισκόπων (και Αρχιεπίσκοπο), αλλά σημαίνει ότι δεν πρέπει να επαναπαύονται και πρέπει να αγωνίζονται για την σύγκληση Ορθοδόξου Συνόδου, η Οποία θα καταδικάσει τους αμετανόητους αιρετικούς που κατέχουν τους θρόνους και θα τοποθετήσει επισήμως πλέον στις θέσεις τους τους Ορθοδόξους Επισκόπους.
   2. Περί των βλασφήμων αναβαπτισμών ετοιμάζω ειδικό άρθρο στο οποίο πιστεύω θα δοθούν πολλές απαντήσεις. Πάντως πρέπει να ξέρεις ότι επιχειρήματα του τύπου "το παιδί είναι άγριο, επειδή δεν βαπτίσθηκε σωστά", που δυστυχώς ακούγονται και από ιερωμένους, δεν μπορούν να σταθούν. Εγώ ως δάσκαλος έχω δει παιδάκια "μισοβαπτισμένα" (ακόμη και αβάπτιστα) να έχουν πολύ κόσμια συμπεριφορά και παιδάκια βουτηγμένα μέχρι μέσα να έχουν τρομερά διεστραμμένη και δαιμονική συμπεριφορά. Αλλού πρέπει να αναζητηθούν τα αίτια της παιδικής επιθετικότητας και διαστροφής. Θα μου πεις: άρα εγκρίνεις το να μην γίνονται οι τρεις καταδύσεις πλήρεις; Βεβαίως όχι! Απλά να έχουμε σωστά επιχειρήματα. Περί αυτού όμως θα δοθεί ευκαιρία να τα πούμε πάλι, μετά την δημοσίευση του άρθρου.

   Διαγραφή
  2. Δέν είναι επιχείρημα, είναι μαρτυρία και εν τέλει αποδείχτηκε, καί έτσι πρέπει νά το σεβαστούμε. Οπωσδήποτε όμως είναι καί άλλοι οι παράγοντες.

   Διαγραφή
  3. Αγαπητοί Μαρίνο καί Γιάννη, με μιά προσεκτική ανάγνωση στα προηγούμενα σχόλια θά αντιληφθείτε ότι συμφωνώ με αυτά που γράφετε. Για το βάπτισμα, τό εντός παρενθέσεως παραπέμπει στο ποδόλουτρο καί τό ράντισμα. Γιάννη θα ήταν ευχής έργο να συζητηθεί τό πρόβλημα του τίτλου από ευρύτερη σύνοδο όπως σωστά αναφέρεις. Αμφιβάλλω όμως ότι οι π/τες Επίσκοποι θα δεχθούν έστω καί συζήτηση. Τό πόσο σημαντικό είναι ο τίτλος καί τί προεκτάσεις έχει δεν θα ήταν χρήσιμο να αναλυθεί εδώ. Αυτά που κατέθεσε πολύ σωστά ο αγαπητός δάσκαλος είναι το ρεζουμέ του ζητήματος καί νά προσθέσω ότι ο τίτλος αποτελεί τό επισφράγισμα της εκκλησιαστικής αυτοσυνειδησίας τους ότι αποτελούν τήν Ελλαδική Εκκλησία (όπως και οι ματθαιϊκές παρατάξεις). Άσχετα εάν κάποιοι δέν το λένε φανερά. Είναι σάν να λές λ.χ. δεν συμφωνώ με το τάδε συμβόλαιο, αλλά το υπογράφεις. Εάν τους φέρεις αντιμέτωπους με την πραγματικότητα θα σου πούν ότι υφίσταται "τιμής ένεκεν". Αυτή η απάντηση όμως είναι νομίζω αντιλαμβάνεσαι αφελέστατη, εάν όχι υπεκφυγή, κ.ο.κ. Εδώ εστιάζω την δυσκολία των νεοαποτειχισθέντων, την οποία άλλωστε καιρός είναι οί Επίσχοποι των ΓΟΧ να την λάβουν πολύ σοβαρά υπ΄ όψιν τους, ώστε να διορθώσουν πλέον τά του οίκου τους και ύστερα να τους πλησιάσουν. Τουλάχιστον έτσι θα αποποιηθούν τις ευθύνες τους εάν δέν πεισθούν. Είναι επιτακτικό χρέος τους.

   Διαγραφή
 13. Ἀγαπητέ μου Δάσκαλε, χωρίς νά θέλω νά παραστήσω τόν κανονολόγον καί τόν γνώστην τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας, πού δέν εἶμαι, νομίζω ὅτι αὐτό πού ἔγραψες στό σχόλιόν σου, ὅτι "κατά τον ΙΣΤ΄ Κανόνα της ΑΒ΄, πρέπει πρώτα να κατακριθεί ο καινοτόμος Επίσκοπος και μετά να τοποθετηθεί ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΙΤΛΟ ο Ορθόδοξος," δέν εἶναι σωστό. Ὁ Κανών αὐτός, καθώς καί ὅσοι ἀναφέρονται στήν "Συμφωνίαν" πού παραθέτει ὁ Ἅγιος Νικόδημος ἀμέσως μετά τήν ἑρμηνείαν τοῦ Κανόνος (σελ. 360 τοῦ Πηδαλίου), ὅπως π.χ. ὁ Η' τῆς Α' Οἰκ. Συνόδου, ὁμιλεῖ γιά "ἐγκλήματά" τινα τοῦ Ἐπισκόπου, ὅπως κάμνει καί τό 1ον μέρος τοῦ ΙΕ' Κανόνος τῆς ΑΒ', γιά τά ὁποῖα δέν ἐπιτρέπεται κἄν ἡ ἀποτείχισις ἀπό τόν ἐγκληματοῦντα Ἐπίσκοπον! Δέν ὁμιλεῖ ὁ Κανών γιά "καινοτόμον ἐπίσκοπον"! Ἡ περίπτωσις αὐτή ἐμπίπτει εἰς τό 2ον μέρος τοῦ ΙΕ' τῆς ΑΒ', ὅπου ὁ λόγος ὄχι περί Ἐπισκόπου, ἀλλά περί ψευδεπισκόπου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Λησμόνησα να γράψω πως και ο π. Θεοδώρητος συμφωνούσε με την άποψη αυτήν, ότι δηλαδή είναι πιο σωστό να μη δίνονται τίτλοι ακρίτων αιρετικών επισκόπων στους ορθοδόξους που χειροτονούνται. Παραθέτω το επίμαχο απόσπασμα από επιστολή του στον π.Γ. Μεταλληνό, μετά του οποίου την Αλληλογραφία (κατ' ακρίβειαν μέρος αυτής), ετοιμάζομαι να εκδώσω.
  "Τὸ ἀντιλαμβάνομαι ὅτι ὁ Κυπριανὸς ἐνεργεῖ πιὸ Κανονικὰ δίδοντας στοὺς ἐπισκόπους του πάλαι ποτὲ ἔδρας ἐπισκοπικάς" (17/30-6-2002).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Επιτρέψτε μου κ. Χατζηνικολάου νά κάνω μία παρέμβαση σχετικά με το σχόλιό σας. Η παρατήρησή σας για τον ιστ΄ κανόνα ότι ομιλεί για "εγκλήματά" τινα του επισκόπου, ίσως να είναι σωστή (και εγώ δεν είμαι κανονολόγος), αλλά τό συμπέρασμά σας το οποίο αφήνετε να νοηθεί (διορθώστε με εάν κάνω λάθος), ότι χωρίς να κατακριθεί ο καινοτόμος Επίσκοπος (ἠ ψευδεπίσκοπος) να τοποθετείται ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΙΤΛΟ ο Ορθόδοξος, δεν συμφωνεί με την πράξη της Εκκλησίας. Τα περί κρίσεως και καθαιρέσεως του ψευδεπισκόπου και τοποθετήσεως στην επισκοπή του ετέρου Ορθοδόξου είναι πασίδηλα από τα Πρακτικά των οικουμενικών και τοπικών Συνόδων. Ο χαρακτηρισμός του ψευδεπισκόπου στον ιε΄ κανόνα της ΑΒ΄ Συνόδου ἑλκεται από την ψευδοδιδασκαλία που κηρύσσει, γιαυτό προσθέτει και το "ψευδοδιδασκάλων", δεν του αφαιρεί "πρό συνοδικής διαγνώμης" τό αξίωμα και την επισκοπή του. Αυτό φαίνεται πάλι στον ίδιο κανόνα όπου λέγει, "της προς τον ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ αποτειχίζοντες". Νομίζω πως δεν παρέχεται κανένα δικαίωμα Κανονικό στους αποτειχιζομένους Επισκόπους, έστω και εάν έχουν συστήσει ξεχωριστή Σύνοδο για τις ανάγκες του ποιμνίου, ο πρόεδρός της να λαμβάνει τον τίτλο του ενός Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος (του υπό κρίσιν όμως). Είναι φανερό ότι πρόκειται για σφετερισμό και ως εκ τούτου αιτία σκανδάλου για τους νεοαποτειχισθέντες και όχι μόνο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ἀγαπητέ μου Ξένε, γράφεις: "χωρίς να κατακριθεί ο καινοτόμος Επίσκοπος (ἠ ψευδεπίσκοπος) να τοποθετείται ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΙΤΛΟ ο Ορθόδοξος, δεν συμφωνεί με την πράξη της Εκκλησίας." Καί παρακάτω: "Νομίζω πως δεν παρέχεται κανένα δικαίωμα Κανονικό στους αποτειχιζομένους Επισκόπους ..." Ἔχεις συγκεκριμένες ἀναφορές στούς Ἱερούς Κανόνες ἤ στήν Ἐκκλησιαστική Ἱστορία πού νά στηρίζουν αὐτήν τήν ἄποψιν; Ἡ ἰδική μου ἄποψις, ἡ ὁποία βεβαίως μπορεῖ νά εἶναι ἐσφαλμένη, στηρίζεται στήν λογικήν: Ὁ ψευδεπίσκοπος δέν δύναται νά περιορίζῃ τήν δρᾶσιν τῶν ἀληθινῶν Ἐπισκόπων! Εἶναι οὐσιαστικῶς ἀνύπαρκτος, ἤ μᾶλλον Λύκος πού πρέπει ν' ἀπομακρυνθῇ τό ταχύτερον, καθότι ὁδηγεῖ τό ποίμνιον εἰς τήν Κόλασιν! Καί ὅποιος τοῦ παρέχει τήν κάλυψιν νά ὀνομάζεται ἐνώπιον τοῦ "ζαλισμένου" ποιμνίου "ἀρχιεπίσκοπος," "πατριάρχης" κ.λπ. εἶναι συνένοχος εἰς τό τρομερόν αὐτό Ἔγκλημα. Τό ὅτι δέν ἔχει ἀκόμη κριθῆ ἀπό Ὀρθόδοξον Σύνοδον δέν ἔχει σημασίαν στίς ἡμέρες μας, καθότι ἡ "Διοικοῦσα Ἐκκλησία" εἰς ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ τήν Οἰκουμένην εἴτε εἶναι αἱρετική εἴτε κοινωνεῖ μέ τούς αἱρετικούς Οἰκουμενιστάς, ὁπότε εἶναι ἀδύνατον νά ὑπάρξῃ τοιαύτη Σύνοδος. Θεωρῶ αὐτό τό ἐπιχείρημα ἀστεῖον στρουθοκαμηλισμόν! Ἐμπαίζουν ἑαυτούς καί ἀλλήλους οἱ νεο-αποτειχισθέντες ὅταν χρησιμοποιοῦν αὐτό τό ἐπιχείρημα, τό ὁποῖον προϋποθέτει τήν ὕπαρξιν ὀρθοτομούσης Διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας. Καί πάλιν, ἐάν ἔχῃς ντοκουμέντα περί τοῦ ἀντιθέτου, σέ παρακαλῶ νά τά παρουσιάσῃς. Βεβαίως, ἐάν ἕνας ἀληθινός Ἐπίσκοπος ἀπό ἄλλην Ἐπισκοπήν ἐπισκεφθῇ διά τινα χρόνον, δηλαδή ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ, τήν πόλιν ἤ χώραν ὅπου τόν πρῶτον θρόνον κατέχει ψευδεπίσκοπος καί ἐργασθῆ διά τήν ἀποκατάστασιν τῆς εἰρήνης καί τῆς βλάβης πού προκαλεῖ ἐκεῖ ὁ ψευδεπίσκοπος καί κρατεῖ τόν τίτλον πού εἶχε εἰς τήν Ἐπισκοπήν του, αὐτό ΔΕΝ ἀποδεικνύει ὅτι ἡ ὡς ἄνω ἄποψίς μου εἶναι ἐσφαλμένη, ἐφόσον ὁ Ἐπίσκοπος ἔχει στόχον τήν ἐπιστροφήν εἰς τήν Ἐπισκοπήν του, ὅπως εἶναι καί τό ὀρθόν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Όταν λέμε ότι πρέπει να κατακριθούν οι καινοτόμοι και αιρετικοί από Ορθόδοξη Σύνοδο, δεν εννοούμε φυσικά από Σύνοδο των Επισήμων Εκκλησιών, αλλά από Σύνοδο των απανταχού Γνησίων Ορθοδόξων Επισκόπων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δυστυχῶς, ἀγαπητέ μου Δάσκαλε, οἱ ἁπανταχοῦ Ὀρθόδοξοι εἶναι διῃρημένοι καί δέν διαφαίνεται εἰς τόν ὁρίζοντα ἡ δυνατότης συγκλήσεως Ὀρθοδόξου Συνόδου. Ἀλλά, ἔχω τήν ἐντύπωσιν, ὅτι ἀκόμη καί νά ὑπῆρχε τέτοια δυνατότης, μία τέτοια Σύνοδος πάλιν δέν θά εἶχε τό ἀπαιτούμενον κῦρος, καθότι τό 99,99% τῶν κατοίκων τῆς γῆς τούς Οἰκουμενιστάς Βαρθολομαῖον κ.ἄ. ἀναγνωρίζει ὡς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Καί πάλιν τίς ἴδιες κατηγορίες θά μᾶς ἀπηύθυνον, ὅπως π.χ. "αὐτοανακηρυχθήκατε σέ αὐθεντικήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν! Ποιός σᾶς ἀναγνωρίζει ἐσᾶς;"

   Διαγραφή
  2. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ29 Νοεμβρίου 2016 - 12:16 μ.μ.

   Αγαπητέ αδελφέ συμφωνώ μαζί σου για τις δυσκολίες συγκλίσεως μίας Μεγάλης Συνόδου των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιαννών, καθώς και για την δυσκολία αποδοχής της από τα εκατομμύρια των ονομαζομένων Ορθοδόξων Χριστιανών Παγκόσμια. Αυτό όμως, εάν το δεχθούμε ως ανυπέρβητο εμπόδιο, μας οδηγεί στην μη καταδίκη της Παναίρεσης Συνοδικά, από μία Μεγάλη Σύνοδο, για αόριστο χρόνο. Βεβαίως και δεν χρειάζεται βιασύνη, άλλωστε το έργο φιλοδοξούμε να είναι έργο Θεού, έκφραση Ορθοδόξου Πίστεως, συνέχεια της Συνοδικής Ιστορίας της Εκκλησίας και όχι απλά το θέλημά μας, γι αυτό ότι είναι να γίνει και όποτε είναι να γίνει, θα πρέπει να γίνει με την φανερή στούς Αρχιερείς μας και αισθητή Ευλογία Του Κυρίου. Σε μία τέτοια Μεγάλη Σύνοδο των αληθινών Ορθοδόξων Επισκόπων και Χριστιανών καλό είναι να είναι παρόντες η συντριπτική, τουλάχιστον σε Παγκόσμιο επίπεδο, πλειοψηφία όσων Επισκόπων έχουν Αποστολική Διαδοχή και Κανονικότητα και δεν έχουν Κοινωνία με τους Οικουμενιστές και φιλοοικουμενιστές, λαμβανομένων υπόψη ως προς το θέμα της Κανονικότητος όχι μόνο των απόλυτα τυπικών, αλλά και τα ουσιαστικών κριτηρίων, ενθυμούμενοι ότι εδώ και 100 χρόνια η Ορθόδοξη Εκκλησία μας πολεμάται από την χειρότερη ιστορικά Παναίρεση και μάλιστα πολλάκις με τρόπο συγκεκαλυμένο. Ας περιμένουμε να δούμε, ιδιαίτερα μετά την "Σύνοδο της Κρήτης", τί θα γίνει, ποιές αντιδράσεις θα εκδηλωθούν στα πλαίσια των Εκκλησιών που δέχθηκαν μέχρι σήμερα τους καινοτόμους ή ανέχθηκαν τις καινοτομίες τους, θα διαχωρίσουν Εκκλησιαστικά τελικά την θέση τους Επίσκοποι, Κληρικοί,Μοναχοί, Λαός; Όποιοι διαχωρίσουν τελικά την θέση τους δεν μπορούμε να τους αγνοήσουμε, καθώς θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και καθήκοντα με εμάς. Επίσης να δούμε ποίοι τελικά από τον χώρο των Γνησίων Ορθοδόξων, αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα των καιρών θα έλθουν σε συννενόηση και καταλλαγή με όλους εκείνους που επιθυμούν την Ενότητα και την Μεγάλη Σύνοδο των αληθινών Ορθοδόξων; Για όλα αυτά χρειάζεται χρόνος, αλλά μετά την ολοκλήρωση αυτών των απαντήσεων και θεμάτων έχουμε υποχρέωση, όσοι ακολουθήσουμε αυτή την πορεία, να προχωρήσουμε σε αυτή την Μεγάλη Σύνοδο των αληθινών Ορθοδόξων, που θα καταδικάσει την Παναίρεση και θα διαφυλάξει την Ορθοδοξία

   Διαγραφή
  3. Ένας και η Αλήθεια = Εκκλησία. Σημασία δεν έχουν οι αριθμοί, αυτό που έχει σημασία είναι να έχεις την Αλήθεια με το μέρος σου.

   Κυριάκος Βαρβέρης

   Διαγραφή
 18. Για την πρώτη σας ένσταση κ. καθηγητά ήδη ανέφερα ότι "Τα περί κρίσεως και καθαιρέσεως του ψευδεπισκόπου και τοποθετήσεως στην επισκοπή του ετέρου Ορθοδόξου, είναι πασίδηλα από τα Πρακτικά των οικουμενικών και τοπικών Συνόδων". Αυτό νομίζω δεν χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνιση, ούτε είναι και ο χώρος εδώ κατάλληλος για εκτεταμένες αναλύσεις. Στη δεύτερη, η ἀπάντηση προκύπτει εκ της χρήσεως του ιε΄κανόνος απο τους ενισταμένους, που ορίζει και προστάσσει την αποτείχιση από τον "καλούμενον επίσκοπον... δι΄ αίρεσιν κατεγνωσμένην". Οι ενιστάμενοι επίσκοποι λαμβάνοντες τους τίτλους των υπαρχουσών επισκοπών των καινοτόμων επισκόπων "προ συνοδικής διαγνώμης", κατ΄ ουσίαν τους προδικάζουν χωρίς συνοδική διαδικασία, καταργούντες έτσι το κανονικό θεμέλιο που χρησιμοποίησαν για την αποτείχισή τους, δηλαδή τον ιε΄ κανόνα. Εάν λοιπόν αρυόμενοι την κανονικότητά μας από αυτόν τον κανόνα, μας έχουν για σχισματικούς, φαντάζεσθε κ. Χατζηνικολάου τί μπορούν να μας σύρουν όταν εμείς οι ίδιοι αίρουμε αυτό το θεμέλιο; Αυτό δεν έκαναν οι ματθαιϊκοί που δίχασαν τον αγώνα σε παρατάξεις δίνοντες "δικαία" λαβή στους καινοτόμους να μας κατηγορούν για ακρότητες και φανατισμούς; Γράφετε ότι "ο ψευδεπίσκοπος είναι Λύκος που πρέπει να απομακρυνθή το ταχύτερον κλπ". Συμφωνούμε, χωρίς να παρέχουμε ουδεμίαν κάλυψιν, διότι η Εκκλησιαστική ιστορία αποδεικνύει περιτράνως ότι μπορούν να υφίστανται συγχρόνως, και ο θεσμός του Αρχιεπισκόπου ή Πατριάρχου, και το αιρετίζειν στο ίδιο πρόσωπο. Αλλά εάν αγαπητέ δεν απομακρυνθεί ποτέ "κρίμασιν οίς οίδεν ο Κύριος", δια το έσχατον των καιρών μας, καθίσταται ο ψευδεπίσκοπος αυτομάτως καθηρημένος και το ποίμνιο αυτομάτως αφωρισμένο; Κατά τον άγιο Νικόδημο όμως χωρίς κρίσεως "ούτε καθηρημένοι είναι ενεργεία, ούτε αφωρισμένοι... Υπόδικοι όμως εδώ... εκεί δε εις την θείαν δίκην." Όπως βλέπετε δεν εκδικάζονται τα πάντα εδώ. Πώς λέτε λοιπόν ότι "δεν έχει σημασία στίς μέρες μας το ὀτι δεν έχει ακόμη κριθή από Ορθόδοξον Σύνοδον"; Εάν έκανε λάθος ο άγιος Νικόδημος τότε κάνω και εγώ. Και μήν πείτε σας παρακαλώ και εσείς, διότι σας εκτιμώ, το γνωστό αδόμενο ατόπημα ότι ο άγιος ομιλεί εδώ για ατομικά σφάλματα, διότι στην υποσημείωσή του αυτή ερμηνεύει γενικώς τα προστακτικά των κανόνων καθαιρείσθω, αφοριζέσθω κ.τ.λ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητέ μου Ξένε, θά εἰπῶ καί πάλιν ὅτι εἶναι πιθανόν νά σφάλλω. Ἔχοντας ξεκαθαρίσει αὐτό, ἐπίτρεψέ μου νά σοῦ ἐπισημάνω ὅτι τό τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου "ούτε καθηρημένοι είναι ενεργεία, ούτε αφωρισμένοι... Υπόδικοι όμως εδώ... εκεί δε εις την θείαν δίκην" (ἱερόν Πηδάλιον, ὑποσημείωσις 2 εἰς τήν ἑρμηνείαν τοῦ Γ' Ἀπ. Κανόνος, σελ. 5) ἀναφέρεται ΟΧΙ σέ αἱρετικούς ἐπισκόπους, γιά τούς ὁποίους ὁμιλοῦμε ἐμεῖς ἐδῶ, ἀλλά σέ ἱερεῖς καί λαϊκούς πού "παραβαίνουν τούς κανόνας" (βλ. αὐτόθι, 4 σειρές πιό πάνω). Ἄρα, λοιπόν, ἡ ἄποψίς σου ΔΕΝ δύναται νά στηριχθῇ σ' αὐτήν τήν ἀναφοράν.

   Διαγραφή
 19. Στην ίδια υποσημείωση αναφέρθηκα κ. Χατζηνικολάου και είπα ότι ο άγιος ερμηνεύει γενικώς τα προστακτικά καθαιρείσθω, όχι μόνο δηλαδή τις παραβάσεις ιερέων και λαϊκών, αλλά και των εις αίρεσιν ή κοινωνίαν αιρετικών εκπεσόντων επισκόπων, ιερέων ή διακόνων. Είναι δυνατόν να μήν ισχύουν αυτά του αγίου, επίσης και για τα αφοριζέσθω και καθαιρείσθω στον ΜΕ αποστ. κανόνα ο οποίος απαγορεύει την συμπροσευχή μετά αιρετικών; Ή, εάν είχε διαφορετική γνώμη δεν θα την είχε αναφέρει επίσης ο λεπτολόγος άγιος;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀσφαλῶς καί ἰσχύουν, δέν διαφωνοῦμε σ' αὐτό τό σημεῖον! Ἡ διαφορά μας ἔγκειται εἰς τό ὅτι ἐγώ μέν νομίζω (μέ βάσιν τά ἐκκλησιαστικά δεδομένα τῶν τελευταίων 100 περίπου ἐτῶν καί τήν λογικήν) ὅτι, λόγῳ τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ ἀνά τήν Οἰκουμένην Διοικοῦσα Ἐκκλησία εἶναι αἱρετική, δέν δυνάμεθα νά ἀναμένουμε Ὀρθόδοξον Σύνοδον πού θά καθαιρέσῃ τούς κατά τόπους αἱρετικούς "πατριάρχας," "ἀρχιεπισκόπους" κ.ἄ. καί θά ἐγκαταστήσῃ Ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους εἰς ὅλους αὐτούς τούς θρόνους, καθότι, ἐξ ὅσων γνωρίζω ἀπό τίς Προφητεῖες τῶν Ἁγίων, εἴμεθα "ὀγδοῆται" καί ὅλη αὐτή ἡ ἀποστασία εἶναι "σημεῖον τῶν καιρῶν," ὅτι δηλαδή ἔρχεται τό τέλος, ἐνῷ ἐσεῖς πιστεύετε ὅτι ὑπάρχει Διοικοῦσα Ἐκκλησία πού θά λύσῃ Συνοδικῶς (καί Ὀρθοδόξως) τά ὑφιστάμενα προβλήματα, θά καθαιρέσῃ τούς διαφόρους Βαρθολομαίους κ.λπ., ὁπότε δέν εἶναι ὀρθόν νά "παίρνουν τόν νόμον στά χέρια τους," κατά τό δή λεγόμενον, οἱ ὑπάρχοντες Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι. Αὐτή δέν εἶναι ἡ διαφορά μας; Λοιπόν, ἄν ὑπάρχουν παρόμοια περιστατικά στήν Ἐκκλησιαστικήν Ἱστορίαν, ὅπου ὑπῆρχε καί ἐκεῖ γενική ἀποστασία (π.χ. ἐπί Μ. Ἀθανασίου, ἐπί Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἐπί Εἰκονομαχίας κ.λπ.), ὅπως καί τώρα, θά ἤθελα πολύ νά ἤξερα πῶς ἐνεργοῦσαν οἱ ἀληθινοί Ἐπίσκοποι σέ σχέσι μέ τούς ψευδεῖς.

   Διαγραφή
  2. Συμμεριζόμουν σήμερα αυτήν την απογοήτευση του αγαπητού μας Καθηγητού, ότι δηλαδή δεν υπάρχει μάλλον ακτίνα ελπίδας στο μέλλον για σύγκληση Συνόδου Ορθοδόξων που θα καταδικάσει τον Οικουμενισμό, μέχρι που συνέβη το εξής θαυμαστό. Έχω την συνήθεια κάθε ημέρα να διαβάζω μια από τις επιστολές του Μεγάλου Βασιλείου. Σήμερα λοιπόν διάβασα στην επιστολή προς τον Άγιο Ευσέβιο Σαμοσάτων τον Μέγα Βασίλειο να γράφει τα εξής: "Αἱ δὲ Ἐκκλησίαι σχεδόν τι παραπλησίως τῷ σώματί μου διάκεινται (σ. ήταν τότε πολύ ασθενής ο Άγιος), ΑΓΑΘΗΣ ΜΕΝ ΕΛΠΙΔΟΣ ΟΥΔΕΜΙΑΣ ΥΠΟΦΑΙΝΟΜΕΝΗΣ, ΑΕΙ ΔΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΕΙΡΟΝ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΡΡΕΟΝΤΩΝ" (Επ. 30). Καμία ελπίδα λοιπόν δεν είχε ο Μέγας Βασίλειος, σε μια εποχή που μεσουρανούσαν οι Αρειανοί, οι οποίοι είχαν καταλάβει σχεδόν όλους τους επισκοπικούς θρόνους. Όμως δώδεκα χρόνια μετά (381) συνεκλήθη η Β΄ Οικουμενική Σύνοδος και η Ορθοδοξία θριάμβευσε, έστω και αν ο Μέγας Βασίλειος δεν ζούσε (κοιμήθηκε το 379) για να το χαρεί μαζί με την στρατευομένη Εκκλησία... Ας μην απελπιζόμαστε λοιπόν και ας εντείνουμε τον Αγώνα, μέσα στα όρια που θέλει η Εκκλησία. Και ας κάνει ο Κύριος το θαύμα Του!

   Διαγραφή
  3. Εὐχαριστῶ θερμῶς, ἀγαπητέ μου Δάσκαλε, γι' αὐτήν τήν πληροφορίαν, ἡ ὁποία λειτουργεῖ ὡς ἔνεσις ἐλπίδος!

   Διαγραφή
 20. Γιά τό ζήτημα ὃτι ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία (κατ΄ ἀκρίβειαν Ἱεραρχία) θά λύσει Συνοδικῶς (καί Ὀρθοδόξως) τά ὑφιστάμενα προβλήματα κ.λ.π. ὃπως λέγετε ὁτι πιστεύουμε κ. Χατζηνικολάου, μᾶλλον δέν ἰσχύει. Ὃτι ὑφίσταται ἡ ἐκκλησιολογική κανονικότητά της ὡς μή κριθεῖσα, φυσικά αὐτό δέν ἀναιρεῖ τήν ὑποδικία της καί ὃπως δείχνουν τά πράγματα δέν ἀναμένουμε καμμία λύση ἐξ αὐτῆς. Ἀγνοεῖτε ὃμως ὃτι ὑπῆρξαν πολλές περιπτώσεις στήν Ἐκκλησιαστική Ἱστορία πού ἐλάχιστοι ἓως μεμονωμένα πρόσωπα ἀνέτρεψαν χάριτι Θεοῦ, παρόμοιες καταλήψεις τῶν θρόνων τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν ἀπό αἱρετικούς; Μέγας Βασίλειος στό ἐπιτυχέστατο σχόλιο τοῦ ἀρίστου δασκάλου, Μέγας Ἀθανάσιος, ἃγιος Γρηγόριος Θεολόγος, ἃγιος Μάξιμος μέ τά συγγράμματά του καί τόσοι ἂλλοι. Ἐάν ὃπως μᾶλλον ἐννοεῖτε πρέπει νά πάρουν τόν νόμο στά χέρια τους οἱ Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι τῶν ΓΟΧ καί κάνουν Σύνοδο, πιστεύετε ὃτι δέν θά δημιουργηθοῦν μεγαλύτερα προβλήματα; Ἢδη ἀναφέρατε σέ κάποιο σχόλιό σας ὃτι δέν θά τήν ἀναγνωρίσουν. Νομίζω ὂχι διότι "τό 99,99% τῶν κατοίκων τῆς γῆς ἀναγνωρίζει τούς οἰκουμενιστάς ὡς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν", ἀφοῦ ἡ γνώμη τῶν πλειόνων σέ θέματα πίστεως δέν ἰσχύει, ἀλλά διότι ὑφίσταται ἀκόμη ἡ ἀντιδικία μεταξύ τῶν Ἐπισκόπων τῆς κρατούσης Ἐκκλησίας καί τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας τῶν ΓΟΧ. Μαζί μέ τά ἂλλα προβλήματα (παρατάξεις, σφετερισμοί τίτλων, ἀκυρώσεις μυστηρίων κ.ο.κ.) θά προστεθεῖ καί τό πρόβλημα ὀγκόλιθος, ὃτι κατήγοροι ὂντες οἱ ΓΟΧ Ἐπίσκοποι ἒκριναν τήν ἀντιδικία μόνοι τους αὐθαιρέτως, πού σημαίνει ἀντικανονικῶς. Θά ρωτήσετε ἲσως ὃτι ἐάν δέν κριθεῖ ποτέ ἡ ἀντιδικία τί πρέπει νά γίνει; Μήπως δέν μᾶς καλύπτει ἀγαπητέ ἡ ἀποτείχισή μας; Μήπως δέν δυνάμεθα νά ἐκτελέσουμε πλήρως τά ἐκκλησιαστικά μας καθήκοντα καί τά μυστήρια; Ἀσφαλῶς ναί, καί δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἓνεκεν διότι μεριμνᾶ πάντοτε ὑπέρ ἡμῶν ἐπ΄ ἀγαθῷ, ἒστω καί ἐάν δέν διαφαίνεται φῶς ἀκόμη στόν ὁρίζοντα ἢ ἒρχεται τό τέλος. Εὐχαριστῶ γιά τήν γόνιμη καί ἐποικοδομητική συζήτηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Προσωπικά συμφωνώ απόλυτα με την φράση του αγαπητού Ξένου "Μήπως δέν μᾶς καλύπτει ἀγαπητέ ἡ ἀποτείχισή μας; Μήπως δέν δυνάμεθα νά ἐκτελέσουμε πλήρως τά ἐκκλησιαστικά μας καθήκοντα καί τά μυστήρια; Ἀσφαλῶς ναί,...".
  Ζούμε θεωρητικά σε μια εποχή ελευθερίας της τελέσεως των θρησκευτικών μας καθηκόντων πρακτικά όμως σε μία σύγχρονη εκδοχή της εκκλησίας των κατακομβών. Όταν το κρίνει ο Θεός θα στείλει ένα νέο άγιο Μάξιμο Ομολογητή ή Μάρκο Ευγενικό και τότε όλα τα δυσεπίλυτα και "αδύνατα παρά τοις ανθρώποις" θα λυθούν.
  Για το σήμερα όμως χρειάζεται μια καταλλαγή ανάμεσα στις πλευρές των αποτειχισμένων παλαιών και νέων. Δεν έχουν να χάσουν κάτι αλλά μάλλον θα κερδίσουν πολλά αν πάψουν τα πυρά προς αλλήλους και στραφούν αποκλειστικά κατά του μοναδικού κοινού εχθρού, της αιρέσως του Οικουμενισμού και των αρχηγών της.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ2 Δεκεμβρίου 2016 - 6:30 μ.μ.

  Αδελφοί, διακρίνω, εάν δεν κάνω λάθος, μία έλλειψη ενθουσιασμού στον αγώνα μας. Περιμένουν, κυρίως εκείνοι εκ των Αντιοικουμενιστών, που δεν αποτολμούν την Αποτείχιση, την εμφάνιση πρώτα ενός νέου Αγίου Μάρκου Ευγενικού, για να τον ακολουθήσουν. Δεν είναι κακό να επιζητείς την ηγεσία Αγίων σε ένα Εκκλησιαστικό αγώνα. Εμείς όμως του Πατρίου, που γνωρίζουμε ότι στον πολύχρονο αγώνα μας υπήρξαν Άγιες Μορφές, με πρώτο και κυριώτερο τον Άγιο πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομο τον Νέο Ομολογητή, τί άραγε περιμένουμε; Την Παγκόσμια νίκη της Ορθοδοξίας; Για να γίνει ένα τέτοιο θαύμα πρέπει να είναι θέλημα Θεού. Δεν αγωνιζόμαστε για την Παγκόσμια νίκη, εάν έλθει Δοξασμένο να είναι το Όνομα του Κυρίου. Αγωνιζόμαστε για την διαφύλαξη της Πίστεως ασάλευτης και αλώβητης από την Αίρεση μέχρι της συντελείας. Σε αυτό τον αγώνα θα έλθει όποιος επιθυμεί, όποιος ακούει μέσα του την φωνή Του Μόνου Αληθινού Ποιμένος και Ηγέτη. Όσοι ακολουθήσουμε αυτή την πορεία, είτε προερχόμαστε από το κίνημα του Πάτριου Εορτολογίου, που πρώτοι σήκωσαν την σημαία του Αγώνα, είτε από μεταγενέστερες προσπάθειες, ενωμένοι κατά το δυνατόν, με σεβασμό στην Ορθόδοξη Πίστη και Παράδοση, είμαστε υποχρεωμένοι και πρέπει να δώσουμε με Την Χάρι Του Θεού και θα δώσουμε την κοινή Συνοδική Μαρτυρία ενάντια στην Παναίρεση. Το " Στώμεν Καλώς " θα ακουσθεί αδελφοί και όποιος θέλει ας το ακούσει, σύμφωνα με την ελευθερία που έχει λάβει ο κάθε άνθρωπος από τον Δημιουργό του. Η Ορθοδοξία νίκησε και πάλι θα νικήσει το Σκότος των Αιρέσεων

  ΑπάντησηΔιαγραφή