"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

Ιeromonahul Teodorit Aghioritul (1935-2007)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ "ΚΡΥΦΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ": ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ π. ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ "ΑΒΒΑΚΟΥΜ Ο ΑΝΥΠΟΔΗΤΟΣ". ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΧΕΣ ΣΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ! ΕΙΘΕ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΡΟΥΜΑΝΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ.


Ιeromonahul Teodorit Aghioritul (cu numele de botez Ioannis Mavros) s-a născut în Atena, în anul 1935. A studiat la Școala de Teologie din Atena, pe care a absolvit-o în 1963. A fost ajutorul profesorului având perspectiva carierei  universitare,dar în anul 1967 a părăsit lumea și a plecat în Muntele Athos.
În 1971, împreună cu starețul Kallinikos, a oprit comuniunea cu Atenagoras și s-a unit cu Zelotii. La puțin timp însă s-a despărțit din cauza pozițiilor tradiționale ale Sfintei Euharistii (părintele Teodorit a urmat învățătura Colivazilor - a publicat și o carte a lui Neofit Cavsocalivitul). S-a legat prietenește de personalități agonistice bisericești ale vremii sale, cum ar fi cu Părintele Serafim Rouse, cu Părintele  Hrisostom Spetson și cu alții. În 1986 a fost hirotonit preot în America de către președintele Sinodului al Diasporei Ruse Vitalie. În același an a fost expulzat din Muntele Athos pentru acțiunea lui anti ecumenistă. El a fugit în Paro, unde părintele Kallinikos lui stareț a înființat Mănăstirea Bunei Vestiri a Maicii Domnului! A adormit întru Domnul pe data de 21 Septembrie 2007(calendar bisericesc).
Lucrările lui principale:
2. Participarea Euharistică la Muntele Athos
3. Schisma calendarului
4. Monahismul și erezia
5. Avacum, zelotul cu picioarele goale
6. Antidotul
7. Când gardienii trădează 
Α editat și revista "Aghioritul", și a scris și numeroase articole publicate în diverse ziare și reviste (Orthodoxos Typos [Presa Ortodoxă], The Orthodox Word, Hagios Agathangelos [Sfântul Agatanghel], Ecclesiastiki Paradosis [Tradiția Bisericii] etc.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου