"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΟΜΠΟΛΙΕΦ


ΣΗΜΕΙΩΣΗ "ΚΡΥΦΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ": ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΟΤΑΤΟ ΑΡΘΡΟ:
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΕΡΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ:
ΚΑΙ ΕΥΧΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ.
ΑΓΙΕ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΡΕΣΒΕΥΕ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου