"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

Σύσκεψις - Συνάντησις Α’ γιὰ τὴν ἵδρυσι Ἰδιωτικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκπαιδευτηρίων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου