"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2015

Η Αποτείχιση του Αγίου Γέροντος Ιερωνύμου της Αιγίνης από την καινοτομήσασα Εκκλησία της Ελλάδος

 

(ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΚΛΕΚΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ κ. ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΝΟΥΣΗ, Ο ΓΕΡΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ, Ζ΄ ΈΚΔΟΣΙΣ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΣΕΛ. 72)

1 σχόλιο: