"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Ωραιότατη Ομιλία του Πατρός Γεωργίου Αγγελακάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου