"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος και Ομολογητού Αθανασίου της Βρέστης (+5-9-1648)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου