"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ . ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΠΑΡΙΟΣ. Π. Γ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου