"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

Η Ιερά Εικών των Αγίων Πάντων - Απόπειρα για μία Νέα προσέγγισι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου